Версія для друку

Кафедра географії

Адреса: 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72; 1-й корпус ДНУ
E-mail: geo-dnu@i.ua
Сайт кафедри: http://www.ggf-dnu.org.ua/


Завідувач кафедри – Зеленська Любов Іванівна, доктор педагогічних наук, професор.

Із 1991 року кафедру очолює доктор педагогічних наук за спеціальністю «Теорія і методика навчання в галузі географії», професор Л.І. Зеленська. Відомий в Україні фахівець у галузі методики викладання географії. Відзначена нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Софія Русова», «Василь Сухомлинський», а також нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, обласної держадміністрації. У 2018 році присвоєно звання «Заслужений професор Дніпровського університету».

Навчальний процес забезпечують досвідчені фахівці в галузі географії та методики викладання географії: доценти – Безуглий В.В., Грушка В.В., Дук Н.М., Лисичарова Г.О., Суматохіна І.М., Манюк В.В., ст.викл. Гаврюшин О.В.


Кафедра географії здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 014.07 Середня освіта (Географія)
ОП Середня освіта (Географія)
– 106 Географія
ОП Географія рекреації та туризму

Кафедра географії здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 014.07 Середня освіта (Географія)
ОП Середня освіта (Географія)
– 106 Географія
ОП Географія
– 242 Туризм
ОП Туризм

Викладачі кафедри проводять заняття й на інших факультетах і підрозділах університету: психології та спеціальної освіти, Навчально-методичному центрі післядипломної освіти, Навчально-методичному центрі доуніверситетської підготовки тощо.

Кафедрою забезпечується освітній процес із близько 60 дисциплін, здійснюється керівництво курсовими і дипломними роботами, навчальними та виробничими практиками, проведення занять з географічних дисциплін в Дніпровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, в Малій академії наук. Також кафедра бере участь в організації та проведенні міських, обласних і Всеукраїнських олімпіад та турнірів з географії.


Кафедра є авторитетним центром діяльності Дніпровського відділення Українського географічного товариства, регіональним науковим центром із проблем географічного краєзнавства і туризму, методики навчання географії. Фахівцями кафедри розробляються актуальні наукові напрямки: тематичне картографування, регіональне природокористування, інноваційні технології навчання, урбаністика, історична географія, топоніміка, географія спадщини суспільства, конструктивно-географічні засади заповідної справи й інше; опубліковано численні наукові праці: монографії, наукові статті, підручники і навчальні посібники, серії картографічних творів.

Тісні наукові зв'язки кафедра підтримує з університетами Австрії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Німеччини, Польщі та ін. Протягом останніх років кафедра фізичної та економічної географії систематично приймає іноземні студентські делегації з університетів Інсбрука (Австрія), Грейсфальда та Дуйсбург-Ессена (Німеччина) та організує з ними спільні експедиційні дослідження і наукові екскурсії.

Студентами кафедри, окрім навчальної та наукової діяльності, щороку проводяться різноманітні спортивні, танцювальні змагання та свята, а також цікаві практики в межах України.