Версія для друку

Кафедра фізичної та економічної географії

Адреса: 49044, м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 36, корп. 2, ауд. 48
Телефон: +38 (056) 744-86-03
E-mail: geo-dnu@i.ua
Web: http://www.ggf-dnu.org.ua

Завідувач кафедри – Зеленська Любов Іванівна, доктор педагогічних наук, професор.

З 1991 р. кафедру очолює доктор педагогічних наук за спеціальністю «Теорія і методика навчання в галузі географії», професор Л.І. Зеленська. Відомий в Україні фахівець у галузі методики викладання географії. Відзначена як «Відмінник освіти України», нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, обласної держадміністрації, знаками МОНУ «Софія Русова», «Василь Сухомлинський».

Навчальний процес забезпечують досвідчені фахівці в галузі географії та методики викладання географії: доценти – Безуглий В.В., Бойко З.В., Горб К.М, Грушка В.В., Горожанкіна Н.А., Дук Н.М., Кудирко В.І., Ламекіна Г.О., Лисичарова Г.О., Манюк Вад. В., Суматохіна І.М., ст.викл. Гаврюшин О.В.

Кафедра є випусковою зі спеціальності «Науки про Землю» (географія) та «Туризм» (географія рекреації та туризму), за якими готує бакалаврів, спеціалістів (денної та заочної форми навчання) та магістрів. На кафедрі діє аспірантура зі спеціальності «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів». Крім того, викладачі кафедри проводять заняття на інших факультетах (психології, міжнародної економіки, центрі післядипломної освіти, центрі довузівської підготовки тощо). Кафедрою забезпечується навчальний процес з близько 60 дисциплін, здійснюється керівництво курсовими і дипломними роботами, навчальними і виробничими практиками, проведення занять з географічних дисциплін в Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, в Малій академії наук. Бере участь в організації та проведенні міських, обласних та Всеукраїнських олімпіад та турнірів з географії.

Кафедра є авторитетним центром діяльності Дніпропетровського відділення Українського географічного товариства, регіональним науковим центром із проблем географічного краєзнавства і туризму, методики навчання географії. Фахівцями кафедри розробляються актуальні наукові напрямки: тематичне картографування, регіональне природокористування, інноваційні технології навчання, урбаністика, історична географія, топоніміка, географія спадщини суспільства, конструктивно-географічні засади заповідної справи й інше; опубліковано численні наукові праці: монографії, наукові статті, підручники і навчальні посібники, серії картографічних творів.

Тісні наукові зв'язки кафедра підтримує з університетами Австрії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Німеччини, Польщі та ін. Протягом останніх років кафедра фізичної та економічної географії систематично приймає іноземні студентські делегації з університетів Інсбрука (Австрія), Грейсфальда та Дуйсбург-Ессена (Німеччина) та організує з ними спільні експе¬ди¬ційні дослідження і наукові екскурсії.

Студентами кафедри, окрім навчальної та наукової діяльності, щороку проводяться різноманітні спортивні, танцювальні змагання та свята (День першокурсника, День факультету). Проводяться цікаві практики в межах України.