Версія для друку

Кафедра фізичної та неорганічної хімії

Адреса: м. Дніпро, вул. Казакова, 22, 16 корп. ДНУ ім. Олеся Гончара
Телефон: +3 (056) 776-82-53
Сторінка на сайті хімічного факультету: http://cf.dp.ua/index.php/ua/cathedres/physic-inorganic

В. о. завідувача кафедри – Коробов Віктор Іванович, кандидат хімічних наук, доцент.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Варгалюк В.Ф., д.х.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, академік АН вищої школи України; Коваленко В.С., к.х.н, доцент, заслужений викладач ДНУ; Полонський В.А., к.х.н, доцент; Борщевич Л.В., к.х.н, доцент; Шевченко Л.В., к.х.н, доцент; Стець Н.В., к.х.н, доцент; Саєвич О.В., к.х.н, доцент; Чернушенко О.О., к.х.н, доцент; Юрченко Н.П., к.х.н, доцент; Плясовська К.А., к.х.н, доцент; Денисенко Т.А., к.х.н., доцент.

Докладніше про наукові інтереси викладачів та курси, що викладаються на хімічному факультеті, можна прочитати на сайті факультету: http://cf.dp.ua/

Кафедри фізичної та неорганічної хімії (до 2010 року вони існували як окремі структурні підрозділи) створені в 1918 році. Серед фундаторів кафедр були визначні вчені-хіміки – академік Л.В. Писаржевський, професори Г.Ю. Тимофєєв, О.І. Бродський, М.А. Розенберг, В.А. Ройтер.

Наукові дослідження кафедри неорганічної хімії в довоєнні роки спрямовувались на розвиток уявлень електронної хімії, одним із основоположників якої був Л.В. Писаржевський; вивчення природи окисно-відновних процесів, механізму корозії і захисту від неї. Корозійна тематика продовжувалась на кафедрі й у післявоєнний період, коли було розроблено ряд інгібіторів корозії металів. В 1970-90-і роки вивчалося комплексоутворення перехідних і біологічно активних металів.

Головний напрям науково-дослідних робіт кафедри фізичної хімії у довоєнний період − вивчення природи розчинів електролітів. Вони виконувалися під керівництвом В.А. Ройтера та В.С. Фінкельштейна. Наукові пошуки кафедри тісно пов’язувалися з тематикою Інституту фізичної хімії АН УРСР. У ньому під керівництвом О.І. Бродського велися піонерські дослідження з хімії ізотопів, вперше в Європі одержано важку воду. В повоєнні роки ізотопна тематика стала головною в науковій роботі кафедри.

З кінця 1960-х років під керівництвом Ю.М. Лошкарьова виконувалися дослідження з електроосадження металів і впливу поверхнево-активних речовин на електродні процеси. З початку 1990-х років електрохімічна тематика розвивалась також на кафедрі неорганічної хімії. В організованій у 1988 році науково-дослідній лабораторії електроосадження металів під керівництвом Ю.М. Лошкарьова і В.Ф. Варгалюка розроблені стійкі до пасивації аноди для хромування, нові процеси цинкування і міднення, які використовували близько 100 промислових підприємств країни.

Останнім часом на об’єднаній кафедрі фізичної та неорганічної хімії розвиваються дослідження початкових стадій електрокристалізації металів, електрохімічних властивостей комплексних сполук, електрохімічних реакцій з використанням квантово-механічних та фізико-хімічних методів, комп’ютерного моделювання, методики викладання хімічних дисциплін.

Кафедрою виконується держбюджетна тема, ведеться підготовка бакалаврів, магістрів, аспірантів за спеціальністю «Хімія».

Студенти та викладачі кафедри беруть активну участь у проведенні факультетських та університетських заходів, у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та ін.