Версія для друку

Кафедра фізичної, органічної та неорганічної хімії

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID

Стець Надія Вікторівна

Завідувач кафедри

Доцент

Канд. хім. наук

Надежда Стец, Надія Стець, Nadiia V. Stets

6505468852

W-7750-2018

Nadiia Stets

0000-0002-3555-6469

Варгалюк Віктор Федорович

Декан хімічного факультету

Професор

Д-р. хім. наук

Vargalyuk V.F.

6602592793

M-4361-2018

Victor Vargalyuk

0000-0001-8160-3222

Оковитий Сергій Іванович

Проректор з наукової роботи, професор

Професор

Д-р. хім. наук

Сергій Іванович Оковитий /SergiyOkovytyy

6508259940

F-9838-2010a

Sergiy Okovytyy

0000-0003-4367-1309

Аніщенко Андрій Олександрович

Доцент

Доцент

Канд. хім. наук

Anishchenko, Andrey A.

6701771260

U-7515-2017

Andrey_Alexandrovich_Anishchenko

0000-0001-5437-9499

Коптєва Світлана Дмитрівна

Доцент

Доцент

Канд. хім. наук

SvetlanaKopteva

6507384429

U-6673-2017

Svetlana Kopteva

0000-0002-7427-2143

Полонський Володимир Анатолійович

Доцент

Доцент

Канд. хім. наук

Полонський В.А.

57194268768

C-8254-2016

Polonskyy Volodymyr

0000-0002-4810-2626

Саєвич Оксана Володимирівна

Доцент

Доцент

Канд. хім. наук

Saevich Oksana

 

U-6236-2017

 

0000-0001-7479-3304

Шевченко Людмила Василівна

Доцент

Доцент

Канд. хім. наук

Шевченко Людмила Васильевна

85020308882

U-7553-2017

Ludmila Shevchenko

0000-0002-5656-5663

Борщевич Лариса Вікторівна

Доцент

Доцент

Канд. хім. наук

Лариса Борщевич, Larissa V. Borshchevych

 

W-7774-2018

Лариса Борщевич

0000-0002-5769-0693

Плясовська Катерина Андріївна

Доцент

Канд. хім. наук

Plyasovskaya Kateryna

57194024441

 

U-8248-2017

Kateryna Plyasovskaya

0000-0001-9100-8064

Денисенко Тетяна Олександрівна

Доцент

Канд. хім. наук

Tatyana Denisenko

6701413391

U-5952-2017

Denisenko Tatyana

0000-0001-7755-9855

Коваленко Валерій Сергійович

Доцент

Доцент

Канд. хім. наук

Коваленко Валерій Сергійович

7201830598

W-7819-2018

Валерий Коваленко

 

0000-0003-2777-9280

Борисенко Ірина Олександрівна

Асистент

Гапонов Олександр Олексійович

Доцент

Канд. хім. наук

Середюк Володимир Олександрович

Доцент

Канд. хім. наук

Володимир Середюк

                              

 

X-1341-2018

Volodymyr Serediyk

0000-0001-5917-4716


Адреса: м. Дніпро, вул. Казакова, 22, 16 корп. ДНУ ім. Олеся Гончара
Телефон: +3 (056) 776-82-53

Завідувач кафедри – Стець Надія Вікторівна
, кандидат хімічних наук, доцент.

Кандидат хімічних наук, завідувач кафедри. У 1990 р. захистила дисертацію на тему «Анодні процеси на оксиднометалевих електродах у розчинах хромової кислоти».

Проводить дослідження в галузі теорії і практики електроосадження металів, методики викладання хімічних дисциплін у вищій та середній школі.

Читає курси з загальної та неорганічної хімії, методики викладання хімічних дисциплін у вищій та середній школі.

Історія кафедри

Кафедри фізичної та неорганічної хімії (до 2010 року вони існували як окремі структурні підрозділи) створені в 1918 році. Серед фундаторів кафедр були визначні вчені-хіміки – академік Л.В. Писаржевський, професори Г.Ю. Тимофєєв, О.І. Бродський, М.А. Розенберг, В.А. Ройтер.

Наукові дослідження кафедри неорганічної хімії в довоєнні роки спрямовувались на розвиток уявлень електронної хімії, одним із основоположників якої був Л.В. Писаржевський; вивчення природи окисно-відновних процесів, механізму корозії і захисту від неї. Корозійна тематика продовжувалася на кафедрі й у післявоєнний період, коли було розроблено ряд інгібіторів корозії металів. В 1970-90-і роки вивчалося комплексоутворення перехідних і біологічноактивних металів.

Головний напрям науково-дослідних робіт кафедри фізичної хімії у довоєнний період – вивчення природи розчинів електролітів. Вони виконувалися під керівництвом В.А. Ройтера та В.С. Фінкельштейна. Наукові пошуки кафедри тісно пов’язувалися з тематикою Інституту фізичної хімії АН УРСР. У ньому під керівництвом О.І. Бродського велися піонерські дослідження з хімії ізотопів, вперше в Європі одержано важку воду. В повоєнні роки ізотопна тематика стала головною в науковій роботі кафедри.

Із кінця 1960-х років під керівництвом Ю.М. Лошкарьова виконувалися дослідження з електроосадження металів і вплив у поверхнево-активних речовин на електродні процеси. З початку 1990-х років електрохімічна тематика розвивалася також на кафедрі неорганічної хімії. В організованій у 1988 році науково-дослідній лабораторії електроосадження металів під керівництвом Ю.М. Лошкарьова і В.Ф. Варгалюка розроблені стійкі до пасивації аноди для хромування, нові процеси цинкування і міднення, які використовували близько 100 промислових підприємств країни.

Останнім часом на об’єднаній кафедрі фізичної, органічної та неорганічної хімії розвиваються дослідження початкових стадій електрокристалізації металів, електрохімічних властивостей комплексних сполук, електрохімічних реакцій з використанням квантово-механічних та фізико-хімічних методів, комп’ютерного моделювання, методики викладання хімічних дисциплін, синтезу та властивостей органічних речовин, в тому числі лікарських.

Освітня діяльність

Кафедра фізичної, органічної та неорганічної хімії здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
014.06 Середня освіта. Хімія

Кафедра фізичної, органічної та неорганічної хімії здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
102 Хімія

Із 2016 р. МОН України дозволило класичним університетам готувати фахівців за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія). Колектив кафедри фізичної, органічної та неорганічної хімії має багаторічний досвід підготовки вчителів, що дозволяє забезпечити сучасний рівень підготовки майбутніх вчителів хімії для навчальних закладів різних типів.

Студенти, що навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю «Середня освіта (Хімія)», крім знань з педагогіки, психології та методики викладання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах, отримують знання з усіх базових дисциплін: «Неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Фізична хімія», «Органічна хімія», «Колоїдна хімія», «Квантова хімія». До навчального плану входить також велика кількість спецкурсів.

Така структура навчального плану дозволяє студентам, що отримали спеціальність «Середня освіта (Хімія)» продовжувати навчання в магістратурі не тільки за означеною спеціальністю, а й за спеціальністю «Хімія».

Привабливим для абітурієнтів може бути те, що набір на спеціальність 014 Середня освіта (Хімія) на денну форму навчання відбувається за меншим, ніж на природничі спеціальності, вступним балом. Ще один позитивний фактор – більша за розмірами стипендія.

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) мають змогу працевлаштуватися як педагогічні працівники (вчителі хімії) або хіміки (лаборанти виробничих, експертних або науково-дослідних установ та лабораторій) тощо.

Із вересня 2019 р. до кафедри фізичної та неорганічної хімії приєдналася кафедра органічної хімії, фахівці якої також готують фахівців за спеціальністю 102 Хімія (спеціалізація «Медична та фармацевтична хімія»).

Навчальний план спеціалізації передбачає підготовку з наступних дисциплін: фармацевтична хімія, фармакологія, фармакокінетика, біохімія, мікробіологія та основи вірусології, фармакогнозія, фізико-хімічні методи дослідження лікарських препаратів та ін. Перший випуск студентів спеціалізації відбувся у 2010 році.

Отримані навички допомагають випускникам кафедри у працевлаштуванні в якості співробітників науково-дослідних лабораторій; у закладах, які займаються розробкою, дослідженням та виробництвом лікарських речовин; на виробництвах харчової, парфумерної та фармацевтичної промисловості; частина з них обирають педагогічну кар’єру – викладають у коледжах та вищих навчальних закладах.

Студенти та викладачі кафедри беруть активну участь у проведенні факультетських та університетських заходів, у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та ін. Викладачі кафедри утворюють кістяк факультетської команди КВК, професор Варгалюк є незмінним капітаном цієї команди.