ДНУ пропонує абітурієнтам навчання на 62 спеціальностях денної форми та 21 спеціальності заочної форми навчання за освітніми ступенями бакалавра та магістра ...
Версія для друку

Перелік конкурсних предметів для вступу до ДНУ ім. Олеся Гончара у 2018 р.

(освітній рівень бакалавра)

1. Творчі заліки проводяться зі спеціальностей: 061 Журналістика
2. Інформація про конкурсні предмети наведена в таблиці:

Освітня програма / Спеціалізація
Спеціальність
Форма навчання
(Д -денна,
З - заочна)
Перелік конкурсних предметів Вага предметів сертифікатів ЗНО Вага атестату про повну загальну середню освіту Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ДНУ Мінімальна кількість балів для допуску до участі конкурсі
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства
014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
014 Середня освіта
Д  З українська мова та література 0.45 0.10 0.00 100
історія України 0.25
іноземна мова або географія 0.20
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))
014 Середня освіта
   З українська мова та література 0.35 0.10 0.00 100
іноземна мова 0.35
історія України або географія 0.20
022.01 Графічний дизайн
022 Дизайн
Д   українська мова та література 0.30 0.10 0.00 110
історія України 0.35
творчий конкурс 0.25
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  
Д   українська мова та література 0.30 0.10 0.00 110
історія України 0.35
творчий конкурс 0.25
035.01 Українська мова та література
035 Філологія
Д  З українська мова та література 0.45 0.10 0.00 100
іноземна мова 0.25
історія України або географія 0.20
035.034 Слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська 
035 Філологія
Д   українська мова та література 0.25 0.10 0.00 100
іноземна мова 0.45
історія України або географія 0.20
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
035 Філологія
Д  З українська мова та література 0.25 0.10 0.00 100
іноземна мова 0.45
історія України або географія 0.20
035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
035 Філологія
Д   українська мова та література 0.35 0.10 0.00 100
іноземна мова 0.35
історія України або географія 0.20
035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька
035 Філологія
Д   українська мова та література 0.35 0.10 0.00 100
іноземна мова 0.35
історія України або географія 0.20
035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська
035 Філологія 
Д   українська мова та література 0.25 0.10 0.00 100
іноземна мова 0.45
історія України або географія 0.20
035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська 
035 Філологія
Д   українська мова та література 0.25 0.10 0.00 100
іноземна мова 0.45
історія України або географія 0.20
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин
Релігієзнавство
031 Релігієзнавство    
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
історія України 0.45
математика або іноземна мова 0.25
Філософія  
033 Філософія  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
історія України 0.45
математика або іноземна мова 0.25
Політологія
052 Політологія
Д  З українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
історія України 0.45
математика або іноземна мова 0.25
Соціологія
054 Соціологія
Д  З українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
математика 0.40
історія України або іноземна мова 0.30
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
іноземна мова 0.40
історія України або математика 0.30
Історичний факультет
Історія та археологія
032 Історія та археологія
Д  З українська мова та література 0.25 0.10 0.00 100
історія України 0.45
географія або іноземна мова 0.20
Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта
Д  З українська мова та література 0.25 0.10 0.00 100
історія України 0.45
географія або іноземна мова 0.20
Факультет психології
Спеціальна освіта  
016 Спеціальна освіта  
Д  З українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
біологія 0.45
історія України або іноземна мова 0.25
Психологія
053 Психологія
Д  З українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
біологія 0.45
математика або іноземна мова 0.25
Економічний факультет
Економічна кібернетика
051 Економіка
Д  З українська мова та література 0.25 0.10 0.00 100
математика 0.35
іноземна мова або географія 0.30
Бізнес-аналітика
051 Економіка
Д   українська мова та література 0.25 0.10 0.00 100
математика 0.35
іноземна мова або географія 0.30
Облік і оподаткування  
071 Облік і оподаткування  
Д  З українська мова та література 0.25 0.10 0.00 100
математика 0.35
іноземна мова або географія 0.30
Фінанси, банківська справа та страхування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Д  З українська мова та література 0.25 0.10 0.00 100
математика 0.35
іноземна мова або географія 0.30
Маркетинг
075 Маркетинг
Д   українська мова та література 0.25 0.10 0.00 100
математика 0.35
іноземна мова або географія 0.30
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Д  З українська мова та література 0.25 0.10 0.00 100
математика 0.35
іноземна мова або географія 0.30
Факультет систем та засобів масової комунікації
Журналістика
061 Журналістика
Д  З українська мова та література 0.45 0.10 0.00 100
історія України 0.20
іноземна мова або математика 0.25
Юридичний факультет
Право
081 Право
Д  З українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
історія України 0.45
іноземна мова або математика 0.25
Факультет міжнародної економіки
Управління людськими ресурсами
073 Менеджмент
Д   українська мова та література 0.25 0.10 0.00 100
математика 0.35
іноземна мова або географія 0.30
Менеджмент організацій
073 Менеджмент
Д   українська мова та література 0.25 0.10 0.00 100
математика 0.35
іноземна мова або географія 0.30
Міжнародний менеджмент
073 Менеджмент
Д  З українська мова та література 0.25 0.10 0.00 100
математика 0.35
іноземна мова або географія 0.30
Туристичний бізнес
242 Туризм
Д   українська мова та література 0.25 0.10 0.00 100
іноземна мова 0.35
географія або математика 0.30
Міжнародний туризм
242 Туризм
Д   українська мова та література 0.25 0.10 0.00 100
іноземна мова 0.35
географія або математика 0.30
Міжнародна економіка
292 Міжнародні економічні відносини
Д   українська мова та література 0.25 0.10 0.00 100
іноземна мова 0.35
географія або математика 0.30
Міжнародні економічні відносини                                    292 Міжнародні економічні відносини Д   українська мова та література 0.25 0.10 0.00 100
іноземна мова 0.35
географія або математика 0.30
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації
Медсестринство
223 Медсестринство
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
біологія 0.45
хімія або математика 0.25
Технології медичної діагностики та лікування
224 Технології медичної діагностики та лікування
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
біологія 0.45
фізика або іноземна мова 0.25
Фізична терапія, ерготерапія
227 Фізична терапія, ерготерапія
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
біологія 0.45
фізика або іноземна мова 0.25
Соціальна робота  
231 Соціальна робота
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
історія України 0.45
іноземна мова або математика 0.25
Біолого-екологічний факультет
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
014 Середня освіта
Д  З українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
біологія 0.40
хімія або математика 0.25
Біологія
091 Біологія
Д  З українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
біологія 0.40
хімія або іноземна мова 0.25
Екологія
101 Екологія  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
біологія 0.40
хімія або географія 0.25
Біотехнології та біоінженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
біологія 0.40
хімія або математика 0.25
Хімічний факультет
Середня освіта (Хімія)
014 Середня освіта
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
хімія 0.40
біологія або математика 0.30
Хімія
102 Хімія  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
хімія 0.40
математика або фізика 0.30
Хімічні технології та інженерія
161 Хімічні технології та інженерія  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
математика 0.40
хімія або біологія 0.30
Харчові технології  
181 Харчові технології  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
математика 0.40
хімія або біологія 0.30
Геолого-географічний факультет
Середня освіта (Географія)
014 Середня освіта
Д  З українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
географія 0.35
математика або іноземна мова 0.30
Географія
106 Географія
Д  З українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
географія 0.35
математика або історія України 0.30
Географія рекреації та туризму
106 Географія
Д  З українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
географія 0.35
математика або історія України 0.30
Гідрологія
103 Науки про Землю
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
математика 0.40
фізика або географія 0.30
Геологія
103 Науки про Землю
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
математика 0.40
фізика або географія 0.30
Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем
Середня освіта (Фізика)
014 Середня освіта
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
фізика 0.40
математика або іноземна мова 0.25
Фізика та астрономія
104 Фізика та астрономія    
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
фізика 0.35
математика або іноземна мова 0.30
Прикладна фізика та наноматеріали
105 Прикладна фізика та наноматеріали    
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
фізика 0.35
математика або іноземна мова 0.30
Комп’ютерні науки
122 Комп’ютерні науки  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
математика 0.45
фізика або іноземна мова 0.25
Комп’ютерна інженерія
123 Комп’ютерна інженерія  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
математика 0.45
фізика або іноземна мова 0.25
Мікро- та наносистемна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
математика 0.40
фізика або іноземна мова 0.25
Телекомунікації та радіотехніка  
172 Телекомунікації та радіотехніка  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
математика 0.45
фізика або іноземна мова 0.25
Механіко-математичний факультет
Середня освіта (Математика)
014 Середня освіта
Д  З українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
математика 0.40
фізика або іноземна мова 0.25
Математика
111 Математика  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
математика 0.40
фізика або іноземна мова 0.25
Статистика
112 Статистика  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
математика 0.40
фізика або іноземна мова 0.25
Прикладне комп'ютерне та математичне моделювання
113 Прикладна математика  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
математика 0.45
фізика або іноземна мова 0.25
Теплоенергетика  
144 Теплоенергетика
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
математика 0.40
фізика або іноземна мова 0.25
Факультет прикладної математики
Комп'ютерне моделювання та технології програмування
113 Прикладна математика
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
математика 0.45
фізика або іноземна мова 0.25
Інженерія програмного забезпечення
121 Інженерія програмного забезпечення  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
математика 0.45
фізика або іноземна мова 0.25
Системний аналіз
124 Системний аналіз    
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
математика 0.40
фізика або іноземна мова 0.25
Фізико-технічний факультет
Кібербезпека
125 Кібербезпека  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.00 100
математика 0.45
фізика або іноземна мова 0.25
Прикладна механіка
131 Прикладна механіка  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
математика 0.40
фізика або іноземна мова 0.25
Матеріалознавство
132 Матеріалознавство  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
математика 0.40
фізика або іноземна мова 0.25
Галузеве машинобудування  
133 Галузеве машинобудування  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
математика 0.40
фізика або іноземна мова 0.25
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
математика 0.40
фізика або іноземна мова 0.25
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
математика 0.40
фізика або іноземна мова 0.25
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
математика 0.40
фізика або іноземна мова 0.25
Авіоніка
173 Авіоніка  
Д   українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
математика 0.40
фізика або іноземна мова 0.25

За довідками звертайтесь до Приймальної комісії ДНУ за адресою: вул. Казакова, 18, корпус №14, кім. №205.  

Телефон: (056) 375-70-45, (056) 375-70-75