ДНУ пропонує абітурієнтам навчання на 62 спеціальностях денної форми та 21 спеціальності заочної форми навчання за освітніми ступенями бакалавра та магістра ...
Версія для друку

Перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань, що приймаються на відповідні спеціальності при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра до Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара у 2017 році

Факультет Спеціальність (освітня програма) Конкурсні дисципліни
Факультет української й іноземної філології
та мистецтвознавства
022 «Дизайн» 1. Українська мова та література
2.Історія України
3. Творчий конкурс (Малюнок. Живопис. Композиція)
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова
035.01 «Філологія. Українська мова та література»
035.03 «Філологія. Слов'янські мови та літератури (російська)» 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Російська мова
035.04 «Філологія. Германські мови та літератури (англійська; переклад; німецька)» 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Англійська мова або німецька мова
035.05 «Філологія. Романські мови та літератури (французька)» 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Французька мова
035.06 «Філологія. Східні мови та літератури (китайська; японська)» 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Англійська мова
Історичний факультет 014.03 «Середня освіта (історія)» 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Біологія або географія
032 «Історія та археологія» 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або географія
Факультет суспільних наук і міжнародних
відносин
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова
031 «Релігієзнавство» 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або математика
033 «Філософія»
054 «Соціологія»
052 «Політологія» 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або географія
231 «Соціальна робота»
Факультет систем та засобів масової комунікації 061 «Журналістика» 1. Українська мова та література
2. Творчий конкурс
3. Історія України
Факультет міжнародної економіки 292 «Міжнародні економічні відносини» 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або історія України
073 «Менеджмент»
242 «Туризм» 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика або іноземна мова
Економічний факультет 051 «Економіка» 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
075 «Маркетинг»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Факультет психології 016 «Спеціальна освіта (корекційна освіта)» 1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Іноземна мова або історія України
053 «Психологія»
Юридичний факультет 081 «Право» 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або математика
Геолого-географічний факультет 014.07 «Середня освіта (географія)» 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Географія або історія України
103 «Науки про Землю»
Хімічний факультет 014.06 «Середня освіта (хімія)» 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Хімія або біологія
102 «Хімія»
161 «Хімічні технології та інженерія»
181 «Харчові технології» 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Хімія або іноземна мова
Факультет біології, екології та медицини 014.05 «Середня освіта (біологія)» 1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Математика або хімія
091 «Біологія»
101 «Екологія»
162 «Біотехнології та біоінженерія»
224 «Технології медичної діагностики та лікування»
Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем 104 «Фізика та астрономія» 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова
105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
123 «Комп'ютерна інженерія»
153 «Мікро- та наносистемна техніка»
172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Фізико-технічний
факультет
125 «Кібербезпека» 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова
131 «Прикладна механіка»
132 «Матеріалознавство»
133 «Галузеве машинобудування»
134 «Авіаційна та ракетно-космічна
техніка»
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
172 «Телекомунікації та радіотехніка»
173 «Авіоніка»
Факультет прикладної математики 113 «Прикладна математика» 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова
121 «Інженерія програмного забезпечення»
124 «Системний аналіз»
Механіко-математичний
факультет
014.04 «Середня освіта (математика)» 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова
111 «Математика»
112 «Статистика»
113 «Прикладна математика»
144 «Теплоенергетика»
Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова
035.01 «Філологія. Українська мова та література»
014.02 «Середня освіта (англійська мова та література)» 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Англійська мова
035.04 «Філологія. Германські мови та літератури (англійська)»
014.03 «Середня освіта (історія)» 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Біологія або географія
032 «Історія та археологія» 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або географія
052 «Політологія»
053 «Психологія» 1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Іноземна мова або історія України
016 «Спеціальна освіта (корекційна освіта)»
054 «Соціологія» 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або математика
081 «Право»
061 «Журналістика (журналістика)» 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Творчий конкурс
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
073 «Менеджмент» 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або історія України
014.05 «Середня освіта (біологія)» 1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Математика або хімія
091 «Біологія»
014.07 «Середня освіта (географія)» 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Географія або історія України
103 «Науки про Землю (географія)»
014.04 «Середня освіта (математика)» 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова
113 «Прикладна математика (інформатика)»

Перелік сертифікатів з ваговими коефіцієнтами (додаток №1 до Правил прийому до ДНУ) можна завантажити тут

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти до коледжів ДНУ

Вступні іспити до аспірантури

За довідками звертайтесь до Приймальної комісії ДНУ за адресою: вул. Казакова, 18, корпус №14, кім. №205.  

Телефон: (056) 760-89-83