ДНУ пропонує абітурієнтам 67 напрямів підготовки за ОКР «бакалавр», 81 напрям – за ОКР «спеціаліст» і 76 напрямів – за ОКР «магістр» ...
Версія для друку

Перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань, що приймаються на відповідні спеціальності при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра до Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара у 2017 році

Факультет Спеціальність (спеціалізація, освітня програма) Перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства  022 Дизайн 1. Українська мова та література 
2. Творчий конкурс (Малюнок. Живопис. Композиція)
3. Історія України
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
014.01 Середня освіта (Українська мова та література) 1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Історія України
035.01 Філологія. Українська мова та література
035.03 Філологія. Слов'янські мови та літератури (російська) 1. Українська мова та література
2. Російська мова
3. Історія України
035.04 Філологія. Германські мови та літератури (англійська; переклад; німецька) 1. Українська мова та література
2. Англійська мова або Німецька мова
3. Історія України
035.05 Філологія. Романські мови та літератури (французька) 1. Українська мова та література
2. Французька мова
3. Історія України
035.06 Філологія. Східні мови та літератури (китайська; японська) 1. Українська мова та література 
2. Англійська мова
3. Історія України
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин
055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (міжнародні відносини; міжнародна інформація) 1. Українська мова та література 
2. Іноземна мова
3. Історія України
031 Релігієзнавство 1. Українська мова та література 
2. Історія України
3. Іноземна мова або Математика
033 Філософія
054 Соціологія
052 Політологія 1. Українська мова та література 
2. Історія України
3. Іноземна мова або Географія
231 Соціальна робота
Факультет систем та засобів масової комунікації 061 Журналістика (журналістика; реклама і зв'язки з громадськістю; видавнича справа та редагування) 1. Українська мова та література
2. Творчий конкурс
3. Історія України
Факультет міжнародної економіки 056 Міжнародні економічні відносини (міжнародні економічні відносини; міжнародна економіка) 1. Українська мова та література 
2. Іноземна мова або Історія України
3. Математика
073 Менеджмент (управління персоналом і економіка праці; менеджмент)
242 Туризм 1. Українська мова та література 
2. Історія України
3. Математика або Іноземна мова
Економічний факультет 051 Економіка (економічна кібернетика; прикладна статистика) 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або Географія
071 Облік і оподаткування (облік і аудит)
072 Фінанси, банківська справа та страхування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (економіка підприємства)
Історичний факультет 014.03 Середня освіта (Історія) 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Біологія або Географія
032 Історія та археологія 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або Географія
Факультет психології 016 Спеціальна освіта (корекційна освіта) 1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Іноземна мова або Історія України
053 Психологія
Юридичний факультет 081 Право 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або Математика
Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем 104 Фізика та астрономія 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або Іноземна мова
105 Прикладна фізика та наноматеріали (прикладна фізика)
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (комп'ютерні науки)
123 Комп'ютерна інженерія
153 Мікро- та наносистемна техніка (мікро- та наноелектроніка)
172 Телекомунікації та радіотехніка (радіоелектронні апарати; телекомунікації)
Хімічний факультет 014.06 Середня освіта (Хімія) 1. Українська мова та література
2. Хімія або Біологія
3. Математика
102 Хімія
161 Хімічні технології та інженерія
181 Харчові технології (харчові технології та інженерія) 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Хімія або Іноземна мова
Факультет біології, екології та медицини 014.05 Середня освіта (Біологія) 1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Математика або Хімія
091 Біологія
101 Екологія (екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)
162 Біотехнології та біоінженерія (біотехнологія)
224 Технології медичної діагностики та лікування (лабораторна діагностика)
Геолого-географічний факультет 014.07 Середня освіта (Географія) 1. Українська мова та література
2. Географія або Історія України
3. Математика
103 Науки про Землю (географія; гідрометеорологія; геологія)
Факультет прикладної математики 113 Прикладна математика (прикладна математика; інформатика) 1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Фізика або Іноземна мова
121 Інженерія програмного забезпечення (програмна інженерія)
124 Системний аналіз
Механіко-математичний факультет 014.04 Середня освіта (Математика) 1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Фізика або Іноземна мова
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика (механіка)
144 Теплоенергетика
Фізико-технічний факультет 125 Кібербезпека (системи технічного захисту інформації) 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або Іноземна мова
131 Прикладна механіка (прикладна механіка; машинобудування)
132 Матеріалознавство (інженерне матеріалознавство)
133 Галузеве машинобудування (машинобудування)
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (авіа- і ракетобудування; двигуни та енергетичні установки літальних апаратів)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (електротехніка та електротехнології )
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (приладобудування)
172 Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка)
173 Авіоніка
Центр заочної та вечірньої форм навчання 014.01 Середня освіта (Українська мова та література) 1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Історія України
035.01 Філологія. Українська мова та література
014.02 Середня освіта (Англійська мова та література) 1. Українська мова та література
2. Англійська мова
3. Історія України
035.04 Філологія. Германські мови та літератури (англійська)
014.03 Середня освіта (Історія) 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Біологія або Географія
032 Історія та археологія 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або Географія
052 Політологія
053 Психологія 1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Іноземна мова або Історія України
016 Спеціальна освіта (корекційна освіта)
054 Соціологія 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або Математика
081 Право
061 Журналістика (журналістика) 1. Українська мова та література
2. Творчий конкурс
3. Історія України
072 Фінанси, банківська справа та страхування 1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Іноземна мова або Географія
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (економіка підприємства)
073 Менеджмент (менеджмент) 1. Українська мова та література
2. Іноземна мова або Історія України
3. Математика
014.05 Середня освіта (Біологія) 1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Математика або Хімія
091 Біологія
014.07 Середня освіта (Географія) 1. Українська мова та література
2. Географія або Історія України
3. Математика
103 Науки про Землю (географія)
014.04 Середня освіта (Математика) 1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Фізика або Іноземна мова
113 Прикладна математика (інформатика)

За довідками звертайтесь до Приймальної комісії ДНУ за адресою: вул. Казакова, 18, корпус №14, кім. №205.  

Телефон: (056) 760-89-83

Вступні іспити до аспірантури