ДНУ пропонує абітурієнтам навчання на 62 спеціальностях денної форми та 21 спеціальності заочної форми навчання за освітніми ступенями бакалавра та магістра ...
Версія для друку

Перелік конкурсних предметів для вступу до ДНУ ім. Олеся Гончара у 2018 р.

(освітній ступінь - бакалавр)

Перший конкурсний предмет для усіх спеціальностейукраїнська мова та література

Спеціальність (освітня програма) Форма навчання 2-й предмет 3-й предмет
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства
014.01 Середня освіта (Українська мова і література) денна, заочна історія України іноземна мова або географія
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) заочна іноземна мова історія України або географія
022 Дизайн (022.01 Графічний дизайн) денна історія України творчий конкурс
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація   творчий конкурс
035.01 Філологія. Українська мова та література денна, заочна іноземна мова історія України або географія
035.034 Філологія. Слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська  денна
035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська денна, заочна
035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька денна
035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька
035.065 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська 
035.069 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська 
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин
031 Релігієзнавство   денна історія України математика або іноземна мова
033 Філософія  
052 Політологія денна, заочна
054 Соціологія математика історія України або іноземна мова
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії   денна іноземна мова історія України або математика
Історичний факультет
014.03 Середня освіта (Історія) денна, заочна історія України географія або іноземна мова
032 Історія та археологія
Факультет психології
016 Спеціальна освіта денна, заочна біологія історія України або іноземна мова
053 Психологія математика або іноземна мова
Економічний факультет
051 Економіка   денна математика іноземна мова або географія
071 Облік і оподаткування  
072 Фінанси, банківська справа та страхування денна, заочна
075 Маркетинг   денна
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денна, заочна
Факультет систем та засобів масової комунікації
061 Журналістика денна, заочна історія України математика або іноземна мова
Юридичний факультет
081 Право денна, заочна історія України математика або іноземна мова
Факультет міжнародної економіки
073 Менеджмент денна, заочна математика іноземна мова або географія
242 Туризм   денна іноземна мова географія або математика
292 Міжнародні економічні відносини  
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації
224 Технології медичної діагностики та лікування   денна біологія фізика або іноземна мова
231 Соціальна робота   денна історія України іноземна мова або математика
Біолого-екологічний факультет
014.05 Середня освіта (Біологія) денна, заочна біологія хімія або математика
091 Біологія денна, заочна хімія або іноземна мова
101 Екологія   денна хімія або географія
162 Біотехнології та біоінженерія   хімія або математика
Хімічний факультет
014.06 Середня освіта (Хімія)  денна хімія біологія або математика
102 Хімія   математика або фізика
161 Хімічні технології та інженерія   математика хімія або біологія
181 Харчові технології  
Геолого-географічний факультет
014.07 Середня освіта (Географія) денна, заочна географія математика або іноземна мова
106 Географія денна математика або історія України
103 Науки про Землю денна, заочна математика фізика або географія
Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем
014.08 Середня освіта (Фізика) денна фізика математика або іноземна мова
104 Фізика та астрономія  
105 Прикладна фізика та наноматеріали  
122 Комп’ютерні науки   математика фізика або іноземна мова
123 Комп’ютерна інженерія  
153 Мікро- та наносистемна техніка  
172 Телекомунікації та радіотехніка  
Механіко-математичний факультет
014.04 Середня освіта (Математика) денна, заочна математика фізика або іноземна мова
111 Математика   денна
112 Статистика  
113 Прикладна математика   (ММФ)
144 Теплоенергетика  
Факультет прикладної математики
113 Прикладна математика (ФПМ) денна, заочна математика фізика або іноземна мова
121 Інженерія програмного забезпечення   денна
124 Системний аналіз  
Фізико-технічний факультет
125 Кібербезпека   денна математика фізика або іноземна мова
131 Прикладна механіка  
132 Матеріалознавство  
133 Галузеве машинобудування  
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  
173 Авіоніка  

За довідками звертайтесь до Приймальної комісії ДНУ за адресою: вул. Казакова, 18, корпус №14, кім. №205.  

Телефон: (056) 760-89-83