ДНУ пропонує абітурієнтам 67 напрямів підготовки за ОКР «бакалавр», 81 напрям – за ОКР «спеціаліст» і 76 напрямів – за ОКР «магістр» ...
Версія для друку

Перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань, що приймаються на відповідні спеціальності при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра до Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара у 2016 році

Факультет Спеціальність (спеціалізація, освітня програма) Перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства  022 Дизайн 1. Українська мова та література 
2. Творчий конкурс (Малюнок. Живопис. Композиція.)
3. Історія України
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
035 Філологія (українська мова та література) 1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Історія України
035 Філологія (російська) 1. Українська мова та література
2. Російська мова
3. Історія України
035 Філологія (англійська, переклад) 1. Українська мова та література
2. Англійська мова
3. Історія України
035 Філологія (китайська)
035 Філологія (японська)
035 Філологія (німецька) 1. Українська мова та література 
2. Німецька мова
3. Історія України
035 Філологія (французька) 1. Українська мова та література 
2. Французька мова
3. Історія України
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин
055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (міжнародні відносини; міжнародна інформація) 1. Українська мова та література 
2. Іноземна мова
3. Історія України або географія
031 Релігієзнавство 1. Українська мова та література 
2. Історія України
3. Іноземна мова або математика
033 Філософія
054 Соціологія
052 Політологія 1. Українська мова та література 
2. Історія України
3. Іноземна мова або географія
231 Соціальна робота
Факультет систем та засобів масової комунікації 061 Журналістика (журналістика; реклама і зв'язки з громадськістю; видавнича справа та редагування) 1. Українська мова та література
2. Творчий конкурс
3. Історія України або іноземна мова або російська мова
Факультет міжнародної економіки 056 Міжнародні економічні відносини (міжнародні економічні відносини; міжнародна економіка) 1. Українська мова та література 
2. Іноземна мова
3. Математика або географія
073 Менеджмент (управління персоналом і економіка праці; менеджмент)
242 Туризм
Економічний факультет 051 Економіка (економічна кібернетика; прикладна статистика) 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія
071 Облік і оподаткування (облік і аудит)
072 Фінанси, банківська справа та страхування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (економіка підприємства)
Історичний факультет 032 Історія та археологія 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або географія
Факультет психології 016 Спеціальна освіта (корекційна освіта) 1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Іноземна мова або історія України
053 Психологія
Юридичний факультет 081 Право 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або математика
Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем 104 Фізика та астрономія 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова
105 Прикладна фізика та наноматеріали (прикладна фізика)
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (комп'ютерні науки)
123 Комп'ютерна інженерія
153 Мікро- та наносистемна техніка (мікро- та наноелектроніка)
172 Телекомунікації та радіотехніка (радіоелектронні апарати; телекомунікації)
Хімічний факультет 102 Хімія 1. Українська мова та література
2. Хімія
3. Математика або іноземна мова або біологія
161 Хімічні технології та інженерія
181 Харчові технології (харчові технології та інженерія) 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Хімія або іноземна мова або біологія
Факультет біології, екології та медицини 091 Біологія 1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Хімія або математика або фізика
101 Екологія (екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)
162 Біотехнології та біоінженерія (біотехнологія)
224 Технології медичної діагностики та лікування (лабораторна діагностика)
Геолого-географічний факультет 103 Науки про Землю (географія; гідрометеорологія; геологія) 1. Українська мова та література
2. Географія
3. Математика або іноземна мова
Факультет прикладної математики 113 Прикладна математика (прикладна математика) 1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Фізика або іноземна мова
121 Інженерія програмного забезпечення (програмна інженерія)
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (інформатика)
124 Системний аналіз
Механіко-математичний факультет 111 Математика 1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Фізика або іноземна мова
112 Статистика
113 Прикладна математика (механіка)
144 Теплоенергетика
Фізико-технічний факультет 125 Кібербезпека (системи технічного захисту інформації) 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова
131 Прикладна механіка (прикладна механіка; машинобудування)
132 Матеріалознавство (інженерне матеріалознавство)
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (авіа- і ракетобудування; двигуни та енергетичні установки літальних апаратів)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (електротехніка та електротехнології )
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (приладобудування)
172 Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка)
173 Авіоніка
Центр заочної та вечірньої форм навчання 035 Філологія (українська мова та література) 1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Історія України
035 Філологія (англійська) 1. Українська мова та література
2. Англійська мова
3. Історія України
061 Журналістика (журналістика) 1. Українська мова та література
2. Творчий конкурс
3. Історія України або іноземна мова або російська мова
072 Фінанси, банківська справа та страхування 1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Іноземна мова або географія
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (економіка підприємства)
073 Менеджмент (менеджмент) 1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Математика або географія
032 Історія та археологія 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або географія
052 Політологія
054 Соціологія 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або математика
053 Психологія 1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Іноземна мова або історія України
081 Право 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або математика
091 Біологія 1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Хімія або математика або фізика
103 Науки про Землю (географія) 1. Українська мова та література
2. Географія
3. Математика або іноземна мова
111 Математика 1. Українська мова та література
2. Математика 
3. Фізика або іноземна мова
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (інформатика)

За довідками звертайтесь до Приймальної комісії ДНУ за адресою: вул. Казакова, 18, корпус №14, кім. №205.  

Телефон: (056)760-89-83