Версія для друку

ІФ (2022-2023 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф03-01 Охорона культурної спадщини в умовах воєнного стану: світовий досвід ІВІ
1-ф03-02 Світова історія в художній літературі ІВІ
1-ф03-03 Культура і війна: український історичний досвід ІІУ
1-ф03-04 Україна і світ: історія взаємин ІІУ
1-ф03-05 Біблійна археологія: формування світових цивілізацій ІІД
1-ф03-06 Любов, страх, провина: історія почуттів та емоцій ІІД
1-ф03-07 Історія гендерних відносин ІСІ
1-ф03-08 Радянське місто як соціокультурний феномен: протиріччя розвитку на тлі тоталітарної доби ІСІ
1-ф03-09 Географія культури та релігій ІГФ
1-ф03-10 Комп’ютерна обробка просторово-часових даних ІГФ
014.03 Середня освіта (Історія)/ОП «Середня освіта (Історія)»
1-014.03-3-1 Діджиталізація історії в школі ІСІ
1-014.03-3-02 Історія гендерної педагогіки ІСІ
1-014.03-3-03 Історія української школи ІСІ
1-014.03-3-04 Європейські цінності в шкільній історичній освіті ІСІ
1-014.03-3-05 Соціальна історія народів Східної Європи ІСІ
1-014.03-3-06 Сучасна історія країн Східної Європи ІСІ
1-014.03-3-07 Мілітарна історія ХХ−ХХІ ст. ІВІ
1-014.03-3-08 Зарубіжна історична біографістика ІВІ
1-014.03-3-09 Історія українського національного руху ХХ ст. ІІУ
1-014.03-3-10 Історія та культура етнічних меншин в Україні ІІУ
1-014.03-3-11 Історія середньовічної моди в джерелах та літературі ІІД
1-014.03-3-12 Містифікації, фальсифікації та підробки в історії ІІД
014.07 Середня освіта (Географія) )/ОП «Середня освіта (Географія)»
1-014.07-7-01 Методика реалізації цілей сталого розвитку в географічній освіті ІГФ
1-014.07-7-02 Основи навчання географії в ЗЗСО ІГФ
1-014.07-7-03 Методика організації науково-дослідної роботи з учнями
1-014.07-7-04 Аерокосмічні методи досліджень ІГФ
1-014.07-7-05 Народи світу: основи етногеографії ІГФ
1-014.07-7-06 Географія туристично-рекреаційної діяльності в світі та Україні ІГФ
1-014.07-7-07 Методика організації польових досліджень з учнями ІГФ
1-014.07-7-08 Основи геоурбаністики та геологістики ІГФ
1-014.07-7-09 Основи організації наукових досліджень ІГФ
1-014.07-7-10 Географічна інфографіка та мультимедіа ІГФ
1-014.07-7-11 Картографічні методи досліджень ІГФ
1-014.07-7-12 Політична географія з основами геополітики ІГФ
032 Історія та археологія / ОП «Історія та археологія»
1-032-1-01 Історія сучасної європейської культури ІВІ
1-032-1-02 Економічна історія Європи ІВІ
1-032-1-03 Історія німецької державності ІВІ
1-032-1-04 Практичне музеєзнавство ІВІ
1-032-1-05 Фронтир в українському історичному просторі ІІУ
1-032-1-06 Соціальні ідентичності в українському суспільстві XVIII – початку XX ст. ІІУ
1-032-1-07 Технології роботи з візуальними джерелами / документами ІІД
1-032-1-08 Великий степовий кордон в археологічному вимірі: від кіммерійців до козаків ІІД
1-032-1-09 Експертиза наукової цінності писемних та речових джерел ІІД
1-032-1-10 Історія олімпійського спорту ІСІ
1-032-1-11 Історія радянської масової культури ІСІ
1-032-1-12 Росія і Захід: історія взаємин ІСІ
032 Історія та археологія / ОП «Історична україністика та прикладна історія»)
1-032-2-01 Південна Україна: від частини Степового Кордону до індустріального регіону ІІУ
1-032-2-02 Гастрономічна культура України та Європи від середньовіччя до сучасності ІІУ
1-032-2-03 Норма і злочин: судові та соціальні практики в Україні XVI-XIX ст. ІІУ
1-032-2-04 Гендер та історія тіла в Україні ІІУ
1-032-2-05 Політична історія сучасної України ІІУ
1-032-2-06 Роль міст у модернізаційних процесах країн Східної Європи XVI – початку XX ст. ІСІ
1-032-2-07 Історія української кінематографістики ІСІ
1-032-2-08 Світова історія у музейних колекціях України ІВІ
1-032-2-09 Гендер, секс та фемінізм у світовій культурі ІВІ
1-032-2-10 Менеджмент та маркетинг музейної справи ІІД
1-032-2-11 Історія зброї та військового мистецтва ІІД
1-032-2-12 Віртуальний музей як соціокультурний феномен ІІД  
0106 Географія / (ОП «Географія рекреації та туризму»)
1-106-1-01 Інтернет-технології в географії та туризмі  ІГФ
1-106-1-02 Медична географія з основами курортології  ІГФ
1-106-1-03 Туроперейтинг  ІГФ
1-106-1-04 Менеджмент природоохоронної діяльності  ІГФ
1-106-1-05 Методи географічних досліджень ІГФ
1-106-1-06 Організація готельно-ресторанного господарства ІГФ
1-106-1-07 Природо-пізнавальний туризм ІГФ
1-106-1-08 Культурно-пізнавальний туризм  ІГФ
1-106-1-09 Технологія туристичної діяльності ІГФ
1-106-1-10 Географія міжнародних відносин та євроінтеграції України ІГФ
1-106-1-11 Геоекологічні проблеми України ІГФ
1-106-1-12 Управління персоналом в рекреації та туризмі ІГФ

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф03-01 Історія культурних столиць світу ІВІ
2-ф03-02 Ментальна історія України ІІУ
2-ф03-03 Тіло та сексуальність: теорії, підходи, історіографія ІІД
2-ф03-04 Україна і Росія у взаєминах ХХ ст.: контроверсійний досвід і уроки ІСІ
2-ф03-05 Урбаністика та регіональні студії ІГФ
014.03 Середня освіта (Історія)/ОП «Середня освіта (Історія)»
2-014.03-3-01 Актуальні проблеми шкільної історичної освіти в Україні ІСІ
2-014.03-3-02 Освітні системи країн Західної Європи та Північної Америки ІСІ
2-014.03-3-03 Історія в системі НУШ ІСІ
2-014.03-3-04 Технології викладання історії в школі ІСІ
2-014.03-3-05 Технології дистанційного навчання історії ІСІ
2-014.03-3-06 Психоісторія України: постаті, соціальні процеси та культурні практики ІІУ
2-014.03-3-07 Радянське суспільство в мемуарах та кіномистецтві ІІД
2-014.03-3-08 Всесвітня історія у світовому кінематографі ІВІ
014.07 Середня освіта (Географія) )/ОП «Середня освіта (Географія)»
2-014.07-7-01 Методика дистанційного навчання  ІГФ
2-014.07-7-02 Шкільний туризм  ІГФ
2-014.07-7-03 Шкільний географічний практикум  ІГФ
2-014.07-7-04 Природно-заповідна справа  ІГФ
032 Історія та археологія / ОП «Історія та археологія»)
2-032-01 Історія національних рухів Європи нового та новітнього часу ІВІ
2-032-02 Історичний маркетинг ІВІ
2-032-03 Інформаційно-комунікативна культура історика ІІУ
2-032-04 Феномен української культури у світовому контексті ІІУ
2-032-05 Історія грошей та фальшивомонетництва ІІД
2-032-06 Історія повсякдення та мікроісторія ІІД
2-032-07 Національна політика в Російській імперії та СРСР ІСІ
2-032-08 Історія радянського повсякдення ІСІ
106 Географія / (ОП «Географія»)
2-106-01 Транскордонне екологічне співробітництво  ІГФ
2-106-02 Територіальне управління  ІГФ
2-106-03 Ландшафти України  ІГФ
2-106-04 Географічне краєзнавство  ІГФ

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
3-ф03-1 Актуальні проблеми всесвітньої історії ІВІ
3-ф03-2 Актуальні проблеми історії України ІІУ
3-ф03-3 Проблеми світової історичної науки ІІД
032 Історія та археологія / ОП «Істория та археологія»)
3-032-1 Формально-логічні методи історичного дослідження ІВІ
3-032-2 Сучасні інформаційні технології історичних досліджень ІІУ
3-032-3 Історична пам’ять та історична політика в сучасному світі ІІД