Версія для друку

ЮФ (2022-2023 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф08-1 Службове право ЮАК
1-ф08-2 Правове регулювання комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності ЮЦТ
1-ф08-3 Юридичні колізії та способи їх усунення ЮТД
1-ф08-4 Юрисдикція в міжнародному праві ЮМП
081 Право/ОП «Право»
1-081-1 Кваліфікація кримінальних правопорушень ЮАК
1-081-2 Складання процесуальних документів в кримінальному провадженні ЮАК
1-081-3 Адміністративні процедури та адміністративні послуги ЮАК
1-081-4 Міжнародні організації у глобальному світі
ЮМП
1-081-5 Банківське право ЮМП
1-081-6 Міжнародне митне право ЮМП
1-081-7 Правові засади публічного управління і адміністрування ЮТД
1-081-8 Муніципальне право ЮТД
1-081-9 Порівняльне конституційне право ЮТД
1-081-10 Спадкове право ЮЦТ
1-081-11 Комерційний арбітраж ЮЦТ
1-081-12 Порядок укладання правочинів за цивільним законодавством ЮЦТ

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
081 Право/ОП «Право»
2-081-1 Захист прав людини і держави прокуратурою України: національна та міжнародна практика ЮАК
2-081-2 Адвокат в адміністративному і кримінальному судочинстві ЮАК
2-081-3 Адміністративне деліктне право ЮАК
2-081-4 Міжнародне економічне право ЮМП
2-081-5 Мирне вирішення міжнародних спорів ЮМП
2-081-6 Прецедентне право Європейського Суду з прав людини ЮМП
2-081-7 Цивільно-процесуальні документи ЮЦТ
2-081-8 Забезпечення виконання зобов’язань ЮЦТ
2-081-9 Нотаріат України ЮЦТ

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
3-ф08-1 Запобігання злочинності у контексті глобалізації ЮАК
3-ф08-2 Актуальні проблеми функціонування права Європейського Союзу
ЮМП
3-ф08-3 Сучасні питання цивільного права та процесу ЮЦТ
3-ф08-4 Інформаційні системи і технології в юриспруденції
ЮТД
081 Право/ОП «Право»
3-081-1 Актуальні проблеми кримінального процесу ЮАК
3-081-2 Адміністративний процес в парадигмі права ЮАК
3-081-3 Міжнародно-правове регулювання митного співробітництва ЮМП
3-081-4 Актуальні питання валютного законодавства ЮЦТ
3-081-5 Публічне управління у надзвичайних станах ЮТД