Версія для друку

ФСЗМК (2022-2023 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф07-1 Як протидіяти фейкам та маніпуляціям ЗМК
1-ф07-2 Інфознавство: методика роботи з інформацією ЗРГ
1-ф07-3 Книжкові видання ЗВМ
061 Журналістика/ОП Журналістика
1-061-1-1 Політична журналістика_IV ЗМК
1-061-1-2 Науково-популярна та наукова журналістика_III ЗМК
1-061-1-3 Сulture-journalism ЗМК
1-061-1-4 Коміксова журналістика_II ЗМК
1-061-1-5 Воєнна журналістика ЗМК
1-061-1-6 Хобі-журналістика_II ЗМК
1-061-1-7 Як написати ефективний журналістський текст ЗМК
1-061-1-8 Міська журналістика: медійний та комунікаційний аспекти ЗМК
1-061-1-9 Медіосвіта та медіаграмотність_IV ЗМК
061 Журналістика/ОП Реклама і зв’язки з громадськістю
1-061-2-1 Медіапланування_III ЗРГ
1-061-2-2 Рекламні технології event проектів_II ЗРГ
1-061-2-3 Рекламний менеджмент_II ЗРГ
1-061-2-4 Соціальна реклама_II ЗРГ
1-061-2-5 Комунікація та ПР в енергетичній сфері_III ЗРГ
1-061-2-6 Комунікація та ПР у сфері охорони здоров'я_III ЗРГ
061 Журналістика/ОП Видавнича справа та редагування
1-061-3-9 Комунікативні стратегії в Інтернеті ЗВМ
1-061-3-10 Медіалінгвістичні технології ЗВМ
1-061-3-4 Основи текстотворення_II ЗВМ
1-061-3-7 Основи копірайтинга ЗВМ
1-061-3-5 Редагування у ЗМІ ЗВМ
1-061-3-12 Медіаетика ЗВМ
1-061-3-6 Дитячі видання ЗВМ

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф07-1 Сучасний масмедійний дискурс_II ЗМК
2-ф07-2 Інфознавство: методика роботи з науковою інформацією ЗРГ
2-ф07-3 Мережеві ресурси: контент та редагування ЗВМ
061 Журналістика/ОН Журналістика
2-061-1-1 Сучасний медійний простір ЗМК
2-061-1-2 Медіаактивізм як комунікативна стратегія ЗМК
2-061-1-3 Медіакритика_II ЗМК
2-061-1-4 Ефективні моделі медіатексту ЗМК
2-061-1-5 Авторська журналістика_II ЗМК
2-061-1-6 Усна історія та журналістика ЗМК
2-061-1-7 Профільна спеціалізація журналіста_I ЗМК
061 Журналістика/ОП Реклама і зв'язки з громадськістю
2-061-2-1 Маркетингова комунікація в пострекламну епоху ЗРГ
2-061-2-2 Нейромаркетинг - сучасний напрямок у маркетинговій комунікації та дослідженнях ЗРГ
2-061-2-3 Реклама у візії постгуманістичних студій ЗРГ
2-061-2-4 Рекламні та ПР технології грантових проектів ЗРГ
061 Журналістика/ОП Видавнича справа та редагування
2-061-3-4 Сучасні видавничі стратегії ЗВМ
2-061-3-6 Культура наукової мови ЗВМ
2-061-3-2 Книгознавство та бібліотекознавство ЗВМ
2-061-3-8 Критика у періодичних виданнях ЗВМ

за третім (освітньо-науковим) рівнем
Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
061 Журналістика/ОНП Журналістика
3-061-1 Крос-медіа ЗМК
3-061-2 Прикладні технології у сфері масової комунікації ЗМК
3-061-3 Сучасні мультимедійні технології ЗМК
3-061-4 Особливості медіатизації громадсько-політичного дискурсу ЗМК