Версія для друку

ФПМ (2022-2023 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф05-01 Системне програмування та операційні системи_II, III_3, 5 ПМЗ
1-ф05-02 Сучасні середовища програмування_II_4 ПОМ
1-ф05-03 Алгоритми на графах_II ПКТ
1-ф05-04 Диференціальна геометрія_III_5 ПОМ
1-ф05-05 Чисельні методи математичної фізики_IV_7 ПОМ
1-ф05-06 Основи комп’ютерного моделювання_III_6 ПОМ
1-ф05-07 Методології програмування_II, III ПОМ
1-ф05-08 Технології Java Backend_ІІІ, IV_Непарний семестр ПКТ
1-ф05-09 Програмування Інтернет_II, III ПМЗ
1-ф05-10 Паралельні та розподілені обчислення_III ПКТ
1-ф05-11 Алгоритми візуалізації тривимірних об'єктів_III, IV ПМЗ
1-ф05-12 Основи 3D-моделювання_III, IV ПМЗ
1-ф05-13 Технології машинного навчання з використанням Python_III, IV_ 6, 7 ПМЗ
1-ф05-14 Інформаційні технології підтримки прийняття рішень_III, IV ПМЗ
1-ф05-15 Unix-подібні операційні системи_III ПКТ
1-ф05-16 Методи кібербезпеки_ІІІ, IV_Непарний семестр ПКТ
1-ф05-17 Аналіз складності алгоритмів_IV ПМЗ
1-ф05-18 Математична економіка_IV_7 ПОМ
1-ф05-19 Розроблення користувацьких інтерфейсів для мобільних платформ_IV ПМЗ
1-ф05-20 Методи та алгоритми обробки зображень_IV_7_8 ПКТ
1-ф05-21 Функціональне і теоретичне програмування_IV ПКТ
1-ф05-22 Математичні основи програмування _IІІ ПКТ
1-ф05-23 Моделі та методи штучного інтелекту_IV ПКТ
1-ф05-24 Технології комп'ютерного зору_IV_8 ПМЗ
1-ф05-25 Моделювання природничих процесів_III_6 ПОМ
1-ф05-26 Digital Education у навчальному процесі_ІІІ_ІV ПКТ
113 Прикладна математика / ОП «Комп’ютерне моделювання та технології програмування»
1-113-2-01 Системи компьютерной математики_ІІ ПКТ
1-113-2-2 Стійкість неперервних та дискретних моделей_ІІІ_6 ПКТ
1-113-2-3 Інтелектуальні інформаційні системи_IV_8 ПКТ
1-113-2-04 Якісна теорія диференціальних рівнянь _ІII_5
1-113-2-05 Менеджмент програмного забезпечення_IV ПКТ
1-113-2-06 Проєктування систем під мобільні платформи_IV ПКТ
1-113-2-07 DevOps_інженерія_ІІ, ІІІ_парний
1-113-2-08 Методи технічного аналізу_ІІ
1-113-2-09 Програмування на Python_ІІ
1-113-2-10 Основи компьютерних обчислень_ІІ
1-113-2-11 Моделювання природничих та техногенних процесів_ІІІ_6
1-113-2-12 Економетричне моделювання_ІІІ_6
121 Інженерія програмного забезпечення / ОП «Інженерія програмного забезпечення»
1-121-01 Основи чисельних методів_II_4 ПОМ
1-121-02 Методи дослідження операцій_III_5 ПОМ
1-121-03 Менеджмент проектів ПЗ_III, IV ПМЗ
1-121-04 Системи штучного інтелекту_IV_5,6 ПМЗ
124 Системний аналіз / ОП Системний аналіз
1-124-01 WEB-дизайн та Internet-технології_II_4 ПОМ
1-124-02 Інформаційні системи та програмування_II_4 ПОМ
1-124-03 Основи комп’ютерних обчислень_ІІ_3 ПОМ
1-124-04 Системи розподіленої обробки інформації_II_4 ПОМ
1-124-05 Моделювання соціально-економічних процесів_III_5 ПОМ
1-124-06 Вступ до теорії хаосу_ІІІ_6 ПОМ
1-124-07 Тензорне числення та його застосування _ІII_6 ПОМ
1-124-08 Некоректні задачі_IV_7 ПОМ
1-124-09 Моделі та методи нечіткої логіки_ІІІ_5 ПОМ
1-124-10 Аналіз часових рядів та прогнозування_ІV_8 ПОМ
1-124-11 Нейронні мережі_IV_7 ПОМ
1-124-12 Системи підтримки прийняття рішень_IV_8 ПОМ
126 Інформаційні системи та технології / ОП «Інформаційні системи та технології»
1-126-01 Вебпрограмування_II ПМЗ
1-126-02 Обчислювальні методи_II_4 ПОМ
1-126-03 Методи оптимізації_III_5 ПОМ
1-126-04 Управління проектами інформаційних систем_III, IV ПМЗ
1-126-05 Глибинне навчання_IV_5,6 ПМЗ

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф05-01 Системи управління знаннями_I ПОМ
2-ф05-02 Методи верифікації та оптимізації програм_I ПКТ
2-ф05-03 Формальні методи в програмуванні _I ПКТ
2-ф05-04 Методи прогнозування_I ПМЗ
2-ф05-5 Digital Education у навчальному процесі_I_1 ПКТ
2-ф05-06 Python для Data Scientist_І_парний
2-ф05-07 Інженерія надійності систем_І_2
113 Прикладна математика / ОП «Інформатика»
2-113-1-01 Методи Computer modeling and simulation_I ПКТ
2-113-1-02 Методи UX/UI дизайну_I ПКТ
2-113-1-3 Управління IT-сервісами та контентом_I ПКТ
2-113-1-04 Розробка програмного забезпечення під мобільні платформи_I ПКТ
2-113-1-05 Хмарні інформаційні технології_І ПКТ
2-113-1-06 Фреймворки серверної частини_I_непарний ПКТ
2-113-1-07 SPARSE моделювання_I ПКТ
2-113-1-08 Методи побудови Recommendation Systems_I_парний ПКТ
2-113-1-09 Візуалізація моделей_І ПКТ
2-113-1-10 Моделювання систем бізнес-аналітики_І ПКТ
113 Прикладна математика / ОП «Комп'ютерне моделювання та обчислювальні методи»
2-113-2-01 Варіаційні методи аналізу математичних моделей_I_2 ПОМ
2-113-2-02 Методи теорії масового обслуговування_I_2 ПМЗ
2-113-2-03 Методологія комп’ютерного моделювання_I_2 ПОМ
2-113-2-04 Методи розв’язання задач дискретної оптимізації_I_2 ПОМ
2-113-2-05 Моделювання технологічних процесів_I_2 ПОМ
2-113-2-06 Моделювання природних явищ_I_2 ПОМ
121 Інженерія програмного забезпечення / ОП «Інженерія програмного забезпечення»
2-121-01 Організація освітнього процесу у вищій школі_I_2 ПМЗ
2-121-02 Статистичний аналіз наддинамічних процесів_I_2 ПМЗ
2-121-03 Аналіз мовних сигналів_I_2 ПМЗ
2-121-04 Алгоритми оброблення даних природної комунікації_I_2 ПМЗ
2-121-05 Алгоритми аналізу та методи опрацювання зображень_I_2 ПМЗ
124 Системний аналіз / ОП Системний аналіз
2-124-01 Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі _I_2 ПОМ
2-124-02 Аналіз статистичної складності_I ПОМ
2-124-03 Некоректні екстремальні задачі_I_2 ПОМ
2-124-04 Паралельні алгоритми і системи_I ПОМ

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
3-ф05-1 Formal Methods_I, ІІ ПКТ
3-ф05-2 Digital Education у вищій школі_I, ІІ ПКТ
113 Прикладна математика
3-113-1 Додаткові розділи баз даних і знань_I, ІІ ПКТ
3-113-2 Методи ідентифікації параметрів математичних моделей_I, ІІ КПТ
3-113-3 Сomputer modeling у прикладних задачах_I, ІІ ПКТ
3-113-4 Експертні системи_I, ІІ ПОМ
3-113-5 Методи і алгоритми розв’язання задач дискретної оптимізації_I, ІІ ПОМ
3-113-6 Моделі і методи багатокритеріальної оптимізації_I, ІІ ПОМ
3-113-7 Нейронечіткі технології в складних системах_I, ІІ ПОМ
121 Інженерія програмного забезпечення
3-121-1 Розподілені та паралельні системи_I, ІІ ПМЗ
3-121-2 Технології обробки даних великого обсягу_I, ІІ ПМЗ
3-121-3 Інформаційне забезпечення систем моніторингу_I, ІІ ПМЗ
3-121-4 Системи комп’ютерного зору_I, ІІ ПМЗ
3-121-5 3D-моделювання віртуальної реальності_I, ІІ ПМЗ
3-121-6 Сучасні підходи до алгоритмізації та організації даних_I, ІІ ПМЗ
3-121-7 Теорія обчислювальної складності_І, ІІ ПМЗ