Версія для друку

ФПСО (2022-2023 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування ДПП
1-ф4-1 Технології розвитку емоційного інтелекту ДПП
1-ф4-2 Життєві кризи особистості ДЗП
1-ф4-3 Основи сексології ДСП
1-ф4-4 Психологія кар’єрного зростання та професійного становлення ДПЕ
1-ф4-5 Корекційно-реабілітаційні служби і соціально-правове забезпечення осіб з порушеннями психофізичного розвитку ДПЕ
1-ф4-6 Актуальні питання соціальної педагогіки ДПЕ
1-ф4-7 Інновації в освіті ДПЕ
1-ф4-8 Технології навчання дітей з РАС ДПЕ
1-ф4-9 Спецметодика корекційних занять з лікувальної фізкультури ДПЕ
1-ф4-10 Реабілітаційна педагогіка ДПЕ
016 Спеціальна освіта/ОП Спеціальна освіта
1-016-1 Основи навчання, виховання і корекції розвитку дітей з порушеннями слуху ДПЕ
1-016-2 Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями зору в освітньому процесі ДПЕ
1-016-3 Навчання рельєфно-крапковому шрифту за системою Л. Брайля ДПЕ
1-016-4 Корекційно-розвиткова робота з дітьми з порушеннями зору ДПЕ
1-016-5 Українська жестова мова ДПЕ
1-016-6 Корекційно-педагогічні технології в освіті осіб з порушеннями слуху ДПЕ
1-016-7 Спецметодика викладання курсу «Пізнаємо природу» та географії ДПЕ
1-016-8 Основи навчання, виховання і корекції розвитку дітей з порушеннями інтелекту ДПЕ
1-016-9 Спецметодика навчання українській мові та літературі ДПЕ
1-016-10 Соціально-педагогічні аспекти роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування ДПЕ
053 Психологія/ОП Психологія
1-053-1-1 Психологія особистості ДПЕ
1-053-1-2 Кримінальна психологія з основами судово-психологічної експертизи ДПЕ
1-053-1-3 Етика психологічної роботи ДПЕ
1-053-1-4 Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків ДПЕ
1-053-1-5 Психологія впливу ДПЕ
1-053-1-6 Психологія праці ДПЕ
1-053-1-7 Психологічні технології у політичній діяльності ДПЕ
1-053-1-8 Дитяча психодіагностика ДПЕ
053 Психологія/ОП Практична психологія
1-053-2-1 Психологічний супровід юридичної діяльності ДЗП
1-053-2-2 Самоменеджмент особистості ДПП
1-053-2-3 Групові методи в роботі практичного психолога ДСП
1-053-2-4 Психологія вікових змін з основами геронтопсихології ДПП
1-053-2-5 Психологічні технології управління та адміністрування ДСП
1-053-2-6 Арт-терапія у практиці психолога ДЗП
1-053-2-7 Психологічне супроводження дітей з особливостями розвитку ДПП
1-053-2-8 Соціально-психологічна служба в організаціях ДСП

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф4-1 Психолого-педагогічна компетентність викладача ДПП
2-ф4-2 Превентивна психологія ДПП
2-ф4-3 Психологічні технології управління масовою поведінкою ДСП
2-ф4-4 Культура міжособистісних взаємин в освітньому середовищі ДПЕ
2-ф4-5 Соціально-психологічні технології формування навичок ефективної комунікації ДСП
2-ф4-6 Родинна педагогіка ДПЕ
016 Спеціальна освіта/ОП Спеціальна освіта
2-016-1 Спецметодика роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку помірного та тяжкого ступеня ДПЕ
2-016-2 Логопедичний масаж ДПЕ
2-016-3 Логопедична робота з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку ДПЕ
2-016-4 Проблеми соціалізації осіб з порушеннями психофізичного розвитку ДПЕ
2-016-5 Психолого-педагогічний супровід та особливості роботи з родинами дітей з особливими освітніми потребами ДПЕ
2-016-6 Риторика, техніка, культура мовлення педагога ДПЕ
2-016-7 Педагогіка здоров’я ДПЕ
2-016-8 Конфліктологія в педагогічній діяльності ДПЕ
053 Психологія/ОП Психологія
2-053-1-1 Психологія суїцидальної поведінки ДЗП
2-053-1-2 Ігротерапія з практикумом ДЗП
2-053-1-3 Психологія залежної поведінки ДЗП
2-053-1-4 Психологічні технології подолання конфліктів ДСП
2-053-1-5 Психологія реклами та іміджмейкінгу ДСП
2-053-1-6 Психологічне супроводження подружніх стосунків ДПП
2-053-1-7 Наративна психологія ДПП
2-053-1-8 Психологія материнства ДПП
053 Психологія/ОП Практична психологія
2-053-2-1 Психологія стресу ДЗП
2-053-2-2 Соціально-психологічний тренінг управлінської ефективності ДСП
2-053-2-3 Психологічні технології протидії маніпуляціям ДСП
2-053-2-4 Технології саморозвитку особистості ДПП
2-053-2-5 Психодіагностика в роботі з персоналом ДПП

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
"053 Психологія/ОНП Психологія "
3-053-1 Сучасні напрями досліджень особистості в зарубіжній психології ДЗП
3-053-2 Гендерні характеристики особистості ДСП
3-053-3 Психолінгвістика ДПП
3-053-4 Психологічні технології сімейної медіації ДПП