Версія для друку

ХФ (2022-2023 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф12-1 Медична та фармацевтична хімія _ІІІ ІV ХФХ
1-ф12-2 On-line системи пошуку інформації в галузі_ІІ ІІІ ХАХ
1-ф12-3 Основи хімії гетероциклічних сполук_ІІІ ІV ХФХ
1-ф12-4 Полімери та науково-технічний прогрес ХХТ
1-ф12-5 Організація роботи бармена, бариста та сомельє ІІ_ ІV ХТХ
1-ф12-6 Пробопідготовка об’єктів аналізу_ІІ ІІІ ХАХ
1-ф12-7 Принципи «зеленої хімії» в сучасних технологіях_ІІІ ІV ХХТ
1-ф12-8 Товарознавство продовольчих товарів_ІІІ ІV ХТХ
1-ф12-9 Біоорганічна хімія _ІІІ ІV ХФХ
1-ф12-10 Криміналістична експертиза_ІІІ ІV ХАХ
1-ф12-11 Гідроекологія_ІІ ІІІ ХНЗ
1-ф12-12 Комп’ютерна хімія _ІІ ІІІ ХФХ
1-ф12-13 Технологія виробництва кондитерських виробів _ІІІ ІV ХТХ
1-ф12-14 Дитяче харчування (організація та технології) ІІ_ ІV ХТХ
1-ф12-15 Арт-дизайн в сучасних ресторанних технологіях ІІ_ ІV ХТХ
1-ф12-16 Сучасні пакувальні матеріали для харчових продуктів та побутових товарів_ІІІ ІV ХТХ
1-ф12-17 Наноматеріали та їх використання в аналізі _ІІІ ІV ХАХ
1-ф12-18 Сучасний хімічний перформанс_ІІ ІV ХФХ
1-ф12-19 Основи хімічного та харчового матеріалознавства_ІІ ІІІ ХФХ
1-ф12-20 Високомолекулярні сполуки в природі, техніці та побуті ХХТ
1-ф12-21 Розчини навколо нас ХАХ
014.06 Середня освіта/ОП «Середня освіта (Хімія)»
1-014.06-1 Методика організації хімічного експерименту в школі_ІІ ХАХ
1-014.06-2 Хімічні процеси в природі та побуті_ІІ_ІІІ ХФХ
1-014.06-3 Методика розв'язування ускладнених та олімпіадних задач з хімії _III-IV ХФХ
1-014.06-4 Дослідницька діяльність у контексті STEM-освіти ІІІ_IV ХФХ
1-014.06-5 Аналітична хімія навколишнього середовища _IV_7_8 ХАХ
1-014.06-6 Аналітична хімія харчових продуктів_III-IV ХАХ
102 Хімія/ОП «Хімічний аналіз та експертиза матеріалів і виробів»
1-102-1 Експресні методи аналізу _II ХАХ
1-102-2 Хіміко-токсикологічний аналіз _II ХАХ
1-102-3 Основи експертизи дорогоцінних металів і виробів з них _ІІІ IV ХАХ
1-102-4 Технічний аналіз _III ХАХ
1-102-5 Фізико-хімічна експертиза матеріалів та речовин _III IV ХАХ
1-102-6 Хроматографічні методи в хімії ІІІ_IV ХФХ
1-102-7 Механізми хімічних реакцій ІІІ_IV ХФХ
1-102-8 Аналіз лікарських сполук _IV ХАХ
1-102-9 Квантово-хімічне моделювання спектральних характеристик речовин ІІІ_IV ХФХ
103 Науки про Землю/ОП «Науки про Землю»
1-103-1 Міжнародний геотуризм та геопарки_ІІІ_5 ХНЗ
1-103-2 Гідроекологічні основи охорони довкілля_IV_7 ХНЗ
1-103-3 Гідрохімія морів та океанів_ІV_7 ХНЗ
1-103-4 Техногенний регресивний літогенез_III_6 ХНЗ
1-103-5 Геохімія геологічного середовища_IV_8 ХНЗ
1-103-6 Основи екологічної токсикології_IV_8 ХНЗ
161 Хімічні технології та інженерія/ОП «Хімічні технології та інженерія»
1-161-1 Основи піротехніки_ІІ ХХТ
1-161-2 Вироби спецхімії та їх застосування_ІІ_4 ХХТ
1-161-3 Основи хімічної енерготехнології_ІІІ_5 ХХТ
1-161-4 Сучасні технологічні рішення для хімічної, фармацевтичної та харчової промисловості_ІІІ_6 ХХТ
1-161-5 Енергонасичені високомолекулярні сполуки_ІІІ_6 ХХТ
1-161-6 Біорозкладні полімерні матеріали та їх застосування_ІІІ_6 ХХТ
1-161-7 Електроактивні полімерні матеріали_IV_7 ХХТ
1-161-8 Полімерні матеріали на основі відходів харчової та переробної промисловості_IV_8 ХХТ
1-161-9 Полімерні композиційні матеріали для ракето- і авіабудування_IV_8 ХХТ
181 Харчові технології/ОП «Харчові технології»
1-181-1 Логістичні системи в індустрії харчування_II-IV ХТХ
1-181-2 Основи молекулярної технології в закладах ресторанного господарства_III-IV ХТХ
1-181-3 Харчові та дієтичні добавки_II-III ХТХ
1-181-4 Сучасні наукові напрями в харчуванні_I-IV ХТХ
1-181-5 Технологія переробки вторинних продуктів в галузі_II-III ХТХ
1-181-6 Організація ресторанного бізнесу_I-IV ХТХ
1-181-7 Екологічна безпека продуктів харчування_II-IV ХТХ
1-181-8 Технології крафтових виробництв_II-IV ХТХ
1-181-9 Організація, планування і управління на підприємствах галузі_I-IV ХТХ

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф12-1 Мінеральні води України ХНЗ
2-ф12-2 Hi-tech у виробництві нових синтетичних матеріалів_І_2 ХХТ
2-ф12-3 Сучасні системи управління якістю продукції та послуг ХТХ
2-ф12-4 Сучасні методи розділення та концентрування ХАХ
2-ф12-5 Нутрикосметика ХТХ
102 Хімія/ОП «Хімія»
2-102-1 Методи молекулярної абсорбції в аналізі харчових та біологічно-активних добавок ХАХ
2-102-2 Корозія та захист матеріалів ХФХ
2-102-3 Дизайн лікарських препаратів ХФХ
2-102-4 Сучасний підхід до проведення хімічного експерименту ХАХ
103 Науки про Землю/ОП «Гідрогеологія та інженерна геологія»
2-103-1 Природні катастрофи Землі: історія та сьогодення ХНЗ
2-103-2 Моніторинг геологічного середовища ХНЗ
2-103-3 Сучасне програмне забезпечення інженерно-геологічних та гідрогеологічних досліджень ХНЗ
2-103-4 Геологічні пам'ятки України та світу ХНЗ
161 Хімічні технології та інженерія/ ОП Хімічні технології та інженерія
2-161-1 Полімерні матеріали з рослинної та тваринної сировини_І_2 ХХТ
2-161-2 Виготовлення, аналіз та застосування сучасних лакофарбових матеріалів_І_2 ХХТ
2-161-3 Полімерні матеріали та інгредієнти подвійного призначення_І_2 ХХТ
2-161-4 Синтез та застосування сучасних іонообмінних матеріалів і полімерних сорбентів_І_2 ХХТ
181 Харчові технології/ОП «Харчові технології»
2-181-1 Інноваційні технології в системі харчування ХТХ
2-181-2 Технологія оздоровчих напоїв та фітоконцентратів ХТХ
2-181-3 Харчова біоінженерія ХТХ
2-181-4 Гастрономічний інжиніринг ХТХ
2-181-5 Управління інноваційними проектами в галузі ХТХ
2-181-6 Біоактивні харчові компоненти в харчовій індустрії ХТХ

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
3-ф12-1 Гідрохімічні процеси у воді водних об’єктів ХНЗ
3-ф12-2 Гібридні, комбіновані та автоматизовані методи аналізу ХАХ
3-ф12-3 Сучасне ділове листування для хіміків in English ХФХ
102 Хімія/ОНП «Хімія»
3-102-1 Професійна науково-технічна термінологія у хімічній галузі ХФХ
3-102-2 Нанотехнології в електрохімії ХФХ
3-102-3 Хімія природних та синтетичних гетероциклів ХФХ
3-102-4 Електрохімічні властивості координаційних сполук 3-d металів ХФХ
3-102-5 Особливості роботи із сучасними on-line базами даних Reaxys, SciFinder та Scopus ХФХ
3-102-6 Математична обробка результатів хімічного експерименту ХАХ
3-102-7 Методи рідинної та твердофазної мікроекстракції ХАХ
3-102-8 Оптичні та електрохімічні сенсори ХАХ
103 Науки про Землю /ОНП «Науки про Землю»
3-103-1 Актуальні проблеми екологічної гідрогеології ХНЗ
3-103-2 ГІС-прогнозування гідрологічних процесів ХНЗ
3-103-3 Аналіз та прогноз геодинамічних небезпек регіону ХНЗ
3-103-4 Дискусійні питання ґрунтознавства та механіки ґрунтів ХНЗ
3-103-5 Технології та методи інженерного захисту ХНЗ
3-103-6 Руслові процеси та регулювання стоку річок ХНЗ