Версія для друку

ФСНМВ (2022-2023 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф2-01 Менеджмент громадських організацій СПО
1-ф2-02 Соціологія кар’єри та лідерства ССО
1-ф2-03 Зовнішня політика України (дисципліна галузевого спрямування); СМВ
1-ф2-04 Сучасні теорії гендеру СВІ
1-ф2-05 Критичне мислення та логіки сучасності СФІ
052 Політологія/ОП Політологія
1-052-01 Паблік рілейшнз у виборчих кампаніях СПО
1-052-02 Менеджмент проєктів у державному будівництві СПО
1-052-03 Технології політичного маніпулювання СПО
1-052-04 Політичний спічрайтинг та Інтернет-блоггінг СПО
1-052-05 Лобізм та групи інтересів СПО
1-052-06 Аналіз та прогнозування суспільно-політичного розвитку СПО
1-052-07 Партійна політика та політична конкуренція в України СПО
1-052-08 Сучасні теорії демократії СПО
1-052-09 Громадська активність та партійне будівництво СПО
1-052-10 Прийняття рішень у публічному врядуванні СПО
1-052-11 Структура та функції громадянського суспільства СПО
031 Релігієзнавство/ОП Релігієзнавство
1-031-01 Філософські аспекти ісламу: історія та сучасність СФІ
1-031-02 Релігії Давньої Греції та Давнього Риму СФІ
1-031-03 Буддизм як філософія свідомості та духовна практика СФІ
1-031-04 Релігійна слов'янська філософія СФІ
1-031-05 Нетрадиційні релігії і культи СФI
1-031-06 Біблійна герменевтика, іудаїзм та єврейська релігійна філософія СФI
1-031-07 Релігійна конфліктологія в контексті глобалізації СФІ  
1-031-08 Релігійно-філософські основи психології релігії СФІ
1-031-09 Релігійна журналістика та релігієзнавчий туризм СФІ
1-031-10 Християнська антропологія СФІ
033 Філософія /ОП Філософія
1-033-1 Культура любові у традиціях Сходу та Заходу СФ[
1-033-2 Логіка прийняття рішень СФІ
1-033-3 Філософія освіти та ідея університету СФІ
1-033-4 Історія всесвітньої літератури та мистецтва СФІ
1-033-5 Метафізика СФІ
1-033-6 Сучасна культура (між лібералізмом та консерватизмом) СФI
1-033-7 Практична філософія та дискурсивні практики СФІ
1-033-8 Філософські проблеми феноменів насилля та екстремізму СФІ
1-033-9 Основи риторики та теорії аргументації СФІ
054 Соціологія/ОП Соціологія
1-054-01 Соціологія релігії та культів ССО
1-054-02 Соціологія грошей та фінансової поведінки ССО
1-054-03 Вікова соціологія та технології міжпоколінної взаємодії ССО
1-054-04 Соціологія підприємництва ССО
1-054-05 Соціальні аспекти особистісного зростання ССО
1-054-06 Соціологія освіти та виховання ССО
1-054-07 Соціологія міжнародних відносин ССО
1-054-08 Соціологія здоров’я та формування здорового способу життя ССО
1-054-09 Соціологія повсякденності: від архаїки до діджиталізації ССО
1-054-10 Візуальна аналітика та соціологія візуального символізму ССО
281 Публічне управління та адміністрування/ОП Публічне управління, медіація, електронне врядування
1-281-01 Фасилітація діалогу в конфліктній взаємодії: теорія і практика ССО
1-281-02 Керування емоціями і технології розвитку емоційного інтелекту ССО
1-281-03 Девіантологія та технології соціального контролю ССО
1-281-04 Технології аналізу веб-даних та менеджмент веб-контенту ССО
1-281-05 Еристика (мистецтво дискусії) ССО
1-281-06 Управління територіальними спільнотами ССО
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії/ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
1-291-1 Брендинг території в сучасних міжнародних відносинах СМВ
1-291-2 Міжнародне співробітництво СМВ
1-291-3 Міжнародні переговори: теорія та практика СМВ
1-291-4 Африканістика СМВ
1-291-5 Європеїстика СМВ
1-291-6 Орієнталістика СМВ
1-291-7 Міжнародне культурне співробітництво СМВ
1-291-8 Цивілізації світу СМВ

за другим (магістерським) рівнем

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф2-01 Політична реклама як елемент сучасних соціальних комунікацій СПО
2-ф2-02 Адженда-менеджмент і управління подіями ССО
2-ф2-03 Демократія: від теорії до практики СМВ
2-ф2-04 Філософія кіно СФІ
2-ф2-05 Філософія культури СФІ
052 Політологія/ОП Політологія
2-052-01 Парадигмальність у дослідній методології суспільних наук СПО
2-052-02 Антикризове стратегічне управління СПО
2-052-03 Прекарність як концепт сучасних суспільних наук СПО
2-052-04 Ґендерна політика сучасного Європейського Союзу СПО
031 Релігієзнавство/ ОП Релігієзнавство
2-031-1 Релігійна антропологія СФІ
2-031-2 Релігійно-філософські аспекти містицизму СФІ
2-031-3 Релігійні процеси в Україні: історія та сучасність СФІ
2-031-4 Екзистенціальна філософія СФІ
2-031-5 Філософські проблеми соціології релігії СФІ
2-031-6 Релігійна естетика СФІ
2-031-7 Релігійні аспекти етики СФІ
2-031-8 Моральне богослов’я. Релігійний аспект етики СФІ
033 Філософія/ОП Філософія
2-033-1 Історія російської філософії 19 - початку 20 ст. СФІ
2-033-2 Культурні основи європейської цивілізації СФІ
2-033-3 Етика ділового спілкування СФІ
2-033-4 Філософія науки і техніки СФІ
2-033-5 Логіка і методологія соціального пізнання СФІ
2-033-6 Філософські проблеми психоаналізу СФІ
2-033-7 Постмодернізм та глобальні техніки сучасності СФI
054 Соціологія/ОП Соціологія
2-054-01 Соціологія маркетингу ССО
2-054-02 Соціологія тілесності ССО
2-054-03 Феміністичні студії ССО
2-054-04 Соціологія спорту та туризму ССО
2-054-05 Соціальна інженерія ССО
2-054-06 Соціальне конструювання в масовій культурі ССО
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії/ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
2-291-1 Регіон у світовій політиці СМВ
2-291-2 Трансрегіоналізм в сучасному світі СМВ
2-291-3 Сучасні комунікативні технології СМВ
2-291-4 США: політична система та зовнішня політика СМВ

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
3-ф2-1 Політичні трансформації СПО
3-ф2-2 Світоглядні та методологічні засади дискурсивних та духовних практик Сходу_I_2 СФІ
052 Політологія/ОП Політологія
3-052-01 Антикризові технології суспільного управління СПО
3-052-02 Гендерна ідентичність у сучасних суспільних науках СПО
3-052-03 Прикладний менеджмент і маркетинг у суспільних науках СПО
033 Філософія/ОП Філософія
3-033-01 Етико-методологічні основи вітчизняної філософії СФІ
3-033-02 Нестабільність соціально-філософських проектів сучасного світу СФІ
3-033-03 Епістемологія та прагматика складних комунікативних систем СФІ
3-033-04 Риторика як ораторське мистецтво та софістичні проекти переконання СФІ
3-033-05 Теорії і практики мовної комунікації та роботи з філософськими текстами_II_1 СФІ
3-033-06 Світоглядні та методологічні засади дискурсивних та духовних практик Сходу СФІ
054 Соціологія/ОНП Соціологія
3у-054-1 Інформаційно-мережеве суспільство: теоретико-методологічні та праксеологічні засади ССО
3у-054-2 Культура та влада: соціологічний моніторинг ССО
3у-054-3 Аналіз суспільних проблем ССО
3у-054-4 Методологія соціального пізнання ССО
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії/ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
3у-291-1 Технології багатосторонньої дипломатії в сучасних міжнародних відносинах СМВ
3у-291-2 Технології хронополітики в міжнародних відносинах СМВ
3у-291-3 Зовнішньополітична система США: технологічний вимір СМВ
3у-291-4 Інтеграційні технології в умовах глобалізації СМВ
3у-291-5 Легітимаційні технології в міжнародних відносинах СМВ