Версія для друку

ФЕК (2022-2023 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф06-1 Фінанси домогосподарств ЕФБ
1-ф06-2 Центральний банк та грошово-кредитна політика ЕФБ
1-ф06-3 Страхові послуги ЕФБ
1-ф06-4 Туристичні дестинації ЕТГ
1-ф06-5 Екстремальні види туризму ЕТГ
1-ф06-6 Рекреаційні комплекси світу ЕТГ
1-ф06-7 Кейтеринг та барна справа ЕТГ
1-ф06-8 Брендинг готельних підприємств та закладів харчування ЕТГ
1-ф06-9 Креативні індустрії ЕТГ
1-ф06-10 Віртуалізація економіки ЕМФ
1-ф06-11 Економіка 4.0 ЕМФ
1-ф06-12 Фінансова математика та інвестиційний аналіз ЕКІ
1-ф06-13 Оптимізація логістичних мереж та транспортних систем ЕКІ
1-ф06-14 Стохастичні процеси та моделі в економіці ЕКІ
1-ф06-15 Управлінські інформаційні системи ЕСО
1-ф06-16 Діджиталізація економіки ЕСО
1-ф06-17 Поведінкова економіка ЕСО
1-ф06-18 Бізнес-статистика ЕСО
1-ф06-19 Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень ЕСО
1-ф06-20 Оптимізація оподаткування на підприємствах ЕСО
1-ф06-21 Лідерство та партнерство у бізнесі ЕУП
1-ф06-22 Тренінг-курс «Створення власного бізнесу» ЕУП
1-ф06-23 Економічні ризики у підприємництві; ЕУП
1-ф06-24 Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами ЕУП
1-ф06-25 Управління експортно-імпортними операціями ЕЕУ
1-ф06-26 Митні процедури у міжнародній торгівлі ЕЕУ
1-ф06-27 Офшоризація світової економіки ЕЕУ
1-ф06-28 Порівняльний менеджмент ЕММ
1-ф06-29 Соціально-етичний маркетинг ЕММ
1-ф06-30 Комплаєнс менеджмент ЕММ
1-ф06-31 Екологічний маркетинг ЕММ
1-ф06-32 Основи комунікаційного менеджменту: тренінг курс ЕММ
1-ф06-33 Європейський зелений курс та стандарти свідомого споживання ЕММ
051 Економіка/ОП Бізнес-аналітика
1-051-1-1 Автоматизація документообігу ЕСО
1-051-1-2 Економічна статистика ЕСО
1-051-1-3 Соціальна статистика ЕСО
1-051-1-4 Аналіз в галузях економіки ЕСО
1-051-1-5 Статистика фінансів ЕСО
1-051-1-6 Статистичний аналіз нелінійних економічних систем ЕСО
1-051-1-7 Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття соціальних і екологічних рішень ЕСО
1-051-1-8 Системи управління якістю ЕСО
1-051-1-9 Статистика зовнішньоекономічної діяльності ЕСО
051 Економіка/ОП Економічна кібернетика
1-051-2-1 Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів ЕКІ
1-051-2-2 Оптимізація управлінських рішень: моделі та методи ЕКІ
1-051-2-3 Теорія масового обслуговування: моделі, які змінюють повсякденне життя ЕКІ
1-051-2-4 Імітаційне моделювання економічних систем ЕКІ
1-051-2-5 Економічний ризик: методи оцінки та управління ЕКІ
1-051-2-6 Інструменти сучасного економічного аналізу та Data mining ЕКІ
1-051-2-7 Мікроекономічне моделювання: оптимізація поведінки виробників, споживачів і моделі їхньої взаємодії ЕКІ
1-051-2-8 Нейрокомп’ютерні технології та еволюційні розрахунки в економіці ЕКІ
1-051-2-9 Кількісні методи моделювання та прогнозування економічних процесів ЕКІ
071 Облік і оподаткування/ОП Облік і оподаткування
1-071-1 Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях ЕСО
1-071-2 Податкові ризики на підприємствах ЕСО
1-071-3 Облік і звітність на підприємствах малого бізнесу ЕСО
1-071-4 Облікова політика підприємства ЕСО
1-071-5 Комплексні перевірки підприємств контролюючими органами ЕСО
1-071-6 Облік за видами економічної діяльності ЕСО
1-071-7 Контроль за видами економічної діяльності ЕСО
1-071-8 Судово-бухгалтерська експертиза ЕСО
1-071-9 Облік зовнішньоекономічної діяльності ЕСО
072 Фінанси, банківська справа та страхування/ОП Фінанси, банківська справа та страхування
1-072-1 Фінансово-економічні розрахунки ЕФБ
1-072-2 Біржовий ринок цінних паперів ЕФБ
1-072-3 Фінансово-економічні ризики ЕФБ
1-072-4 Безпека банківської діяльності ЕФБ
1-072-5 Моніторинг фінансово-кредитної діяльності ЕФБ
1-072-6 Фінансовий контроль ЕФБ
1-072-7 Аналіз банківської діяльності ЕФБ
1-072-8 Інвестиційний аналіз ЕФБ
1-072-9 Бюджетування діяльності суб'єктів підприємництва ЕФБ
073 Менеджмент/ОП Міжнародний менеджмент
1-073-1-1 Зелений менеджмент: міжнародні практики ЕММ
1-073-1-2 Основи кроскультурного менеджменту ЕММ
1-073-1-3 Основи міжнародного менеджменту ЕММ
1-073-1-4 Основи фандрайзінгу у міжнародній діяльності ЕММ
1-073-1-5 Міжнародний фіскальний менеджмент ЕММ
1-073-1-6 Міжнародний менеджмент: ділове прогнозування ЕММ
1-073-1-7 Особливості менеджменту екологічного бізнесу ЕММ
073 Менеджмент/ОП Менеджмент організацій
1-073-2-1 Самоменеджмент ЕММ
1-073-2-2 Управління людськими ресурсами ЕММ
1-073-2-3 Гендерний менеджмент ЕММ
1-073-2-4 Екологічний менеджмент ЕММ
1-073-2-5 Мотиваційний менеджмент ЕММ
1-073-2-6 HR-брендинг: міжнародні практики ЕММ
1-073-2-7 Контролінг ЕММ
1-073-2-8 Проєктний менеджмент ЕММ
1-073-2-9 Системи HR-менеджменту в онлайн-середовищі ЕММ
1-073-2-10 Організація переговорного процесу ЕММ
1-073-2-11 Організаційна культура ЕММ
075 Маркетинг/ОП Маркетинг
1-075-1 Ринкова поведінка споживачів ЕММ
1-075-2 Маркетинг-аналітика ЕММ
1-075-3 Digital – маркетинг ЕММ
1-075-4 Організація виставкової діяльності ЕММ
1-075-5 Територіальний маркетинг ЕММ
1-075-6 CRM – системи в маркетингу ЕММ
1-075-7 Брендинг ЕММ
1-075-8 Маркетинг некомерційних організацій ЕММ
1-075-9 Медіапланування ЕММ
1-075-10 Маркетинг в соціальних мережах ЕММ
1-075-11 Антикризовий маркетинг ЕММ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність/ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
1-076-1-1 Бізнес у соціальних мережах ЕУП
1-076-1-2 Конкурентоспроможність підприємства ЕУП
1-076-1-3 Економіка вражень ЕУП
1-076-1-4 Економічна безпека підприємства ЕУП
1-076-1-5 Тренінг-курс «Працевлаштування та професійний успіх» ЕУП
1-076-1-6 Критичне мислення у бізнесі ЕУП
1-076-1-7 Тім-білдинг ЕУП
1-076-1-8 Креативне підприємництво ЕУП
1-076-1-9 Комерціалізація підприємницької ідеї ЕУП
1-076-1-10 Бізнес-комунікації ЕУП
1-076-1-11 Антикризове управління підприємством ЕУП
1-076-1-12 Бізнес-планування ЕУП
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність/ОП Підприємництво та організація сервісної діяльності
1-076-2-1 Інноваційно-інвестиційний бізнес ЕУП
1-076-2-2 Інтелектуальний бізнес ЕУП
1-076-2-3 Технології просування сервісних продуктів ЕУП
1-076-2-4 Іміджелогія ЕУП
1-076-2-5 Діджиталізація малого та середнього бізнесу ЕУП
1-076-2-6 Безпека сервісного бізнесу ЕУП
1-076-2-7 Тренінг-курс «Техніка активних продажів сервісних продуктів» ЕУП
1-076-2-8 Тренінг-курс «НR технології у сервісній діяльності» ЕУП
1-076-2-9 Підприємницькі ризики у сервісній діяльності ЕУП
1-076-2-10 Технологія здійснення біржових торгів ЕУП
1-076-2-11 Інтернет-технології в сервісному бізнесі ЕУП
1-076-2-12 Бізнес-етика ЕУП
241 Готельно-ресторанна справа/ОП Готельно-ресторанна справа
1-241-1 Інфраструктура готельно-ресторанного господарства ЕТГ
1-241-2 Світовий ринок готельних послуг ЕТГ
1-241-3 Міжнародні ресторанні мережі ЕТГ
1-241-4 Етнічні особливості в гостинності ЕТГ
1-241-5 Концепції закладів ресторанного господарства ЕТГ
1-241-6 Тренінг-курс: робота з запереченнями в готелях та ресторанах ЕТГ
1-241-7 Оцінка даних в готельно-ресторанному бізнесі ЕТГ
1-241-8 Кон’юнктура світового ринку готельних і ресторанних послуг ЕТГ
1-241-9 Стратегії та антикризові рішення в готелях та рестораннах ЕТГ
242 Туризм / ОП Міжнародний туризм
1-242-2-1 Статистика міжнародного туризму ЕТГ
1-242-2-2 Музеї світу ЕТГ
1-242-2-3 Високотехнологічні види туризму ЕТГ
1-242-2-4 Сільський зелений туризм ЕТГ
1-242-2-5 Промисловий туризм ЕТГ
1-242-2-6 Дитячий туризм ЕТГ
1-242-2-7 Інтеграційні процеси в туризмі ЕТГ
1-242-2-8 Кримінальна злочинність в туризмі ЕТГ
1-242-2-9 Інноваційні рішення в туристичному бізнесі ЕТГ
292 Міжнародні економічні відносини/ОП Міжнародні економічні відносини
1-292-1-1 Європейська економіка ЕЕУ
1-292-1-2 Економіка зарубіжних країн ЕЕУ
1-292-1-3 Транскордонне співробітництво ЕЕУ
1-292-1-4 Економічна дипломатія і технологія міжнародних переговорів ЕЕУ
1-292-1-5 Міжнародна інвестиційна діяльність ЕЕУ
1-292-1-6 Міжнародна логістика ЕЕУ
1-292-1-7 Регуляторна політика СОТ ЕЕУ
1-292-1-8 Ризики міжнародних економічних відносин ЕЕУ
1-292-1-9 Міжнародна стандартизація і сертифікація ЕЕУ
292 Міжнародні економічні відносини/ОП Міжнародна економіка
1-292-2-1 Тренінг курс «Міжнародні стратегії сталого розвитку» ЕМФ
1-292-2-2 Міжнародна система страхування ЕМФ
1-292-2-3 Від бавовни до текстилю: зміни в глобальних виробничих процесах ЕМФ
1-292-2-4 Соціально-економічна політика в умовах ринку ЕМФ
1-292-2-5 Геоекономіка ЕМФ

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф6-1 Ринок фінансових послуг ЕФБ
2-ф6-2 Персональний фінансовий консалтинг ЕФБ
2-ф6-3 Міжкультурні комунікації в туризмі ЕТГ
2-ф06-4 Глобалізаційні процеси в туризмі ЕТГ
2-ф06-5 Фінансова глобалізація ЕФБ
2-ф06-6 Моделювання нелінійної динаміки валютних ринків ЕКІ
2-ф06-7 Податкове планування мінімізація податкових ризиків ЕСО
2-ф06-8 Інформаційне забезпечення бізнес процесів ЕСО
2-ф06-9 Аналіз екологічного середовища та екоаудит ЕСО
2-ф06-10 Методи прийняття управлінських рішень ЕУП
2-ф06-11 Мистецтво управління часом ЕУП
2-ф06-12 Теорія світових економічних криз ЕЕУ
2-ф06-13 Управління міжнародними інвестиційними проектами ЕЕУ
2-ф06-14 Проектування професійного зростання ЕММ
2-ф06-15 Тренінг «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності» ЕММ
2-ф06-16 Менеджмент та маркетинг «зелених» інвестицій ЕММ
2-ф06-17 Event маркетинг-менеджмент ЕММ
051 Економіка / ОП «Економічна кібернетика»
2-051-1-1 Технології тактичного та стратегічного аналізу ринків ЕКІ
2-051-1-2 Математичні методи в страхуванні ЕКІ
2-051-1-3 Сучасний інструментарій моделювання логістичних процесів та керування ланцюгами поставок ЕКІ
2-051-1-4 Аналіз конфліктних ситуацій методами теорії ігор ЕКІ
2-051-1-5 Актуарні розрахунки ЕКІ
071 Облік і оподаткування/ОП Облік і оподаткування
2-071-1 Статистичні методи економічної діагностики ЕСО
2-071-2 Екологічний облік і аудит ЕСО
2-071-3 Облік і звітність у корпораціях ЕСО
2-071-4 Стратегічний управлінський облік ЕСО
2-071-5 Бухгалтерський облік в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю ЕСО
2-071-6 Організація податкових розрахунків за системами оподаткування ЕСО
072 Фінанси, банківська справа та страхування/Фінанси
2-072-1-1 Управління корпоративним фінансами ЕФБ
2-072-1-2 Антикризове фінансове управління ЕФБ
2-072-1-3 Бюджетний менеджмент ЕФБ
2-072-1-4 Фінансовий контролінг ЕФБ
2-072-1-5 Конкурентоспроможність фінансово-кредитних установ ЕФБ
2-072-1-6 Тренінг-курс «Фінансовий експерт» ЕФБ
073 Менеджмент/ОП Міжнародний менеджмент
2-073-1 Міжнародний трансфер технологій ЕММ
2-073-2 Адаптивний менеджмент компаній в онлайн-середовищі ЕММ
2-073-3 Міжнародні крос-культурні комунікації ЕММ
075 Маркетинг/ОП Маркетинг
2-075-1 Технічний аналіз фінансових ринків ЕММ
2-075-2 Проектні технології в маркетингу ЕММ
2-075-3 Виставковий маркетинг-менеджмент ЕММ
2-075-4 Сучасна парадигма маркетингу в умовах глобалізації ЕММ
2-075-5 Іміджмейкинг територій ЕММ
2-075-6 Маркетинг соціальних мереж ЕММ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність/ОП Економіка підприємства
2-076-1-1 Інноваційний розвиток підприємства ЕУП
2-076-1-2 Управління малим і середнім бізнесом ЕУП
2-076-1-3 Тренінг курс «Особисте лідерство та командоутворення» ЕУП
2-076-1-4 Технології НR-управління в підприємництві; ЕУП
2-076-1-5 Управління потенціалом підприємства ЕУП
2-076-1-6 Управління ризиками інвестиційного портфеля ЕУП
2-076-1-7 Технічний аналіз на біржових ринках ЕУП
2-076-1-8 Інвестиційна діяльність підприємства ЕУП
242 Туризм/ОП Міжнародний туристичний бізнес
2-242-1-1 Міжнародна гостинність ЕТГ
2-242-1-2 Організація круїзів ЕТГ
2-242-1-3 Міжнародна політика туризму ЕТГ
2-242-1-4 Бізнес-проекти в туризмі ЕТГ
2-242-1-5 Інфраструктура туристичних ринків ЕТГ
2-242-1-6 Туризм в ЄС ЕТГ
292 Міжнародні економічні відносини/ОП Міжнародна економіка
2-292-1-1 Зовнішньоторговельні контракти ЕМФ
2-292-1-2 Практичні аспекти розвитку угоди про асоціацію Україна – ЄС ЕМФ
2-292-1-3 Облік міжнародних операцій ЕМФ
292 Міжнародні економічні відносини/ОП Міжнародні економічні відносини
2-292-2-1 Глобальні проблеми світового господарства та міжнародних економічних відносин ЕЕУ
2-292-2-2 Митна безпека та контроль ЕЕУ
2-292-2-3 Міжнародні організації ЕЕУ
2-292-2-4 Транснаціональні корпорації ЕЕУ
2-292-2-5 Міжнародна міграція ЕЕУ
2-292-2-6 Транснаціоналізація світової економіки ЕЕУ

за третім (освітньо-науковим) рівнем  

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
051 Економіка / ОНП Економіка
1-051-1 Соціонічні моделі управління ЕСО
1-051-2 Статистичний аналіз та аудит зеленої економіки ЕСО
1-051-3 Інформаційні системи управління бізнесом ЕСО
073 Менеджмент/ОНП Менеджмент
1-073-1 Менеджмент наукових досліджень ЕММ
1-073-2 Методологія і прикладна техніка в управлінні міжнародною інвестиційною діяльністю ЕММ
1-073-3 Європейський курс зеленого менеджменту ЕММ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / ОНП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
1-076-1 Організація та управління біржовою діяльністю ЕУП
1-076-2 Консалтинг у підприємництві ЕУП
1-076-3 Бізнес-аналіз підприємницького середовища ЕУП
1-076-4 Управління адаптацією підприємства до змін ЕУП
1-076-5 Управління проєктами в підприємницькій діяльності ЕУП
1-076-6 Аналітика Big Data у бізнесі ЕУП