Версія для друку

ФФЕКС (2022-2023 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф09-1 Комп’ютерний аналіз та обробка інформації_II_3,4 КЕО
1-ф09-2 Комп'ютерний зір та віртуальна реальність_IV_7,8 КЕО
1-ф09-3 Тестування програмних додатків_IV_7 КЕО
1-ф09-4 Дослідження аморфних і нанокристалічних матеріалів методами сучасної електронної апаратури_ІІ_3,4 КЕФ
1-ф09-5 Сучасні методи дифракційних досліджень тонкоплівкових матеріалів_IV_7,8 КЕФ
1-ф09-6 Схемотехніка для програмістів_ІІ_3 КПР
1-ф09-7 Комп’ютерна оптика_ІІІ_5,6 КПР
1-ф09-8 Лазерні технології_ІІІ_6 КПР
1-ф09-9 Комп'ютерне моделювання нелінійних фізичних систем_ІІ_3,4 КТФ
1-ф09-10 Електродинаміка суцільних середовищ_ІІІ_6 КТФ
014 Середня освіта/ ОП «Середня освіта (фізика)»
1-014-1 Демонстраційний експеримент при викладанні фізики_ІІ_3,4 КТФ
1-014-2 Шкільний фізичний експеримент_IІ_3,4 КТФ
1-014-3 Актуальні питання астрономії та методики її навчання_ІІІ_5,6 КТФ
1-014-4 Природничо-наукова картина світу_ІІІ_5,6 КТФ
1-014-5 Базові задачі шкільного курсу фізики_ІІІ_5,6 КТФ
1-014-6 Історія астрономічних досліджень_IV_7,8 КТФ
1-014-7 Сучасні уявлення про простір і час _IV_7,8 КТФ
104 Фізика та астрономія/«ОП Фізика та астрономія»
1-104-1 Матеріалознавство та матеріали електронної апаратури_ІІ_3,4 КЕФ
1-104-2 Фізика металів_ІІІ_3,4 КЕФ
1-104-3 Кінетика фазових перетворень у конденсованих середовищах_ІІІ_3,4 КЕФ
1-104-4 Сучасна фізика суцільних середовищ_ІІІ_5 КЕФ
1-104-5 Додаткові розділи квантової теорії_IV_7,8 КЕФ
1-104-6 Загальна теорія відносності і теорія гравітації_IV_7 КЕФ
1-104-7 Основи комп’ютерного матеріалознавства_IV_7,8 КЕФ
1-104-8 Сучасна теорія фазових переходів _IV_7,8 КТФ
1-104-9 Активні діелектрики_IV_7,8 КЕФ
1-104-10 Комп’ютерна обробка результатів фізичного експерименту_II_4 КЕФ
1-104-11 Додаткові розділи до фізики напівпровідників та діелектриків_IV_8 КЕФ
105 Прикладна фізика та наноматеріали / ОП «Радіофізика, електроніка та оптоінформатика»
1-105-1 Планарні та оптичні хвилеводи_ІІ_3,4 КПР
1-105-2 Вступ до наноелектроніки_ІІІ_5,6 КПР
1-105-3 Основи вимірювань в прикладній фізиці_ІІ_3,4 КПР
1-105-4 Фізичні основи бездротових мереж_ІІІ_6 КПР
1-105-5 Цифрова схемотехніка_IV_7,8 КПР
1-105-6 Поширення сигналів в інформаційних та телекомунікаційних мережах_ IV_7,8 КПР
1-105-7 Випромінювальні прилади для бездротових технологій_ІІІ_6 КПР
122 Комп’ютерні науки / ОП «Комп’ютерні науки»
1-122-1 Комп’ютерні методи обробки експериментальних даних_ІІ_4 ККН
1-122-2 Системне програмування_IV_7 ККН
1-122-3 Додаткові розділи з програмування IV_8 ККН
123 Комп’ютерна інженерія/ ОП Комп’ютерна інженерія
1-123-1 Розробка сучасних клієнтських додатків на JavaFX КЕО
1-123-2 Програмні засоби комп’ютерної графіки_ІІІ_5,6 КЕО
1-123-3 Паралельна обробка інформації КЕО
1-123-4 Криптографія в цифрових технологіях КЕО
1-123-5 Технології штучного інтелекту та нечіткий підхід КЕО
153 Мікро- та наносистемна техніка / ОП «Мікро- та наносистемна техніка»
1-153-1 Метрологія_ІІ_3,4 КПР
1-153-2 Поверхневі явища в напівпровідниках_ІІІ_5,6 КПР
1-153-3 Імпульсні цифрові пристрої_ІІІ_5,6 КПР
1-153-4 Теорія поля_ІІІ_5 КПР
1-153-5 Функціональна електроніка_ IV_7,8 КПР
1-153-6 Сучасні перетворювачі для сонячної енергетики_ IV_7,8 КПР
172 Телекомунікації та радіотехніка / ОП «Телекомунікації та радіотехніка»
1-172-1 Інформаційна безпека в телекомунікаціях_ IV_7,8 КТС
1-172-2 Канальне кодування у системах зв’язку_ІІІ_5,6 КТС
1-172-3 Модуляційні формати цифрових безпровідних систем зв’язку_ІІІ_5,6 КТС
1-172-4 Програмні засоби імітаційного моделювання телекомунікаційних систем_ IV_7,8 КТС
1-172-5 Теоретичні основи телекомунікацій_ІІ_3,4 КТС

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2ф09-1 Сучасні операційні системи_І_1,2 КЕО
2ф09-2 Розробка розподілених інформаційних систем_І_1,2 КЕО
2ф09-3 Основи томографії та комп’ютерна томографія_І_1,2 КПР
2ф09-4 Спектральний та вейвлет аналіз_І_1,2 КПР
2ф09-5 Інформаційні технології в наукових дослідженнях_І_1,2 КЕФ
2ф09-6 Фізика наноструктур_І_1,2 КЕФ
2ф09-7 Принципи побудови мобільних систем зв’язку_І_1,2 КТС
104 Фізика та астрономія / «ОП Фізика та астрономія»
2-104-1-1 Фізичні поля у загальній теорії відносності_І_1,2 КТФ
2-104-1-2 Методи загальної теорії відносності_І_1,2 КТФ
2-104-1-3 Сучасна теорія нерівноважних процесів_І_1 КТФ
2-104-1-4 Сучасні методи моделювання та отримання тонкоплівкових матеріалів з керованими властивостями_І_1 КЕФ
2-104-1-5 Методи електронно мікроскопічного дослідження матеріалів_І_1,2 КЕФ
2-104-1-6 Колективні квантові явища_І_2 КТФ
2-104-1-7 Фізика квантових систем різної розмірності_ІІ_3 КТФ
2-104-1-8 Методи оцiнки електричних характеристик бiосистем КЕФ
2-104-1-9 Твердотільні датчики та сенсори_I_2 КЕФ
2-104-1-10 Додаткові розділи до фізики конденсованого стану_I_2 КЕФ
104 Фізика та астрономія / «ОП Функціональні матеріали»
2-104-2-1 Сенсори_І_2 КЕФ
2-104-2-2 Фізика наноструктур_І_2 КЕФ
2-104-2-3 Напівпровідникові матеріали_І_2 КЕФ
105 Прикладна фізика та наноматеріали / ОП «Прикладна фізика та наноматеріали»
2-105-1 Мікроелектроніка НВЧ_І_1,2 КПР
2-105-2 Антени і поширення радіохвиль_І_2 КПР
2-105-3 Оптоінформатика_І_2 КПР
2-105-4 Технологія виготовлення мікросхем_І_1,2 КПР
122 Комп’ютерні науки / ОП «Комп’ютерні науки»
2-122-1 Методи розпізнавання образів I_1,2 ККН
2-122-2 Методи адаптивної обробки сигналів та зображень I_1,2 ККН
2-122-3 Програмні засоби обробки зображень I_1,2 ККН
2-122-4 Захист інформації в комп’ютерних мережах I_1,2 ККН
123 Комп’ютерна інженерія/ ОП Комп’ютерна інженерія
2-123-1 Комп'ютерні системи штучного інтелекту_І КЕО
2-123-2 Організація обміну інформацією в Інтернет КЕО
153 Мікро- та наносистемна техніка / ОП «Мікро- та наносистемна техніка»
2-153-1 Радіофізичні методи та електронні системи медичної діагностики_І_1,2 КПР
172 Телекомунікації та радіотехніка / ОП «Телекомунікації та радіотехніка»
2-172-1 Множинний доступ у телекомунікаційних мережах I_1,2 КТС
2-172-2 Прикладна теорія телетрафіку та її застосування КТС
2-172-3 Стільникове планування безпроводових систем зв’язку_ I_1,2 КТС
2-172-4 Надійність засобів телекомунікацій_ I_1,2 КТС
2-172-5 Широкосмугові безпровідні телекомунікаційні технології_ I_1,2 КТС

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
3ф-09-1 Бізнес-аналіз в галузі розробки ПЗ_ІІ_3 КЕО
3ф-09-2 Спектроскопія магнітного резонансу_ІІ_3 КЕФ
3ф-09-3 Компʼютерні технології в теорії конденсованих систем _II_3 КТФ
104 Фізика та астрономія / «ОП Фізика та астрономія»
3-104-1 Методи діелектричної та імпедансної спектроскопії_І_2 КЕФ
3-104-2 Основи сучасної теорії критичних явищ_І_2 КТФ
3-104-3 Принципи фізичної кінетики_ІІ_3 КТФ
3-104-4 Методи досліджень в сучасній фізиці_ІІ_4 КТФ
105 Прикладна фізика та наноматеріали / ОП «Радіофізика, електроніка та оптоінформатика»
3-105-1 Мікрохвильові методи діагностики матеріалів_ІІ КПР
3-105-2 Оптика нанокструктур_ІІ КПР
3-105-3 Спектроскопія ЕПР діелектричних кристалів_ІІІ КЕФ
123 Комп’ютерна інженерія/ ОП Комп’ютерна інженерія
3-123-1 Використання мовних засобів і технологій мережі Інтернет
при створенні програм для обробки даних наукового експеримент
ЕОМ
3-123-2 Оптика нанокструктур_ІІ КПР
3-123-3 Спектроскопія ЕПР діелектричних кристалів_ІІІ КЕФ
153 Мікро- та наносистемна техніка / ОП «Мікро- та наносистемна техніка»
3-153-1 Елементна база квантових комп’ютерів КПР
3-153-2 Інтерфейси вбудованої електроніки КПР