Версія для друку

ФТФ (2022-2023 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф10-1 Методи та засоби захисту інформації_II_3 ТРЕ
1-ф10-2 Системи автоматизованого проектування ракетно-космічних літальних апаратів_II_3 ТПК
1-ф10-3 Безпека проживання у промислових регіонах_II_3 ТБЖ
1-ф10-4 Принципи побудови космічних апаратів_II_3 ТСА
1-ф10-5 Сучасні і перспективні палива ракетних двигунів_II_3 ТДБ
1-ф10-6 Автоматизація процесів підготовки проектно-конструкторської документації_II_3 ТКТ
1-ф10-7 Сучасні функціональні матеріали_II_3 ТТВ
1-ф10-8 Комп‘ютерні інженерні технології_II_3 ТМТ
1-ф10-9 Методи пошуку інноваційних технічних рішень (ТРІЗ) _II_4 ТРЕ
1-ф10-10 Моделювання гідро газодинамічних процесів_II_4 ТПК
1-ф10-11 Вплив ракетно-космічної техніки на навколишнє середовище_II_4 ТБЖ
1-ф10-12 Перетворення та акумулювання енергії відновлюваних джерел_II_4 ТДБ
1-ф10-13 Конструктивні та функціональні неметалеві й композитні матеріали_II_4 ТКТ
1-ф10-14 Основи технологічної підготовки виробництва і технологічних процесів_II_4 ТТВ
1-ф10-15 Обчислювальні методи в механічних системах_II_4 ТМТ
1-ф10-16 Принципи побудови систем керування космічних апаратів_II_4 ТСА
125 Кібербезпека/ОП Кібербезпека
1-125-1 Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації ТРЕ
1-125-2 Мікропроцесори в системах технічного захисту інформації ТРЕ
1-125-3 Управління інформаційною безпекою ТРЕ
1-125-4 Системи банківської безпеки ТРЕ
1-125-5 Автоматизовані системи сигналізації, відеоспостереження та контролю доступом ТРЕ
1-125-6 Засоби і системи технічного забезпечення автоматизованої обробки інформації ТРЕ
1-125-7 Основи цифрової обробки сигналів та зображення ТРЕ
1-125-8 Електромагнітна сумісність та завадостійкість систем технічного захисту інформації ТРЕ
1-125-9 Проектування комплексних систем захисту інформації ТРЕ
1-125-10 Системи автоматизованого проектування електронних пристроїв захисту інформації ТРЕ
1-125-11 Інтелектуальний аналіз даних ТРЕ
1-125-12 Сучасні методи біометричної ідентифікації в задачах захисту від несанкціонованого доступу ТРЕ
131 Прикладна механіка/ОП Інжиніринг механотрон них і робото технічних систем
1-131-1 Системи масового обслуговування ТМТ
1-131-2 Програмування мікроконтролерів та мікрокомп'ютерів ТМТ
1-131-3 Математичне моделювання руху виробничих роботів ТМТ
1-131-4 Використання симуляторів для моделювання руху роботів ТМТ
1-131-5 Математичні основи робототехнічних систем ТМТ
1-131-6 Прикладні аспекти в технічній механіці ТМТ
1-131-7 Управління в робототехнічних системах ТМТ
1-131-8 Промислова робототехніка ТМТ
1-131-9 Електричні приводи роботів ТМТ
1-131-10 Інженерні розрахунки на міцність робототехнічних систем ТМТ
1-131-11 Програмування руху виробничих роботів ТМТ
1-131-12 Інформаційні пристрої в механотроніці ТМТ
132 Матеріалознавство/ОП Матеріалознавство
1-132-1 Порошкові та композиційні матеріали ТТВ
1-132-2 Еластомерні матеріали та вироби на їх основі ТТВ
1-132-3 Наноматеріали і нанотехнології ТТВ
1-132-4 Методи локальної поверхневої обробки та відновлення виробів ТТВ
1-132-5 Інструменти та методи спеціальної розмірної обробки ТТВ
1-132-6 Заготівельне виробництво ТТВ
1-132-7 Теорія зварювання і паяння ТТВ
1-132-8 Технологія зварювального виробництва ТТВ
1-132-9 Комп'ютерні системи автоматизованої підготовки виробництва ТТВ
1-132-10 Інтегровані та комп’ютерні технології в машинобудуванні ТТВ
1-132-11 Математичне моделювання та оптимізація технологічних процесів і матеріалів ТТВ
1-132-12 Формалізація задачі оптимізації технологічних процесів і матеріалів ТТВ
133 Галузеве машинобудування/ОП Галузеве машинобудування
1-133-1-1 Технологічні процеси складання вузлів та агрегатів машин ТТВ
1-133-1-2 Технологічне устаткування і автоматизація технологічних процесів ТТВ
1-133-1-3 Технологія виробництва типових деталей ТТВ
1-133-1-4 Конструкції металорізальних верстатів та автоматизованих ліній ТТВ
1-133-1-5 Інструменти та методи спеціальної розмірної обробки ТТВ
1-133-1-6 Заготівельне виробництво ТТВ
1-133-1-7 Теорія зварювання і паяння ТТВ
1-133-1-8 Технологія зварювального виробництва ТТВ
1-133-1-9 Комп'ютерні системи автоматизованої підготовки виробництва ТТВ
1-133-1-10 Інтегровані та комп’ютерні технології в машинобудуванні ТТВ
1-133-1-11 Математичне моделювання та оптимізація технологічних процесів і матеріалів ТТВ
1-133-1-12 Формалізація задачі оптимізації технологічних процесів і матеріалів ТТВ
133 Галузеве машинобудування/ОП Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв
1-133-2-1 Інструментальні матеріали та інструментальне забезпечення виробництва ТКТ
1-133-2-2 Принципи та методики проектування технологічних процесів обробки тиском ТКТ
1-133-2-3 Математичні методи підготовки виробництва ТКТ
1-133-2-4 Підвищення ефективності виробництва на стадії освоєння нових видів продукції ТКТ
1-133-2-5 Проектування машинобудівних цехів ТКТ
1-133-2-6 Технологія виробництва типових деталей ТКТ
1-133-2-7 Технічна іноземна мова (англійська) ТКТ
1-133-2-8 Теорія розв’язання винахідницьких задач ТКТ
1-133-2-9 Технологічні процеси утворення рознімних та нерознімних з’єднань ТКТ
1-133-2-10 Технології складального виробництва ТКТ
1-133-2-11 Технології експлуатації, обслуговування та ремонту машин ТКТ
1-133-2-12 Технічна діагностика та контроль стану технологічного обладнання ТКТ
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка/ОП Авіаційна та ракетно-космічна техніка
1-134-1-1 Основи проектування літальних апаратів ТПК
1-134-1-2 Технологія обробки спецматеріалів ТТВ
1-134-1-3 Механіка космічного польоту ТПК
1-134-1-4 Технології виробництва літальних апаратів ТТВ
1-134-1-5 Проектування ракет-носіїв ТПК
1-134-1-6 Системи управління виробничими процесами ТТВ
1-134-1-7 Конструювання ракет-носіїв ТПК
1-134-1-8 Технологія зварювального виробництва ТТВ
1-134-1-9 Основи проектування систем життєзабезпечення ракет-носіїв ТПК
1-134-1-10 Комп'ютерні системи автоматизованої підготовки виробництва ТТВ
1-134-1-11 Методи оптимального проектування літальних апаратів ТПК
1-134-1-12 Основи обробки металів тиском ТТВ
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка/ОП Ракетні двигуни
1-134-2-1 Проектування і конструювання сучасних ракетних двигунів ТДБ
1-134-2-2 Сучасні методи чисельного моделювання процесів в камерах згоряння двигунів ТДБ
1-134-2-3 Проривні технології в наддуванні паливних баків двигунних установок ТДБ
1-134-2-4 Системи регулювання параметрів ракетних двигунів ТДБ
1-134-2-5 Проектування сучасних систем охолодження двигунів ТДБ
1-134-2-6 Динамічні процеси в ракетних двигунах ТДБ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка/ОП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
1-141-1 Додаткові розділи з електротехніки ТДБ
1-141-2 Енергетичний потенціал України ТДБ
1-141-3 Застосування енергії моря ТДБ
1-141-4 Цикли теплових двигунів ТДБ
1-141-5 Комп'ютерне моделювання технічних систем ТДБ
1-141-6 Основи моделювання динамічних процесів в енергетичних установках ТДБ
1-141-7 Виміри в електроенергетичних агрегатах ТДБ
1-141-8 Цикли паросилових установок ТДБ
1-141-9 Теплові насоси ТДБ
1-141-10 Особливості течії газів в енергоустановках ТДБ
1-141-11 Енергоустановки на основі фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії ТДБ
1-141-12 Основи проектування повітряних агрегатів ТДБ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології/ОП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
1-151-1 Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації ТРЕ
1-151-2 Поля і хвилі в системах автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологіях ТРЕ
1-151-3 Технічні засоби автоматизації ТРЕ
1-151-4 Методи діагностики та контролю складних систем ТРЕ
1-151-5 Основи тестування програмного забезпечення комп'ютерно-інтегрованих технологій ТРЕ
1-151-6 Автоматизація систем підтримки прийняття рішень ТРЕ
1-151-7 Елементи контрольно-вимірюючих приладів ТРЕ
1-151-8 Комп`ютерно-інтегровані системи діагностики та контролю ТРЕ
1-151-9 Системи автоматизованого проектування AltiumDesigner ТРЕ
1-151-10 Системи автоматизованого проектування CAD, CAM, CAE ТРЕ
1-151-11 Програмні засоби інтегрованих систем у виробництві ТРЕ
1-151-12 Автоматизовані системи на виробництві ТРЕ
173 Авіоніка/ОП Автоматика і управління в технічних системах
1-173-1 Аналіз даних і планування експерименту в системах автоматизованого керування ТСА
1-173-2 Основи статистичної обробки даних ТСА
1-173-3 Операційні системи САК ТСА
1-173-4 Об’єктно-орієнтоване програмування ТСА
1-173-5 Комп’ютерне моделювання динамічних систем ТСА
1-173-6 Основи моделювання систем автоматизованого керування ТСА
1-173-7 Системи передачі даних ТСА
1-173-8 Принципи побудови супутникових систем зв’язку ТСА
1-173-9 Основи організаційно-технічних систем ТСА
1-173-10 Супутникові системи ТСА
1-173-11 Керування космічними системами ТСА
1-173-12 Принципи побудови систем керування ракет-носіїв ТСА
183 Технології захисту навколишнього середовища/ОП Інженерні та космічні технології захисту навколишнього середовища
1-183-1 Забруднення атмосферного повітря ТБЖ
1-183-2 Забруднення Світового океану ТБЖ
1-183-3 Екологічні проблеми України ТБЖ
1-183-4 Регіональні екологічні проблеми ТБЖ
1-183-5 Моделювання екологічних процесів навколишнього середовища ТБЖ
1-183-6 Екоекспертиза та екоаудит ТБЖ
1-183-7 Основи екологічного підприємництва ТБЖ
1-183-8 Питна вода: якісні показники та очищення ТБЖ
1-183-9 Екологічна безпека при випробуванні і відпрацюванні ракетних двигунів ТБЖ
1-183-10 Термічні методи відновлення енергії відходів ТБЖ
1-183-11 Міжнародні безпекові та екологічні стандарти ТБЖ
1-183-12 Законодавство ЄС з охорони довкілля ТБЖ

за другим (магістерським) рівнем

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф10-1 Основи формування угрупувань супутникових систем ТСА
2-ф10-2 Випробування ракетних двигунів ТДБ
2-ф10-3 Статистичні та оптимізаційні задачі обробки великих масивів даних ТКТ
2-ф10-4 Технології 3D друку для синтезу деталей ракетно-космічної техніки ТТВ
2-ф10-5 Автономні мобільні роботи ТМТ
2-ф10-6 Новітні системи та технології ТРЕ
2-ф10-7 Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі ТПК
131 Прикладна механіка/ОП Прикладна механіка
2-131-1 Цифрові системи керування ТМТ
2-131-2 Гнучкі виробничі системи ТМТ
2-131-3 Мікропроцесорна схемотехніка ТМТ
2-131-4 Експертні методи в задачах прикладної механіки ТМТ
2-131-5 Моделювання механотронних систем ТМТ
2-131-6 Статистичні методи аналізу в прикладних дослідженнях ТМТ
132 Матеріалознавство/ОП Матеріалознавство
2-132-1 Способи зміцнення та розробка матеріалів покриття для захисту деталей ракетно-космічної техніки ТТВ
2-132-2 Обладнання заготівельного виробництва ТТВ
2-132-3 Проектування машинобудівних цехів ТТВ
2-132-4 Обробка матеріалів тиском ТТВ
2-132-5 Інтегровані системи проектування та керування виробничими процесами ТТВ
2-132-6 Моделювання технологічних процесів виготовлення деталей у ракетобудуванні ТТВ
133 Галузеве машинобудування/ОП Галузеве машинобудування
2-133-1 Проектування багатофункціональних металообробних комплексів ТТВ
2-133-2 Системи управління виробництвом в машинобудуванні ТТВ
2-133-3 Діагностування та технічне обслуговування машин ТТВ
2-133-4 Космічні технології та матеріалознавство ТТВ
2-133-5 Інтегровані системи проектування та керування виробничими процесами ТТВ
2-133-6 Моделювання технологічних процесів виготовлення деталей у ракетобудуванні ТТВ
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка/ОП Технології виробництва літальних апаратів
2-134-1-1 Технологія виробництва твердопаливних двигунів ТТВ
2-134-1-2 Випробування на герметичність літальних апаратів ТТВ
2-134-1-3 Космічні технології та матеріалознавство ТТВ
2-134-1-4 Інженерні розрахунки в САЕ-системах ТПК
2-134-1-5 Параметричне моделювання ТПК
2-134-1-6 Проектування систем живлення ЛА ТПК
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка/ОП Космічні інформаційні технології
2-134-3-1 Системи автоматизованої підготовки виробництва та виробничих процесів ТКТ
2-134-3-2 Автоматизовані системи керування процесами життєвого циклу виробів ТКТ
2-134-3-3 Інформаційно-вимірювальні технології у виробництві літальних апаратів ТКТ
2-134-3-4 Інформаційні технології в методах неруйнівного контролю ТКТ
2-134-3-5 Побудова космічних інформаційних систем на базі угрупувань мікросупутників ТКТ
2-134-3-6 Проектування та розрахунок трансформерних космічних конструкцій ТКТ
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка/ОП Ракетні двигуни та енергетичні установки
2-134-2-1 Моделювання складних технічних систем ТДБ
2-134-2-2 Моделювання внутрішньо камерних процесів ТДБ
2-134-2-3 Двигуні установки перспективних схем ТДБ
2-134-2-4 Проєктування газореактивних систем поділу ступенів ТДБ
2-134-2-5 Перспективні палива і добавки ТДБ
2-134-2-6 Проєктування перспективних систем постачання палива ТДБ
2-134-2-7 Проєктування систем поділу ступенів ракет-носіїв ТПК
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка/ОП Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
2-141-1 Альтернативна енергетика ТДБ
2-141-2 Воднева енергетика ТДБ
2-141-3 Експлуатація та обслуговування сонячних енергоустановок ТДБ
2-141-4 Дослідження сучасного ринку енергозберігаючих технологій ТДБ
2-141-5 Прямі перетворювачі енергії ТДБ
2-141-6 Моделювання в енергетиці ТДБ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології/ОП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2-151-1 Математичні методи обробки експериментальних досліджень складних технічних об'єктів ТРЕ
2-151-2 Теоретичні основи комп'ютерної обробки цифрових зображень в задачах контроля складних технічних об'єктів ТРЕ
2-151-3 Комп'ютерні технології дослідження деформаційно-міцністних властивостей тонкостінних елементів конструкцій з дефектами ТРЕ
2-151-4 Комп'ютерно-інтегровані технології дослідженнях міцності неоднорідних оболонково-пластинчастих конструкцій з використанням методів голографічної інтерферометрії ТРЕ
2-151-5 Програмні та апаратні засоби комп`ютерно-інтегрованих технологій ТРЕ
2-151-6 Автоматизоване навчання операторів ергатичних систем ТРЕ

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
3-ф10-4 Оптимізація виробничих процесів ракетно-космічної галузі із застосуванням інформаційних технологій ТМТ
131 Прикладна механіка/ОП Прикладна механіка
3-131-1 Методи та алгоритми машинного навчання ТМТ
3-131-2 Аеродинаміка літальних апаратів та їх елементів ТМТ
3-131-3 Акустика та дослідження вібрацій у машинах ТМТ
3-131-4 Автоматизоване проектування механотронних систем ТМТ
3-131-5 Динаміка та керування рухом ТМТ
3-131-6 Основи акустики ТМТ
132 Матеріалознавство/ОП Матеріалознавство
3-132-1 Теоретичні основи процесів зварювання ТТВ
3-132-2 Матеріалознавство і технології наноматеріалів і покриттів ТТВ
3-132-3 Теоретичні і прикладні аспекти одержання, переробки та застосування композиційних матеріалів в ракетно-космічній техніці ТТВ
3-132-4 Високоенергетичний вплив на матеріали ТТВ
3-132-5 Сучасні технології поверхневого зміцнення ТТВ
3-132-6 Керамічні і полімерні матеріали ТТВ
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка/ОП Авіаційна та ракетно-космічна техніка
3-134-1 Сучасні методи проектування та конструювання ТПК
3-134-2 Методи та техніка експерименту ТДБ
3-134-3 Перспективні технології виготовлення та випробування агрегатів та систем ракетно-космічних ЛА ТТВ
3-134-4 Оптимізація виробничих процесів ракетно-космічної галузі із застосуванням інформаційних технологій ТКТ
3-134-5 Вибір проектних параметрів систем космічних апаратів ТПК
3-134-6 Теорія моделювання ТДБ
3-134-7 Технологічні аспекти отримання виробів з композиційних матеріалів ТТВ
3-134-8 Наукові основи синтезу ефективних конструкторсько-технологічних рішень ТКТ
3-134-9 Теорія розв`язання винахідницьких задач ТПК
3-134-10 Аналіз сучасних тенденцій розвитку ракетно-космічної техніки ТДБ
3-134-11 Процес обробки матеріалів тиском і формоутворення у виготовлені РКЛА ТТВ
3-134-12 Технологічне забезпечення методів і засобів контролю та діагностики ТКТ
3-134-13 Моделювання та інженерний аналіз ракетних та аерокосмічних конструкцій за допомогою САЕ систем ТПК
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології/ОП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
3-151-1 Спостереження стану технічних систем і технологічних процесів ТРЕ
3-151-2 Математичні моделі випадкових перешкод хвильової структури ТРЕ
3-151-3 Сучасні методи навчання операторів ергатичних систем і технологічних процесів ТРЕ
3-151-4 Інтерференційно-оптичні методи в дослідженнях і діагностиці технічних об'єктів ТРЕ
3-151-5 Застосування метода скінчених елементів для обробки зображень оптичної діагностики ТРЕ
3-151-6 Сучасні методи ідентифікації та контролю складних технічних об’єктів ТРЕ
3-151-7 The theory of optimal control / Синтез оптимальних систем ТРЕ
173 Авіоніка/ОП Авіоніка
3-173-1 Оптимальні системи керування рухом КЛА ТСА
3-173-2 Навігація та наведення ракетно-космічних літальних апаратів ТСА
3-173-3 Орієнтація та стабілізація космічних літальних апаратів ТСА
3-173-4 Синтез оптимальних систем керування ТСА
3-173-5 Термінальне наведення ракет-носіїв ТСА