На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Фаховий коледж економіки та бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

49055, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 49-а
Електронна адреса: dkebdnu@ukr.net
Адреса сайту: www.college-business.dp.ua

Герб Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу

Історична довідка та сучасність

ВНЗ створено у 1976 році. У 1991 році навчальний заклад перейменовано в Дніпропетровський комерційний технікум (Наказ Міністерства торгівлі України № 91 від 10.09.1991 р.)

Наказом Міністерства освіти і науки України № 230 від 30 червня 1999 року заклад освіти перейменовано в Дніпропетровський державний технікум економіки та бізнесу.

Дніпропетровський коледж економіки та бізнесу

Наказом Міністерства освіти і науки України № 831 від 07 вересня 2009 року була припинена діяльність юридичної особи Дніпропетровський державний технікум економіки та бізнесу шляхом приєднання до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Наказом Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара № 687 від 15 вересня 2009 року створено структурний підрозділ Дніпропетровський коледж економіки та бізнесу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

   Сьогодні коледж - це вищий навчальний заклад І рівня акредитації, в якому здійснюється підготовка фахівців за денною та заочною формами навчання за спеціальностями: "Бухгалтерський облік", "Товарознавство та комерційна діяльність", "Комерційна діяльність" (напрямок "Економіка та підприємництво"), "Ресторанне обслуговування" (напрямок "Сфера обслуговування").
Контингент студентів – понад 540 чоловік.

Навчальний процес в Дніпропетровському коледжі економіки та бізнесу

За 1976 - 2009 рр. підготовлено понад 7 000 фахівців, які здебільшого працюють на підприємствах невиробничої сфери. Студенти коледжу мають можливість поряд з основною спеціальністю отримати ще одну з шести ліцензованих робітничих професій.

Також на базі коледжу проводяться курси “Комп’ютерна графіка” (CorelDRAW; Adobe Photoshop; Adobe Illustrator та інші).

Навчальний процес в Дніпропетровському коледжі економіки та бізнесу

Незважаючи на загальні соціально - економічні проблеми, навчальний заклад зберіг свою матеріально-технічну базу і кадровий потенціал. Завдяки змішаній моделі фінансування створено розвинену основну і соціальну інфраструктури. Предметні кабінети оснащенні сучасними технічними засобами навчання, в тому числі телевізорами, відеомагнітофонами, необхідним спеціальним технологічним устаткуванням.

Навчальний процес в Дніпропетровському коледжі економіки та бізнесу

Педагогічний колектив має визначену перспективу свого розвитку, головним напрямом і змістом якого є виховання всебічно розвиненої і творчої особистості, підготовка фахівців, здатних успішно працювати в умовах ринкової економіки.

Навчальний процес в Дніпропетровському коледжі економіки та бізнесу

Керівний склад ВНЗ

Директор – Мельник Тетяна Павлівна, приймальна, тел./факс: 763-15-07
Заст. директора з навчальної роботи – Вахнєй Руслана Юр’євна,тел.: 763-07-33
Заст. директора з виховної роботи – Бурчак Віра Пилипівна, тел.: 763-15-85
Заст. директора з навчально-методичної роботи – Кучерявий Микола Єфремович, тел.: 763-07-24

Структурні підрозділи ВНЗ

Основними структурними підрозділами коледжу є:
Денне відділення економіки та менеджменту
(тел. 763-07-33), зав. відділенням – Корольова Тетяна Олегівна
Денне відділення товарознавства та комерційної діяльності
(тел. 763-07-33), зав. відділенням – Лагода Інна Михайлівна
Заочне відділення
(тел. 763-15-85), зав. відділенням – Лобанова Світлана Анатоліївна

Циклові предметні комісії:

  • товарознавчих дисциплін;
  • дисциплін комерційного спрямування;
  • облікових дисциплін;
  • з організації обслуговування та менеджменту;
  • економічних дисциплін та інформатики;
  • соціально-гуманітарних дисциплін.

Освітня діяльність

Освітня діяльність з підготовки фахівців, відповідно до ліцензії АД № 072888 від 16.10.2012 року (наказ МОН України від 13.07.2012 № 2325 Л), проводиться на рівні кваліфікаційних вимог до фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за наступними спеціальностями з ліцензованим обсягом:

Спеціальності:

Ліцензований обсяг

Конкурсні предмети

Термін навчання

Вартість (грн.)

Напрямок підготовки

0305 - Економіка та підприємництво

5.03050901 - Бухгалтерський облік

Денна – 40

Заочна – 40

Українська мова та література;
Математика або Історія України - тестування

1 рік
10 місяців

Денна - 3240 грн. за рік

Заочна – 2930 грн. за рік

5.03050702 - Комерційна діяльність

Денна – 30

Українська мова та література;
Математика або Історія України - тестування

1 рік 
10 місяців

Денна - 3240 грн. за рік

5.03051001 - Товарознавство та комерційна діяльність

Денна – 75

Заочна – 75

Українська мова та література;
Математика або Історія України - тестування

1 рік 
10 місяців

Денна - 3240 грн. за рік

Заочна – 2930 грн. за рік

Напрямок підготовки

1401 - Сфера обслуговування

5.14010102 - Ресторанне обслуговування

Денна – 60

Заочна – 60

Українська мова та література;
Математика або Географія - тестування

1 рік 
10 місяців

Денна - 3240 грн. за рік

Заочна – 2930 грн. за рік

 

Навчальний процес в Дніпропетровському коледжі економіки та бізнесу

    Студенти навчаються як за держзамовленням, так і за контрактом (для останніх встановлені певні пільги при вступі до коледжу). Співпраця з підприємствами, бізнес-класи, інші освітні проекти одержали широке визнання та популярність серед молоді, що вчиться і працює.

Навчальний процес здійснюється на основі впровадження ефективних освітніх технологій і широкого використання комп'ютерної підготовки студентів. Велика увага приділяється вивченню економічних, товарознавчих і правових дисциплін, іноземної мови, менеджменту.

    До послуг студентів - бібліотека з оновленим книжковим фондом, спорткомплекс, актова зала, їдальня. Цікаве дозвілля, творчі конкурси, спортивні змагання, тематичні вечори збагачують прекрасні студентські роки, роблять їх незабутніми.

     Передбачається одночасне навчання на двох спеціальностях у коледжі та у ВНЗ на загальних підставах (бюджет) і за контрактом.

     Випускники коледжу успішно працевлаштовуються і адаптуються в нових економічних умовах. Значна їхня частина продовжує навчання в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара та в інших вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації, з якими співпрацює коледж. Вступ до цих ВНЗ здійснюється на старші курси за обраними напрямками без проходження зовнішнього незалежного тестування.


Співпраця з іншими ВНЗ

    В межах ступеневої освіти випускники коледжу продовжують навчання на старших курсах Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та інших вузах.

Навчально-виховний процес здійснюється на основі широкого запровадження прогресивних педагогічних технологій та оновлення змісту навчання. Педагогічний колектив (80% викладачів мають вищу та першу категорії) тісно співпрацює з кафедрами Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Київського національного торговельно-економічного університету та інших вузів. У навчальному процесі впроваджуються ефективні методики професійної підготовки з широким використанням комп'ютерної техніки (на 100 студентів денної форми навчання - 11 комп'ютерів).

Навчальний процес забезпечують 39 викладачів, в тому числі майстри виробничого навчання, 3 викладача працюють за сумісництвом. Вищу та першу кваліфікаційні категорії мають 27 осіб, що складає 69% загальної кількості викладачів. Двом викладачам присвоєне звання "Викладач-методист", п'ять працівників нагороджені знаком "Відмінник освіти України", сім - почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

В установленому порядку здійснюється підвищення кваліфікації та атестація викладацького складу. Усі викладачі за останні роки підвищили свою кваліфікацію на кафедрах Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпропетровського національного гірничого університету, Полтавського університету споживчої кооперації, а також на провідних підприємствах сфери торгівлі.

Дніпропетровський коледж економіки та бізнесу

Студентське життя

Педагогічний колектив у співдружності з громадськими організаціями проводить системну роботу по формуванню у молоді коледжу особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової та екологічної культур.

Пріоритетними напрямками виховної роботи в коледжі є: формування національної самосвідомості, утвердження принципів загальнолюдської моралі; формування творчої, працелюбної особистості; забезпечення високої художньо-естетичної освіченості і культури; розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх самореалізації.

Особливу увагу в системі виховної роботи коледжу приділяють студентському самоврядуванню. Залучення студентів до управління життям коледжу є могутнім засобом організації колективу і формування особистості студентів. Вищим органом студентського самоврядування в коледжі є збори студентів коледжу, які підсумовують роботу коледжу і груп, планують роботу на наступний навчальний рік, розробляють заходи щодо удосконалення самоуправління.

Студентське життя в Дніпропетровському коледжы економіки та бізнесу

Особливе місце займає трудове та естетичне виховання, де студенти розкривають свої творчі здібності і таланти.

Цьому сприяють організація і проведення роботи в предметних гуртках, творчих об'єднаннях, клубах.

Щорічно в цьому напрямку проводяться підсумки огляду-конкурсу в різних номінаціях (кращий гурток, клуб, кращий викладач-наставник, краща студентська група), де переможці нагороджуються почесними грамотами.

Студенти коледжу постійно беруть участь в міських, обласних, республіканських олімпіадах з дисциплін, показують високий рівень знань, отримують призові місця, чим підтверджують компетентність і професіоналізм викладачів, які їх готують.

За значні успіхи в навчанні та суспільному житті кращі студенти коледжу щорічно отримують іменні стипендії – Президента України, Обласної Ради, міського голови.

В системі виховання коледжу велика увага приділяється фізкультурно-масовій та спортивній роботі. Для цього створена добра спортивна база: спортивні, тренажерна кімната, спортивний майданчик на території коледжу.