На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Жовтоводський промисловий фаховий коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

м. Жовті Води Дніпропетровської області, бул. Свободи, 35
Поштовий індекс: 52200
Приймальня директора: 8 (05652) 2-74-26
Електронна пошта: gvpt@ua.fm

Жовтоводський  промисловий коледж

Історична довідка

Коледж був заснований у 1954 році згідно з наказом №692 Міністерства середнього машинобудування СРСР як вечірній гірничий технікум і мав назву – філія Середньоазіатського політехнікуму.

У 1965 році відповідно до наказу №88 Міністерства середнього машино-будування СРСР технікум було перейменовано в Дніпропетровський політехнікум УРСР.

У 1978 році за відповідним наказом галузевого Міністерства технікум дістав назву - Жовтоводський промисловий технікум.

У 1971 році технікум здійснює перший набір на денне відділення і одночасно відбуваються зміни профілю підготовки фахівців, відкриваються нові спеціальності. У 2002 році було відкрите заочне відділення.

З 1954 по 1991 рік технікум знаходився у підпорядкуванні Міністерства середнього машинобудування СРСР.

У 1991 році Жовтоводський промисловий технікум передано Міністерству освіти і науки України.

У 1997 році згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №526 від 29.05.97 р. «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів» та наказом Міністерства освіти і науки України №218 від 20.06.1997 р. «Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти» технікум увійшов до складу Дніпропетровського національного університету і має назву: Жовтоводський промисловий технікум Дніпропетровського національного університету.

Навчальний процес в Жовтоводському промисловому коледжі

За 59 років своєї діяльності Жовтоводський промисловий коледж ДНУ підготував 7215 спеціалістів за 13 напрямами. Серед випускників коледжу Герой Соціалістичної праці Книш М.С., кавалери орденів Трудового Червоного Прапора і Знака Пошани, кандидат технічних наук Яценко Є.І., провідні конструктори, заслужені будівельники, викладачі вузів і успішні бізнесмени – це чисельна армія висококваліфікованих спеціалістів, чесних і порядних громадян, які працюють на підприємствах міста Жовті Води і складають добру славу навчальному закладу.

У 2008 році відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 15.12.2008 р. № 1/11-6313 та наказу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 26.12.2008 р. № 945 Жовтоводський промисловий технікум Дніпропетровського національного університету перейменовано у Жовтоводський промисловий коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
   
Коледж є вищим навчальним закладом I-го рівня акредитації державної форми власності.

Нормативно-правові підстави діяльності

Правовими підставами діяльності коледжу є Статут Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Положення про Жовтоводський промисловий коледж ДНУ, розроблене на підставі вищеназваного Статуту та затверджене наказом ректора ДНУ від 16 лютого 2009 року № 111 зі Змінами до Положення, затвердженими наказами ректора ДНУ від 06 травня 2010 року №.339 та від 08 червня 2011 р. №436.

Коледж є структурним підрозділом Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, як юридична особа не виступає, але має свою гербову печатку, штамп та банківський рахунок. Форма власності – державна.

Освітню діяльність в даний час коледж здійснює на підставі Ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АД №072888 виданої 16.10.2012 року Дніпропетровському національному університету імені Олеся Гончара. 

У 2010 році коледж пройшов повторну акредитацію за I (першим) рівнем  і має сертифікати про акредитацію спеціальностей, за якими здійснюється підготовка:

№ п/п

Спеціальність

Серія та № сертифіката

Термін дії сертифіката

1

5.03050401 - Економіка  підприємства

НД-І

№0444329

01.07.2015

2

5.05050302 – Технологія обробки  матеріалів на верстатах  і  автоматичних  лініях

НД-І

№0444330

01.07.2015

3

5.05070104 - Монтаж  і  експлуатація електро-устаткування  підприємств  і  цивільних  споруд

НД-І

№0444331

01.07.2015

4

5.06010101 - Будівництво  та  експлуатація  будівель  і  споруд

НД-І

№0444332

01.07.2015


У 2012 році, згідно з Ліцензією від
20.03.2012 р. серії АВ №617401, коледж здійснював прийом на 1 курс для підготовки фахівців кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з наступних спеціальностей:

№ п/п

Галузь

знань

Спеціальність

Ліцензований обсяг

Термін дії ліцензії

Денна

Заочна

1

0305

Економіка і підприємництво

5.03050401 - Економіка  підприємства

30

-

01.07.2015

2

0505

Машинобудування та матеріалообробка

5.090227 – Технологія обробки  матеріалів на верстатах  і  автоматичних  лініях

30

-

01.07.2015

3

0507

Електротехніка та електротехнології

5.05070104 - Монтаж  і  експлуатація електроустаткування  підприємств  і  цивільних  споруд

30

-

01.07.2015

4

0601

Будівництво та архітектура

5.06010101 - Будівництво  та  експлуатація  будівель  і  споруд

30

-

01.07.2015


Контингент студентів


Формування контингенту студентів коледжу здійснюється шляхом прийому на навчання на 1 курс денної форми навчання на базі основної школи на місця державного замовлення та за контрактом, на місця ліцензованого обсягу на 2 курс денної форми навчання на базі старшої школи на вільні місця державного замовлення та за контрактом.

Із метою якісного комплектування контингенту студентів у коледжі діють підготовчі курси для підготовки до вступу до коледжу  на базі 9 класів, на яких навчається кожного року близько 50 слухачів.

          Контингент студентів на 1 січня 2013 року складав:

№ п/п

Спеціальність

Денна, чол.

Заочна, чол.

Всього

за рахунок держбюджету

за рахунок фізичних осіб

Всього

за рахунок держбюджету

за рахунок фізичних осіб

1

5.03050401 - Економіка  підприємства

50

30

20

-

-

-

2

5.090227 – Технологія обробки  матеріалів на верстатах  і  автоматичних  лініях

70

68

2

-

-

-

3

5.05070104 - Монтаж  і  експлуатація електроустаткування  підприємств  і  цивільних  споруд

83

75

8

-

-

-

5

5.06010101 - Будівництво  та  експлуатація  будівель  і  споруд

75

71

4

-

-

-

 

Всього

278

244

34

-

-

-


Випуск 2012 року за спеціальностями складав:

п/п

Шифр  та  назва 

спеціальностей

Кількість

випускників, чол.

1

5.03050401 - Економіка  підприємства

16

2

5.090227 – Технологія обробки  матеріалів на верстатах  і  автоматичних  лініях

16

3

5.05070104 - Монтаж  і  експлуатація електроустаткування  підприємств  і  цивільних  споруд

18

5

5.06010101 - Будівництво  та  експлуатація  будівель  і  споруд

24

 

Всього

74


 Матеріальна база
Площа земельної ділянки – 1,644 га;
Кількість навчальних корпусів – 2;
Загальна площа навчальних корпусів – 7686 м2:
аудиторій – 22,  лабораторій – 11, бібліотека – 1 з читальною залою –  на 60 посадкових місць, фонд бібліотеки – близько 80 тис. екземплярів,
кількість комп’ютерних класів – 2, спортивна та тренажерна зали,
актова та кінозали, майстерні – 3.
Кількість гуртожитків - 1, загальна площа - 2317 м2, кількість місць – 216.

Жовтоводський  промисловий коледж


Кадрове забезпечення навчального процесу

 

п/п

Показники

Кількість

1

Загальна кількість викладачів, чол.

36

 

    з них:  штатні -

34

 

                сумісники -

2

2

Кваліфікаційний склад викладачів:

 

 

Старші викладачі

4

 

Викладачі вищої категорії

16

 

Спеціалісти І кваліфікаційної категорії

5

 

Спеціалісти ІІ кваліфікаційної категорії

6

 

Спеціалісти

5

3

Середній вік викладачів, років

49,5

 
Керівний склад коледжу
 
Директор – Кочерга Віталій Григорович
тел.: 8 (05652) 2-74-17
Заступник директора з навчальної роботи – Кондратенко Анатолій Іванович
тел.: 8 (05652) 2-76-07
Заступник директора з навчально-виховної роботи – Морозова  Жанна Олександрівна
тел.: 8 (05652) 2-74-23
Завідувач практикою – Нор Володимир Маркович
тел.: 8 (05652) 2-69-72
Завідувач господарством – Удалий Сергій Анатолійович
тел.: 8 (05652) 2-74-23
 

Структурні підрозділи коледжу

Технічне відділення (завідувач – Лашко Марина Вікторівна)
тел.: 8 (05652) 2-74-23
Технологічне відділення (завідувач – Сікора Катерина Іванівна)
тел.: 8 (05652) 2-76-07

Перелік циклових комісій коледжу

Комісія гуманітарних дисциплін (голова – Савенко О.Д.)
Комісія суспільних дисциплін (голова – Шокотько О.Г.)
Комісія фізико-математичних дисциплін (голова – Данилейченко Н.М.)
Комісія механічних дисциплін (голова – Миронченко С.Я.)
Комісія електротехнічних дисциплін (голова – Хитько Е.В.)
Комісія будівельних дисциплін (голова – Кремезна О.М.)
Комісія економічних дисциплін (голова – Фецяк О.В.)
Комісія фізичного виховання (голова – Корилюк Б.П.)

 Професійна підготовка

Найбільшим попитом на ринку праці користуються випускники спеціальностей «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях» та «Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств».

Випускники коледжу успішно працюють на ДП «Східний ГЗК», ТзОВ «Восток-Руда», ТзОВ «Техномаш», ЗАТ «Підприємство з експлуатації електричних мереж», «Центральна енергетична компанія». Більшість випускників коледжу при цьому успішно продовжують навчання на заочних відділеннях ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації за обраним фахом.

Початкову практичну підготовку студенти проходять в майстернях коледжу. Професійну практичну підготовку студенти отримують на підприємствах міста відповідно укладених договорів під час виробничих практик.

 
 Навчальний процес в Жовтоводському промисловому коледжі

№ п/п Бази практик Спеціальності Термін договору
1 Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» ОМВ, МЕЕП, БЕБС, ЕП 1 рік
2 ТзОВ «Восток-Руда» МЕЕП, ЕП 1 рік
3 ТзОВ «Технологічні машини та системи» ОМВ, МЕЕП, ЕП 1 рік
4 ПрАТ «ГарантМетизІнвест» ТОМВ, ЕП 1 рік
5 ТзОВ «Фабрика штучного хутра» МЕЕП, ЕП 1 рік
6 ТзОВ «Технотрон» ОМВ, КВРП 1 рік
7 КП «Жовтоводськтепломережа» ЕП, МЕЕП 1 рік
8 КП «Жовтоводський водоканал» ДОР ЕП, МЕЕП 1 рік
9 ПМТС «Буд сервіс» БЕБС 1 рік

Співпраця з іншими навчальними закладами

Коледж співпрацює з вищими навчальними закладами І – ІІ рівня акредитації Північного регіону м. Кривого Рогу, бере участь в роботі обласних методичних об’єднань, конкурсах, олімпіадах, оглядах, має постійні ділові стосунки з Криворізьким міським базовим коледжем економіки та управління та базовим методичним кабінетом.

ЖВПТ ДНУ співпрацює з відповідними підрозділами ДНУ щодо узгодження і затвердження нормативної документації, надання звітності та отримання методичних рекомендацій, проходження викладачами стажування на кафедрах ДНУ.

Договори про співпрацю щодо подальшого навчання випускників коледжу укладено з Криворізьким державним технічним університетом, Кіровоградським державним технічним університетом, Харківським національним технічним університетом радіоелектроніки, Інститутом безперервної фахової освіти Придніпровської державної академії будівництва і архітектури, Національним гірничим університетом, Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості та іншими ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Випускники всіх спеціальностей вступають до цих вузів у групи зі скороченим терміном навчання.

Зі спеціальності „Економіка підприємства” навчальний заклад має зв’язки з Державним комунальним навчальним закладом «Інститут підприємництва „Стратегія”» м. Жовті Води, в якому випускники коледжу продовжують навчання по відповідній спеціальності, в т.ч. на старших курсах.

Студентське життя

У коледжі створені умови для всебічного розвитку студентів: працюють гуртки, спортивні секції, проводяться олімпіади, конкурси науково-дослідних робіт.

 Студентське життя в Жовтоводському промисловому коледжі

Створенню умов для самореалізації, розвитку талантів студентів сприяють конкурси художньої самодіяльності «Студентська весна», які коледж проводить щорічно із службою у справах молоді міськвиконкому. Неодноразово кращі студенти коледжу ставали лауреатами міського конкурсу «Крок до зірок».

У процесі засвоєння основ наук майбутні спеціалісти набувають потрібних знань, розвивають свої здібності, підвищують рівень загальної освіченості і культури. Традиційними стали тижні спеціальностей до професійних свят Дня машинобудівника, Дня енергетика, Дня працівника радіо, Дня будівельника, тиждень економічного циклу. В ході таких тижнів відбуваються різноманітні олімпіади, вікторини, конференції, конкурси професійної майстерності.

Студенти коледжу беруть участь у різноманітних спортивно-масових заходах, постійно виборюють призові місця у міських та обласних змаганнях з різних видів спорту. Протягом навчального року проводиться спартакіада з легкої атлетики, День здоров’я, змагання з волейболу, шахів, шашок, тенісу. Спортсмени коледжу щорічно виборюють призові місця на міських та обласних змаганнях. Команди з військово-прикладних видів спорту 12 років утримують першість в міських змаганнях до Дня Збройних Сил України та Дня Перемоги. Команда спортсменів коледжу щорічно визнається кращою серед навчальних закладів міста.

У системі виховної роботи коледжу велике значення має розвиток студентського самоврядування. Найвищим органом самоврядування є студентська конференція, на якій обирається Рада студентів. На засіданнях Ради студентів вирішуються всі важливі питання студентського життя, обговорюється стан успішності та відвідування занять, організація дозвілля, проведення акцій, конкурсів. Члени студентської ради та старости груп беруть участь у засіданнях стипендіальної комісії. Студентська Рада видає газету «Студентський вісник».