Версія для друку

АРХІВ Університетський вибірковий каталог (УВК) 2021-2022 н.р. (вивчаємо у 2022/2023 н.р.)


за першим (бакалаврським) рівнем

Факультет Код дисципліни Назва дисципліни
1 – ФУІФМ 1у-1-1 Образ Сходу в літературі та культурі Заходу
1у-1-2 Документознавство
1у-1-3 Мечі, дракони й магія:  фентезі у світовій та українській літературі
1у-1-4 Сучасна слов’янська мова (польська)
1у-1-5 Сучасна слов’янська мова (словацька)
1у-1-6 Англійська мова (середній рівень В1)
1у-1-7 Англійська мова (середній рівень В2)
1у-1-8 Англійська мова (рівень С1)
1у-1-9 Галузевий переклад (англійська мова)
1у-1-10 Практикум з англійської граматики та лексики для вступу до магістратури
1у-1-11 Граматика англійської мови (поглиблене вивчення)
1у-1-12 Сучасна світова література: автори, тексти, тенденції
2 – ФСНМВ 1у-2-13 Прикладні політичні технології
1у-2-14 Соціологічні студії та публічні комунікації
1у-2-15 Релігієзнавство
1у-2-16 Технології формування міжнародного іміджу
1у-2-17 Сучасні технології soft skills
3 – ІФ 1у-3-18 Мусульманський світ України: історія та майбутнє
1у-3-19 Віртуальні музеї світу
1у-3-20 Історія європейської ментальності
1у-3-21 Російський імперський проект і Україна
1у-3-22 Географія природних та антропогенних катастроф
1у-3-23 Глобальні проблеми людства
4 – ФПСО 1у-4-24 Психологія досягнення життєвого успіху
1у-4-25 Усвідомлене батьківство
1у-4-26 Психологія спілкування
1у-4-27 Психологія здоров’я
1у-4-28 Професійна комунікація фахівця
5 – ФПМ 1у-5-29 Веб-дизайн та веб-технології_Парний семестр
1у-5-30 Основи алгоритмізації і програмування_Непарний семестр
1у-5-31 Основи об’єктно-орієнтованого програмування_Парний семестр
1у-5-32 Вступ до теорії хаосу_Парний семестр
1у-5-33 Комп'ютерна графіка та анімація
1у-5-34 Методи організації баз даних_Парний семестр
6 – ФЕ 1у-6-35 Підприємництво та бізнес культура
1у-6-36 Як працює економіка
1у-6-37 Як відкрити стартап з нуля
1у-6-38 Основи маркетингу
1у-6-39 Тренінг-курс «Створення власного бізнесу»
1у-6-40 Тренінг-курс «Доходи та заощадження родини»
7 – ФСЗМК 1у-7-41 Сучасні онлайнові комунікації
1у-7-42 Цифрові комунікації та кіберкультура
1у-7-43 Основи копірайтингу
1у-7-44 Медіалінгвістичні технології
1у-7-45 Реклама та PR в інформаційному суспільстві
1у-7-46 Культура міжособистісної комунікації
8 – ЮФ 1у-8-47 Інституційне право Європейського Союзу
1у-8-48 Правове регулювання здійснення підприємницької діяльності
1у-8-49 Конституційно-правова відповідальність
1у-8-50 Корпоративне право
1у-8-51 Правова статистика
1у-8-52 Корупція, держава та суспільство
9 – ФФЕКС 1у-9-53 Програмні засоби для створення серверних web-додатків
1у-9-54 Фізичні основи сучасних інформаційних технологій
1у-9-55 Технології розробки кросплатформених додатків
1у-9-56 Проектування інтерфейсу користувача
1у-9-57 Основи штучного інтелекту
1у-9-58 Алгоритми та структури даних
10 – ФТФ 1у-10-59 Корпоративна культура сучасного виробництва
1у-10-60 Безпека товарів споживання
1у-10-61 Енергетика майбутнього
1у-10-62 Початок та розвиток наукових досліджень
1у-10-63 Вплив зовнішнього середовища на функціонування ракетно-космічних літальних апаратів
1у-10-64 Інформаційна безпека
1у-10-65 Тенденції розвитку космічної галузі
1у-10-66 Тенденції розвитку світового машинобудування
11 – ММФ 1у-11-67 Вибіркові обстеження
1у-11-68 Інформаційний погляд на моделювання: задачі та методи Data Mining
1у-11-69 Логіка
1у-11-70 Методи комп’ютерної підготовки науково-технічних текстів
1у-11-71 Організація і керування IT-проектами
1у-11-72 Популярна математика та її застосування
12 – ХФ 1у-12-73 Косметичні засоби в житті людини (ХАХ)
1у-12-74 Хімічні елементи в організмі  людини (ХФХ)
1у-12-75 Культура харчування та основи етикету (ХТХ)
1у-12-76 Хімія біологічно-активних добавок (ХАХ)
1у-12-77 Етнічні кухні (ХТХ)
1у-12-78 Історія розвитку Землі (ХНЗ)
13 – БЕФ 1у-13-79 Астробіологія
1у-13-80 Фітодизайн та зелена архітектура
1у-13-81 Новітні біотехнології в сучасному житті людини
1у-13-82 Харчова токсикологія
14 – ФМТДР 1у-14-83 Основи медичних знань з курсом долікарняної первинної допомоги
1у-14-84 Дієтологія як складова здорового способу життя
1у-14-85 Немедикаментозне оздоровлення
1у-14-86 Соціальна політика
1у-14-87 Самоорганізація особистості

за другим (магістерським) рівнем

Факультет Код
дисципліни
Назва дисципліни
1 – ФУІФМ 2у-1-1 Сучасна література в деталях: культурологічний аспект
2у-1-2 Гра престолів: постколоніальні тенденції сучасної літератури
2у-1-3 Американський варіант англійської мови (рівень С2)
2у-1-4 Розмовна англійська на рівень С1-С2 (Advanced Speaking English, level C1-C2)
2у-1-5 Класична драма Сходу: театр Кабукі, театр Но, Китайська Опера та інші
2 – ФСНМВ 2у-2-6 Соціальна аналітика: проблемний аналіз суспільних процесів
2у-2-7 Антикризовий менеджмент
2у-2-8 Менеджмент політичних кампаній
3 – ІФ 2у-3-9 Історія світових цивілізацій
2у-3-10 Бої за історію у політиці та суспільних практиках України та світу
2у-3-11 Соціальна історія прянощів, напоїв та збудників
2у-3-12 Історія гендерних відносин
2у-3-13 Географія визначних туристичних об’єктів світу
4 – ФПСО 2у-4-14 Психологія особистісного становлення
2у-4-15 Психологічні технології управління масовою поведінкою
2у-4-16 Психологія безпечної поведінки особистості
2у-4-17 Технологія освітнього тренінгу
2у-4-62 Педагогіка та психологія вищої школи
5 – ФПМ 2у-5-18 Нейронечіткі технології_Парний семестр
2у-5-19 Інженерія надійності систем_Парний семестр
2у-5-20 Нейромережеве моделювання кризових явищ_Парний семестр
2у-5-21 Теорія інформації_Парний семестр
6 – ФЕ 2у-6-22 Технологія обґрунтування та просування стартапів
2у-6-23 Соціальне страхування
2у-6-24 Електронний біржовий трейдинг
2у-6-25 Як отримати державні та міжнародні гранти
7 – ФСЗМК 2у-7-26 Мультимедійний сторителінг
2у-7-27 Книгознавство та бібліотекознавство
2у-7-28 Міжкультурні комунікації
2у-7-29 Світове кіномистецтво
8 – ЮФ 2у-8-30 Юридичні гарантії реалізації прав людини: національний вимір
2у-8-31 Правові засади сучасних трудових правовідносин
2у-8-32 Правові засади дипломатичної та консульської служби
2у-8-33 IT-право
2у-8-63 Правове регулювання використання, охорони та комерціалізації космічного простору
9 – ФФЕКС 2у-9-34 Криптографія та криптоаналіз
2у-9-35 Організація нейрокомп’ютерних систем
2у-9-36 Розподілена обробка інформації
2у-9-37 Підготовка наукових текстів
10 – ФТФ 2у-10-38 Технічні рішення в організації процесів життєвого циклу інноваційних продуктів
2у-10-39 Техногенно-екологічна безпека
2у-10-40 Дніпро ракетний. Вчора, сьогодні і завтра
2у-10-41 Машинне навчання
2у-10-42 Теорія розв’язання винахідницьких задач
2у-10-43 Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів і систем управління   
2у-10-44 Принципи побудови космічних апаратів
2у-10-45 Інтегровані технології в промисловості
11 – ММФ 2у-11-46 Математика в сучасних професіях
2у-11-47 Найкращі практики застосування прикладних математичних методів у наукових дослідженнях й інженерії
2у-11-48 Операційне числення і його застосування
2у-11-49 Системи автоматизованого проектування
12 – ХФ 2у-12-50 Сучасні тренди здорового харчування (ХТХ)
2у-12-51 Сучасні методи аналізу в криміналістиці та фармації (ХФХ)
2у-12-52 Акредитація лабораторій та валідація методик в хімічному аналізі (ХАХ)
13 – БЕФ 2у-13-53 Фізіологічні механізми пам’яті
2у-13-54 Глобальні екологічні проблеми
2у-13-55 Інтеграційні процеси в природничій освіті
14 – ФМТДР 2у-14-56 Біохімія життєдіяльності та метаболізму
2у-14-57 Гігієна харчування
2у-14-58 Безпечний лікарняний простір в умовах епідемічних ризиків
2у-14-59 Подолання кризових ситуацій
15 – НМЦ ПДО ПК 2у-15-60 Е-урядування та стратегії його реалізації
2у-15-61 Стратегія прийняття управлінських рішень

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Факультет Код
дисципліни
Назва дисципліни
1 – ФУІФМ 3у-1-1 Література як гра. Форми гри в літературі
3у-1-2 Українська наукова мова
3у-1-3 Актуальні проблеми перекладознавства
3у-1-4 «Античний текст» у світовій літературі та культурі
2 – ФСНМВ 3у-2-5 Світоглядні та методологічні засади дискурсивних та духовних практик Сходу
3у-2-6 Теорії і практики мовної комунікації та роботи з філософськими текстами
3у-2-7 Антикризові технології суспільного управління
3 – ІФ 3у-3-8 Особистість у світовій історії
3у-3-9 Історіографічна культура дисертаційного дослідження
3у-3-10 Кліодинаміка
4 – ФПСО 3у-4-11 Професійний імідж викладача
3у-4-12 Психологія особистісної успішності
5 – ФПМ 3у-5-13 Методи машинного навчання в інформаційних системах
3у-5-14 Застосування нейронечітких технологій для дослідження складних систем
3у-5-15 Комп’ютерні технології у моделюванні та експерименті
6 – ФЕ 3у-6-16 Сучасні теорії менеджменту
3у-6-17 Концепції та моделі сучасного менеджменту
3у-6-18 Методичні основи використання міжнародних баз даних
3у-6-19 Економічне управління підприємством
3у-6-20 Структура та логіка дослідження
3у-6-21 Теорія систем та системний аналіз в управлінні
3у-6-22 Як отримати державні та міжнародні гранти
7 – ФСЗМК 3у-7-23 Специфіка корпоративних комунікацій
8 – ЮФ 3у-8-24 Актуальні питання комерціалізації результатів авторського та промислового права
3у-8-25 Актуальні проблеми кваліфікації злочинів
3у-8-26 Теорія міжнародного права
9 – ФФЕКС 3у-9-27 Підготовка наукових текстів та оформлення дисертацій
3у-9-28 Обчислювальний інтелект в задачах аналізу багатовимірних даних
3у-9-29 Проблеми наукового матеріалознавства
10 – ФТФ 3у-10-30 Сучасні методи проектування і конструювання в ракетно-космічній техніці
3у-10-31 Синтез оптимальних систем керування
11 – ММФ 3у-11-32 Методологічні основи написання і захисту дисертацій на здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії
3у-11-33 Нейронні мережі й нелінійна статистика
3у-11-34 Організація грантової активності науковця
12 – ХФ 3у-12-35 Основи фандрейзингу (ХФХ)
3у-12-36 Публікаційна активність і наукометричні бази даних (ХНЗ)
13 – БЕФ 3у-13-37 Практична нейробіологія
3у-13-38 Соціальна екологія
3у-13-39 Біологічні ритми
14 – ФМТДР 3у-14-40 Хвороби цивілізації та їх профілактика у викладачів і студентів
3у-14-41 Базовий курс першої медичної допомоги. Заходи безпеки в умовах епідемій та пандемій