Версія для друку

ФПСО (2021-2022 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф4-1 Технології розвитку емоційного інтелекту
1-ф4-2 Життєві кризи особистості
1-ф4-3 Основи сексології
1-ф4-4 Психологія кар’єрного зростання та професійного становлення
1-ф4-5 Корекційно-реабілітаційні служби і соціально-правове забезпечення осіб з порушеннями психофізичного розвитку
1-ф4-6 Актуальні питання соціальної педагогіки
1-ф4-7 Інновації в освіті
016 Спеціальна освіта/ОП Спеціальна освіта
1-016-1 Основи навчання, виховання і корекції розвитку дітей з порушеннями слуху
1-016-2 Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями зору в освітньому процесі
1-016-3 Навчання рельєфно-крапковому шрифту за системою Л. Брайля
1-016-4 Корекційно-розвиткова робота з дітьми з порушеннями зору
1-016-5 Українська жестова мова
1-016-6 Корекційно-педагогічні технології в освіті осіб з порушеннями слуху
1-016-7 Артметоди у роботі з дітьми з порушеннями мовлення
1-016-8 Технології навчання дітей з РАС
1-016-9 Соціально-педагогічні аспекти волонтерської діяльності
1-016-10 Соціально-педагогічний супровід сім’ї, що виховує дитину з особливими освітніми потребами
053 Психологія/ОП Психологія
1-053-1-1 Психологія особистості
1-053-1-2 Когнітивна психологія
1-053-1-3 Кримінальна психологія з основами судово-психологічної експертизи
1-053-1-4 Етика психологічної роботи
1-053-1-5 Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків
1-053-1-6 Психологія впливу
1-053-1-7 Психологія праці
1-053-1-8 Психологічні технології у політичній діяльності
1-053-1-9 Економічна психологія
1-053-1-10 Дитяча психодіагностика
053 Психологія/ОП Практична психологія
1-053-2-1 Психопатологія та патопсихологія дитячого віку
1-053-2-2 Психологічний супровід юридичної діяльності
1-053-2-3 Самоменеджмент особистості
1-053-2-4 Групові методи в роботі практичного психолога
1-053-2-5 Психологія вікових змін з основами геронтопсихології
1-053-2-6 Психологічні технології управління та адміністрування
1-053-2-7 Арт-терапія у практиці психолога
1-053-2-8 Психологічне супроводження дітей з особливостями розвитку
1-053-2-9 Організація роботи психологічної служби

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф4-1 Психолого-педагогічна компетентність викладача
2-ф4-2 Превентивна психологія
2-ф4-3 Родинна педагогіка
2-ф4-4 Менеджмент педагогічної діяльності
2-ф4-5 Концептуальні засади Нової української школи
2-ф4-6 Соціально-психологічні технології формування навичок ефективної комунікації
2-ф4-7 Педагогіка та психологія вищої школи
016 Спеціальна освіта/ОП Спеціальна освіта
2-016-1 Спецметодика роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку помірного та тяжкого ступеня
2-016-2 Логопедичний масаж
2-016-3 Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти
2-016-4 Проблеми соціалізації осіб з порушеннями психофізичного розвитку
2-016-5 Проектування індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами у закладі загальної середньої освіти
2-016-6 Риторика, техніка, культура мовлення педагога
2-016-7 Педагогіка здоров’я
2-016-8 Педагогічні конфлікти та шляхи їх подолання
053 Психологія/ОП Психологія
2-053-1-1 Психологія суїцидальної поведінки
2-053-1-2 Ігротерапія з практикумом
2-053-1-3 Психологія залежної поведінки
2-053-1-4 Психологічні технології подолання конфліктів
2-053-1-5 Психологія реклами та іміджмейкінгу
2-053-1-6 Психологічне супроводження подружніх стосунків
2-053-1-7 Наративна психологія
2-053-1-8 Психологія материнства
053 Психологія/ОП Практична психологія
2-053-2-1 Професійний стрес в управлінській діяльності
2-053-2-2 Практикум з основ психічної саморегуляції
2-053-2-3 Соціально-психологічний тренінг управлінської ефективності
2-053-2-4 Психологічні технології протидії маніпуляціям
2-053-2-5 Технології саморозвитку особистості
2-053-2-6 Психодіагностика в роботі з персоналом

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
"053 Психологія/ОНП Психологія "
3-053-1 Сучасні напрями досліджень особистості в зарубіжній психології
3-053-2 Гендерні характеристики особистості
3-053-3 Психолінгвістика