Версія для друку

ФУІФМ (2021-2022 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф01-1 Робота в матеріалі з петриківського розпису_II_4 УОМ
1-ф01-2 Технологія розпису тканин_III_5 УОМ
1-ф01-3 Авторський рисунок _IV_7 УОМ
1-ф01-4 Проектування сценографії_III_5 УОМ
1-ф01-5 Дизайн виставок і презентацій_IV_7 УОМ
1-ф01-6 Креативне колажування в Adobe Photoshop_II_3 УОМ
1-ф01-7 Фотографіка_II_4 УОМ
1-ф01-8 Засоби обробки фотографій у Adobe Photoshop_III_6 УОМ
1-ф01-9 Техніка витинанки – традиція та сучасність_III_5 УОМ
1-ф01-10 Основи виконання петриківського розпису_II_3 УОМ
1-ф01-11 Лінгвістичний аналіз тексту_ІІ_4 УУМ
1-ф01-12 Основи лінгвоконфліктології_ІІІ_6 УУМ
1-ф01-13 Літературний процес Придніпров’я_ІІ УУЛ
1-ф01-14 Сучасний український роман_ІІІ УУЛ
1-ф01-15 Методика викладання української літератури в школі_ІV УУЛ
1-ф01-16 Українська жіноча проза: становлення й розвиток_ІV УУЛ
1-ф01-17 Методика викладання російської мови в школі_ІV УЗС
1-ф01-18 Культові тексти й образи західноєвропейської белетристика_ІІІ_6 УЗЛ
1-ф01-19 Європейський вибір: сучасні європейські цінності в літературних текстах_ІІ_4 УЗЛ
1-ф01-20 Автор, текст, читач як складові сучасного літературного процесу_IV_8 УЗЛ
1-ф01-21 Методика викладання основної іноземної мови_IV_7 УАФ, УПІ, УГФ, УРФ
1-ф01-22 Німецька мова (початковий рівень А1)_ІІ УГФ
1-ф01-23 Німецька мова (елементарний рівень А2)_ІІІ УГФ
1-ф01-24 Німецька мова (середній рівень В1.1)_IV УГФ
1-ф01-25 Французька мова (початковий рівень А1)_ІІ УРФ
1-ф01-26 Французька мова (елементарний рівень А2)_ІІІ УРФ
1-ф01-27 Французька мова (середній рівень В1)_IV УРФ
1-ф01-28 Іспанська мова (початковий рівень А1)_II УРФ
1-ф01-29 Іспанська мова (елементарний рівень А2)_IIІ УРФ
1-ф01-30 Іспанська мова (середній рівень В1)_IV УРФ
1-ф01-31 Китайська мова (початковий рівень А1)_ІІ УПФ
1-ф01-32 Китайська мова (початковий рівень А2)_ІІІ УПФ
1-ф01-33 Китайська мова (середній рівень В1)_IV УПФ
1-ф01-34 Японська мова (початковий рівень А1)_II УПФ
1-ф01-35 Японська мова (початковий рівень А2)_III УПФ
1-ф01-36 Японська мова (середній рівень В1)_IV УПФ
1-ф01-37 Турецька мова (початковий рівень А1)_II_3 УПФ
1-ф01-38 Турецька мова (початковий рівень А2)_II_4 УПФ
1-ф01-39 Турецька мова (середній рівень В1)_III_5-6 УПФ
1-ф01-40 Турецька мова (середній рівень В2)_IV_7-8 УПФ
1-ф01-41 Україна в медіа-просторі країн Далекого Сходу_IV_7 УПФ
1-ф01-42 Синхронний переклад з/на англійську в сфері підприємницької діяльності з країнами Далекого Сходу (країнознавче спрямування - рівень В2)_IV_7 УПФ
014 Середня освіта: Українська мова і література / ОП Середня освіта: Українська мова і література
1-014.01-1 Наукові основи шкільної граматики_ІІІ_6
1-014.01-2 Формування риторичних умінь і навичок в учнів 5-9 класів на уроках української мови_ІІ_3
1-014.01-3 Технології особистісно орієнтованого навчання на уроках української мови_ІІ_3
1-014.01-4 Позакласна робота на уроках української мови_ІІ_4
1-014.01-5 Методика навчання української мови в старших класах_ІІІ_5
1-014.01-6 Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування_ІІ-4
1-014.01-7 Культурологічна компетентність учителя-словесника_ІІ
1-014.01-8 Література українського зарубіжжя в школі_ІІІ
1-014.01-9 Література для дітей в контексті інклюзивної освіти_ІV
1-014.01-10 Шкільне шевченкознавство_ІІ
1-014.01-11 Розвиток в учнів навичок аналізу поетичного тексту_ІV
1-014.01-12 Теоретико-літературна компетентність учителя_ІІІ
022 Дизайн /ОП Дизайн
1-022-1 Основи теорії побудови тіней_ ІІ _3 УОМ
1-022-2 Проектування логотипів та макетів у Adobe Illustrator_ ІІ _4 УОМ
1-022-3 Основи верстки друкованих видань у Adobe InDesign_III_5 УОМ
1-022-4 Основи креслень в AUTODESK AUTOCAD_III_6 УОМ
1-022-5 Основи 3D моделювання у AUTODESK 3DSMAX_ IV _7 УОМ
1-022-6 Біодизайн_ IV _7 УОМ
1-022-7 3D візуалізація засобами AUTODESK 3DSMAX BLENDER_ IV _8 УОМ
"023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація / ОП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"
1-023-1 Технологія художніх матеріалів_ ІІ _3 УОМ
1-023-2 Основи комп’ютерної графіки_II_4 УОМ
1-023-3 Робота в матеріалі з декоративного мистецтва в техніці батик_III_6 УОМ
1-023-4 Художньо-прикладна графіка_III_6 УОМ
1-023-5 Основи створення digital-ілюстрацій_III_6 УОМ
1-023-6 Авторська друкарська графіка_ IV _7 УОМ
1-023-7 Технологія матеріалів монументально-декоративного мистецтва_ IV _7 УОМ
1-023-8 Основи 2D ілюстрування_ IV _7 УОМ
1-023-9 Робота в матеріалі з монументального живопису_ IV _8 УОМ
035 Філологія / ОП Українська мова та література
1-035-1-1 Історія української фантастики_ІІ УУЛ
1-035-1-2 Історія української драматургії та театру_ІІ УУЛ
1-035-1-3 Історична художня проза в Україні ХХ - ХХІ ст._ІІ УУЛ
1-035-1-4 Регіональні школи в українській літературі ІІ пол. ХХ - поч. ХХІ ст._ІV УУЛ
1-035-1-5 Психологізм в українській літературі ХХ - ХХІ ст._ІІІ УУЛ
1-035-1-6 Барокові традиції в українській літературі_ІV УУЛ
1-035-1-7 Історична лексикологія_ІІІ_5 УУМ
1-035-1-8 Етнолінгвістика_ІІ_3 УУМ
1-035-1-9 Український правопис: нова редакція_ІІ_3 УУМ
1-035-1-10 Соціолінгвістика_ІІ_4 УУМ
035 Філологія / ОП Російська мова та література
1-035-2-1 Російське письмо: теорія, історія, практика_ІІІ УЗС
1-035-2-2 Порівняльна граматика російської та української мов_ ІV УЗС
1-035-2-3 Порівняльна граматика слов’янських мов_ ІV УЗС
1-035-2-4 Практикум з пунктуації російської мови_ІІ УЗС
1-035-2-5 Лінгвістичний аналіз тексту_ ІV УЗС
1-035-2-6 Література і міф УЗЛ
1-035-2-7 Література і біографія УЗЛ
035 Філологія / ОП Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури
1-035-3-1 Методика розвитку мовленнєвих навичок (на матеріалі художніх текстів) УАФ
1-035-3-2 Мова засобів масової інформації УАФ
1-035-3-3 Мова підприємництва та ділового листування УАФ
1-035-3-4 Основи усного перекладу та реферування УАФ
1-035-3-5 Переклад науково-технічної інформації УАФ
1-035-3-6 Робота з відеоматеріалами УАФ
1-035-3-7 Як важливо бути англійцем: герої романів доби вікторіанства УЗЛ
1-035-3-8 Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту УЗЛ
1-035-3-9 Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна УЗЛ
1-035-3-10 Детектив-нуар у літературі США. Автори, герої, тексти УЗЛ
1-035-3-11 Англомовна література ХХ–ХХІ століть УЗЛ
035 Філологія / ОП Переклад з англійської та німецької мов
1-035-4-1 Мова підприємництва та ділового листування та переклад_ ІV УПІ
1-035-4-2 Мова засобів масової інформації та переклад_ ІV УПІ
1-035-4-3 Переклад науково-технічної інформації_ ІV УПІ
1-035-4-4 Літературний переклад: історія, теорія, практика УЗЛ
1-035-4-5 Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту УЗЛ
1-035-4-6 Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна УЗЛ
1-035-4-7 Детектив-нуар у літературі США. Автори, герої, тексти УЗЛ
1-035-4-8 Англомовна література ХХ–ХХІ століть УЗЛ
035 Філологія / ОП Німецька та англійська мови і літератури
1-035-5-1 Теоретичні аспекти фонетики німецької мови_ІI 3 УГФ
1-035-5-2 Лінгвопоетичні особливості художнього тексту_ IV 7 УГФ
1-035-5-3 Мова засобів масової інформації_ІІІ 5 УГФ
1-035-5-4 Мова підприємництва та ділового листування_ IV 8 УГФ
1-035-5-5 Інтеркультурна германістика_IІІ 6 УГФ
1-035-5-6 Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту УЗЛ
1-035-5-7 Літературний переклад: історія, теорія, практика УЗЛ
1-035-5-8 Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна УЗЛ
1-035-5-9 Гете і становлення жанрової системи німецької літератури УЗЛ
1-035-5-10 Німецькомовна драма к.19—поч.20 ст. УЗЛ
035 Філологія / ОП Французька та англійська мови і літератури
1-035-6-1 Практика письмового перекладу_ІІ_4 УРФ
1-035-6-2 Практика усного перекладу_ІІІ_5 УРФ
1-035-6-3 Переклад науково-технічної інформації_ ІV_7 УРФ
1-035-6-4 Мова засобів масової інформації_ ІV _8 УРФ
1-035-6-5 Мова підприємництва та ділового спілкування_ ІV_8 УРФ
1-035-6-6 Літературний переклад: історія, теорія, практика УЗЛ
1-035-6-7 Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту УЗЛ
1-035-6-8 Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна УЗЛ
1-035-6-9 Франкомовна література ХХ–ХХІ століть УЗЛ
035 Філологія / ОП Китайська та англійська мови і літератури
1-035-7-1 Жанри та стилі китайської літератури_II_4 УПФ
1-035-7-2 Основи усної комунікації (китайська мова)_II_3 УПФ
1-035-7-3 Переклад науково-технічної інформації (китайська мова)_IV_7 УПФ
1-035-7-4 Художній переклад та літературний процес на Сході та Заході_III_6 УПФ
1-035-7-5 Сучасна китайська література_IV_7 УПФ
1-035-7-6 Нові художні тенденції та літературний процес на Заході та Сході (Китай)_III_5 УПФ
1-035-7-7 Основи усного перекладу та реферування китайською мовою_IV_8 УПФ
1-035-7-8 Мова підприємництва та ділового листування китайською мовою_IV_7 УПФ
035 Філологія / ОП Японська та англійська мови і літератури
1-035-8-1 Сучасна японська мова на матеріалі манга та аніме_II_3 УПФ
1-035-8-2 Основи усної комунікації (японська мова)_ІІ_4 УПФ
1-035-8-3 Переклад науково-технічної інформації (японська мова) IV_7 УПФ
1-035-8-4 Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту з основної (японської)та другої іноземної мови_ІІІ_6 УПФ
1-035-8-5 Сучасна японська література_ІІІ_5 УПФ
1-035-8-6 Жанри і стилі японської літератури IV_7 УПФ
1-035-8-7 Основи усного перекладу та реферування японською мовою IV_8 УПФ
1-035-8-8 Мова підприємництва та ділового листування японською мовою IV_7 УПФ

за другим (магістерським) рівнем 

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф01-1 Гендерний вимір української лірики_І УУЛ
2-ф01-2 Тілесність і сексуальність у сучасній літературі_І УУЛ
2-ф01-4 Жінка в китайській культурі та літературі_I_2 УПФ
2-ф01-5 Сучасні технології навчання в закладах вищої освіти УУМ
2-ф01-6 Переклад художніх текстів сучасних азійсько-американських письменників_I_2 УПФ
2-ф01-7 "Вічні образи" письменства в інтермедіальному просторі культури УЗЛ
2-ф01-8 Крос-культурні студії: література в медіа-просторі УЗЛ
2-ф01-9 Достоєвський і світова література УЗЛ
022 Дизайн 022.03 Дизайн середовища / ОП Дизайн візуального середовища
2-022-1 Авторська друкарська графіка _I_2 УОМ
2-022-1 Проектування малих архітектурних форм_I_2 УОМ
2-022-1 Сучасні методи етнодизайну в проектуванні візуального середовища_I_2 УОМ
035 Філологія / ОП Українська мова та література
2-035-1-1 Рецептивні й інтерпретативні стратегії в сучасній літературі_V УУЛ
2-035-1-2 Парадокси української модерної драматургії_V УУЛ
2-035-1-3 Квір-студії сучасної літератури_V УУЛ
2-035-1-4 Основи лінгвонеології УУМ
2-035-1-5 Комунікативна лінгвістика УУМ
2-035-1-6 Мовна особистість у сучасній культурі УУМ
035 Філологія / ОП Російська мова та література
2-035-2-1 Активні процеси в сучасній російській мові_І УЗС
2-035-2-2 Російсько-українські лексичні та фразеологічні паралелі_І УЗС
2-035-2-3 Проблеми сучасної російської морфології_І УЗС
2-035-2-4 Постмодернізм у російській літературі_І УЗЛ
035 Філологія / ОП Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури
2-035-3-1 Соціолінгвістика УАФ
2-035-3-2 Мультилінгвальна освіта в сучасному європейському просторі УАФ
2-035-3-3 Теорія між культурної комунікації та актуальні проблеми лінгвістики рідної, основної та другої іноземних мов УАФ
2-035-3-4 Сучасні варіанти англійської мови УАФ
2-035-3-5 «Be the British/Think like Americans»: національне в мові та літературі УЗЛ
2-035-3-6 Зарубіжна література ХХ–ХХІ століть УЗЛ
2-035-3-7 Слово як факт і фактор англо-американської літератури УЗЛ
2-035-3-8 Література в сучасному медіа-просторі: живопис, музика, кіно УЗЛ
035 Філологія / ОП Переклад з англійської та німецької мов
2-035-4-1 Порівняльна стилістика української та іноземної мов та основи перекладу та редагування художніх текстів УПІ
2-035-4-2 Практика перекладу з основної іноземної мови (англійської) УПІ
2-035-4-3 Жанрові теорії перекладу в їх історичному розвитку УПІ
2-035-4-4 Лінгвокультурологічні, семантичні та психологічні теорії перекладу УПІ
2-035-4-5 «Be the British/Think like Americans»: національне в мові та літературі УЗЛ
2-035-4-6 Література в сучасному медіа-просторі: живопис, музика, кіно УЗЛ
2-035-4-7 Сучасна англомовна література: художній переклад та редагування УЗЛ
2-035-4-8 Слово як факт і фактор англо-американської літератури УЗЛ
035 Філологія / ОП Німецька та англійська мови і літератури
2-035-5-1 Прагматичний аспект сучасних варіантів німецької мови_I_2 УГФ
2-035-5-2 Дискурсологія та концептологія _I_2 УГФ
2-035-5-3 Програми мовного пуризму_І _2 УГФ
2-035-5-4 Фразеологія та мовна картина світу_І 2 УГФ
2-035-5-5 Зарубіжна література ХХ–ХХІ ст. УЗЛ
2-035-5-6 Література в сучасному медіа-просторі: живопис, музика, кіно УЗЛ
2-035-5-7 Німецькомовний роман к.ХХ – поч.ХХІ ст. УЗЛ
2-035-5-8 Берлін в німецькомовній літературі ХХ ст. УЗЛ
035 Філологія / ОП Французька та англійська мови і літератури
2-035-6-1 Прагматичний аспект вивчення основної іноземної мови_І_2 УРФ
2-035-6-2 Дискурсологія та дискурс-аналіз_I_2 УРФ
2-035-6-3 Психолінгвістика_І-2 УРФ
2-035-6-4 Філософія граматики_І_2 УРФ
2-035-6-5 Аргументація як засіб комунікації_І_2 УРФ
2-035-6-6 Зарубіжна література ХХ–ХХІ ст. УЗЛ
2-035-6-7 Сучасна франкомовна література: текст і контекст УЗЛ
2-035-6-8 Сучасна франкомовна література: літературний переклад і редагування. Практикум. УЗЛ
2-035-6-9 Література в сучасному медіа-просторі: живопис, музика, кіно УЗЛ
035 Філологія / ОП Китайська та англійська мови і літератури
2-035-7-1 Прагматичний аспект сучасних варіантів китайської мови_I_2 УПФ
2-035-7-2 Сучасна методика викладання східних мов у ЗВО_I_2 УПФ

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
035 Філологія
3-035-1 Мілітарний дискурс у панорамі літератури ХХ – ХХІ століть_II УУЛ
3-035-2 (Транс)гендерність української літератури_II УУЛ
3-035-3 Наративна організація тексту сучасної української прози_II УУЛ
3-035-4 Український літературний канон: традицій та альтернативи_II УУЛ
3-035-5 Лінгвістичні аспекти вивчення епістолярного тексту_ІІ УЗС
3-035-6 Теорія номінації: ономасіологічний підхід_І УЗС
3-035-7 Теорія дискурсу УПІ
3-035-8 Актуальні проблеми комунікативної лінгвістики УПІ
3-035-9 Теорія номінації ХХІ сторіччя УПІ
3-035-10 Лінгвістика тексту ХХІ сторіччя УПІ
3-035-11 Західноєвропейський літературний канон: тексти та контексти УЗЛ
3-035-12 Сучасні зарубіжні теорії, школи та практики УЗЛ
3-035-13 Проблеми інтермедіальності в зарубіжній літературі УЗЛ
3-035-14 Інтерпретація як теоретична проблема та літературознавча практика УЗЛ
3-035-15 Теоретичні основи лінгвоконцептології УУМ
3-035-16 Напрями новітніх лінгвістичних досліджень УУМ
3-035-17 Історія лінгвосоціоукраїністики УУМ
3-035-18 Основи лінгвопрагматики УУМ
3-035-19 Форми фантастики в художній літературі УЗЛ
3-035-20 Дискурсивні практики аналізу художніх текстів УЗЛ
3-035-21 Утопія та антиутопія в художній фантастиці УЗЛ
3-035-22 Типологія читача і проблеми сприйняття художнього тексту УЗЛ
3-035-23 Художній текст як втілення авторської інтенції й особливості його читацької рецепції УЗЛ