Версія для друку

БЕФ (2021-2022 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
  дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф13-1 Педагогічні прийоми роботи на цифрових платформах при навчанні біології БФР
1-ф13-2 Еволюційні аспекти антропології та антропогенетики БФР
1-ф13-3 Індивідуальний розвиток та вікова фізіологія БВБ, ББФ
1-ф13-4 Біохімічні основи алергології ББФ
1-ф13-5 Експертиза якості водного середовища та продукції аквакультури БВБ
1-ф13-6 Основи токсикології ББФ БВБ
1-ф13-7 Охорона і раціональне використання земельних ресурсів БГГ
1-ф13-8 Принципи охорони довкілля БЗЕ
1-ф13-9 Екологічні проблеми змін клімату БЗЕ
1-ф13-10 Біотехнології та проблеми довкілля БМБ
1-ф13-11 Аналіз біотехнологічної продукції БМБ
1-ф13-12 Технологія клітинних культур БМБ
014 Середня освіта/ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
1-014-7-1 Біологічна і соціальна адаптивність людини БФР
1-014-7-2 Біологічно активні речовини рослин в житті людини БФР
1-014-7-3 Біологія лікарських рослин БФР
1-014-7-4 Генетика та селекція культурних рослин БФР
1-014-7-5 Ботанічні сади та дендропарки України: інтродукція рослин з основами етноботаніки БФР
1-014-7-6 Біоенергетичні рослини в технологіях «зеленої енергетики» БФР
1-014-7-7 Класне керівництво БФР
1-014-7-8 Дослідницька та проєктна діяльність учнів БФР
1-014-7-9 Озеленення офісних та навчальних приміщень з елементами фітодизайну БФР
091 Біологія/ОП Біохімія та фізіологія
1-091-2-1 Геноміка та протеоміка ББФ
1-091-2-2 Фізіологія автономної нервової системи ББФ
1-091-2-3 Екологічна біохімія ББФ
1-091-2-4 Фізіологічні основи здорового способу життя ББФ
1-091-2-5 Етологія ББФ
1-091-2-6 Біофізичні основи життєдіяльності ББФ
1-091-2-7 Біохімічні механізми ушкодження клітин ББФ
1-091-2-8 Біохімія глікоконьюгатів ББФ
1-091-2-9 Фізіологія вісцеральних систем ББФ
091 Біологія/ОП Мікробіологія та вірусологія
1-091-3-1 Біологія прокаріотів БМБ
1-091-3-2 Фізіолого-біохімічні особливості мікроорганізмів БМБ
1-091-3-3 Технічна мікробіологія БМБ
1-091-3-4 Методи біотехнологічних досліджень БМБ
1-091-3-5 Використання вірусів в біотехнологічних виробництвах БМБ
1-091-3-6 Біофізика вірусів БМБ
1-091-3-7 Мікробний синтез БМБ
1-091-3-8 Виділення фізіологічних груп мікроорганізмів БМБ
1-091-3-9 Епідеміологія бактеріальних і вірусних інфекцій БМБ
091 Біологія/ОП Системна біологія та гідробіоресурси
1-091-4-1 Продуктивність біосистем БВБ
1-091-4-2 Екологія риб БВБ
1-091-4-3 Іхтіопатологія БВБ
1-091-4-4 Системна регуляція в біології БВБ
1-091-4-5 Водна токсикологія БВБ
1-091-4-6 Репродуктивні технології БВБ
1-091-4-7 Водна радіоекологія БВБ
1-091-4-8 Поведінкові реакції живих систем БВБ
1-091-4-9 Індустріальне рибництво БВБ
091 Біологія/ОП Біорізноманіття та ландшафтний дизайн
1-091-5-1 Біологія герпетофауни і тераріумний бізнес БЗЕ
1-091-5-2 Основи арбористики та фітоергономіки БФР
1-091-5-3 Основи фітопатології культурних рослин БФР
1-091-5-4 Основи бьордвотчингу БЗЕ
1-091-5-5 Паразитарні хвороби домашніх тварин БЗЕ
1-091-5-6 Комахи у житті людини БЗЕ
1-091-5-7 Сучасні напрями біодизайну БЗЕ
1-091-5-8 Оранжерейне та промислове квітництво БФР
1-091-5-9 Фітодизайн в приватному озелененні БФР
101 Екологія/ОП Екологія
1-101-1 Екологічні проблеми регіонів України БЗЕ
1-101-2 Фауна міст БЗЕ
1-101-3 Ґрунтова фауна в екологічному контролі БЗЕ
1-101-4 Біорізноманіття та екосистемні послуги в міжнародних проектах БЗЕ
1-101-5 Ресурсозберігаючі технології БГГ
1-101-6 Основи лісової екології і лісівництва БГГ
1-101-7 Сучасні технології в закритих екосистемах БГГ
1-101-8 Екологічний туризм БГГ
1-101-9 Менеджмент видами в рамках CITES БГГ
162 Біотехнології та біоінженерія/ОП Біотехнології та біоінженерія
1-162-1 Білкова інженерія БМБ
1-162-2 Мікробні препарати для сільського господарства БМБ
1-162-3 Гігієнічні основи продуктів харчування БМБ
1-162-4 Технічна біоенергетика БМБ
1-162-5 Метаболізм мікроорганізмів БМБ
1-162-6 Селекція мікроорганізмів – продуцентів БАР БМБ
1-162-7 Нанобіотехнологія БМБ
1-162-8 Виробництво та застосування вакцин та сироваток БМБ
1-162-9 Основи генетичної та біоінженерії БМБ

за другим (магістерським) рівнем

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф13-1 Основи психогенетики БФР
2-ф13-2 Еволюційно-адаптивні властивості людини ББФ
2-ф13-3 Популяційна біологія БВБ
2-ф13-4 Екологічні проблеми регіонів БЗЕ
2-ф13-5 Альтернативні та поновлювальні джерела енергії БГГ
2-ф13-6 Біоетичні проблеми біотехнології БМБ
2-ф13-7 Біотест-системи в біотехнології БМБ
014 Середня освіта/ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
2-014-5-1 Біосоціальний аналіз особливостей антропогенезу БФР
2-014-5-2 Методологія профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю БФР
2-014-5-3 Основи тайм-менеджменту в житті та професійній діяльності БФР
2-014-5-4 Фітоіндикація та фітомоніторинг стану довкілля БФР
2-014-5-5 Методика і організація педагогічного експерименту БФР
091 Біологія/
2-091-3-1 Шкідники присадибних ділянок БЗЕ
2-091-3-2 Естетика садового мистецтва та ландшафтного дизайну БФР
2-091-3-3 Збереження, оптимізація та управління біорізноманіттям БЗЕ
2-091-3-4 Оранжерейне та промислове квітництво БФР
091 Біологія/
2-091-4-1 Біоніка БВБ
2-091-4-2 Основи гідроекологічної експертизи БВБ
2-091-4-3 Біологія відтворення гідробіонтів БВБ
2-091-4-4 Пермакультура БВБ
091 Біологія/
2-091-5-1 Молекулярні основи генної інженерії ББФ
2-091-5-2 Медична біохімія ББФ
2-091-5-3 Порівняльна фізіологія ББФ
2-091-5-4 Методи досліджень функціональних можливостей організму ББФ
101 Екологія/ОП Екологія
2-101-1-1 Оцінка стійкості екосистем БЗЕ
2-101-1-2 Промислова екологія БЗЕ
2-101-1-3 Міжнародна екологічна політика БГГ
2-101-1-4 Прикладна екологія БГГ
101 Екологія/ОП Промислова екологія та охорона екосистем
2-101-2-1 Екологічні основи стратегії сталого розвитку БЗЕ
2-101-2-2 Промислова екологія БЗЕ
2-101-2-3 Антропогенні екосистеми БЗЕ
2-101-2-4 Екологічні проблеми використання пестицидів та міжнародні стандарти БЗЕ
162 Біотехнології та біоінженерія/ОП Біотехнології та біоінженерія
2-162-1 Біотехнології в сільському господарстві БМБ
2-162-2 Іммобілізовані клітини та ферменти в біотехнології БМБ
2-162-3 Технологія виробництва ІБП БМБ
2-162-4 Фармакологічна біотехнологія БМБ

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
3-ф13-2 Екологічні аспекти хімії ґрунтів БГГ
091 Біологія
3-091-1 Основи глікобіології ББФ
3-091-2 Нейрохімія ББФ
3-091-3 Імунохімічні методи досліджень ББФ
3-091-4 Механізми стійкості до антимікробних препаратів мікробіому організму людини БМБ
3-091-5 Енергетичні процеси у прокаріотів різних систематичних груп БМБ
3-091-6 Біологічні ефекти радіації в низьких дозах БВБ
3-091-7 Радіобіологія гідробіонтів БВБ
3-091-8 Кріобіологія БВБ
3-091-9 Екологічні проблеми степової зони України БЗЕ
3-091-10 Новітні тренди в сучасній екології БГГ
3-091-11 Степове лісознавство БГГ
3-091-12 Регуляція процесів росту та розвитку рослин БФР
3-091-13 Фізіологія і генетика адаптогенезу рослин БФР
101 Екологія
3-101-1 Роль тварин у біогеоценозах БЗЕ
3-101-2 Технології природоохоронної діяльності в Україні БЗЕ
3-101-3 Просторова екологія БЗЕ
3-101-4 Антропогенна трансформація фітобіоти БГГ
3-101-5 Відновлення антропогенно-порушених екосистем БГГ
3-101-6 Екологічні аспекти хімії грунтів БГГ
3-101-7 Оцінка впливу на довкілля БЗЕ
3-101-8 Стратегічна екологічна оцінка БЗЕ