Версія для друку

ФПМ (2021-2022 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф05-1 Системне програмування та операційні системи_II, III_3, 5 ПМЗ
1-ф05-2 Сучасні середовища програмування_II_4 ПОМ
1-ф05-3 Алгоритми на графах_II ПКТ
1-ф05-4 Диференціальна геометрія_III_5 ПОМ
1-ф05-5 Чисельні методи математичної фізики_IV_7
1-ф05-6 Моделювання природничих та техногенних процесів_IV_7 ПОМ
1-ф05-7 Основи комп’ютерного моделювання_III_6 ПОМ
1-ф05-8 Декларативне програмування_II, III ПМЗ
1-ф05-9 Обчислювальні системи, мережі та комп’ютерні комунікації_I, II ПКТ
1-ф05-10 Програмування Інтернет_II, III ПМЗ
1-ф05-11 Паралельні та розподілені обчислення_III ПКТ
1-ф05-12 Комп'ютерна графіка_III, IV ПМЗ
1-ф05-13 Основи 3D-моделювання_III, IV ПМЗ
1-ф05-14 Машинне навчання_III, IV_ 6, 7 ПМЗ
1-ф05-15 Інформаційні технології підтримки прийняття рішень_III, IV ПМЗ
1-ф05-16 Unix-подібні операційні системи_III ПКТ
1-ф05-17 Криптографічні методи захисту інформації_IV_7 ПКТ
1-ф05-18 Аналіз складності алгоритмів_IV ПМЗ
1-ф05-19 Математична економіка_IV_7 ПОМ
1-ф05-20 Розробка користувацьких інтерфейсів для мобільних платформ_IV ПМЗ
1-ф05-21 Методи та алгоритми обробки зображень_IV_7_8 ПКТ
1-ф05-22 Функціональне і теоретичне програмування_IV ПКТ
1-ф05-23 Математичні методи верифікації програм_IV ПКТ
1-ф05-24 Моделі та методи штучного інтелекту_IV ПКТ
1-ф05-25 Технології комп'ютерного зору_IV_8 ПМЗ
1-ф05-26 Моделювання природничих процесів_III_6 ПОМ
1-ф05-27 Digital Education у навчальному процесі_ІІІ_ІV ПКТ
113 Прикладна математика / ОП «Комп’ютерне моделювання та технології програмування»
1-113-2-1 Системи компьютерной математики_ІІ ПКТ
1-113-2-2 Методи побудови ефективних алгоритмів_II ПКТ
1-113-2-3 WEB-дизайн та WEB-програмування_ІІІ_6 ПКТ
1-113-2-4 Стійкість неперервних та дискретних моделей_ІІІ_6 ПКТ
1-113-2-5 Інтелектуальні інформаційні системи_IV ПКТ
1-113-2-6 Теорія динамічних систем _ІII_5 ПОМ
1-113-2-7 Менеджмент програмного забезпечення_IV ПКТ
1-113-2-8 Проєктування систем під мобільні платформи_IV ПКТ
1-113-2-9 Теорія програмування_IV ПКТ
1-113-2-10 Моделювання систем бізнес-аналітики_IV ПКТ
1-113-2-11 SPARSE моделювання динамічних процесів_IV_7 ПКТ
1-113-2-12 Адміністрування комп'ютерних мереж_ІІ ПКТ
121 Інженерія програмного забезпечення / ОП «Інженерія програмного забезпечення»
1-121-1 Основи чисельних методів_II_4 ПОМ
1-121-2 Методи дослідження операцій_III_5 ПОМ
1-121-3 Менеджмент проектів ПЗ_III, IV ПМЗ
1-121-4 Системи штучного інтелекту_IV_5,6 ПМЗ
124 Системний аналіз / ОП Системний аналіз
1-124-1 WEB-дизайн та Internet-технології_II_4 ПОМ
1-124-2 Інформаційні системи та програмування_II_4 ПОМ
1-124-3 Розподілена обробка інформації_III_5 ПОМ
1-124-4 Моделювання соціально-економічних процесів_III_5 ПОМ
1-124-5 Вступ до теорії хаосу_ІІІ_6 ПОМ
1-124-6 Тензорне числення та його застосування _ІII_6 ПОМ
1-124-7 Основи обчислювального інтелекту_ІІІ_6 ПОМ
1-124-8 Некоректні задачі_IV_7 ПОМ
1-124-9 Обернені задачі_IV_7 ПОМ
1-124-10 Інтелектуальні системи прийняття рішень_ІV_8 ПОС
1-124-11 Моделі та методи нечіткої логіки_ІІІ_5 ПОМ
1-124-12 Аналіз числових рядів та прогнозування_ІV_8 ПОМ
126 Інформаційні системи та технології / ОП «Інформаційні системи та технології»
1-126-1 Web-технології_II ПМЗ
1-126-2 Обчислювальні методи_II_4 ПОМ
1-126-3 Методи оптимізації_III_5 ПОМ
1-126-4 Управління проектами інформаційних систем_III, IV ПМЗ
1-126-5 Глибинне навчання_IV_5,6 ПМЗ

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф05-1 Системи управління знаннями_I ПОМ
2-ф05-2 Методи верифікації та оптимізації програм_I ПКТ
2-ф05-3 Формальні методи в програмуванні _I ПКТ
2-ф05-4 Методи прогнозування_I ПМЗ
2-ф05-5 Digital Education у навчальному процесі_I_1 ПКТ
113 Прикладна математика / ОП «Інформатика»
2-113-1-1 Методи Computer modeling and simulation_I ПКТ
2-113-1-2 Методи UX/UI дизайну_I ПКТ
2-113-1-3 Управління IT-сервісами та контентом_I ПКТ
2-113-1-4 Розробка програмного забезпечення під мобільні платформи_I ПКТ
2-113-1-5 Моделі випадкових процесів_I ПКТ
113 Прикладна математика / ОП «Комп'ютерне моделювання та обчислювальні методи»
2-113-2-1 Варіаційні методи аналізу математичних моделей_I_2 ПОМ
2-113-2-2 Методи теорії масового обслуговування_I_2 ПМЗ
2-113-2-3 Методологія комп’ютерного моделювання_I_2 ПОМ
2-113-2-4 Методи розв’язання задач дискретної оптимізації_I_2 ПОМ
2-113-2-5 Моделювання технологічних процесів_I_2 ПОМ
2-113-2-6 Моделювання природних явищ_I_2 ПОМ
121 Інженерія програмного забезпечення / ОП «Інженерія програмного забезпечення»
2-121-1 Організація освітнього процесу у вищій школі_I_2 ПМЗ
2-121-2 Статистичний аналіз наддинамічних процесів_I_2 ПМЗ
2-121-3 Методи та алгоритми інженерії програмного забезпечення_I_2 ПМЗ
2-121-4 Віртуальна реальність і 3D-моделювання_I_2 ПМЗ
2-121-5 Алгоритми аналізу та методи опрацювання зображень_I_2 ПМЗ
124 Системний аналіз / ОП Системний аналіз
2-124-1 Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі _I_2 ПОМ
2-124-2 Аналіз статистичної складності_I ПОМ
2-124-3 Некоректні екстремальні задачі_I_2 ПОМ
2-124-4 Паралельні алгоритми і системи_I ПОМ

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
3-ф05-1 Formal Methods_I, ІІ ПКТ
3-ф05-2 Digital Education у вищій школі_I, ІІ ПКТ
113 Прикладна математика
3-113-1 Додаткові розділи баз даних і знань_I, ІІ ПКТ
3-113-2 Методи ідентифікації параметрів математичних моделей_I, ІІ КПТ
3-113-3 Сomputer modeling у прикладних задачах_I, ІІ ПКТ
3-113-4 Експертні системи_I, ІІ ПОМ
3-113-5 Методи і алгоритми розв’язання задач дискретної оптимізації_I, ІІ ПОМ
3-113-6 Моделі і методи багатокритеріальної оптимізації_I, ІІ ПОМ
3-113-7 Нейронечіткі технології в складних системах_I, ІІ ПОМ
121 Інженерія програмного забезпечення
3-121-1 Розподілені та паралельні системи_I, ІІ ПМЗ
3-121-2 Технології обробки даних великого обсягу_I, ІІ ПМЗ
3-121-3 Інформаційне забезпечення систем моніторингу_I, ІІ ПМЗ
3-121-4 Системи комп’ютерного зору_I, ІІ ПМЗ
3-121-5 3D-моделювання віртуальної реальності_I, ІІ ПМЗ
3-121-6 Сучасні підходи до алгоритмізації та організації даних_I, ІІ ПМЗ
3-121-7 Теорія обчислювальної складності_І, ІІ ПМЗ