Версія для друку

ФСНМВ (2021-2022 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф2-1 Християнська антропологія СФІ
1-ф2-2 Критичне мислення та логіки сучасності СФІ
1-ф2-3 Менеджмент громадських організацій СПО
1-ф2-4 Соціологія кар’єри та лідерства ССО
1-ф2-5 Зовнішня політика України СМВ
031 Релігієзнавство/ОП Релігієзнавство
1-031-01 Філософські аспекти ісламу: історія та сучасність СФІ
1-031-02 Релігії Давньої Греції та Давнього Риму СФІ
1-031-03 Буддизм: історія та сучасність СФІ
1-031-04 Релігійна слов'янська філософія СФІ
1-031-05 Нетрадиційні релігії і культи СФІ
1-031-06 Сакральне мистецтво СФІ
1-031-07 Біблійна герменевтика, іудаїзм та єврейська релігійна філософія СФІ
1-031-08 Релігійно-філософськи основи політології релігії СФІ  
1-031-09 Релігійна конфліктологія в контексті глобалізації СФІ
1-031-10 Релігійно-філософські основи психології релігії СФІ
1-031-11 Релігійна журналістика та релігієзнавчий туризм СФІ
033 Філософія /ОП Філософія
1-033-1 Етика і естетика СФІ
1-033-2 Філософія освіти та ідея університету СФІ
1-033-3 Історія всесвітньої літератури та мистецтва СФІ
1-033-4 Метафізика СФІ
1-033-5 Сучасна культура (між лібералізмом та консерватизмом) СФІ
1-033-6 Основи теорії гендеру СФІ
1-033-7 Практична філософія та дискурсивні практики СФІ
1-033-8 Філософські проблеми феноменів насилля та екстремізму СФІ
1-033-9 Основи риторики та теорії аргументації СФІ
052 Політологія/ОП Політологія
1-052-01 Лобізм та групи інтересів СПО
1-052-02 Аналіз та прогнозування суспільно-політичного розвитку СПО
1-052-03 Партійна політика та політична конкуренція в України СПО
1-052-04 Сучасні теорії демократії СПО
1-052-05 Громадська активність та партійне будівництво СПО
1-052-06 Прийняття рішень у публічному врядуванні СПО
1-052-07 Структура та функції громадянського суспільства СПО
1-052-08 Суспільно-політичні рухи та громадянські протести СПО
1-052-09 Технології політичного маніпулювання СПО
1-052-10 Політичний спічрайтинг та Інтернет-блогінг СПО
1-052-11 Паблік рілейшнз у виборчих кампаніях СПО
1-052-12 Менеджмент проектів у державному будівництві СПО
054 Соціологія/ОП Соціологія
1-054-01 Соціологія релігії та культів ССО
1-054-02 Соціологія грошей та фінансової поведінки ССО
1-054-03 Вікова соціологія та технології міжпоколінної взаємодії ССО
1-054-04 Соціологія підприємництва ССО
1-054-05 Соціальні аспекти особистісного зростання ССО
1-054-06 Девіантологія та технології соціального контролю ССО
1-054-07 Соціологія освіти ССО
1-054-08 Соціологія міжнародних відносин ССО
1-054-09 Соціологія здоров’я та формування здорового способу життя ССО
1-054-10 Соціологія повсякденності: від архаїки до діджиталізації ССО
1-054-11 Візуальна аналітика та соціологія візуального символізму ССО
1-054-12 Технології аналізу веб-даних та менеджмент веб-контенту ССО
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії/ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
1-291-1 Консалтинг в світовому політичному процесі СМВ
1-291-2 Міжнародні відносини та зовнішня політика країн Америки СМВ
1-291-3 Міжнародні політичні комунікації СМВ
1-291-4 Міжнародні конфлікти СМВ
1-291-5 Глобальні ризики міжнародного розвитку СМВ
1-291-6 Національні інтереси України в глобальному світі СМВ
1-291-7 Політична стабільність в міжнародних відносинах СМВ
1-291-8 Міграційні процеси в сучасному світі СМВ
1-291-9 Сучасні міжнародні відносини СМВ
1-291-10 PR у міжнародних відносинах СМВ

за другим (магістерським) рівнем

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф2-1 Демократія: від теорії до практики СМВ
2-ф2-2 Еристика (мистецтво дискусії) ССО
2-ф2-3 Парадигмальність у дослідній методології суспільних наук СПО
2-ф2-4 Моральне богослов’я. Релігійний аспект етики СФІ
2-ф2-5 Філософія культури СФІ
031 Релігієзнавство/ ОП Релігієзнавство
2-031-1 Релігійна антропологія СФІ
2-031-2 Релігійно-філософські аспекти містицизму СФІ
2-031-3 Релігійні процеси в Україні: історія та сучасність СФІ
2-031-4 Екзистенціальна філософія СФІ
2-031-5 Філософські проблеми соціології релігії СФІ
2-031-6 Релігійна естетика СФІ
2-031-7 Релігійні аспекти етики СФІ
033 Філософія/ОП Філософія
2-033-1 Історія російської філософії 19 - початку 20 ст. СФІ
2-033-2 Філософія глобалізаційного розвитку суспільства СФІ
2-033-3 Етика ділового спілкування СФІ
2-033-4 Логіка і методологія соціального пізнання СФІ
2-033-5 Філософські проблеми психоаналізу СФІ
2-033-6 Постмодернізм та структуралізм СФІ
052 Політологія/ОП Політологія
2-052-1 Антикризове стратегічне управління СПО
2-052-2 Прекарність як концепт сучасних суспільних наук СПО
2-052-3 Ґендерна політика сучасного Європейського Союзу СПО
2-052-4 Політична реклама як елемент сучасних соціальних комунікацій СПО
054 Соціологія/ОП Соціологія
2-054-1 Соціокультурні модуси сучасних трансформаційних процесів ССО
2-054-2 Соціологія медицини ССО
2-054-3 Феміністичні студії ССО
2-054-4 Соціальна WEB-аналітика ССО
2-054-5 Адженда-менеджмент і управління подіями ССО
2-054-6 Соціальне конструювання в масовій культурі ССО
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії/ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
2-291-1 PR у міжнародних відносинах СМВ
2-291-2 Міграційні процеси в сучасному світі СМВ
2-291-3 Сучасні міжнародні відносини СМВ
2-291-4 Зовнішня політика України СМВ
2-291-5 Консалтинг в світовому політичному процесі СМВ

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
3-ф2-1 Світоглядні та методологічні засади дискурсивних та духовних практик Сходу_I_2 СФІ
033 Філософія/ОП Філософія
3-033-01 Етико-методологічні основи вітчизняної філософії СФІ
3-033-02 Нестабільність соціально-філософських проектів сучасного світу СФІ
3-033-03 Епістемологія та прагматика складних комунікативних систем СФІ
3-033-04 Риторика як ораторське мистецтво та софістичні проекти переконання СФІ
3-033-05 Теорії і практики мовної комунікації та роботи з філософськими текстами_II_1 СФІ
052 Політологія/ОП Політологія
3-052-01 Прикладний політичний менеджмент і маркетинг СПО
3-052-02 Гендерна ідентичність у політичних дослідженнях  СПО
3-052-03 Антикризові технології політичного управління СПО
3-052-04 Основи біополітики СПО
3-052-05 Політичні трансформації СПО
054 Соціологія/ОНП Соціологія
3у-054-1 Соціологія знання та науки ССО
3у-054-2 Інформаційно-мережеве суспільство: теоретико-методологічні та праксеологічні засади ССО
3у-054-3 Культура та влада: соціологічний моніторинг ССО
3у-054-4 Аналіз суспільних проблем ССО
3у-054-5 Методологія соціального пізнання ССО
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії/ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
3у-291-1 Технології регулювання міжнародних відносин в умовах нестабільності СМВ
3у-291-2 Технології хронополітики в міжнародних відносинах СМВ
3у-291-3 Зовнішньополітична система США: технологічний вимір СМВ
3у-291-4 Легітимаційні технології в міжнародних відносинах СМВ
3у-291-5 Технології багатосторонньої дипломатії в сучасних міжнародних відносинах СМВ