Версія для друку

ФСЗМК (2021-2022 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф07-1 Медіастереотипізація та технології впливу на масову свідомість_III ЗМК
1-ф07-2 Інфознавство: методика роботи з інформацією_III ЗРГ
1-ф07-3 Коректура у ЗМІ_III ЗВМ
061 Журналістика/ОП Журналістика
1-061-1-1 Політична журналістика_IV ЗМК
1-061-1-2 Науково-популярна та наукова журналістика_III ЗМК
1-061-1-3 Спортивна журналістика_II ЗМК
1-061-1-4 Коміксова журналістика_II ЗМК
1-061-1-5 Журналістика даних_IV ЗМК
1-061-1-6 Хобі-журналістика_II ЗМК
1-061-1-7 Стратегії створення ефективного тексту_II ЗМК
1-061-1-8 Урбаністична журналістика: медійний та комунікаційний аспекти_III ЗМК
1-061-1-9 Медіосвіта та медіаграмотність_IV ЗМК
061 Журналістика/ОП Реклама і зв’язки з громадськістю
1-061-2-1 Медіапланування_III ЗРГ
1-061-2-2 Рекламні технології event проектів_II ЗРГ
1-061-2-3 Рекламний менеджмент_II ЗРГ
1-061-2-4 Соціальна реклама_II ЗРГ
1-061-2-5 Комунікація та ПР в енергетичній сфері_III ЗРГ
1-061-2-6 Комунікація та ПР у сфері охорони здоров'я_III ЗРГ
061 Журналістика/ОП Видавнича справа та редагування
1-061-3-1 Книжкові видання_II ЗВМ
1-061-3-2 Редакторське рецензування_II ЗВМ
1-061-3-3 Основи текстотворення_II ЗВМ
1-061-3-4 Основи видавничої справи_III ЗВМ
1-061-3-5 Дитячі видання_III ЗВМ
1-061-3-6 Візуальна культура_III ЗВМ

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф7-1 Сучасний масмедійний дискурс_II ЗМК
2-ф7-2 Інфознавство: методика роботи з науковою інформацією ЗРГ
2-ф7-3 Мережеві ресурси: контент та редагування ЗВМ
061 Журналістика/ОН Журналістика
2-061-1-1 Тренди медіапростору_II ЗМК
2-061-1-2 Партисипативні моделі в журналістиці_II ЗМК
2-061-1-3 Медіакритика_II ЗМК
2-061-1-4 Медіатекст: лінгвостилістичний аналіз_I ЗМК
2-061-1-5 Авторська журналістика_II ЗМК
2-061-1-6 Специфіка публіцистичного наративу_I ЗМК
2-061-1-7 Профільна спеціалізація журналіста_I ЗМК
061 Журналістика/ОП Реклама і зв'язки з громадськістю
2-061-2-1 Маркетингова комунікація в пострекламну епоху ЗРГ
2-061-2-2 Нейромаркетинг - сучасний напрямок у маркетинговій комунікації та дослідженнях ЗРГ
2-061-2-3 Реклама у візії постгуманістичних студій ЗРГ
2-061-2-4 Рекламні та ПР технології грантових проектів ЗРГ
061 Журналістика/ОП Видавнича справа та редагування
2-061-3-1 Сучасні видавничі стратегії ЗВМ
2-061-3-2 Культура наукової мови ЗВМ
2-061-3-3 Герменевтика ЗВМ
2-061-3-4 Критика у періодичних виданнях ЗВМ
061 Журналістика/ОП Медіакомунікації
2-061-4-1 Світові комунікативні моделі ЗМК
2-061-4-2 Комунікативні аспекти журналістики співучасті ЗМК
2-061-4-3 Сучасний медійний простір ЗМК
2-061-4-4 Медіакритичні студії ЗМК
2-061-4-5 Кросмедійні технології ЗМК
2-061-4-6 Журналістські практики в міждисциплінарному дискурсі ЗМК

за третім (освітньо-науковим) рівнем


Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра

дисципліни галузевого спрямування
061 Журналістика/ОНП Журналістика
3-061-2 Організація і презентація наукових досліджень із соціальних комунікацій_I ЗМК