Версія для друку

ФЕК (2021-2022 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф6-1 Віртуалізація економіки ЕМФ
1-ф6-2 Соціально-економічна політика в умовах ринку ЕМФ
1-ф6-3 Управлінські інформаційні системи ЕСО
1-ф6-4 Діджиталізація економіки ЕСО
1-ф6-5 Поведінкова економіка ЕСО
1-ф6-6 Бізнес-статистика ЕСО
1-ф6-7 Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень ЕСО
1-ф6-8 Оптимізація оподаткування на підприємствах ЕСО
1-ф6-9 Фінансова математика та інвестиційний аналіз ЕКІ
1-ф6-10 Оптимізація логістичних мереж та транспортних систем ЕКІ
1-ф6-11 Теорія ігор: мистецтво стратегічного мислення у бізнесі і житті ЕКІ
1-ф6-12 Управління експортно-імпортним операціями ЕЕУ
1-ф6-13 Митні процедури у міжнародній торгівлі ЕЕУ
1-ф6-14 Офшоризація світової економіки ЕЕУ
1-ф6-15 Біржовий ринок цінних паперів ЕФБ
1-ф6-16 Центральний банк та грошово-кредитна політика ЕФБ
1-ф6-17 Страхові послуги ЕФБ
1-ф6-18 Кейтеринг та барна справа ЕТГ
1-ф6-19 Брендинг готельних підприємств та закладів харчування ЕТГ
1-ф6-20 Креативні індустрії ЕТГ
1-ф6-21 Туристичні дестинації ЕТГ
1-ф6-22 Екстремальні види туризму ЕТГ
1-ф6-23 Рекреаційні комплекси світу ЕТГ
1-ф6-24 Порівняльний менеджмент ЕММ
1-ф6-25 Управління маркетинговою діяльністю ЕММ
1-ф6-26 Інтернет-технології в маркетингу ЕММ
1-ф6-27 Комплаєнс менеджмент ЕММ
1-ф6-28 Основи project-менеджмент ЕММ
1-ф6-29 Екологічний маркетинг ЕММ
1-ф6-30 Основи комунікаційного менеджменту ЕММ
1-ф6-31 Бізнес-планування ЕУП
1-ф6-32 Технологія здійснення біржових торгів ЕУП
1-ф6-33 Дизайн-мислення в бізнесі ЕУП
1-ф6-34 Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами ЕУП
051 Економіка/ОП Бізнес-аналітика
1-051-1-1 Автоматизація документообігу ЕСО
1-051-1-2 Економічна статистика ЕСО
1-051-1-3 Соціальна статистика ЕСО
1-051-1-4 Аналіз в галузях економіки ЕСО
1-051-1-5 Статистика фінансів ЕСО
1-051-1-6 Статистичний аналіз нелінійних економічних систем ЕСО
1-051-1-7 Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття соціальних і екологічних рішень ЕСО
1-051-1-8 Системи управління якістю ЕСО
1-051-1-9 Статистика зовнішньоекономічної діяльності ЕСО
051 Економіка/ОП Економічна кібернетика
1-051-2-1 Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів ЕКІ
1-051-2-2 Оптимізація управлінських рішень: моделі та методи ЕКІ
1-051-2-3 Теорія масового обслуговування: моделі, які змінюють повсякденне життя ЕКІ
1-051-2-4 Імітаційне моделювання економічних систем ЕКІ
1-051-2-5 Економічний ризик: методи оцінки та управління ЕКІ
1-051-2-6 Інструменти сучасного економічного аналізу та Data mining ЕКІ
1-051-2-7 Мікроекономічне моделювання: оптимізація поведінки виробників, споживачів і моделі їхньої взаємодії ЕКІ
1-051-2-8 Нейрокомп’ютерні технології та еволюційні розрахунки в економіці ЕКІ
1-051-2-9 Кількісні методи моделювання та прогнозування економічних процесів ЕКІ
071 Облік і оподаткування/ОП Облік і оподаткування
1-071-1 Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях ЕСО
1-071-2 Податкові ризики на підприємствах ЕСО
1-071-3 Облік і звітність на підприємствах малого бізнесу ЕСО
1-071-4 Облікова політика підприємства ЕСО
1-071-5 Комплексні перевірки підприємств контролюючими органами ЕСО
1-071-6 Облік за видами економічної діяльності ЕСО
1-071-7 Контроль за видами економічної діяльності ЕСО
1-071-8 Судово-бухгалтерська експертиза ЕСО
1-071-9 Облік зовнішньоекономічної діяльності ЕСО
072 Фінанси, банківська справа та страхування/ОП Фінанси, банківська справа та страхування
1-072-1 Фінансово-економічні розрахунки ЕФБ
1-072-2 Фінанси домогосподарств ЕФБ
1-072-3 Фінансово-економічні ризики ЕФБ
1-072-4 Безпека банківської діяльності ЕФБ
1-072-5 Моніторинг фінансово-кредитної діяльності ЕФБ
1-072-6 Фінансовий контроль ЕФБ
1-072-7 Аналіз банківської діяльності ЕФБ
1-072-8 Інвестиційний аналіз ЕФБ
1-072-9 Бюджетування діяльності суб'єктів підприємництва ЕФБ
073 Менеджмент/ОП Міжнародний менеджмент
1-073-1-1 Теорія та технологія ведення переговорів ЕММ
1-073-1-2 Основи кроскультурного менеджменту ЕММ
1-073-1-3 Зелений менеджмент ЕММ
1-073-1-4 Основи міжнародного менеджменту ЕММ
1-073-1-5 Інвестиційний аналіз при прийнятті управлінських рішень ЕММ
1-073-1-6 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ЕММ
1-073-1-7 Основи інноваційного менеджменту ЕММ
1-073-1-8 Міжнародний фіскальний менеджмент ЕММ
1-073-1-9 Менеджмент-аналітика міжнародних фінансових ринків ЕММ
073 Менеджмент/ОП Менеджмент організацій
1-073-2-1 Самоменеджмент ЕММ
1-073-2-2 Основи психології та конфліктології менеджменту ЕММ
1-073-2-3 Організаційна культура підприємства ЕММ
1-073-2-4 Гендерний менеджмент ЕММ
1-073-2-5 Контролінг та антикризовий менеджмент ЕММ
1-073-2-6 Моделі та технології прийняття управлінських рішень ЕММ
1-073-2-7 HR-брендинг: міжнародні практики ЕММ
075 Маркетинг/ОП Маркетинг
1-075-1 Ринкова поведінка споживачів ЕММ
1-075-2 Маркетинг-аналітика ЕММ
1-075-3 Digital – маркетинг ЕММ
1-075-4 Організація виставкової діяльності ЕММ
1-075-5 Територіальний маркетинг ЕММ
1-075-6 CRM – системи в маркетингу ЕММ
1-075-7 Брендинг ЕММ
1-075-8 Стандартизація і сертифікація товарів та послуг ЕММ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність/ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
1-076-1-1 Лідерство та партнерство в бізнесі ЕУП
1-076-1-2 Інвестиційна діяльність підприємства ЕУП
1-076-1-3 Організація та планування комерційної діяльності ЕУП
1-076-1-4 Антикризове управління підприємством ЕУП
1-076-1-5 Тренінг-курс «Бізнес-аналіз підприємницького середовища» ЕУП
1-076-1-6 Торгівельна логістика ЕУП
1-076-1-7 Бізнес-комунікації у підприємництві ЕУП
1-076-1-8 Економічні ризики в підприємництві ЕУП
1-076-1-9 Internet-технології в бізнесі ЕУП
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність/ОП Підприємництво та організація сервісної діяльності
1-076-2-1 Рекрутинг в сервісному бізнесі ЕУП
1-076-2-2 Технологія продажів сервісних продуктів ЕУП
1-076-2-3 Тимбілдінг ЕУП
1-076-2-4 Іміджеологія ЕУП
1-076-2-5 Захист прав споживачів ЕУП
1-076-2-6 Діджиталізація малого та середнього бізнесу ЕУП
1-076-2-7 Електронні бізнес послуги ЕУП
1-076-2-8 Безпека сервісного бізнесу ЕУП
1-076-2-9 Технології презентацій бізнесу ЕУП
241 Готельно-ресторанна справа/ОП Готельно-ресторанна справа
1-241-1 Світовий ринок готельних послуг ЕТГ
1-241-2 Міжнародні ресторанні мережі ЕТГ
1-241-3 Інфраструктура готельно-ресторанного господарства ЕТГ
1-241-4 Етнічні особливості в гостинності ЕТГ
1-241-5 Концепції закладів ресторанного господарства ЕТГ
1-241-6 Тренінг-курс: робота з запереченнями в готелях та ресторанах ЕТГ
1-241-7 Оцінка даних в готельно-ресторанному бізнесі ЕТГ
1-241-8 Кон’юнктура світового ринку готельних і ресторанних послуг ЕТГ
1-241-9 Стратегії та антикризові рішення в готелях та рестораннах ЕТГ
242 Туризм / ОП Міжнародний туризм
1-242-1-1 Статистика міжнародного туризму ЕТГ
1-242-1-2 Високотехнологічні види туризму ЕТГ
1-242-1-3 Сільський зелений туризм ЕТГ
1-242-1-4 Інтеграційні процеси в туризмі ЕТГ
1-242-1-5 Кримінальна злочинність в туризмі ЕТГ
1-242-1-6 Інноваційні рішення в туристичному бізнесі ЕТГ
1-242-1-7 Музеї світу ЕТГ
1-242-1-8 Промисловий туризм ЕТГ
1-242-1-9 Дитячий туризм ЕТГ
292 Міжнародні економічні відносини/ОП Міжнародні економічні відносини
1-292-1-1 Європейська економіка ЕЕУ
1-292-1-2 Економіка зарубіжних країн ЕЕУ
1-292-1-3 Транскордонне співробітництво ЕЕУ
1-292-1-4 Економічна дипломатія і технологія міжнародних переговорів ЕЕУ
1-292-1-5 Міжнародна інвестиційна діяльність ЕЕУ
1-292-1-6 Міжнародна логістика ЕЕУ
1-292-1-7 Регуляторна політика СОТ ЕЕУ
1-292-1-8 Ризики міжнародних економічних відносин ЕЕУ
1-292-1-9 Міжнародна стандартизація і сертифікація ЕЕУ
292 Міжнародні економічні відносини/ОП Міжнародна економіка
1-292-2-1 Демографічні зміни в світі (англійською мовою) ЕМФ
1-292-2-2 Від бавовни до текстилю: зміни в глобальних виробничих процесах ЕМФ
1-292-2-3 Тренінг-курс «Міжнародні стратегії сталого розвитку» ЕМФ
1-292-2-4 Міжнародна система страхування ЕМФ

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф6-1 Економіка 4.0 ЕМФ
2-ф6-2 Фінансова глобалізація ЕМФ
2-ф6-3 Аналіз конфліктних ситуацій методами теорії ігор ЕКІ
2-ф6-4 Податкове планування мінімізація податкових ризиків ЕСО
2-ф6-5 Інформаційне забезпечення бізнес процесів ЕСО
2-ф6-6 Аналіз екологічного середовища та екоаудит ЕСО
2-ф6-7 Теорія світових економічних криз ЕЕУ
2-ф6-8 Управління міжнародними інвестиційними проектами ЕЕУ
2-ф6-9 Ринок фінансових послуг ЕФБ
2-ф6-10 Персональний фінансовий консалтинг ЕФБ
2-ф6-11 Валютне регулювання ЕФБ
2-ф6-12 Проектування професійного зростання ЕММ
2-ф6-13 Тренінг «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності» ЕММ
2-ф6-14 Онлайн курс «HR-менеджмент» ЕММ
2-ф6-15 Менеджмент та маркетинг «зелених інвестицій» ЕММ
2-ф6-16 Виставковий маркетинг-менеджмент ЕММ
2-ф6-17 Event маркетинг-менеджмент ЕММ
2-ф6-18 Управління та експертиза проектів ЕУП
2-ф6-19 Мистецтво управління часом ЕУП
2-ф6-20 Управління командами ЕУП
2-ф6-21 MICE-туризм ЕТГ
2-ф6-22 Глобалізаційні процеси в туризмі ЕТГ
071 Облік і оподаткування/ОП Облік і оподаткування
2-071-1 Статистичні методи економічної діагностики ЕСО
2-071-2 Екологічний облік і аудит ЕСО
2-071-3 Облік і звітність у корпораціях ЕСО
2-071-4 Стратегічний управлінський облік ЕСО
2-071-5 Бухгалтерський облік в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю ЕСО
2-071-6 Організація податкових розрахунків за системами оподаткування ЕСО
072 Фінанси, банківська справа та страхування/Фінанси
2-072-1-1 Управління корпоративним фінансами ЕФБ
2-072-1-2 Антикризове фінансове управління ЕФБ
2-072-1-3 Бюджетний менеджмент ЕФБ
2-072-1-4 Практикум з фінансового менеджменту ЕФБ
2-072-1-5 Фінансовий контролінг ЕФБ
2-072-1-6 Тренінг-курс «Фінансовий експерт» ЕФБ
072 Фінанси, банківська справа та страхування/Банківська справа
2-072-3-1 Управління банківськими ризиками ЕФБ
2-072-3-2 Міжнародні розрахунки і валютні операції ЕФБ
2-072-3-3 Проектне фінансування ЕФБ
2-072-3-4 Конкурентоспроможність фінансово-кредитних установ ЕФБ
2-072-3-5 Банківське регулювання та нагляд ЕФБ
2-072-3-6 Антикризове управління в банку ЕФБ
073 Менеджмент/ОП Міжнародний менеджмент
2-073-1 Міжнародний трансфер технологій ЕММ
2-073-2 Цифровізація бізнес моделей ЕММ
2-073-3 Комерційна дипломатія та діловий етикет ЕММ
2-073-4 Міжнародні крос-культурні комунікації ЕММ
075 Маркетинг/ОП Маркетинг
2-075-1 Технічний аналіз фінансових ринків ЕММ
2-075-2 Проектні технології в маркетингу ЕММ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність/ОП Економіка підприємства
2-076-1-1 Інновації в розвитку бізнесу ЕУП
2-076-1-2 Економічне управління організацією ЕУП
2-076-1-3 Управління вартістю бізнесу ЕУП
2-076-1-4 Економічна безпека підприємства ЕУП
2-076-1-5 Інформаційний бізнес ЕУП
2-076-1-6 Управління потенціалом підприємства ЕУП
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність/ОП Підприємництво та організація бізнесу
2-076-2-1 Управління малим і середнім бізнесом ЕУП
2-076-2-2 Соціальне підприємництво ЕУП
2-076-2-3 Технології HR-управління в підприємництві ЕУП
2-076-2-4 Управління безпекою бізнесу ЕУП
2-076-2-5 Методи прийняття управлінських рішень в підприємництві ЕУП
2-076-2-6 Управління продажем та мерчендайзинг ЕУП
242 Туризм/ОП Міжнародний туристичний бізнес
2-242-1 Міжнародна гостинність ЕТГ
2-242-2 Інноваційні технології в міжнародному туризмі ЕТГ
2-242-3 Міжнародна політика туризму ЕТГ
2-242-4 Бізнес-проекти в туризмі ЕТГ
2-242-5 Інфраструктура туристичних ринків ЕТГ
2-242-6 Туризм в ЄС ЕТГ
292 Міжнародні економічні відносини/ОП Міжнародні економічні відносини
2-292-1-1 Глобальні проблеми світового господарства та міжнародних економічних відносин ЕЕУ
2-292-1-2 Митна безпека та контроль ЕЕУ
2-292-1-3 Міжнародні організації ЕЕУ
2-292-1-4 Транснаціональні корпорації ЕЕУ
2-292-1-5 Міжнародна міграція ЕЕУ
2-292-1-6 Транснаціоналізація світової економіки ЕЕУ
292 Міжнародні економічні відносини/ОП Міжнародна економіка
2-292-2-1 Зовнішньоторговельні контракти ЕМФ
2-292-2-2 Практичні аспекти розвитку угоди про асоціацію Україна – ЄС ЕМФ
2-292-2-3 Облік міжнародних операцій ЕМФ

за третім (освітньо-науковим) рівнем  

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
051 Економіка / ОНП Економіка
1-051-1 Соціонічні моделі управління ЕСО
1-051-2 Статистичний аналіз та аудит зеленої економіки ЕСО
1-051-3 Інформаційні системи управління бізнесом ЕСО
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / ОНП Економіка підприємства
1-076-1 Креативне підприємництво ЕУП
1-076-2 Бізнес-аналіз підприємницького середовища ЕУП