Версія для друку

ЮФ (2021-2022 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
081 Право/ОП «Право»
1-081-1 Кваліфікація кримінальних правопорушень ЮАК
1-081-2 Кримінально-виконавче право ЮАК
1-081-3 Міжнародні організації у глобальному світі ЮМП
1-081-4 Юридичні колізії та способи їх усунення ЮТД
1-081-5 Банківське право ЮМП
1-081-6 Правове регулювання комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності ЮЦТ
1-081-7 Державне управління та місцеве самоврядування ЮТД
1-081-8 Спадкове право ЮЦТ
1-081-9 Комерційний арбітраж ЮЦТ
1-081-10 Муніципальне право ЮТД
1-081-11 Юрисдикція в міжнародному праві ЮМП
1-081-12 Адміністративне судочинство ЮАК
1-081-13 Складання процесуальних документів в кримінальному провадженні ЮАК
1-081-14 Міжнародне митне право ЮМП
1-081-15 Порівняльне конституційне право ЮТД
1-081-16 Порядок укладання правочинів за цивільним законодавством ЮЦТ

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
081 Право/ОП «Право»
2-081-1 Захист прав людини і держави прокуратурою України: національна та міжнародна практика ЮАК
2-081-2 Адвокат в адміністративному і кримінальному судочинстві ЮАК
2-081-3 Актуальні проблеми кримінального та адміністративного процесу ЮАК
2-081-4 Міжнародне економічне право ЮМП
2-081-5 Мирне вирішення міжнародних спорів ЮМП
2-081-6 Прецедентне право Європейського Суду з прав людини ЮМП
2-081-7 Цивільно-процесуальні документи ЮЦТ
2-081-8 Забезпечення виконання зобов’язань ЮЦТ
2-081-9 Нотаріат України ЮЦТ

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
081 Право/ОНП «Право»
3-081-1 Запобігання злочинності у контексті глобалізації ЮАК
3-081-2 Актуальні проблеми кримінального права ЮАК
3-081-3 Адміністративний процес в парадигмі права ЮАК
3-081-4 Актуальні аспекти кримінального процесу ЮАК
3-081-5 Актуальні проблеми функціонування права Європейського Союзу ЮМП
3-081-6 Міжнародно-правове регулювання митного співробітництва ЮМП
3-081-7 Актуальні питання валютного законодавства ЮЦТ
3-081-8 Земельні правочини та спори ЮЦТ
3-081-9 Актуальні проблеми теорії права ЮТД
3-081-10 Інформаційні системи і технології в юриспруденції ЮТД