Версія для друку

ІФ (2021-2022 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф03-1 Історія світових міжнародних організацій ІВІ
1-ф03-2 Світова історія в художній літературі ІВІ
1-ф03-3 Демографічні процеси в історії України ІІУ
1-ф03-4 Україна і світ: історія взаємин ІІУ
1-ф03-5 Історична культура Катеринослава–Дніпра XIX – ХХІ ст. ІІД
1-ф03-6 Любов, страх, провина: історія почуттів та емоцій ІІД
1-ф03-7 Історія гендерних відносин ІСІ
1-ф03-8 Радянське місто як соціокультурний феномен: протиріччя розвитку на тлі тоталітарної доби ІСІ
1-ф03-9 Географія культури та релігій ІГФ
1-ф03-10 Комп’ютерна обробка просторово-часових даних ІГФ
014.03 Середня освіта (Історія)/ОП «Середня освіта (Історія)»
1-014.03-3-1 Діджиталізація історії в школі ІСІ
1-014.03-3-2 Історія гендерної педагогіки ІСІ
1-014.03-3-3 Історія української школи ІСІ
1-014.03-3-4 Європейські цінності в шкільній історичній освіті ІСІ
1-014.03-3-5 Соціальна історія народів Східної Європи ІСІ
1-014.03-3-6 Сучасна історія країн Східної Європи ІСІ
1-014.03-3-7 Громадянська освіта ІВІ
1-014.03-3-8 Історія американської демократії ІВІ
1-014.03-3-9 Історія українського національного руху ХХ ст. ІІУ
1-014.03-3-10 Історія та культура етнічних меншин в Україні ІІУ
1-014.03-3-11 Історія середньовічної моди в джерелах та літературі ІІД
1-014.03-3-12 Містифікації, фальсифікації та підробки в історії ІІД
014.07 Середня освіта (Географія) )/ОП «Середня освіта (Географія)»
1-014.07-7-1 Методика реалізації цілей сталого розвитку в географічній освіті ІГФ
1-014.07-7-2 Основи навчання географії в ЗЗСО ІГФ
1-014.07-7-3 Методика організації науково-дослідної роботи з учнями
1-014.07-7-4 Аерокосмічні методи досліджень ІГФ
1-014.07-7-5 Народи світу: основи етногеографії ІГФ
1-014.07-7-6 Географія туристично-рекреаційної діяльності в світі та Україні ІГФ
1-014.07-7-7 Методика організації польових досліджень з учнями ІГФ
1-014.07-7-8 Основи геоурбаністики та геологістики ІГФ
1-014.07-7-9 Основи організації наукових досліджень ІГФ
1-014.07-7-10 Географічна інфографіка та мультимедіа ІГФ
1-014.07-7-11 Картографічні методи досліджень ІГФ
1-014.07-7-12 Політична географія з основами геополітики ІГФ
032 Історія та археологія / ОП «Історія та археологія»
1-032-1-1 Історія культури Стародавнього світу ІВІ
1-032-1-2 Історія геноцидів ХХ ст. ІВІ
1-032-1-3 Історія німецької державності ІВІ
1-032-1-4 Історія світових релігій ІВІ
1-032-1-5 Фронтир в українському історичному просторі ІІУ
1-032-1-6 Соціальні ідентичності в українському суспільстві XVIII – початку XX ст. ІІУ
1-032-1-7 Технології роботи з візуальними джерелами / документами ІІД
1-032-1-8 Великий степовий кордон в археологічному вимірі: від кіммерійців до козаків ІІД
1-032-1-9 Експертиза наукової цінності писемних та речових джерел ІІД
1-032-1-10 Історія олімпійського спорту ІСІ
1-032-1-11 Історія радянської масової культури ІСІ
1-032-1-12 Росія і Захід: історія взаємин ІСІ
032 Історія та археологія / ОП «Історична україністика та прикладна історія»)
1-032-2-1 Південна Україна: від частини Степового Кордону до індустріального регіону ІІУ
1-032-2-2 Гастрономічна культура України та Європи від середньовіччя до сучасності ІІУ
1-032-2-3 Норма і злочин: судові та соціальні практики в Україні XVI-XIX ст. ІІУ
1-032-2-4 Гендер та історія тіла в Україні ІІУ
1-032-2-5 Політична історія сучасної України ІІУ
1-032-2-6 Роль міст у модернізаційних процесах країн Східної Європи XVI – початку XX ст. ІСІ
1-032-2-7 Історія української кінематографістики ІСІ
1-032-2-8 Світова історія у музейних колекціях України ІВІ
1-032-2-9 Історія етнічних діаспор України ІВІ
1-032-2-10 Менеджмент та маркетинг музейної справи ІІД
1-032-2-11 Історія зброї та військового мистецтва ІІД
1-032-2-12 Віртуальний музей як соціокультурний феномен ІІД  
0106 Географія / (ОП «Географія рекреації та туризму»)
1-106-2-1 Інтернет-технології в географії та туризмі  ІГФ
1-106-2-2 Медична географія з основами курортології  ІГФ
1-106-2-3 Туроперейтинг  ІГФ
1-106-2-4 Менеджмент природоохоронної діяльності  ІГФ
1-106-2-5 Методи географічних досліджень ІГФ
1-106-2-6 Організація готельно-ресторанного господарства ІГФ
1-106-2-7 Природо-пізнавальний туризм ІГФ
1-106-2-8 Культурно-пізнавальний туризм  ІГФ
1-106-2-9 Технологія туристичної діяльності ІГФ
1-106-2-10 Географія міжнародних відносин та євроінтеграції України ІГФ
1-106-2-11 Геоекологічні проблеми України ІГФ

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф03-1 Історія культурних столиць світу ІВІ
2-ф03-2 Ментальна історія України ІІУ
2-ф03-3 Тіло та сексуальність: теорії, підходи, історіографія ІІД
2-ф03-4 Україна і Росія у взаєминах ХХ ст.: контроверсійний досвід і уроки ІСІ
2-ф03-5 Урбаністика та регіональні студії ІГФ
014.03 Середня освіта (Історія)/ОП «Середня освіта (Історія)»
2-014.03-3-1 Актуальні проблеми шкільної історичної освіти в Україні ІСІ
2-014.03-3-2 Освітні системи країн Західної Європи та Північної Америки ІСІ
2-014.03-3-3 Освітній простір Катеринослава-Дніпропетровська кінця XVIII – XX ст. ІСІ
2-014.03-3-4 Технології викладання історії в школі ІСІ
2-014.03-3-5 Релігійна історія Східної Європи ІСІ
2-014.03-3-6 Психоісторія України: постаті, соціальні процеси та культурні практики ІІУ
2-014.03-3-7 Радянське суспільство в мемуарах та кіномистецтві ІІД
2-014.03-3-8 Всесвітня історія у світовому кінематографі ІВІ
014.07 Середня освіта (Географія) )/ОП «Середня освіта (Географія)»
2-014.07-7-1 Методика дистанційного навчання  ІГФ
2-014.07-7-2 Шкільний туризм  ІГФ
2-014.07-7-3 Шкільний географічний практикум  ІГФ
2-014.07-7-4 Природно-заповідна справа  ІГФ
032 Історія та археологія / ОП «Історія та археологія»)
2-032-1 Історія національних рухів Європи нового та новітнього часу ІВІ
2-032-2 Історичний маркетинг ІВІ
2-032-3 Інформаційно-комунікативна культура історика ІІУ
2-032-4 Феномен української культури у світовому контексті ІІУ
2-032-5 Історія грошей та фальшивомонетництва ІІД
2-032-6 Історія повсякдення та мікроісторія ІІД
2-032-7 Національна політика в Російській імперії та СРСР ІСІ
2-032-8 Історія радянського повсякдення ІСІ
106 Географія / (ОП «Географія»)
2-106-1 Транскордонне екологічне співробітництво  ІГФ
2-106-2 Територіальне управління  ІГФ
2-106-3 Ландшафти України  ІГФ
2-106-4 Географічне краєзнавство  ІГФ
242 Туризм / (ОП «Туризм»)
2-242-3-1 Туристична картографія  ІГФ
2-242-3-2 Система туристських мотивацій  ІГФ
2-242-3-3 Державне та регіональне управління в туризмі  ІГФ
2-242-3-4 Управління персоналом у туризмі  ІГФ
2-242-3-5 Сервісологія  ІГФ
2-242-3-6 Круїзний туризм  ІГФ

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
032 Історія та археологія / ОП «Істория та археологія»)
3-032-1 Актуальні проблеми всесвітньої історії ІВІ
3-032-2 Формально-логічні методи історичного дослідження ІВІ
3-032-3 Теорія історичного пізнання ІІУ
3-032-4 Сучасні інформаційні технології історичних досліджень ІІУ
3-032-5 Проблеми світової історичної науки ІІД
3-032-6 Історична пам’ять та історична політика в сучасному світі ІІД