Версія для друку

НМЦ ПДО ПК (2021-2022 н.р.)

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ц1-1 Сучасна університетська освіта
2-ц1-2 Професійна педагогічна культура
2-ц1-3 Управління публічними проектами
2-ц1-4 Проектний менеджмент
2-ц1-5 Лідерство та партнерство в бізнесі
073 Менеджмент/ОП Бізнес-адміністрування
2-073-4-1 Управління конкурентоспроможністю підприємства
2-073-4-2 Економічне управління організацією
2-073-4-3 Управління безпекою бізнесу
2-073-4-4 Управління потенціалом підприємства
2-073-4-5 Креативний менеджмент
2-073-4-6 Технології HR-управління в підприємництві
073 Менеджмент ОП «Управління навчальним закладом»»
2-073-5-1 Організація праці менеджера
2-073-5-2 Онлайн курс «Наукові проекти та гранти»
2-073-5-3 Маркетинг освітніх послуг
2-073-5-4 Освітні онлайн технології
2-073-5-5 Менеджмент освітніх комунікаційних систем
2-073-5-6 Управління персоналом навчального закладу
2-073-5-7 Моделювання навчального процесу
011 Освітні, педагогічні науки/ОП Педагогіка вищої школи
2-011-1 Педагогічне спілкування
2-011-2 Інноваційні технології педагогічної діяльності
2-011-3 Професійно-педагогічні комунікації
2-011-4 Педагогічна майстерність
2-011-5 Педагогічні конфлікти та шляхи їх подолання
2-011-6 Технологія освітнього тренінгу
2-011-7 Педагогічний контроль в системі освіти
2-011-8 Дидактичні системи у вищій освіті
2-011-9 Етика службових відносин в педагогічному колективі
2-011-11 Родинна педагогіка
2-011-12 Психологічні технології управління масовою поведінкою
2-011-13 Технології соціально-психологічної підтримки в екстремальних умовах
2-011-14 Етнопсихологія
2-011-15 Психологічні засади творчості в паблік-рілейшинз (PR)
2-011-16 Комп’ютерні технології та програмні засоби навчання
281 Публічне управління та адміністрування/ ОП Публічне управління та адміністрування
2-281-1 Лідерство і психологія публічної діяльності
2-281-2 Державно-регуляторна політика
2-281-3 Організаційні моделі виконавчої влади
2-281-4 Регіональне управління та децентралізація
2-281-5 Соціальна та гуманітарна політика
2-281-6 Інформаційно-правове забезпечення публічного управління
2-281-7 Політична філософія в публічній сфері
2-281-8 Кадрове діловодство в органах державної влади та органах місцевого самоврядування