Версія для друку

ФСЗМК (2023-2024 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем
 
Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
1-ф07-01 Медіатизація як соціокультурне явище ЗМК
1-ф07-02 Стратегії створення ефективного тексту ЗМК
1-ф07-03 Реклама та PR міжнародних альянсів ЗРГ
1-ф07-04 Бренд-комунікації ЗРГ
1-ф07-05 Сучасне мистецтво і нові медіа ЗКТ
1-ф07-06 Цифрові дані у медіакомунікаціях ЗКТ
1-ф07-07 Цифрова трансформація  музеїв ЗКТ
1-ф07-08 Інформаційні технології в архівній галузі ЗКТ
061 Журналістика/ОП «Журналістика»
1-061-1-01 Хобі-контент у сучасному медіасередовищі. ЗМК
1-061-1-02 Культурна журналістика ЗМК
1-061-1-03 Публіцистичні наративи у медіа ЗМК
1-061-1-04 Локальна і гіперлокальна журналістика ЗМК
1-061-1-05 Англійська для журналістів ЗМК
1-061-1-06 Журналістика даних ЗМК
061 Журналістика/ОП «Реклама і зв’язки з громадськістю»
1-061-3-01 Реклама та зв’язки з громадськістю у спорті ЗРГ
1-061-3-02 Соціальна реклама ЗРГ
1-061-3-03 Рекламні та PR-технології в енергетичній галузі ЗРГ
1-061-3-04 Рекламні та PR-технології в галузі охорони здоров’я ЗРГ
1-061-3-05 Рекламний менеджмент ЗРГ
1-061-3-06 Крос-промоушн сучасних проєктів ЗРГ
1-061-3-07 Інтернет-маркетинг для закладів освіти, культури та бібліотек ЗКТ
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа/ОП «Диджитальні медіа»
1-029-01 Chat GPT: штучний інтелект у медіакомунікаціях ЗКТ
1-029-02 Бібліотечна блогосфера ЗКТ
1-029-03 Теорія і практика референтської та офісної діяльності ЗКТ
1-029-04 Візуальний контент у сучасній онлайновій комунікації ЗКТ
1-029-05 Архітектура бренду в Інтернеті ЗКТ
1-029-06 Лендінг: створення та функціонування ЗКТ
1-029-07 Відеоблогінг ЗКТ

за другим (магістерським рівнем)

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
2-ф07-01 Правозахисний медіадискурс ЗМК
2-ф07-02 Документалістика ЗМК
2-ф07-03 Таргетована реклама в соціальних мережах ЗКТ
2-ф07-04 Бізнес-комунікації ЗРГ
2-ф07-05 Цифрові технології в бібліотеках ЗКТ
2-ф07-06 Мережеві ресурси: контент та редагування ЗКТ
2-ф07-07 Цифрові технології в сучасному освітньому процесі ЗКТ
061 Журналістика/ ОП «Реклама і зв’язки з громадськістю»
2-061-3-01 Сучасний PR ЗРГ
2-061-3-02 Бренд-комунікації ЗРГ
2-061-3-03 Тренди сучасної галузі реклами ЗРГ
2-061-3-04 Новітні АІ-інструменти реклами та PR ЗРГ
2-061-3-05  Нативна реклама ЗРГ
2-061-3-06 Спортивна медіакомунікація як маркетинговий інструмент ЗРГ
2-061-3-07 Комунікативні стратегії в Інтернеті ЗКТ
061 Журналістика/ОП «Медіакомунікації»
2-061-4-01 Історичний сторителінг ЗМК
2-061-4-02 Сучасний медійний дискурс ЗМК
2-061-4-03 Пропаганда: теоретико-практичний рівень ЗМК
2-061-4-04 Специфіка створення просвітницьких медіапроєктів ЗМК
2-061-4-05 Розслідувальна журналістика і OSINT ЗМК
2-061-4-06 Профільна спеціалізація журналіста ЗМК
2-061-4-07 Медіалінгвістичні технології ЗКТ

за третім (освітньо-науковим) рівнем


Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
3-ф07-01 Тренди публіцистичної журналістики ЗМК
3-ф07-02 Новітні АІ-інструменти реклами та PR ЗРГ
3-ф07-03 Основи інформаційно-аналітичної діяльності ЗКТ
061 Журналістика /ОНП «Журналістика»
3-061-01 Принципи організації наукових та науково-дослідницьких робіт з комунікативістики ЗМК
3-061-02 Концепт академічної доброчесності ЗМК
3-061-03 Нативна реклама ЗРГ
3-061-04 PR-комунікації некомерційних організацій ЗРГ
3-061-05 Загальна теорія медіатексту ЗКТ
3-061-06 Big Data та журналістські практики ЗКТ