Версія для друку

НМЦПДОПКДП (2023-2024 н.р.)

за другим (магістерським) рівнем  

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
073 Менеджмент/ОП Бізнес-адміністрування
2-073-4-1 Креативний менеджмент ЕУП
2-073-4-2 Реінжиніринг бізнес-процесів ЕУП
2-073-4-3 Антикризове управління підприємством ЕУП
2-073-4-4 Управління конкурентоспроможністю підприємства ЕУП
2-073-4-5 Технології мотивації особистісного зростання та в бізнес-процесах ЕУП
2-073-4-6 Інноваційний розвиток підприємства ЕУП
2-073-4-7 Управління корпоративною культурою підприємства ЕУП
2-073-4-8 Соціальна відповідальність бізнесу ЕУП
281 Публічне управління та адміністрування/ ОП Публічне управління та адміністрування
2-281-1 Лідерство і психологія публічної діяльності РСР
2-281-2 Державно-регуляторна політика ЕММ
2-281-3 Організаційні моделі виконавчої влади ЮТД
2-281-4 Регіональне управління та децентралізація СМВ
2-281-5 Соціальна та гуманітарна політика РСР
2-281-6 Нормотворчість на регіональному рівні ЮТД
2-281-7 Система місцевого самоврядування в умовах децентралізації: юридичний аспект ЮТД
2-281-8 Кадрове діловодство в органах державної влади та органах місцевого самоврядування Стейкхолдер
2-281-9 ІТ-технології в публічному управлінні ЮТД
2-281-10 Публічна політика ЮТД