Версія для друку

ФСНМВ (2023-2024 н.р.)

 за першим (бакалаврським) рівнем
Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
1-ф02-1 Релігієзнавство та міжконфесійні конфлікти СФІ
1-ф02-2 Філософія війни та миру у соціокультурній парадигми СФІ
1-ф02-3 Менеджмент громадських організацій СПО
1-ф02-4 Паблік рілейшнз у виборчих кампаніях СПО
1-ф02-5 Соціологія кар’єри та лідерства РСС
1-ф02-6 Візуальна аналітика та соціологія візуального символізму РСС
1-ф02-7 Зовнішня політика України СМВ
1-ф02-8 Міжнародні переговори: теорія та практика СМВ
033 Філософія / ОП «Філософія»
1-033-1 Міфологія і містика в історії сучасності СФІ
1-033-2 Основи риторики та теорії аргументації СФІ
1-033-3 Метафізика і постметафізичне мислення СФІ
1-033-4 Практична філософія та дискурсивні практики СФІ
1-033-5 Буддизм: історія та сучасність СФІ
1-033-6 Історія всесвітньої літератури та мистецтва СФІ
1-033-7 Логіка для життя СФІ
1-033-8 Філософія і культура сім’ї СФІ
1-033-9 Філософія свідомості та штучний інтелект СФІ
1-033-10 Хаос і порядок у сучасному світі СФІ
1-033-11 Агресія та жертва: сучасні колізії СФІ
034 Культурологія / ОП «Культурологія: менеджмент культурних процесів»
1-034-1 Любов у культурах Сходу та Заходу СФІ
1-034-2 Культура успішності та особистісного розвитку СФІ
1-034-3 Людина у сучасному світі (культура споживання) СФІ
1-034-4 Неорелігійні вчення і культи СФІ
1-034-5 Гроші як соціокультурний феномен СФІ
1-034-6 Національна ідентичній в українській й європейській філософії, літературі та мистецтві СФІ
1-034-7 Традиційні культури Сходу СФІ
1-034-8 Сучасні проблеми міста і села (урбаністика) СФІ
1-034-9 Історія світової музичної культури СФІ
1-034-10 Глобалізаційні процеси в сучасній культурі СФІ
1-034-11 Культура постмодерну СФІ
052 Політологія / ОП «Політологія»
1-052-1 Менеджмент проєктів у державному будівництві СПО
1-052-2 Лобізм та групи інтересів СПО
1-052-3 Технології політичного маніпулювання СПО
1-052-4 Політичний спічрайтинг та Інтернет-блогінг СПО
1-052-5 Аналіз та прогнозування суспільно-політичного розвитку СПО
1-052-6 Партійна політика та політична конкуренція в України СПО
1-052-7 Експертиза у прийнятті рішень у публічному врядуванні СПО
1-052-8 Сучасні теорії демократії СПО
1-052-9 Громадська активність та партійне будівництво СПО
1-052-10 Громадянське суспільство СПО
1-052-11 Політичний менеджмент у локальній громаді СПО
052 Політологія / ОП «Політична безпека держави»
1-052-12 Аналіз безпекової ситуації СПО
1-052-13 Інституційне будівництво у сфері суспільної безпеки СПО
1-052-14 Протестні та опозиційні політичні спільноти СПО
1-052-15 Політичний копірайтинг у сфері безпеки СПО
1-052-16 Фактчекінг у безпекових комунікаціях СПО
1-052-17 Релігійні та психологічні ризики політичної стабільності СПО
1-052-18 Політична безпека локальної громади СПО
1-052-19 Сучасні теорії демократії СПО
1-052-20 Структура громадської безпеки СПО
1-052-21 Прийняття рішень у ситуаціях загроз і ризиків СПО
1-052-22 Проєкти захисту політичної безпеки та стабільності СПО
054 Соціологія / ОП «Соціологія»
1-054-1 Соціологія релігії та культів РСС
1-054-2 Соціологія грошей та фінансової поведінки РСС
1-054-3 Соціальна компаративістика РСС
1-054-4 Соціологія підприємництва РСС
1-054-5 Соціальні аспекти особистісного зростання РСС
1-054-6 Соціологія освіти та виховання РСС
1-054-7 Соціологія міжнародних відносин РСС
1-054-8 Соціологія здоров’я та формування здорового способу життя РСС
1-054-9 Соціологія повсякденності: від архаїки до діджиталізації РСС
1-054-10 Організація фокус-груп РСС
1-054-11 Аудит якості соціологічного дослідження РСС
281 Публічне управління та адміністрування / ОП «Публічне управління, медіація, електронне врядування»
1-281-1 Фасилітація та коучинг РСС
1-281-2 Керування емоціями і технології розвитку емоційного інтелекту РСС
1-281-3 Девіантологія та технології соціального контролю РСС
1-281-4 Технології аналізу веб-даних та менеджмент веб-контенту РСС
1-281-5 Еристика (мистецтво дискусії) РСС
1-281-6 Управління територіальними спільнотами РСС
1-281-7 Інституційний дизайн РСС
1-281-8 Ситуаційний менеджмент РСС
1-281-9 Управлінський контролінг РСС
1-281-10 Технології фандрейзингу РСС
1-281-11 Менеджмент конфліктів РСС
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / ОП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
1-291-1 Брендинг території в сучасних міжнародних відносинах СМВ
1-291-2 Міжнародне співробітництво СМВ
1-291-3 Демократія: від теорії до практики СМВ
1-291-4 Американістика СМВ
1-291-5 Африканістика СМВ
1-291-6 Європеїстика СМВ
1-291-7 Орієнталістика СМВ
1-291-8 Міжнародне культурне співробітництво СМВ
1-291-9 Цивілізації світу СМВ
1-291-10 Програми соціального захисту українських іммігрантів у країнах світу СМВ

за другим (магістерським рівнем)
Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
2-ф02-1 Культурні основи європейської цивілізації СФІ
2-ф02-2 Свобода і творчість у сучасному світі СФІ
2-ф02-3 Політичний SMM СПО
2-ф02-4 Експертиза та аналіз політичних альтернатив СПО
2-ф02-5 Адженда-менеджмент і управління подіями РСС
2-ф02-6 Полемологія, паксологія та іренологія (аналіз війни та миру) РСС
2-ф02-7 Комунікація в міжнародних відносинах на основі аналізу тексту СМВ
2-ф02-8 США: політична система та зовнішня політика СМВ
033 Філософія / ОП «Філософія»
2-033-1 Капіталопарламентаризм або демократія: сучасні соціальні теорії СФІ
2-033-2 Релігійні і соціальні конфлікти в сучасному глобальному світі СФІ
2-033-3 Філософські проблеми психоаналізу СФІ
2-033-4 Постмодерн, система речей та суспільство споживання (чи є наступна фаза в розвитку культури?) СФІ
2-033-5 Сучасні теорії соціальної аналітики СФІ
2-033-6 Антропологія та сучасні теорії розуміння людини СФІ
052 Політологія / ОП «Політологія»
2-052-1 Парадигмальність у методології суспільних наук СПО
2-052-2 Стратегічне управління політичною безпекою в сучасній Україні СПО
2-052-3 Тренінг сучасних європроєктів СПО
2-052-4 Ґендерна політика сучасного Європейського Союзу СПО
2-052-5 Позиціонування політичного іміджу СПО
2-052-6 Менеджмент та аналіз політичних Інтернет-ресурсів СПО
054 Соціологія / ОП «Соціологія»
2-054-1 Соціологія маркетингу РСС
2-054-2 Соціологія тілесності РСС
2-054-3 Феміністичні студії РСС
2-054-4 Соціологія спорту та туризму РСС
2-054-5 Соціальна інженерія РСС
2-054-6 Соціальне конструювання в масовій культурі РСС
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / ОП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
2-291-1 Регіон у світовій політиці СМВ
2-291-2 Трансрегіоналізм в сучасному світі СМВ
2-291-3 Сучасні комунікативні технології СМВ
2-291-4 Етнічний чинник у сучасному світі: міжнародний вимір СМВ
2-291-5 Релігійний чинник у сучасному світі: міжнародний вимір СМВ
2-291-6 Імідж особистості в міжнародному просторі СМВ

третім (освітньо-науковим) рівнем:
Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
3-ф02-1 Етико-методологічні основи вітчизняної філософії і культури СФІ
3-ф02-2 Риторика як ораторське мистецтво та софістичні проекти переконання СФІ
3-ф02-3 Політичні трансформації СПО
3-ф02-4 Інституційне будівництво публічних дискусій СПО
3-ф02-5 Стратегія досліджень медіаконтенту РСС
3-ф02-6 Епістемологічний конструктивізм у соціальних науках РСС
3-ф02-7 Міжнародна іміджелогія СМВ
3-ф02-8 Актуальні проблеми в сучасних міжнародних відносинах СМВ
033 Філософія / ОП «Філософія»
3-033-1 Теорії і практики мовної комунікації та роботи з філософськими текстами СФІ
3-033-2 Нестабільність соціально-філософських проектів сучасного світу СФІ
3-033-3 Епістемологія та прагматика складних комунікативних систем СФІ
3-033-4 Класичні і сучасні онтології мислення СФІ
3-033-5 Критичне та конструктивне мислення СФІ
3-033-6 Можливі соціальні світи та теретико-ігрова семантика (теоретичні та прикладні аспекти) СФІ
052 Політологія / ОП «Політологія»
3-052-1 Гендерна ідентичність у сучасних суспільних науках СПО
3-052-2 Прикладний менеджмент і маркетинг у суспільних науках СПО
3-052-3 Менеджмент політичних проєктів СПО
3-052-4 Технології роботи політичних експертних груп СПО
3-052-5 Методи моніторингу політичної ситуації СПО
3-052-6 Модерація політичних дискусії та стратегії політичної аргументації СПО
054 Соціологія / ОП «Соціологія»
3-054-1 Інформаційно-мережеве суспільство: теоретико-методологічні та праксеологічні засади РСС
3-054-2 Культура та влада: соціологічний моніторинг РСС
3-054-3 Аналіз суспільних проблем РСС
3-054-4 Методологія соціального пізнання РСС
3-054-5 Галузева матриця сучасної соціології РСС
3-054-6 Історіографія соціології РСС
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / ОП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
3-291-1 Цифрова дипломатія СМВ
3-291-2 Технології багатосторонньої дипломатії в сучасних міжнародних відносинах СМВ
3-291-3 Технології хронополітики в міжнародних відносинах СМВ
3-291-4 Зовнішньополітична система США: технологічний вимір СМВ
3-291-5 Інтеграційні технології в умовах глобалізації СМВ
3-291-6 Легітимаційні технології в міжнародних відносинах СМВ