Версія для друку

ФФЕКС (2023-2024 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем
 
Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
1-ф09-1 Тестування програмних додатків КЕО
1-ф09-2 Інформаційні технології обробки багатоканальних даних ККН
1-ф09-3 Теоретичні основи телекомунікацій КТС
1-ф09-4 Дослідження матеріалів методами сучасної електронної апаратури КЕФ
1-ф09-5 Сучасні уявлення про простір і час КТФ
1-ф09-6 Схемотехніка для програмістів КПР
1-ф09-7 Комп’ютерна оптика КПР
1-ф09-8 Лазерні технології КПР
014 Середня освіта / ОП Середня освіта. Фізика
1-014.08-1 Демонстраційний експеримент при викладанні фізики КТФ
1-014.08-2 Шкільний фізичний експеримент КТФ
1-014.08-3 Актуальні питання астрономії та методики її навчання КТФ
1-014.08-4 Природничо-наукова картина світу КТФ
1-014.08-5 Базові задачі шкільного курсу фізики КТФ
1-014.08-6 Історія астрономічних досліджень КТФ
104 Фізика та астрономія / ОП Фізика та астрономія
1-104-1 Фізика металів КЕФ
1-104-2 Сучасні методи дифракційних досліджень плівкових матеріалів КЕФ
1-104-3 Комп’ютерне моделювання нелінійних фізичних систем КТФ
1-104-4 Електродинаміка суцільних середовищ КТФ
105 Прикладна фізика та наноматеріали / ОП Радіофізика, електроніка та оптоінформатика
1-105-1 Інтегральна оптика КПР
1-105-2 Вступ до наноелектроніки КПР
1-105-3 Основи вимірювань в прикладній фізиці КПР
1-105-4 Поширення радіохвиль КПР
1-105-5 Цифрова схемотехніка КПР
1-105-6 Поширення сигналів в інформаційних та телекомунікаційних мережах КПР  
122 Комп’ютерні науки / ОП Комп’ютерні науки
1-122-1 Комп’ютерні методи обробки даних ККН
1-122-2 Системне програмування ККН
1-122-3 Технології розробки серверного програмного забезпечення ККН
1-122-4 Додаткові розділи з програмування ККН
1-122-5 Сучасний інструментарій програміста ККН
1-122-6 Методологія тестування програмного забезпечення ККН
1-122-7 ООП: Патерни проєктування ККН
1-122-8 Програмування мікроконтролерів ККН
1-122-9 Функціональне та об’єктно-орієнтоване програмування мовою Python ККН
1-122-10 Робота з даними на Python III ККН
123 Комп’ютерна інженерія / ОП Комп’ютерна інженерія
1-123-1 Розробка мобільних додатків КЕО
1-123-2 Програмні засоби комп'ютерної графіки КЕО
1-123-3 Технології паралельного програмування КЕО
1-123-4 Криптографія в сучасних комп’ютерних технологіях КЕО
1-123-5 Асинхронне і багатопотокове програмування КЕО
1-123-6 Мікросервісна архітектура програмних систем КЕО
172 Електронні комунікації та радіотехніка / ОП Електронні комунікації та радіотехніка
1-172-1 Інформаційна безпека в телекомунікаціях КТС
1-172-2 Канальне кодування у системах зв’язку КТС
1-172-3 Модуляційні формати цифрових безпроводових систем зв’язку КТС
1-172-4 Програмні засоби імітаційного моделювання телекомунікаційних систем КТС
176 Мікро- та наносистемна техніка / ОП Мікро- та наносистемна техніка
1-176-1 Метрологія КПР
1-176-2 Поверхневі явища в напівпровідниках КПР
1-176-3 Імпульсні цифрові пристрої КПР
1-176-4 Теорія поля КПР
1-176-5 Функціональна електроніка КПР
1-176-6 Сучасні перетворювачі для сонячної енергетики КПР
 
за другим (магістерським рівнем)
 
Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
2-ф09-1 Сучасні операційні системи КЕО
2-ф09-2 Розробка розподілених програмних систем КЕО
2-ф09-3 Основи томографії та комп’ютерна томографія КПР
2-ф09-4 Спектральний і вейвлет аналіз КПР
2-ф09-5 Мікроконтролерні пристрої КПР
2-ф09-6 Принципи побудови мобільних систем зв’язку КТС
104 Фізика та астрономія / ОП Фізика та астрономія
2-104-1 Фізичні поля у загальній теорії відносності КТФ
2-104-2 Методи загальної теорії відносності КТФ
2-104-3 Сучасна теорія нерівноважних процесів КТФ
2-104-4 Основи комп’ютерного матеріалознавства КЕФ
2-104-5 Твердотільні датчики та сенсори КЕФ
2-104-6 Колективні квантові явища КТФ
2-104-7 Фізика квантових систем різної розмірності КТФ
105 Прикладна фізика та наноматеріали / ОП Радіофізика, електроніка та оптоінформатика
2-105-1 Мікроелектроніка НВЧ КПР
2-105-2 Інтелектуальні антенні системи КПР
2-105-3 Оптоінформатика КПР
2-105-4 Технологія виготовлення мікросхем КПР
122 Комп’ютерні науки / ОП Комп’ютерні науки
2-122-1 Методи розпізнавання образів ККН
2-122-2 Методи адаптивної обробки сигналів та зображень ККН
2-122-3 Програмування Embedded Systems ККН
2-122-4 Захист інформації в комп’ютерних мережах ККН
2-122-5 Бізнес-аналіз та управління вимогами в ІТ ККН
123 Комп’ютерна інженерія / ОП Комп’ютерна інженерія
2-123-1 Комп’ютерні системи штучного інтелекту КЕО
2-123-2 Сучасні технології обміну інформацією в Інтернет КЕО
172 Електронні комунікації та радіотехніка / ОП Електронні комунікації та радіотехніка
2-172-1 Множинний доступ у телекомунікаційних мережах КТС
2-172-2 Прикладна теорія телетрафіку та її застосування КТС
2-172-3 Стільникове планування безпроводових систем зв’язку КТС
2-172-5 Широкосмугові безпровідні телекомунікаційні технології КТС
176 Мікро- та наносистемна техніка / ОП Мікро- та наносистемна техніка
2-176-1 Радіофізичні методи та електронні системи медичної діагностики КПР
 
за третім (освітньо-науковим) рівнем  

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
3-ф09-1 Комп’ютерні технології в теорії конденсованих систем КТФ
104 Фізика та астрономія / ОП Фізика та астрономія
3-104-1 Основи сучасної теорії критичних явищ КТФ
3-104-2 Принципи фізичної кінетики КТФ
3-104-3 Методи досліджень в сучасній фізиці КТФ
105 Прикладна фізика та наноматеріали / ОП Прикладна фізика та наноматеріали
3-105-1 Мікрохвильові методи діагностики матеріалів КПР
3-105-2 Оптика наноструктур КПР
123 Комп’ютерна інженерія / ОП Комп’ютерна інженерія
3-123-1 Використання технологій Інтернет для обробки даних наукового експерименту КЕО
172 Електронні комунікації та радіотехніка / ОП Електронні комунікації та радіотехніка
3-172-1 Системи електронних комунікацій з випадковим доступом КТС
3-172-2 Компресія інформаційних сигналів у цифррових системах зв'язку КТС
176 Мікро- та наносистемна техніка / ОП Мікро- та наносистемна техніка
3-176-1 Елементна база квантових комп’ютерів КПР
3-176-2 Інтерфейси вбудованої електроніки КПР