Версія для друку

БЕФ (2023-2024 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем  

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
1-ф13-1 Педагогічні прийоми роботи на цифрових платформах при навчанні біології БФР
1-ф13-2 Еволюційні аспекти антропології та антропогенетики БФР
1-ф13-3 Індивідуальний розвиток та вікова фізіологія ББФ БВБ
1-ф13-4 Біохімічні основи алергології ББФ
1-ф13-5 Основи токсикології ББФ БВБ
1ф-13-6 Охорона і раціональне використання земельних ресурсів БГГ
1ф-13-7 Принципи охорони довкілля БЗЕ
1ф-13-8 Екопаразитологія БЗЕ
1-ф13-9 Біотехнології та проблеми довкілля БМБ
014 Середня освіта/ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
1-014-7-1 Біологічна і соціальна адаптивність людини БФР
1-014-7-2 Біологічно активні речовини рослин в житті людини БФР
1-014-7-3 Біологія лікарських рослин БФР
1-014-7-4 Селекція культурних рослин БФР
1-014-7-5 Етнічні рослини України в сучасному озелененні БФР
1-014-7-6 Біоенергетичні рослини в технологіях «зеленої енергетики» БФР
1-014-7-7 Класне керівництво БФР
1-014-7-8 Дослідницька та проєктна діяльність учнів БФР
1-014-7-9 Озеленення офісних та навчальних приміщень з елементами фітодизайну БФР
1-014-7-10 Декоративне садівництво і квітництво на пришкільній території БФР
1-014-7-11 Тренінгові технології навчання у процесі вивчення біології БФР
1-014-7-12 Методики і технології формування безпечного освітнього середовища БФР
091 Біологія, 091 Біологія та біохімія/ ОП «Біохімія та фізіологія»
1-091-2-1 Геноміка та протеоміка ББФ
1-091-2-2 Фізіологія автономної нервової системи ББФ
1-091-2-3 Екологічна біохімія ББФ
1-091-2-4 Фізіологічні основи здорового способу життя ББФ
1-091-2-5 Етологія ББФ
1-091-2-6 Біофізичні основи життєдіяльності ББФ
1-091-2-7 Біохімічні механізми ушкодження клітин ББФ
1-091-2-8 Біохімія глікоконьюгатів ББФ
1-091-2-9 Фізіологія вісцеральних систем ББФ
1-091-2-10 Фізіологія стресу ББФ
1-091-2-11 Радіаційна біохімія ББФ
1-091-2-12 Біоенергетика ББФ
091 Біологія, 091 Біологія та біохімія / ОП «Мікробіологія та вірусологія»
1-091-3-1 Біологія прокаріотів БМБ
1-091-3-2 Фізіолого-біохімічні особливості мікроорганізмів БМБ
1-091-3-3 Технічна мікробіологія БМБ
1-091-3-4 Методи біотехнологічних досліджень БМБ
1-091-3-5 Використання вірусів в біотехнологічних виробництвах БМБ
1-091-3-6 Біофізика вірусів БМБ
1-091-3-7 Мікробний синтез БМБ
1-091-3-8 Виділення фізіологічних груп мікроорганізмів БМБ
1-091-3-9 Епідеміологія бактеріальних і вірусних інфекцій БМБ
1-091-3-10 Патогенна мікобіота БМБ
1-091-3-11 Мікробіом організму людини БМБ
1-091-3-12 Мікроорганізми – збудники особливо небезпечних інфекцій БМБ
091 Біологія, 091 Біологія та біохімія /ОП Системна біологія та гідробіоресурси
1-091-4-1 Продуктивність біосистем БВБ
1-091-4-2 Екологія риб БВБ
1-091-4-3 Іхтіопатологія БВБ
1-091-4-4 Системна регуляція в біології БВБ
1-091-4-5 Водна токсикологія БВБ
1-091-4-6 Репродуктивні технології БВБ
1-091-4-7 Водна радіоекологія БВБ
1-091-4-8 Поведінкові реакції живих систем БВБ
1-091-4-9 Індустріальне рибництво БВБ
1-091-4-10 Експертиза якості водного середовища та продукції аквакультури БВБ
1-091-4-11 Біоекономіка БВБ, ЕММ
1-091-4-12 Гідробіологія природоохоронних об’єктів БВБ
091 Біологія, 091 Біологія та біохімія/ ОП «Біорізноманіття та ландшафтний дизайн»
1-091-5-1 Біологія герпетофауни і тераріумний бізнес БЗЕ
1-091-5-2 Основи арбористики та фітоергономіки БФР
1-091-5-3 Основи фітопатології культурних рослин БФР
1-091-5-4 Основи бьордвотчингу БЗЕ
1-091-5-5 Паразитарні хвороби домашніх тварин БЗЕ
1-091-5-6 Комахи у житті людини БЗЕ
1-091-5-7 Сучасні напрями біодизайну БЗЕ
1-091-5-8 Оранжерейне та промислове квітництво БФР
1-091-5-9 Фітодизайн в приватному озелененні БФР
1-091-5-10 Комахи-запилювачі БЗЕ
1-091-5-11 Сади в архітектурі будівель   БФР
1-091-5-12 Ботанічні сади і дендропарки України та світу БФР
091 Біологія/ ОП «Біоінформатика»
1-091-6-1 Молекулярна філогенія ББФ
1-091-6-2 Популяційна геноміка ББФ
1-091-6-3 Інтеграційна геноміка ББФ
1-091-6-4 Біоматеріали та біомоделювання ББФ
1-091-6-5 Біоенергетичні процеси БВБ
1-091-6-6 Розвиток біологічних систем БВБ
1-091-6-7 Синтетична біологія БВБ
1-091-6-8 Методи оптимізації ПОМ
1-091-6-9 Інформаційні системи та програмування ПОМ
1-091-6-10 Сучасні середовища програмування   ПОМ
101 Екологія/ ОП «Екологія»
1-101-1 Екологічні проблеми регіонів України БЗЕ
1-101-2 Фауна міст БЗЕ
1-101-3 Ґрунтова фауна в екологічному контролі БЗЕ
1-101-4 Біорізноманіття та екосистемні сервіси БЗЕ
1-101-5 Ресурсозберігаючі технології БГГ
1-101-6 Екофлора України БГГ
1-101-7 Сучасні технології в закритих екосистемах БГГ
1-101-8 Екологічний туризм БГГ
1-101-9 Менеджмент видами в рамках CITES БГГ
1-101-10 Системний аналіз в екології БЗЕ
1-101-11 Методи екологічних досліджень БЗЕ
1-101-12 Урбанофлора БГГ
162 Біотехнології та біоінженерія / ОП «Біотехнології та біоінженерія»
1-162-1 Білкова інженерія ББФ
1-162-2 Мікробні препарати для сільського господарства БМБ
1-162-3 Гігієнічні основи продуктів харчування БМБ
1-162-4 Технічна біоенергетика БМБ
1-162-5 Метаболізм мікроорганізмів БМБ
1-162-6 Селекція мікроорганізмів – продуцентів БАР БМБ
1-162-7 Нанобіотехнологія БМБ
1-162-8 Виробництво та застосування вакцин та сироваток БМБ
1-162-9 Технологія клітинних культур БМБ
1-162-10 Аналіз біотехнологічної продукції БМБ
1-162-11 Основи генетичної та біоінженерії БМБ
1-162-12 Технології отримання стовбурових клітин БМБ
 
за другим (магістерським рівнем)  

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
2-ф13-1 Біоетичні проблеми біотехнології БМБ
2-ф13-2 Екстремальна фізіологія ББФ
2-ф13-3 Основи психогенетики БФР
2ф-13-4 Екологічна ситуація у зонах відпочинку БЗЕ
2ф-13-5 Альтернативні та поновлювальні джерела енергії БГГ
014 Середня освіта/ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
2-014-5-1 Біосоціальний аналіз особливостей антропогенезу БФР
2-014-5-2 Методологія профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю БФР
2-014-5-3 Основи тайм-менеджменту в житті та професійній діяльності БФР
2-014-5-4 Фітоіндикація та фітомоніторинг стану довкілля БФР
2-014-5-5 Методика і організація педагогічного експерименту БФР
2-014-5-6 Методика проведення краєзнавчих екскурсій з біології БФР
2-014-5-7 Тестові технології у викладанні природничих  дисциплін БФР
2-014-5-8 Шкільна біологічна освіта в контексті вимог НУШ (Концепції Нової української школи) БФР
091 Біологія та біохімія / ОП «Біосистеми та ландшафтний дизайн»
2-091-3-1 Шкідники присадибних ділянок БЗЕ
2-091-3-2 Естетика садового мистецтва та ландшафтного дизайну БФР
2-091-3-3 Збереження та оптимізація біорізноманіття БЗЕ
2-091-3-4 Бонсаї, топіари та формові сади БФР
2-091-3-5 Біологічні методи захисту рослин БЗЕ
2-091-3-6 Біотехнія птахів БЗЕ
2-091-3-7 Теорія і практика інтродукції рослин БФР
2-091-3-8 Сучасні тенденції та інноваційні технології в ландшафтному дизайні БФР
091 Біологія та біохімія/ОП «Системна біологія та гідробіоресурси»
2-091-4-1 Біоніка БВБ
2-091-4-2 Основи гідроекологічної експертизи БВБ
2-091-4-3 Біологія відтворення гідробіонтів БВБ
2-091-4-4 Пермакультура БВБ
2-091-4-5 Популяційна біологія БВБ
2-091-4-6 Кріорепродуктивні технології в аквакультурі БВБ
2-091-4-7 Антропозоонозні хвороби риб БВБ
2-091-4-8 Біоелектрогенез БВБ
091 Біологія та біохімія/ ОП «Біохімія та фізіологія»
2-091-5-1 Молекулярні основи генної інженерії ББФ
2-091-5-2 Медична біохімія ББФ
2-091-5-3 Порівняльна фізіологія ББФ
2-091-5-4 Методи досліджень функціональних можливостей організму ББФ
2-091-5-5 Молекулярні механізми нейродегенерації ББФ
2-091-5-6 Біохімічні механізми функціонального харчування ББФ
2-091-5-7 Токсикологія лікарських засобів ББФ
2-091-5-8 Біохімія старіння ББФ
101 Екологія/ ОП «Екологія»
2-101-1 Оцінка стійкості екосистем БЗЕ
2-101-2 Мілітарна екологія БЗЕ
2-101-3 Міжнародна екологічна політика БГГ
2-101-4 Прикладна екологія БГГ
2-101-5 Екологічні основи стратегії сталого розвитку БЗЕ
2-101-6 Екологія та раціональне використання промислових тварин БЗЕ
2-101-7 Антропогенні екосистеми БЗЕ
2-101-8 Екологічні проблеми використання пестицидів БЗЕ
162 Біотехнології та біоінженерія / ОП «Біотехнології та біоінженерія»
2-162-1 Біотехнології в сільському господарстві БМБ
2-162-2 Фармакологічна біотехнологія БМБ
2-162-3 Іммобілізовані клітини та ферменти в біотехнології БМБ
2-162-4 Технологія виробництва ІБП БМБ
2-162-5 Біотест-системи в біотехнології БМБ
2-162-6 Метагеномний аналіз в біотехнології БМБ
2-162-7 Біоконверсія БМБ
2-162-8 Сучасні методи вірусної біоінженерії БМБ
 
за третім (освітньо-науковим) рівнем:  

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
3-ф13-2 Екологічні аспекти хімії ґрунтів БГГ
091 Біологія, 091 Біологія та біохімія/ ОП «Біологія»
3-091-1 Основи глікобіології ББФ
3-091-2 Нейрохімія ББФ
3-091-3 Імунохімічні методи досліджень ББФ
3-091-4 Механізми стійкості до антимікробних препаратів мікробіому організму людини БМБ
3-091-5 Енергетичні процеси у прокаріотів різних систематичних груп БМБ
3-091-6 Біологічні ефекти радіації в низьких дозах БВБ
3-091-7 Радіобіологія гідробіонтів БВБ
3-091-8 Кріобіологія БВБ
3-091-9 Екологічні проблеми степової зони України БЗЕ
3-091-10 Новітні тренди в сучасній екології БГГ
3-091-11 Типологічні основи степового лісорозведення БГГ
3-091-12 Регуляція процесів росту та розвитку рослин БФР
3-091-13 Фізіологія і генетика адаптогенезу рослин БФР
101 Екологія/ ОП «Екологія»
3-101-1 Роль тварин у біогеоценозах БЗЕ
3-101-2 Технології природоохоронної діяльності в Україні БЗЕ
3-101-3 Просторова екологія БЗЕ
3-101-4 Антропогенна трансформація фітобіоти БГГ
3-101-5 Відновлення антропогенно порушених ґрунтів БГГ
3-101-6 Екологія ґрунтів БГГ
3-101-7 Актуальні напрями екологічних досліджень БЗЕ
3-101-8 Техногенно-екологічна та радіаційна безпека БГГ