Версія для друку

ФТФ (2023-2024 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф10-1 Безпека проживання у мегаполісах ТБЖ
1-ф10-2 Вплив ракетно – космічної техніки на навколишнє середовище ТБЖ
1-ф10-3 Комп‘ютерні інженерні технології  ТМТ
1-ф10-4 Гідрогазодинамічні процеси в системах ракет ТДБ
1-ф10-5 Сучасні теплові двигуни багатосередовищних безпілотних апаратів ТДБ
1-ф10-6 Space Missions and Control Systems. ТРК
1-ф10-7 Автоматизація процесів підготовки проектно – конструкторської документації   ТРК
1-ф10-8 Сучасні функціональні матеріали _ІІ_3 ТРК
1-ф10-9 Основи технологічної підготовки виробництва і технологічних процесів _ІІ_4 ТРК
1-ф10-10 Обчислювальні методи в механічних системах  ТМТ
1-ф10-11 Принципи побудови космічних апаратів _ІІ_3 ТКІ
1-ф10-12 Методи пошуку інноваційних технічних рішень (ТРІЗ) ТКІ
1-ф10-13 Принципи побудови систем керування космічних апаратів ТКІ
1-ф10-14 Методи та засоби захисту інформації ТКІ
125 Кібербезпека та захист інформації / ОП Кібербезпека та системи технічного захисту
1-125-1 Управління інформаційною безпекою ТКІ
1-125-2 Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації ТКІ
1-125-3 Автоматизовані системи контролю доступом ТКІ
1-125-4 Системи банківської безпеки ТКІ
1-125-5 Засоби і системи технічного забезпечення автоматизованої обробки інформації ТКІ
1-125-6 Мікропроцесори в системах технічного захисту інформації ТКІ
1-125-7 Основи цифрової обробки сигналів та зображень ТКІ
1-125-8 Електромагнітна сумісність та завадостійкість систем технічного захисту інформації ТКІ
1-125-9 Інтелектуальний аналіз даних ТКІ
1-125-10 Сучасні методи біометричної ідентифікації в задачах захисту від несанкціонованого доступу ТКІ
1-125-11 Системи автоматизованого проектування електронних пристроїв захисту інформації ТКІ
1-125-12 Сучасні комплексні системи технічного захисту ТКІ
131 Прикладна механіка / ОП Інжиніринг механотронних і робототехнічних систем
1-131-2-1 Системи масового обслуговування  ТМТ
1-131-2-2 Програмування мікроконтролерів та мікрокомп'ютерів  ТМТ
1-131-2-3 Математичне моделювання руху виробничих роботів  ТМТ
1-131-2-4 Використання симуляторів для моделювання руху роботів ТМТ
1-131-2-5 Математичні основи робототехнічних систем ТМТ
1-131-2-6 Прикладні аспекти в технічній механіці ТМТ
1-131-2-7 Управління в робототехнічних системах ТМТ
1-131-2-8 Промислова робототехніка ТМТ
1-131-2-9 Електричні приводи роботів ТМТ
1-131-2-10 Інженерні розрахунки на міцність робототехнічних систем ТМТ
1-131-2-11 Програмування руху виробничих роботів ТМТ
1-131-2-12 Інформаційні пристрої в механотроніці ТМТ
132 Матеріалознавство / ОП Матеріалознавство
1-132-1 Порошкові та композиційні матеріали ТРК
1-132-2 Еластомерні матеріали та вироби на їх основі ТРК
1-132-3 Наноматеріали і нанотехнології ТРК
1-132-4 Методи локальної поверхневої обробки та відновлення виробів ТРК
1-132-5 Інструменти та методи спеціальної розмірної обробки ТРК
1-132-6 Математичне моделювання та оптимізація технологічних процесів і матеріалів ТРК
1-132-7 Теорія зварювання і паяння ТРК
1-132-8 Технологія зварювального виробництва ТРК
1-132-9 Комп'ютерні системи автоматизованої підготовки виробництва ТРК
1-132-10 Інтегровані та комп’ютерні технології в машинобудуванні ТРК
1-132-11 Заготівельне виробництво ТРК
1-132-12 Формалізація задачі оптимізації технологічних процесів і матеріалів ТРК
133 Галузеве машинобудування / ОП  Галузеве машинобудування
1-133-1-1 Порошкові та композиційні матеріали ТРК
1-133-1-2 Еластомерні матеріали та вироби на їх основі ТРК
1-133-1-3 Наноматеріали і нанотехнології ТРК
1-133-1-4 Методи локальної поверхневої обробки та відновлення виробів ТРК
1-133-1-5 Інструменти та методи спеціальної розмірної обробки ТРК
1-133-1-6 Математичне моделювання та оптимізація технологічних процесів і матеріалів ТРК
1-133-1-7 Теорія зварювання і паяння ТРК
1-133-1-8 Технологія зварювального виробництва ТРК
1-133-1-9 Комп'ютерні системи автоматизованої підготовки виробництва ТРК
1-133-1-10 Інтегровані та комп’ютерні технології в машинобудуванні ТРК
1-133-1-11 Заготівельне виробництво ТРК
1-133-1-12 Формалізація задачі оптимізації технологічних процесів і матеріалів ТРК
133 Галузеве машинобудування / ОП  Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв
1-133-2-1 Інструментальні матеріали та інструментальне забезпечення виробництва ТРК
1-133-2-2 Принципи та методики проектування технологічних процесів обробки тиском ТРК
1-133-2-3 Математичні методи підготовки виробництва ТРК
1-133-2-4 Підвищення ефективності виробництва на стадії освоєння нових видів продукції ТРК
1-133-2-5 Проектування машинобудівних цехів ТРК
1-133-2-6 Технологія виробництва типових деталей ТРК
1-133-2-7 Технічна іноземна мова (англійська) ТРК
1-133-2-8 Теорія розв’язання винахідницьких задач ТРК
1-133-2-9 Технологічні процеси утворення рознімних та нерознімних з’єднань ТРК
1-133-2-10 Технології складального виробництва ТРК
1-133-2-11 Технології експлуатації, обслуговування та ремонту машин ТРК
1-133-2-12 Технічна діагностика та контроль стану технологічного обладнання ТРК
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка / ОП Авіаційна та ракетно-космічна техніка
1-134-1-1- Бойові ракетні системи. Загальні відомості ТРК
1-134-1-2 Технології виробництва літальних апаратів ТРК
1-134-1-3 Проєктування ракет- носіїв ТРК
1-134-1-4 Системи управління виробничими процесами ТРК
1-134-1-5 Комп’ютерні системи автоматизованої підготовки виробництва ТРК
1-134-1-6 Основи проєктування літальних апаратів ТРК
1-134-1-7 Технологія обробки спецматеріалів ТРК
1-134-1-8 Механіка космічного польоту ТРК
1-134-1-9 Основи проєктування систем життєзабезпечення ракет-носіїв ТРК
1-134-1-10 Основи обробки металів тиском ТРК
1-134-1-11 Методи оптимального проєктування літальних апаратів ТРК
1-134-1-12 Конструювання ракет-носіїв ТРК
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка / ОП Ракетні двигуни
1-134-2-1 Основи теорії двигунів багатосередовищних безпілотних апаратів ТДБ
1-134-2-2 Проектування двигунних установок багатосередовищних безпілотних апаратів ТДБ
1-134-2-3 Проектування сучасних систем охолодження двигунів ТДБ
1-134-2-4 Проектування і конструювання сучасних ракетних двигунів ТДБ
1-134-2-5 Сучасні методи чисельного моделювання процесів в камерах згоряння двигунів ТДБ
1-134-2-6 Проривні технології в наддуванні паливних баків двигунних установок ТДБ
1-134-2-7 Системи регулювання параметрів ракетних двигунів ТДБ
1-134-2-8 Динамічні процеси в ракетних двигунах ТДБ
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка / ОП Проєктування, виробництво та експлуатація безпілотних систем і комплексів
1-134-3-1 Конструкційні неметалеві й композиційні матеріали ТРК
1-134-3-2 Проектування двигунних установок безпілотних апаратів ТДБ
1-134-3-3 Технології композиційних матеріалів ТРК
1-134-3-4 Комп'ютерні системи автоматизованої підготовки виробництва ТРК
1-134-3-5 Операційні системи систем автоматизованого керування БПСК ТКІ
1-134-3-6 Основи моделювання систем автоматизованого керування БПСК ТКІ
1-134-3-7 Надійність БПСК ТРК
1-134-3-8 Системи наведення БПСК ТКІ
1-134-3-9 Випробування систем і агрегатів БПСК ТРК
1-134-3-10 Основи FPV систем ТКІ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / ОП Відновлювані джерела енергії та енергоефективні технології
1-141-1 Цикли теплових двигунів ТДБ
1-141-2 Комп'ютерне моделювання технічних систем ТДБ
1-141-3 Додаткові розділи з електротехніки ТДБ
1-141-4 Енергетичний потенціал України ТДБ
1-141-5 Застосування енергії моря ТДБ
1-141-6 Основи моделювання динамічних процесів в енергетичних установках ТДБ
1-141-7 Виміри в електроенергетичних агрегатах ТДБ
1-141-8 Цикли паросилових установок ТДБ
1-141-9 Теплові насоси ТДБ
1-141-10 Особливості течії газів в енергоустановках ТДБ
1-141-11 Енергоустановки на основі фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії ТДБ
1-141-12 Основи проектування повітряних агрегатів ТДБ
173 Авіоніка / ОП Системи керування і телекомунікації літальних апаратів та наземних комплексів
1-173-1 Аналіз даних і планування експерименту в системах автоматизованого керування ТКІ
1-173-2 Основи статистичної обробки даних ТКІ
1-173-3 Операційні системи САК ТКІ
1-173-4 Об`єктно-орієнтоване програмування ТКІ
1-173-5 Комп’ютерне моделювання динамічних систем ТКІ
1-173-6 Основи моделювання систем автоматизованого керування ТКІ
1-173-7 Системи передачі даних ТКІ
1-173-8 Принципи побудови супутникових систем зв’язку ТКІ
1-173-9 Основи організаційно-технічних систем ТКІ
1-173-10 Супутникові системи ТКІ
1-173-11 Керування космічними системами ТКІ
1-173-12 Принципи побудови систем керування ракет-носіїв ТКІ
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / ОП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
1-174-1 Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації ТКІ
1-174-2 Поля і хвилі в системах автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологіях ТКІ
1-174-3 Технічні засоби автоматизації ТКІ
1-174-4 Методи діагностики та контролю складних систем ТКІ
1-174-5 Основи тестування програмного забезпечення комп'ютерно-інтегрованих технологій ТКІ
1-174-6 Автоматизація систем підтримки прийняття рішень ТКІ
1-174-7 Елементи контрольно-вимірюючих приладів ТКІ
1-174-8 Комп`ютерно-інтегровані системи діагностики та контролю ТКІ
1-174-9 Системи автоматизованого проектування AltiumDesigner ТКІ
1-174-10 Системи автоматизованого проектування CAD, CAM, CAE ТКІ
1-174-11 Програмні засоби інтегрованих систем у виробництві ТКІ
1-174-12 Автоматизовані системи на виробництві ТКІ
183 Технології захисту навколишнього середовища / ОП Екоаналітика та техногенна безпека
1-183-01 Світові екологічні катастрофи ТБЖ
1-183-02 Директиви ЄС з охорони довкілля ТБЖ
1-183-03 Регіональні екологічні проблеми ТБЖ
1-183-04 Прогнозування впливу техногенних небезпек ТБЖ
1-183-05 Вплив архітектури міста на умови комфортного проживання ТБЖ
1-183-06 Екотектура курортних зон ТБЖ
1-183-07 Екологічна токсикологія ТБЖ
1-183-08 Екологічні загрози, спричинені війною ТБЖ
1-183-09 Аналітика курортів і курортних зон ТБЖ
1-183-10 Кухні народів світу ТБЖ
 
за другим (магістерським рівнем)

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф10-1 Новітні системи та технології ТКІ
2-ф10-2 Основи формування угрупувань супутникових систем ТКІ
2-ф10-3 Статистичні та оптимізаційні задачі обробки великих масивів даних ТРК
2-ф10-4 Технології 3D друку для синтезу деталей ракетно-космічної техніки ТРК
2-ф10-5 Автономні мобільні роботи ТМТ
2-ф10-6 Випробування ракетних двигунів ТДБ
2-ф10-7 Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі ТРК
2-ф10-8 Сучасні бойові ракетні системи і комплекси ТРК
131 Прикладна механіка / ОПП Прикладна механіка
2-131-1 Цифрові системи керування  ТМТ
2-131-2 Гнучкі виробничі системи  ТМТ
2-131-3 Мікропроцесорна схемотехніка  ТМТ
2-131-4 Експертні методи в задачах прикладної механіки  ТМТ
2-131-5 Моделювання механотронних систем  ТМТ
2-131-6 Статистичні методи аналізу в прикладних дослідженнях ТМТ
132 Матеріалознавство / ОПП Матеріалознавство
2-132-1 Способи зміцнення та розробка матеріалів покриття для захисту деталей ракетно-космічної техніки ТРК
2-132-2 Обладнання заготівельного виробництва ТРК
2-132-3 Проектування машинобудівних цехів ТРК
2-132-4 Обробка матеріалів тиском ТРК
2-132-5 Інтегровані системи проектування та керування виробничими процесами ТРК
2-132-6 Моделювання технологічних процесів виготовлення деталей у ракетобудуванні ТРК
133 Галузеве машинобудування / ОПП Галузеве машинобудування
2-133-1 Проектування багатофункціональних металообробних комплексів ТРК
2-133-2 Системи управління виробництвом в машинобудуванні ТРК
2-133-3 Діагностування та технічне обслуговування машин ТРК
2-133-4 Космічні технології та матеріалознавство ТРК
2-133-5 Інтегровані системи проектування та керування виробничими процесами ТРК
2-133-6 Моделювання технологічних процесів виготовлення деталей у ракетобудуванні ТРК
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка/ ОПП Технології виробництва літальних апаратів
2-134-1-1 Технологія виробництва твердопаливних двигунів ТРК
2-134-1-2 Випробування на герметичність літальних апаратів ТРК
2-134-1-3 Космічні технології та матеріалознавство ТРК
2-134-1-4 Інженерні розрахунки в САЕ-системах ТРК
2-134-1-5 Параметричне моделювання ТРК
2-134-1-6 Проектування систем живлення ЛА ТРК
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка / ОПП Ракетні двигуни та енергетичні установки
2-134-2-1 Моделювання складних технічних систем ТДБ
2-134-2-2 Моделювання внутрішньо камерних процесів ТДБ
2-134-2-3 Двигуні установки перспективних схем ТДБ
2-134-2-4 Проєктування газореактивних систем поділу ступенів ТДБ
2-134-2-5 Перспективні палива і добавки ТДБ
2-134-2-6 Проєктування перспективних систем постачання палива ТДБ
2-134-2-7 Проєктування систем поділу ступенів ракет-носіїв ТРК
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка / ОПП Космічні інформаційні технології
2-134-3-1 Системи автоматизованої підготовки виробництва та виробничих процесів ТРК
2-134-3-2 Автоматизовані системи керування процесами життєвого циклу виробів ТРК
2-134-3-3 Інформаційно-вимірювальні технології у виробництві літальних апаратів ТРК
2-134-3-4 Інформаційні технології в методах неруйнівного контролю ТРК
2-134-3-5 Побудова космічних інформаційних систем на базі угрупувань мікросупутників ТРК
2-134-3-6 Проектування та розрахунок трансформерних космічних конструкцій ТРК
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / ОПП Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
2-141-1 Альтернативна енергетика ТДБ
2-141-2 Воднева енергетика ТДБ
2-141-3 Експлуатація та обслуговування сонячних енергоустановок ТДБ
2-141-4 Дослідження сучасного ринку енергозберігаючих технологій ТДБ
2-141-5 Прямі перетворювачі енергії ТДБ
2-141-6 Моделювання в енергетиці ТДБ
173 Авіоніка / ОПП Авіоніка
2-173-1 Супутникові системи ТКІ
2-173-2 Системи керування ракет-носіїв ТКІ
2-173-3 Антени і антенні системи ТКІ
2-173-4 Основи мережних інформаційних технологій ТКІ
2-173-5 Системи керування космічних апаратів ТКІ
2-173-6 Радіолінії космічних апаратів ТКІ
2-173-7 Теорія польоту космічних апаратів ТКІ
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2-174-1 Математичні методи обробки експериментальних досліджень складних технічних об'єктів ТКІ
2-174-2 Теоретичні основи комп'ютерної обробки цифрових зображень в задачах контроля складних технічних об'єктів ТКІ
2-174-3 Комп'ютерні технології дослідження деформаційно-міцністних властивостей тонкостінних елементів конструкцій з дефектами ТКІ
2-174-4 Комп'ютерно-інтегровані технології дослідженнях міцності неоднорідних оболонково-пластинчастих конструкцій з використанням методів голографічної інтерферометрії ТКІ
2-174-5 Програмні та апаратні засоби комп`ютерно-інтегрованих технологій ТКІ
2-174-6 Автоматизоване навчання операторів ергатичних систем ТКІ