Версія для друку

ФМТДР (2023-2024 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем
 
Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
1-ф14-1 Основи нутриціології РКД
1-ф14-2 Основи валеології РКД
1-ф14-3 Професійна етика РКД
1-ф14-4 Вікові особливості харчування РКД
1-ф14-5 Паліативна та хоспісна допомога РКД
1-ф14-6 Дієтичні консультації з елементами дієтотерапії РКД
1-ф14-7 Економіка охорони здоров’я: маркетинг медичних послуг РКД
1-ф14-8 Конфлікт і гармонія особистості та суспільства РСР
1-ф14-9 Філософсько-правові та медико-соціальні аспекти дослідження проблеми евтаназії РСР
                                223 Медсестринство/ОП «Медсестринство»
1-223-1 Медсестринські теорії та процес РКД
1-223-2 Психіатрія та терапія залежностей РКД
1-223-3 Догляд за пацієнтом з захворюваннями органів травлення РКД
1-223-4 Догляд за пацієнтом в педіатрії РКД
1-223-5 Медичне та фармацевтичне товарознавство РКД
1-223-6 Медсестринство для дітей з особливими потребами РКД
1-223-7 Інтегроване ведення хвороб дитячого віку РКД
1-223-8 Наукові підходи до організації та проведення доклінічних досліджень РКД
1-223-9 Біоетичні аспекти наукових досліджень в медичній сфері РКД
1-223-10 Догляд за пацієнтом з серцево-судинними захворюваннями РКД
1-223-11 Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка РКД
1-223-12 Особливості харчування при особливих фізіологічних станах та у різних вікових групах РКД
224 Технології медичної діагностики та лікування /ОП «Технології медичної діагностики та лікування»
1-224-1 Основи лабораторного аналізу РКД
1-224-2 Основи планування сім’ї та репродуктивне здоров’я РКД
1-224-3 Неврологія з оцінкою результатів досліджень РКД
1-224-4 Психіатрія і наркологія з оцінкою результатів дослідження РКД
1-224-5 Спадкова патологія РКД
1-224-6 Медична мікологія РКД
1-224-7 Основи ДНК-діагностики РКД
1-224-8 Професійні захворювання в сучасних умовах РКД
1-224-9 Профілактика хвороб цивілізації за стандартами доказової медицини РКД
1-224-10 Інформаційні технології в медицині РКД
1-224-11 Безпечний лікарняний простір. Епідемії та пандемії РКД
1-224-12 Нутриціологія здорового харчування РКД
227 Терапія та реабілітація /ОП «Фізична терапія, ерготерапія»  
1-227-1 Основи універсального дизайну та адаптаційних технологій у фізичній терапії, ерготерапії РКД
1-227-2 Основи догляду за хворими та неповноспроможними особами РКД
1-227-3 Фізична терапія для осіб з особливими потребами РКД
1-227-4 Фізична терапія при порушеннях опорнорухового апарату РКД
1-227-5 Психогігієна, психопрофілактика та реабілітація в закладах охорони здоров’я РКД
1-227-6 Обстеження та оцінка стану здоров’я РКД
1-227-7 Біомеханіка з клінічною кінезіологією РКД
1-227-8 Основи травматології та ортопедії РКД
1-227-9 Долікарська медична допомога при невідкладних станах та надзвичайних ситуаціях РКД
1-227-10 Основи кардіології та пульмонології РКД
1-227-11 Спортивне і превентивне харчування РКД
1-227-12 Сучасні тренди у навчанні нутриціології та дієтології РКД
231 Соціальна робота/ОП «Соціальна робота»
1-231-1 Доброчесність академічного письма РСР
1-231-2 Профорієнтаційна практика РСР
1-231-3 Деонтологія соціальної роботи РСР
1-231-4 Соціальна робота на підприємстві РСР
1-231-5 Філософські засади соціальної роботи РСР
1-231-6 Соціальна геронтологія РСР
1-231-7 Економіка та маркетинг соціальної роботи РСР
1-231-8 Соціальне страхування та пенсійне забезпечення РСР
1-231-9 Державне управління та місцеве самоврядування РСР
1-231-10 Соціально-педагогічна практика РСР
1-231-11 Організація та методи волонтерської роботи РСР
1-231-12 Лідерство та управління розвитком персоналу РСР
 
за другим (магістерським рівнем)
 
Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
2-ф14-1 Клінічна психологія для соціальних працівників РКД
2-ф14-2 Дієтологія як система оздоровлення та лікування РКД
2-ф14-3 Соціальна робота в громаді РСР
2-ф14-4 Надання паліативної та хоспісної допомоги РСР
223 Медсестринство/ОП «Медсестринство»
2-223-1 Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї РКД
2-223-2 Клінічна психологія у медсестринстві РКД
2-223-3 Медсестринський діагноз РКД
2-223-4 Громадське здоров`я та громадське медсестринство РКД
2-223-5 Актуальні питання гематології та трансфузіології РКД
2-223-6 Технології збереження психічного здоров'я РКД
2-223-7 Клінічне медсестринство в радіології РКД
2-223-8 Основи психотерапії в медсестринській діяльності РКД
224 Технології медичної діагностики та лікування /ОП «Технології медичної діагностики та лікування»
2-224-1 Епідеміологія та інфекційний контроль. Епідемії та пандемії РКД
2-224-2 Організація лабораторної служби та система управління якістю лабораторних досліджень РКД
2-224-3 Клінічна психологія в лабораторних технологіях РКД
2-224-4 Моніторинг лікувальних препаратів РКД
2-224-5 Сучасні проблеми та наукові напрямки в охороні здоров’я РКД
2-224-6 Актуальні питання сексології та сексопатології РКД
2-224-7 Антибіотики та раціональна антибіотикотерапія РКД
2-224-8 Основи раціонального та оздоровчого харчування РКД
231 Соціальна робота/ОП «Соціальна робота»
2-231-1 Актуальні питання удосконалення професійної комунікації фахівця із соціальної роботи РСР
2-231-2 Тренінг з підготовки фахівців до роботи з кандидатами у прийомні батьки та батьки-вихователі РСР
2-231-3 Методологія системного підходу та аналізу РСР
2-231-4 Тренінг з підготовки до роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах РСР
2-231-5 Соціальна профілактика РСР
2-231-6 Соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами у сучасній Україні РСР
2-231-7 Волонтерська практика РСР
2-231-8 Проєктувальна практика РСР

за третім (освітньо-науковим) рівнем:

Код

дисципліни

Назва дисципліни

Кафедра (шифр)

Максимальна кількість (за наявності)

дисципліни галузевого спрямування

224 Технології медичної діагностики та лікування /ОП «Технології медичної діагностики та лікування»

3-224-1

Епідеміологія, діагностика та контроль інфекцій в умовах епідемічних ризиків та пандемій

РКД

необмежена

3-224-2

Управління лабораторною службою у медичних закладах

РКД

необмежена

3-224-3

Медична та соціальна реабілітація

РКД

необмежена

3-224-4

Контроль якості лабораторних досліджень

РКД

необмежена

3-224-5

Основи комунікації в медичному середовищі

РКД

необмежена

3-224-6

Діагностика мікозів

РКД

необмежена

3-224-7

Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка

РКД

необмежена

3-224-8

Основи травматології та ортопедії

РКД

необмежена