Версія для друку

ФЕК (2023-2024 н.р.)

 за першим (бакалаврським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
1-ф06-1 Міжнародний менеджмент: сучасні кейси ЕММ
1-ф06-2 Комунікаційний менеджмент: тренінг курс ЕММ
1-ф06-3 Соціально-етичний маркетинг ЕММ
1-ф06-4 Екологічний маркетинг ЕММ
1-ф06-5 Європейський зелений курс та стандарти свідомого споживання ЕММ
1-ф06-6 Тренінг-курс «Створення власного бізнесу» ЕУП
1-ф06-7 Підприємництво та бізнес-культура ЕУП
1-ф06-8 Бізнес в соціальних мережах ЕУП
1-ф06-9 Тренінг курс «Працевлаштування та професійний успіх» ЕУП
1-ф06-10 Підприємництво та бізнес-тенденції діджиталізації ЕУП
1-ф06-11 Віртуалізація економіки ЕМФ
1-ф06-12 Економіка енергетичної безпеки ЕМФ
1-ф06-13 Управління експорт­но-імпортними операціями ЕЕУ
1-ф06-14 Митні процедури у міжнародній торгівлі ЕЕУ
1-ф06-15 Офшоризація світової економіки ЕЕУ
1-ф06-16 Центральний банк та грошово-кредитна політика ЕФБ
1-ф06-17 Страхові послуги ЕФБ
1-ф06-18 Біржовий ринок цінних паперів ЕФБ
1-ф06-19 Туристичні дестинації ЕТГ
1-ф06-20 Екстремальні види туризму ЕТГ
1-ф06-21 Європейський сталий туризм ЕТГ
1-ф06-22 Бізнес-інжиніринг в закладах гостинності ЕТГ
1-ф06-23 Брендинг закладів гостинності ЕТГ
1-ф06-24 Креативні індустрії в сфері гостинності ЕТГ
1-ф06-25 Data analysis: сучасні інструменти економічного аналізу ЕМО
1-ф06-26 Фінансова математика та інвестиційний аналіз ЕМО
1-ф06-27 Оптимізація логістичних мереж та транспортних систем ЕМО
1-ф06-28 Теорія ігор: мистецтво стратегічного мислення у житті та бізнесі ЕМО
1-ф06-29 Управлінські інформаційні системи ЕМО
1-ф06-30 Діджиталізація економіки ЕМО
1-ф06-31 Бізнес-статистика ЕМО
1-ф06-32 Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень ЕМО
1-ф06-33 Оптимізація оподаткування на підприємствах ЕМО
051 Економіка /ОП «Бізнес-аналітика»
1-051-1-1 Автоматизація документообігу ЕМО
1-051-1-2 Економічна статистика ЕМО
1-051-1-3 Соціальна статистика ЕМО
1-051-1-4 Аналіз в галузях економіки ЕМО
1-051-1-5 Статистика фінансів ЕМО
1-051-1-6 Статистичний аналіз нелінійних економічних систем ЕМО
1-051-1-7 Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття соціальних і екологічних рішень ЕМО
1-051-1-8 Системи управління якістю ЕМО
1-051-1-9 Статистика зовнішньоекономічної діяльності ЕМО
1-051-1-10 Соціально-економічні моделі взаємодії урядових та неурядових структур ЕМО
1-051-1-11 Інформаційна безпека ЕМО
1-051-1-12 Облікова аналітика економічної діяльності підприємства ЕМО
051 Економіка /ОП «Економічна кібернетика» 051 Економіка /ОП «Цифрова та інформаційна економіка»
1-051-2-1 Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів ЕМО
1-051-2-2 Оптимізація управлінських рішень: моделі та методи ЕМО
1-051-2-3 Теорія масового обслуговування: моделі, які змінюють повсякденне життя ЕМО
1-051-2-4 Імітаційне моделювання економічних систем ЕМО
1-051-2-5 Економічний ризик: методи оцінки та управління ЕМО
1-051-2-6 Управління запасами: методи, моделі, інструменти ЕМО
1-051-2-7 Нейрокомп’ютерні технології та еволюційні розрахунки в економіці ЕМО
1-051-2-8 Кількісні методи моделювання та прогнозування економічних процесів ЕМО
1-051-2-9 Стохастичні процеси та моделі в економіці ЕМО
051 Економіка /ОП «Цифрова та інформаційна економіка»
1-051-3-10 Смарт-технології в економіці ЕМО
071 Облік і оподаткування /ОП «Облік і оподаткування»
1-071-1 Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях ЕМО
1-071-2 Податкові ризики на підприємствах ЕМО
1-071-3 Облік і звітність на підприємствах малого бізнесу ЕМО
1-071-4 Облікова політика підприємства ЕМО
1-071-5 Комплексні перевірки підприємств контролюючими органами ЕМО
1-071-6 Електронний документообіг ЕМО
1-071-7 Діджитал-облік ЕМО
1-071-8 Судово-бухгалтерська експертиза ЕМО
1-071-9 Облік зовнішньоекономічної діяльності ЕМО
1-071-10 Облік на підприємствах ресторанного бізнесу ЕМО
1-071-11 Облік у торгівлі ЕМО
1-071-12 Облік у сільському господарстві ЕМО
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / ОП Фінанси, банківська справа та страхування
1-072-1 Бізнес та фінанси ЕФБ
1-072-2 Фінансово-економічні ризики ЕФБ
1-072-3 Безпека банківської діяльності ЕФБ
1-072-4 Моніторинг фінансово-кредитної діяльності ЕФБ
1-072-5 Фінансовий контроль ЕФБ
1-072-6 Аналіз банківської діяльності ЕФБ
1-072-7 Інвестиційний аналіз ЕФБ
1-072-8 Бюджетування діяльності суб'єктів підприємництва ЕФБ
1-072-9 Фінансово-економічні розрахунки ЕФБ
073 Менеджмент / ОП Міжнародний менеджмент
1-073-1-1 Зелений HR менеджмент: світові практики ЕММ
1-073-1-2 Крос-культурний менеджмент: ефективні  практики ЕММ
1-073-1-3 Управління витратами в міжнародному бізнесі ЕММ
1-073-1-4 Як залучати гранти та приймати участь у міжнародних проектах? ЕММ
1-073-1-5 Науковий дослідницький практикум ЕММ
1-073-1-6 Корпоративна культура світового бізнесу ЕММ
1-073-1-7 Організаційна поведінка у міжнародних компаніях ЕММ
1-073-1-8 Менеджмент якості у міжнародних бізнес-процесах ЕММ
1-073-1-9 Сучасний міжнародний антикризовий менеджмент ЕММ
1-073-1-10 Організація міжнародного бізнес-партнерства ЕММ
1-073-1-11 Маркетинг у міжнародному бізнесі ЕММ
1-073-1-12 Project-менеджмент у міжнародному бізнесі ЕММ
073 Менеджмент / ОП Менеджмент організацій
1-073-2-1 Самоменеджмент ЕММ
1-073-2-2 Управління людськими ресурсами ЕММ
1-073-2-3 Гендерний менеджмент ЕММ
1-073-2-4 Екологічний менеджмент ЕММ
1-073-2-5 Мотиваційний менеджмент ЕММ
1-073-2-6 HR-брендинг: міжнародні практики ЕММ
1-073-2-7 Контролінг ЕММ
1-073-2-8 Проєктний менеджмент ЕММ
1-073-2-9 Системи HR-менеджменту в онлайн-середовищі ЕММ
1-073-2-10 Організація переговорного процесу ЕММ
1-073-2-11 Організаційна культура ЕММ
075 Маркетинг / ОП Маркетинг
1-075-1 Трейд-маркетинг ЕММ
1-075-2 Маркетинг-аналітика ЕММ
1-075-3 Digital – маркетинг ЕММ
1-075-4 Організація виставкової діяльності ЕММ
1-075-5 Територіальний маркетинг ЕММ
1-075-6 CRM – системи в маркетингу ЕММ
1-075-7 Брендинг ЕММ
1-075-8 Маркетинг некомерційних організацій ЕММ
1-075-9 Медіапланування ЕММ
1-075-10 Маркетинг в соціальних мережах ЕММ
1-075-11 Антикризовий маркетинг ЕММ
1-075-12 Ринок товарів та послуг ЕММ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
1-076-1-1 Економічні ризики в підприємництві ЕУП
1-076-1-2 Технології здійснення біржових торгів ЕУП
1-076-1-3 Іміджеологія ЕУП
1-076-1-4 Креативне підприємництво ЕУП
1-076-1-5 Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами ЕУП
1-076-1-6 Комерціалізація підприємницької ідеї ЕУП
1-076-1-7 Бізнес-комунікації ЕУП
1-076-1-8 Основи біржової діяльності ЕУП
1-076-1-9 Тренінг курс «HR-технології у підприємництві» ЕУП
1-076-1-10 Технології та інструменти антикризового управління підприємством ЕУП
1-076-1-11 Тренінг курс «Безпека бізнес плану» ЕУП
1-076-1-12 Біржова справа та біржовий аналіз ЕУП
076 Підприємництво та торгівля / ОП Економіка підприємства та організація бізнесу
1-076-2-1 Репутація у бізнесі ЕУП
1-076-2-2 Економіка та організація інноваційної діяльності ЕУП
1-076-2-3 Конкурентоспроможність підприємства ЕУП
1-076-2-4 Інноваційно-інвестиційний бізнес ЕУП
1-076-2-5 Економічна безпека підприємства ЕУП
1-076-2-6 Еко стартапи: від ідеї до успіху ЕУП
1-076-2-7 Діджиталізація малого та середнього бізнесу ЕУП
1-076-2-8 Критичне мислення в бізнесі ЕУП
1-076-2-9 Тимбілдинг ЕУП
1-076-2-10 Лідерство та партнерство в бізнесі ЕУП
1-076-2-11 Економіка вражень ЕУП
1-076-2-12 Оцінка ефективності бізнесу ЕУП
241 Готельно-ресторанна справа / ОП Готельно-ресторанна справа
1-241-1 Інфраструктура готельно-ресторанного бізнесу ЕТГ
1-241-2 Світовий ринок готельних послуг ЕТГ
1-241-3 Міжнародні ресторанні мережі ЕТГ
1-241-4 Етнічні особливості в гостинності ЕТГ
1-241-5 Бізнес-концепції ресторанів ЕТГ
1-241-6 Кейтеринг та барна справа ЕТГ
1-241-7 Оцінка даних в готельно-ресторанному бізнесі ЕТГ
1-241-8 Кон’юнктура світового ринку готельних і ресторанних послуг ЕТГ
1-241-9 Стратегії та антикризові рішення в готелях та ресторанах ЕТГ
242 Туризм / ОП Міжнародний туризм
1-242-1 Інфраструктура міжнародного туризму ЕТГ
1-242-2 Музеї світу ЕТГ
1-242-3 Wellness&spa в міжнародному туризмі ЕТГ
1-242-4 Сільський зелений туризм ЕТГ
1-242-5 Урбаністичний туризм ЕТГ
1-242-6 Гастрономічний туризм ЕТГ
1-242-7 Інтеграційні процеси в туризмі ЕТГ
1-242-8 Кримінальна злочинність в туризмі ЕТГ
1-242-9 Креативні рішення в туристичному бізнесі ЕТГ
292 Міжнародні економічні відносини / ОП Міжнародні економічні відносини
1-292-1-1 Європейська економіка ЕЕУ
1-292-1-2 Економіка зарубіжних країн ЕЕУ
1-292-1-3 Транскордонне співробітництво ЕЕУ
1-292-1-4 Економічна дипломатія і технологія міжнародних переговорів ЕЕУ
1-292-1-5 Міжнародна інвестиційна діяльність ЕЕУ
1-292-1-6 Міжнародна логістика ЕЕУ
1-292-1-7 Регуляторна політика СОТ ЕЕУ
1-292-1-8 Ризики міжнародних економічних відносин ЕЕУ
1-292-1-9 Міжнародна стандартизація і сертифікація ЕЕУ
292 Міжнародні економічні відносини / Міжнародна економіка
1-292-2-1 Тренінг курс «Міжнародні стратегії сталого розвитку» ЕМФ
1-292-2-2 Обліково-аналітичне забезпечення міжнародних операцій ЕМФ
1-292-2-3 Соціально-економічна політика в умовах ринку ЕМФ
1-292-2-4 Від бавовни до текстилю: зміни в глобальних виробничих процесах ЕМФ

за другим (магістерським рівнем)


Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
2-ф06-1 Проектування професійного зростання ЕММ
2-ф06-2 Тренінг «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності» ЕММ
2-ф06-3 Менеджмент та маркетинг «зелених» інвестицій ЕММ
2-ф06-4 Event маркетинг-менеджмент ЕММ
2-ф06-5 Податкове планування та мінімізація податкових ризиків ЕМО
2-ф06-6 Інформаційне забезпечення бізнес процесів ЕМО
2-ф06-7 Аналіз екологічного середовища та екоаудит ЕМО
2-ф06-8 Валютний ринок: ситуаційний аналіз нелінійної динаміки ЕМО
2-ф06-9 Методи прийняття управлінських рішень ЕУП
2-ф06-10 Мистецтво управління часом ЕУП
2-ф06-11 Міжнародні фінанси ЕМФ
2-ф06-12 Геоекономіка і глобальний розвиток ЕМФ
2-ф06-13 Соціальне страхування ЕФБ
2-ф06-14 Ринок фінансових послуг ЕФБ
2-ф06-15 Міжкультурні комунікації в туризмі ЕТГ
2-ф06-16 Глобалізаційні процеси в туризмі ЕТГ
051 Економіка /ОП «Бізнес-аналітика та інформаційна безпека»
2-051-1-1 Моделювання процесів в кризових ситуаціях ЕМО
2-051-1-2 Інформаційна безпека соціально-економічних систем ЕМО
2-051-1-3 Методологія аналізу нелінійних економічних систем ЕМО
2-051-1-4 Статистика зовнішньоекономічної діяльності ЕМО
2-051-1-5 Статистичні методи управління якістю продукції ЕМО
2-051-1-6 Методологія системного аналізу в бізнес-середовищі ЕМО
051 Економіка /ОП «Економічна кібернетика»
2-051-2-1 Сучасні макроекономічні моделі ЕМО
2-051-2-2 Математичні методи в страхуванні ЕМО
2-051-2-3 Сучасний інструментарій моделювання логістичних процесів та керування ланцюгами поставок ЕМО
2-051-2-4 Аналіз конфліктних ситуацій методами теорії ігор ЕМО
2-051-2-5 Актуарні розрахунки ЕМО
2-051-2-6 Модельний аналіз наслідків макроекономічної політики ЕМО
2-051-2-7 Моделювання процесів в кризових ситуаціях ЕМО
2-051-2-8 Методологія системного аналізу в бізнес-середовищі ЕМО
071 Облік і оподаткування / ОП Облік і оподаткування
2-071-1 Статистичні методи економічної діагностики ЕМО
2-071-2 Екологічний облік і аудит ЕМО
2-071-3 Облік і звітність у корпораціях ЕМО
2-071-4 Стратегічний управлінський облік ЕМО
2-071-5 Бухгалтерський облік в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю ЕМО
2-071-6 Організація податкових розрахунків за системами оподаткування ЕМО
2-071-7 Управлінський, кадровий та військовий облік ЕМО
2-071-8 Технології податкового консультування ЕМО
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / ОП Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
2-072-1 Інновації на ринку страхових послуг ЕФБ
2-072-2 Персональний фінансовий консалтинг ЕФБ
2-072-3 Управління корпоративними фінансами ЕФБ
2-072-4 Антикризове фінансове управління ЕФБ
2-072-5 Бюджетний менеджмент ЕФБ
2-072-6 Фінансовий контролінг ЕФБ
2-072-7 Конкурентоспроможність фінансово-кредитних установ ЕФБ
2-072-8 Управління банківськими ризиками ЕФБ
073 Менеджмент / ОП Міжнародний менеджмент
2-073-1 Міжнародний трансфер технологій ЕММ
2-073-2 Адаптивний менеджмент компаній в онлайн середовищі ЕММ
2-073-3 Міжнародні крос-культурні комунікації ЕММ
2-073-4 Менеджмент та маркетинг творчої організації ЕММ
2-073-5 Міжнародний консалтинг ЕММ
2-073-6 Світові практики соціально-екологічної відповідальності ЕММ
2-073-7 Аналіз фондового ринку та управління інвестиціями ЕММ
2-073-8 Дизайн-менеджмент екологізації діяльності міжнародних компаній ЕММ
075 Маркетинг / ОП Маркетинг
2-075-1 Технічний аналіз фінансових ринків ЕММ
2-075-2 Проектні технології в маркетингу ЕММ
2-075-3 Виставковий маркетинг-менеджмент ЕММ
2-075-4 Сучасна парадигма маркетингу в умовах глобалізації ЕММ
2-075-5 Іміджмейкинг територій ЕММ
2-075-6 Маркетинг соціальних мереж ЕММ
2-075-7 Світові практики соціально-екологічної відповідальності ЕММ
2-075-8 Товарна інноваційна політика ЕММ
076 Підприємництво та торгівля / ОП Економіка підприємства та управління бізнесом
2-076-1 Інноваційний розвиток підприємства ЕУП
2-076-2 Управління малим і середнім бізнесом ЕУП
2-076-3 Тренінг-курс «Особистісне лідерство та командоутворення» ЕУП
2-076-4 Тренінг-курс «Рекрутинг у бізнесі» ЕУП
2-076-5 Управління потенціалом підприємства ЕУП
2-076-6 Управління ризиками інвестиційного портфелю ЕУП
2-076-7 Аналіз та прогнозування біржових ринків ЕУП
2-076-8 Біржові спекуляції та основи Інтернет-трейдингу ЕУП
2-076-9 Управління безпекою бізнесу ЕУП
2-076-10 Управління командою в бізнесі ЕУП
2-076-11 Управління ефективністю розвитку підприємництва ЕУП
2-076-12 Інтелектуалізація бізнесу ЕУП
242 Туризм і рекреація / ОП Міжнародний туристичний бізнес
2-242-1 Міжнародна гостинність ЕТГ
2-242-2 Організація круїзів ЕТГ
2-242-3 Міжнародна політика туризму ЕТГ
2-242-4 Бізнес-проєкти в туризмі ЕТГ
2-242-5 Інфраструктура туристичних ринків ЕТГ
2-242-6 Туризм в ЄС ЕТГ
292 Міжнародні економічні відносини / ОП Міжнародна економіка
2-292-1-1 Економіка 4.0 ЕМФ
2-292-1-2 Практичні аспекти розвитку угоди про асоціацію Україна – ЄС ЕМФ

за третім (освітньо-науковим) рівнем


Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
3-ф06-01 Фінансові стратегії управління економічним розвитком ЕФБ
3-ф06-02 Сучасні проблеми фінансового моніторингу ЕФБ
051 Економіка /ОП «Економіка»
3-051-1 Соціонічні моделі управління ЕМО
3-051-2 Статистичний аналіз та аудит зеленої економіки ЕМО
3-051-3 Інформаційні системи управління бізнесом ЕМО
3-051-4 Економіка стійкого розвитку ЕМО
3-051-5 Когнітивне моделювання соціально-економічних процесів та систем ЕМО
3-051-6 Експериментальна економіка ЕМО
3-051-7 Економіко-математичний аналіз аграрного сектору ЕМО
3-051-8 Інтелектуальні інформаційні системи в економіці ЕМО
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / ОП Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
3-072-1 Регулювання фінансово-кредитних ринків ЕФБ
3-072-2 Стратегічне антикризове управління ЕФБ
3-072-3 Інституційні загрози фінансовій безпеці економіки ЕФБ
3-072-4 Методологія ризик-менеджменту у фінансових процесах ЕФБ
3-072-5 Фінансова конвергенція фондового ринку ЕФБ
3-072-6 Реінжиніринг бізнес-процесів банку ЕФБ
073 Менеджмент / ОП Менеджмент
3-073-1 Європейський курс зеленого менеджменту ЕММ
3-073-2 Методологія і прикладна техніка в управління міжнародною інвестиційною діяльністю ЕММ
3-073-3 Менеджмент наукових досліджень ЕММ
076 Підприємництво та торгівля / ОП Підприємництво та торгівля
3-076-1 Управління адаптацією підприємства до змін ЕУП
3-076-2 Big Data у бізнесі ЕУП
3-076-3 Управління конкурентоспроможністю бізнесу ЕУП
3-076-4 Управління проєктами в підприємницькій діяльності ЕУП
3-076-5 Організація та управління біржовою діяльністю ЕУП
3-076-6 Консалтинг у підприємництві ЕУП
3-076-7 Сучасна інвентика в науково-дослідній діяльності сфери підприємництва та торгівлі ЕУП
3-076-8 Економічне планування бізнес-процесів ЕУП