Версія для друку

ЮФ (2023-2024 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем  

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
1-ф08-1 Службове право ЮАК
1-ф08-2 Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні ЮЦТ
1-ф08-3 Юридичні колізії та способи їх усунення ЮТД
1-ф08-4 Юрисдикція в міжнародному праві ЮМП
081 Право/ОП «Право»
1-081-01 Кваліфікація кримінальних правопорушень ЮАК
1-081-02 Кримінально-виконавче право ЮАК
1-081-03 Складання процесуальних документів в кримінальному провадженні ЮАК
1-081-04 Загальні етичні вимоги правничої професії ЮАК
1-081-05 Право електронного здоров’я ЮАК
1-081-06 Правові засади здійснення адвокатської діяльності в Україні ЮЦТ
1-081-07 Нотаріат України ЮЦТ
1-081-08 Спадкове право ЮЦТ
1-081-09 Комерційний арбітраж ЮЦТ
1-081-10 Порядок укладання правочинів за цивільним законодавством ЮЦТ
1-081-11 Правові засади публічного управління і адміністрування ЮТД
1-081-12 Муніципальне право ЮТД
1-081-13 Порівняльне конституційне право ЮТД
1-081-14 Формування правової культури суспільства ЮТД
1-081-15 Міжнародні організації у глобальному світі ЮМП
1-081-16 Банківське право ЮМП
1-081-17 Міжнародне митне право ЮМП
1-081-18 Міжнародне трудове право ЮМП
 
за другим (магістерським рівнем)  

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
2-ф8-1 Проблеми трансформації кримінального законодавства України до acquis communautaire Європейського Союзу ЮАК
2-ф8-2 Юридична психологія ЮАК
2-ф8-3 Набуття, реалізація та захист речових прав ЮЦТ
2-ф8-4 Господарське договірне право ЮЦТ
081 Право/ОП «Право»
2-081-01 Захист прав людини і держави прокуратурою України: національна та міжнародна практика ЮАК
2-081-02 Адвокат в адміністративному і кримінальному судочинстві ЮАК
2-081-03 Кримінологічні та кримінально-правові засади новітньої антикорупційної політики України ЮАК
2-081-04 Правові засади здійснення медіації в окремих сферах юридичної практики ЮЦТ
2-081-05 Цивільно-процесуальні документи ЮЦТ
2-081-06 Забезпечення виконання зобов’язань ЮЦТ
2-081-07 Міжнародне економічне право ЮМП
2-081-08 Мирне вирішення міжнародних спорів ЮМП
2-081-09 Прецедентне право Європейського Суду з прав людини ЮМП

за третім (освітньо-науковим) рівнем:  

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
3-ф8-1 Запобігання злочинності у контексті глобалізації ЮАК
3-ф8-2 Світові моделі запобігання корупції ЮАК
3-ф8-3 Адміністративно-правовий аспект захисту прав і свобод людини і громадянина ЮАК
3-ф8-4 Кримінологічні засади запобігання злочинності проти довкілля ЮАК
3-ф8-5 Концептуалізація насильства і толерантності як феноменів розвитку сучасного суспільства ЮАК
3-ф8-6 Сучасні питання цивільного права та процесу ЮЦТ
3-ф8-7 Проблеми захисту цивільних прав та інтересів фізичних осіб ЮЦТ
3-ф8-8 Цифрова юриспруденція ЮТД
3-ф8-9 Міжнародно-правове регулювання митного співробітництва ЮМП
081 Право/ОНП «Право»
3-081-01 Актуальні проблеми кримінального процесу ЮАК
3-081-02 Актуальні проблеми кваліфікації злочинів ЮАК
3-081-03 Актуальні питання валютного законодавства ЮЦТ
3-081-04 Публічне кризове управління ЮТД
3-081-05 Актуальні проблеми функціонування права Європейського Союзу ЮМП