Версія для друку

ХФ (2023-2024 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем
 
Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф12-01 Медична та фармацевтична хімія ХФХ
1-ф12-02 On-line системи  пошуку інформації в галузі ХАХ
1-ф12-03 Основи хімії гетероциклічних сполук ХФХ
1-ф12-04 Полімери та науково-технічний прогрес  ХАХ
1-ф12-05 Комп’ютерна хімія  ХФХ
1-ф12-06 Хімія сучасних матеріалів ХФХ
1-ф12-07 Товарознавство продовольчих товарів  ХТХ
1-ф12-08 Технологія виробництва кондитерських виробів ХТХ
1-ф12-09 Дитяче харчування (організація та технології) ХТХ
014.06 Середня освіта/ОП «Середня освіта (Хімія)» 
1-014.06-01   Візуалізація навчального матеріалу на уроках хімії ХФХ
1-014.06-02 Хімія в дії ХФХ
1-014.06-03 Методика розв'язування ускладнених та олімпіадних задач з хімії  ХФХ
1-014.06-04   Дослідницька діяльність в базовій та профільній школі  ХФХ
1-014.06-05 Сучасний хімічний перформанс ХФХ
1-014.06-06  Будова молекул і кристалів в шкільному курсі хімії ХФХ
1-014.06-07  Екологічні питання в шкільному курсі хімії ХФХ
1-014.06-08 Методичні аспекти викладання органічної хімії в школі ХФХ
1-014.06-09  Індивідуальна робота з учнями по хімії ХФХ
1-014.06-10 Мультимедійні засоби на уроках хімії ХФХ
1-014.06-11  Сучасна хімічна номенклатура та термінологія ХФХ
1-014.06-12  Хімія харчових продуктів ХФХ
102 Хімія ОП «Хімічний аналіз та експертиза матеріалів і виробів»
1-102-3-01 Експресні методи аналізу ХАХ
1-102-3-02  Основи експертизи дорогоцінних металів і виробів з них ХАХ
1-102-3-03 Технічний аналіз ХАХ
1-102-3-04 Фізико-хімічна експертиза матеріалів та речовин ХАХ
1-102-3-05 Аналіз лікарських сполук ХАХ
1-102-3-06 Хіміко-токсикологічний аналіз ХАХ
1-102-3-07 Аналітична хімія навколишнього середовища ХАХ
1-102-3-08 Криміналістична експертиза ХАХ
1-102-3-09 Аналітична хімія харчових продуктів  ХАХ
1-102-3-10 Новітні матеріали та їх використання в аналізі ХАХ
1-102-3-11 Пробопідготовка об’єктів аналізу ХАХ
1-102-3-12 Стандартизація методик хімічного аналізу ХАХ
102 Хімія ОП «Хімія лікарських речовин»
1-102-2-01 Латинська мова  УРФ
1-102-2-02 Перспективні напрями “зеленої хімії” ХФХ
1-102-2-03 Кристалохімія ХФХ
1-102-2-04 Розчини навколо нас  
1-102-2-05 Механізми хімічних реакцій ХФХ
1-102-2-06 Біоорганічна хімія   ХФХ
1-102-2-07 Стандартизація лікарських засобів ХФХ
1-102-2-08 Квантово-хімічне моделювання спектральних характеристик лікарських речовин  ХФХ
1-102-2-09 Хімія комплексних сполук   ХФХ
1-102-2-10 Теоретичні та прикладні аспекти хроматографії ХФХ
161 Хімічні технології та інженерія/ОП «Хімічні технології та інженерія»
1-161-01 Принципи “зеленої хімії” в сучасних технологіях ХАХ
1-161-02 Вироби спецхімії та їх застосування ХАХ
1-161-03 Сучасні пакувальні матеріали для харчових продуктів та побутових товарів ХАХ
1-161-04 Сучасні технологічні рішення для хімічної, фармацевтичної та харчової промисловості ХАХ
1-161-05 Енергонасичені високомолекулярні сполуки ХАХ
1-161-06 Біорозкладні полімерні матеріали та їх застосування ХАХ
1-161-07 Електроактивні полімерні матеріали ХАХ
1-161-08 Полімерні матеріали на основі відходів харчової та переробної промисловості ХАХ
1-161-09 Полімерні композиційні матеріали для ракето- і авіабудування ХАХ
1-161-10 Високомолекулярні сполуки в природі, техніці та побуті ХАХ
1-161-11 Основи піротехніки ХАХ
1-161-12 Основи хімічної енерготехнології ХАХ
181 Харчові технології/ОП «Харчові технології»
1-181-1-01 Харчові та дієтичні добавки ХТХ
1-181-1-02 Сучасні наукові напрями в харчуванні ХТХ
1-181-1-03 Технологія переробки вторинних продуктів в галузі     ХТХ
1-181-1-04 Екологічна безпека продуктів харчування ХТХ
1-181-1-05 Технології крафтових виробництв ХТХ
1-181-1-06 Організація, планування і управління на підприємствах галузі ХТХ
1-181-1-07 Нутрикосметика ХТХ
1-181-1-08 Сучасні практики зберігання, ферментації та консервування продовольчих товарів ХТХ
1-181-1-09 Практичні кейси: професійний консалтинг в галузі ХТХ
1-181-1-10 Арт-дизайн в сучасних ресторанних технологіях (оформлення кулінарних та кондитерських виробів) ХТХ
1-181-1-11 Логістичні системи в індустрії харчування  ХТХ
1-181-1-12 Організація ресторанного бізнесу ХТХ
181 Харчові технології/ОП «Ресторанні та крафтові технології здорового харчування»
1-181-2-01 Основи молекулярної технології в закладах ресторанного господарства     ХТХ
1-181-2-02 Урбанізація та здоров'я: захисна роль нутрієнтів ХТХ
1-181-2-03 Організація роботи бармена, бариста та сомельє  ХТХ
1-181-2-04 Вегетаріанство та харчування в піст ХТХ
 
за другим (магістерським рівнем)
 
Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
102 Хімія/ОП «Хімія»
2-102-01     Методи молекулярної абсорбції в аналізі харчових та біологічно-активних добавок         ХАХ
2-102-02     Корозія та захист матеріалів  ХФХ
2-102-03     Дизайн лікарських речовин       ХФХ
2-102-04     Сучасний підхід до планування хімічного експерименту ХАХ
2-102-05 Сучасні методи ідентифікації в криміналістиці та фармації ХФХ
2-102-06 Нанохімія ХФХ
2-102-07 Хроматографічні методи в хімії лікарських речовин ХФХ
2-102-08 Сучасні методи розділення та концентрування ХАХ
161 Хімічні технології та інженерія/ ОП «Хімічні технології та інженерія»
2-161-01     Полімерні матеріали з рослинної та тваринної сировини ХАХ
2-161-02     Полімерні матеріали та інгредієнти подвійного призначення ХАХ
2-161-03     Синтез та застосування сучасних іонообмінних матеріалів і полімерних сорбентів ХАХ
2-161-04     Hi-tech у виробництві нових синтетичних матеріалів ХАХ
2-161-05 Виготовлення, аналіз та застосування сучасних лакофарбових матеріалів ХАХ
2-161-06 Технологія виробництва і переробки полімерів медико-біологічного призначення ХАХ
2-161-07 Біологічно-активні високомолекулярні сполуки і системи ХАХ
2-161-08 Іонні рідини та їх застосування ХАХ
181 Харчові технології/ОП «Харчові технології»
2-181-01     Інноваційні технології в системі харчування  ХТХ
2-181-02     Технологія оздоровчих напоїв та фітоконцентратів   ХТХ
2-181-03     Харчова біоінженерія     ХТХ
2-181-04     Гастрономічний інжиніринг ХТХ
2-181-05     Біоактивні харчові компоненти в харчовій індустрії ХТХ
2-181-06     Генерація ідей та перевірка технологічних рішень у харчовій індустрії ХТХ
2-181-07 Європейські практики управління надлишками та відходами у галузі ХТХ
2-181-08 Тренінг-курс “Розробка нормативної документації на харчову продукцію” ХТХ
2-181-09 Сучасні системи управління якістю продукції та послуг ХТХ
2-181-10 Управління інноваційними проектами в галузі  ХТХ
 
за третім (освітньо-науковим) рівнем:  

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
102 Хімія/ОП «Хімія»
3-102-1 Сучасне ділове листування in English ХФХ
3-102-2 Гібридні, комбіновані та автоматизовані методи аналізу ХАХ  
3-102-3 Професійна науково-технічна термінологія у хімічній галузі (англійською мовою) УАН
3-102-4 Нанотехнології в електрохімії  ХФХ
3-102-5 Хімія синтетичних  нітроген- і сульфурвмісних гетероциклів ХФХ
3-102-6 Електрохімічні властивості координаційних сполук 3-d металів ХФХ
3-102-7 Методи рідинної та твердофазної мікроекстракції ХАХ
3-102-8 Оптичні та електрохімічні сенсори ХАХ
3-102-9 Математична обробка результатів хімічного експерименту ХАХ