Версія для друку

ХФ (2020-2021 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф12-1 Будова речовини ХФХ
1-ф12-2 Технології інформаційного пошуку в галузі природничих наук ХАХ
1-ф12-3 Основи геохімії ХНЗ
1-ф12-4 Полімери та науково-технічний прогрес ХХТ
1-ф12-5 Дієтичне харчування ХТХ
1-ф12-6 Фізична хімія розчинів ХФХ
1-ф12-7 Пробопідготовка об’єктів аналізу ХАХ
1-ф12-8 Гідрогеохімія ХНЗ
1-ф12-9 Принципи «зеленої хімії» в сучасних технологіях ХХТ
1-ф12-10 Товарознавство продовольчих товарів ХТХ
1-ф12-11 Біоорганічна хімія ХФХ
1-ф12-12 Криміналістична експертиза ХАХ
1-ф12-13 Гідроекологія ХНЗ
1-ф12-14 Біорозкладні полімерні матеріали ХХТ
1-ф12-15 Нутриціологія ХТХ
014 Середня освіта/ОП Середня освіта (Хімія)
1-014-1 Екологічні питання в шкільному курсі хімії ХФХ
1-014-2 Методика організації хімічного експерименту в школі ХАХ
1-014-3 Інтеграція знань в сучасному природознавстві ХФХ
1-014-4 Хімічні процеси в природі та побуті ХФХ
1-014-5 Аналітична хімія навколишнього середовища ХАХ
1-014-6 Використання електронних освітніх ресурсів у навчанні хімії ХФХ
1-014-7 Аналітична хімія харчових продуктів ХАХ
1-014-8 Методика розв'язування ускладнених та олімпіадних задач з хімії ХФХ
1-014-9 Медична та фармацевтична хімія ХФХ
102 Хімія/ОП Хімія
1-102-1-1 Експресні методи аналізу ХАХ
1-102-1-2 Хіміко-токсикологічний аналіз ХАХ
1-102-1-3 Основи експертизи дорогоцінних металів і виробів з них ХАХ
1-102-1-4 Технічний аналіз ХАХ
1-102-1-5 Фізико-хімічна експертиза матеріалів та речовин ХАХ
1-102-1-6 Хімія лікарських сполук ХФХ
1-102-1-7 Механізми хімічних реакцій ХФХ
1-102-1-8 Аналіз лікарських сполук ХАХ
1-102-1-9 Квантово-хімічне моделювання спектральних характеристик речовин ХФХ
103 Науки про Землю/ОП Науки про Землю
1-103-3-1 Основи гідрохімії ХНЗ
1-103-3-2 Кристалографія з основами кристалохімії ХНЗ
1-103-3-3 Біогеохімія ХНЗ
1-103-3-4 Геохімія елементів та процесів ХНЗ
1-103-3-5 Гідроекологічні основи охорони довкілля ХНЗ
1-103-3-6 Гідрохімія морів та океанів ХНЗ
1-103-3-7 Геохімія ландшафтів ХНЗ
1-103-3-8 Гідрогеохімічні моделі забруднення підземних вод ХНЗ
1-103-3-9 Основи екологічної токсикології ХНЗ
161 Хімічні технології та інженерія/ОП Хімічні технології та інженерія
1-161-1 Піротехнічні матеріали та їх застосування ХХТ
1-161-2 Властивості та застосування засобів спецхімії ХХТ
1-161-3 Основи хімічної енерготехнології ХХТ
1-161-4 Сучасні технологічні рішення для хімічної, фармацевтичної та харчової промисловості ХХТ
1-161-5 Хімія та технологія виробництва нітроестерів ХХТ
1-161-6 Криміналістична експертиза енергонасичених та полімерних матеріалів ХХТ
1-161-7 Електроактивні полімерні матеріали ХХТ
1-161-8 Полімерні матеріали на основі відходів харчової та переробної промисловості ХХТ
1-161-9 Технологія та обладнання для виробництва енергонасичених матеріалів ХХТ
181 Харчові технології/ОП Харчові технології
1-181-1 Логістичні системи в індустрії харчування ХТХ
1-181-2 Основи молекулярної технології в закладах ресторанного господарства ХТХ
1-181-3 Харчові та дієтичні добавки ХТХ
1-181-4 Сучасні наукові напрями в харчуванні ХТХ
1-181-5 Патентознавство в галузі ХТХ
1-181-6 Організація ресторанного бізнесу ХТХ
1-181-7 Екологічна безпека харчових продуктів ХТХ
1-181-8 Технології крафтових виробництв ХТХ
1-181-9 Організація, планування і управління на підприємствах галузі ХТХ

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф12-1 Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі ХФХ
2-ф12-2 Мінеральні води України ХНЗ
2-ф12-3 Hi-tech у виробництві нових синтетичних матеріалів ХХТ
2-ф12-4 Сучасні системи управління якістю продукції та послуг ХТХ
2-ф12-5 Пробопідготовка в хімічному аналізі ХАХ
102 Хімія/ОП Хімія
2-102-1 Методи молекулярної абсорбції в аналізі харчових та біологічно-активних добавок ХАХ
2-102-2 Хімія нових матеріалів та нанотехнології ХФХ
2-102-3 Дизайн лікарських препаратів ХФХ
2-102-4 Математичне планування хімічного експерименту ХАХ
103 Науки про Землю/ОП Гідрологія
2-103-1-1 Дистанційні методи вивчення властивостей природних об’єктів ХНЗ
2-103-1-2 Охорона та відновлення водних ресурсів ХНЗ
2-103-1-3 Регіональна гідрологія ХНЗ
2-103-1-4 Ландшафтна екологія ХНЗ
103 Науки про Землю/ОП Гідрогеологія та інженерна геологія
2-103-2-1 Небезпечні явища у геологічному середовищі ХНЗ
2-103-2-2 Моніторинг геологічного середовища ХНЗ
2-103-2-3 Сучасне програмне забезпечення інженерно-геологічних та гідрогеологічних досліджень ХНЗ
2-103-2-4 Нормативно-правове регулювання використання надр ХНЗ
161 Хімічні технології та інженерія/ ОП Хімічні технології та інженерія
2-161-1 Полімерні матеріали з рослинної та тваринної сировини ХХТ
2-161-2 Виготовлення та аналіз сучасних лакофарбових матеріалів ХХТ
2-161-3 Технологія виробництва енергонасичених композицій ХХТ
2-161-4 Синтез та застосування сучасних іонообмінних матеріалів і полімерних сорбентів ХХТ
181 Харчові технології/ОП Харчові технології
2-181-1 Інноваційні технології в системі харчування ХТХ
2-181-2 Технологія оздоровчих напоїв та фітоконцентратів ХТХ
2-181-3 Промисловий інжиніринг ХТХ
2-181-4 Гастрономічний інжиніринг ХТХ
2-181-5 Управління інноваційними проектами в галузі ХТХ
2-181-6 Біоактивні харчові компоненти в харчовій індустрії ХТХ

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
102 Хімія
3-102-1 Сучасна органічна хімія ХФХ
3-102-2 Нанотехнології в електрохімії ХФХ
3-102-3 Хімія природних та синтетичних гетероциклів ХФХ
3-102-4 Електрохімічні властивості координаційних сполук 3-d металів ХФХ
103 Науки про Землю
3-103-1 Актуальні проблеми екологічної гідрогеології ХНЗ
3-103-2 Гідрохімічні процеси у воді водних об'єктів ХНЗ
3-103-3 Аналіз та прогноз геодинамічних небезпек регіону ХНЗ