Версія для друку

ФСНМВ (2020-2021 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф2-1 Нетрадиційні релігії і культи СФІ
1-ф2-2 Філософія освіти та ідея університету СФІ
1-ф2-3 Менеджмент громадських організацій СПО
1-ф2-4 Соціологія міжнародних відносин ССО
1-ф2-5 Зовнішня політика України СМВ
031 Релігієзнавство/ОП Релігієзнавство
1-031-1 Сакральне мистецтво СФІ
1-031-2 Біблійна герменевтика, іудаїзм та єврейська релігійна філософія СФІ
1-031-3 Релігійно-філософські основи політології релігії СФІ
1-031-4 Релігійна конфліктологія в контексті глобалізації СФІ
1-031-5 Релігійно-філософські основи психології релігії СФІ
1-031-6 Релігійна журналістика та релігієзнавчий туризм СФІ
1-031-7 Буддизм: історія та сучасність СФІ
1-031-8 Філософські аспекти ісламу: історія та сучасність СФІ
1-031-9 Біблейська історія СФІ
1-031-10 Релігійна слов’янська філософія СФІ
1-031-11 Релігії Давньої Греції та Давнього Риму СФІ
033 Філософія /ОП Філософія
1-033-1 Історія всесвітньої літератури та мистецтва СФІ
1-033-2 Метафізика СФІ
1-033-3 Модерн і постмодерн: парадокси сучасності СФІ
1-033-4 Філософські проблеми феноменів насилля та екстремізму СФІ
1-033-5 Християнська антропологія СФІ
1-033-6 Основи теорії гендеру СФІ
1-033-7 Основи риторики та теорії аргументації СФІ
1-033-8 Практична філософія та дискурсивні практики СФІ
1-033-9 Філософська логіка та логіка сучасності СФІ
1-033-10 Етика і естетика СФІ
052 Політологія/ОП Політологія
1-052-1 Лобізм та групи інтересів СПО
1-052-2 Аналіз та прогнозування суспільно-політичного розвитку СПО
1-052-3 Партійна політика та політична конкуренція в України СПО
1-052-4 Сучасні теорії демократії СПО
1-052-5 Громадська активність та партійне будівництво СПО
1-052-6 Прийняття рішень у публічному врядуванні СПО
1-052-7 Структура та функції громадянського суспільства СПО
1-052-8 Етнічні, расові та гендерні аспекти політичного лідерства СПО
1-052-9 Суспільно-політичні рухи та громадянські протести СПО
1-052-10 Технології політичного маніпулювання СПО
1-052-11 Політичний спічрайтинг та Інтернет-блогінг СПО
1-052-12 Паблік рілейшнз у виборчих кампаніях СПО
1-052-13 Менеджмент проектів у державному будівництві СПО
054 Соціологія/ОП Соціологія
1-054-1 Соціологія тілесності ССО
1-054-2 Соціологія релігії та культів ССО
1-054-3 Соціологія віку ССО
1-054-4 Візуальна соціологія ССО
1-054-5 Девіантологія ССО
1-054-6 Соціологія повсякденності: від архаїки до діджиталізації ССО
1-054-7 Менеджмент веб-контенту ССО
1-054-8 Соціологія освіти ССО
1-054-9 Соціологія підприємництва ССО
1-054-10 Соціологія здоров’я ССО
1-054-11 Академічне письмо та доброчесність ССО
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії/ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
1-291-1 Консалтинг в світовому політичному процесі СМВ
1-291-2 Міжнародні відносини та зовнішня політика країн Америки СМВ
1-291-3 Міжнародні політичні комунікації СМВ
1-291-4 Міжнародні конфлікти СМВ
1-291-5 Глобальні ризики міжнародного розвитку СМВ
1-291-6 Національні інтереси України в глобальному світі СМВ
1-291-7 Політична стабільність в міжнародних відносинах СМВ
1-291-8 Міграційні процеси в сучасному світі СМВ
1-291-9 Сучасні міжнародні відносини СМВ
1-291-10 PR у міжнародних відносинах СМВ
1-291-11 Демократія: від теорії до практики СМВ

за другим (магістерським) рівнем

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф2-1 Демократія: від теорії до практики СМВ
2-ф2-2 Еристика (мистецтво дискусії) ССО
2-ф2-3 Парадигмальність у дослідній методології суспільних наук СПО
2-ф2-4 Релігійна антропологія СФІ
2-ф2-5 Логіка і методологія соціального пізнання СФІ
031 Релігієзнавство/ОП Релігієзнавство
2-031-1 Релігійно-філософські аспекти містицизму СФІ
2-031-2 Релігійні процеси в Україні: історія та сучасність СФІ
2-031-3 Філософія культури СФІ
2-031-4 Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі СФІ
2-031-5 Релігійна естетика СФІ
2-031-6 Релігійні аспекти етики СФІ
033 Філософія/ОП Філософія
2-033-1 Екзистенціальна філософія СФІ
2-033-2 Філософія глобалізаційного розвитку суспільства СФІ
2-033-3 Моральне богослов’я СФІ
2-033-4 Філософські проблеми соціології релігії СФІ
2-033-5 Історія російської філософії 19 - початку 20 ст. СФІ
2-033-6 Філософські проблеми психоаналізу СФІ
2-033-7 Структуралізм і постструктуралізм СФІ
2-033-8 Етика ділового спілкування СФІ
052 Політологія/ОП Політологія
2-052-1 Антикризове стратегічне управління СПО
2-052-2 Прекарність як концепт сучасних суспільних наук СПО
2-052-3 Ґендерна політика сучасного Європейського Союзу СПО
2-052-4 Політична реклама як елемент сучасних соціальних комунікацій СПО
054 Соціологія/ОП Соціологія
2-054-1 Соціокультурні модуси сучасних трансформаційних процесів ССО
2-054-2 Соціологія медицини ССО
2-054-3 Феміністичні студії ССО
2-054-4 Соціальна WEB-аналітика ССО
2-054-5 Адженда-менеджмент і управління подіями ССО
2-054-6 Соціальне конструювання в масовій культурі ССО
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії/ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
2-291-1 PR у міжнародних відносинах СМВ
2-291-2 Міграційні процеси в сучасному світі СМВ
2-291-3 Сучасні міжнародні відносини СМВ
2-291-4 Зовнішня політика України СМВ
2-291-5 Консалтинг в світовому політичному процесі СМВ

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
033 Філософія
3-033-1 Етико-методологічні основи вітчизняної філософії СФІ
3-033-2 Нестабільність соціально-філософських проектів сучасного світу СФІ
3-033-3 Епістемологія та прагматика складних комунікативних систем СФІ
3-033-4 Риторика як ораторське мистецтво та софістичні проекти переконання СФІ
052 Політологія
3-052-1 Прикладний політичний менеджмент і маркетинг СПО
3-052-2 Гендерна ідентичність у політичних дослідженнях СПО
3-052-3 Антикризові технології політичного управління СПО
3-052-4 Основи біополітики СПО
3-052-5 Політичні трансформації СПО