Версія для друку

ФПМ (2020-2021 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф05-1 Системне програмування та операційні системи ПМЗ
1-ф05-2 Сучасні середовища програмування ПОМ
1-ф05-3 Алгоритми на графах ПКТ
1-ф05-4 Диференціальна геометрія ПОМ
1-ф05-5 Декларативне програмування ПМЗ
1-ф05-6 Обчислювальні системи, мережі та комп’ютерні комунікації ПКТ
1-ф05-7 Програмування Інтернет ПМЗ
1-ф05-8 Паралельні та розподілені обчислення ПКТ
1-ф05-9 Комп'ютерна графіка ПМЗ
1-ф05-10 Основи 3D-моделювання ПМЗ
1-ф05-11 Технології Data Mining ПМЗ
1-ф05-12 Інформаційні технології підтримки прийняття рішень ПМЗ
1-ф05-13 Unix-подібні операційні системи ПКТ
1-ф05-14 Інтелектуальний аналіз даних ПОМ
1-ф05-15 Захист інформації ПКТ
1-ф05-16 Аналіз складності алгоритмів ПМЗ
1-ф05-17 Математична економіка ПОМ
1-ф05-18 Розробка користувацьких інтерфейсів для мобільних платформ ПМЗ
1-ф05-19 Методи аналізу та обробки зображень ПКТ
1-ф05-20 Моделювання природничих процесів ПОМ
113 Прикладна математика/ОП Комп’ютерне моделювання та технології програмування
1-113-2-1 Системи комп’ютерної математики ПКТ
1-113-2-2 Методи побудови ефективних алгоритмів ПКТ
1-113-2-3 WEB-дизайн та WEB-програмування ПКТ
1-113-2-4 Стійкість неперервних та дискретних моделей ПКТ
1-113-2-5 Інтелектуальні інформаційні системи ПКТ
1-113-2-6 Функціональне та теоретичне програмування ПКТ
1-113-2-7 Менеджмент програмного забезпечення ПКТ
1-113-2-8 Проектування систем під мобільні платформи ПКТ
1-113-2-9 Теорія програмування ПКТ
1-113-2-10 Моделювання систем бізнес-аналітики ПКТ
121 Інженерія програмного забезпечення/ОП Інженерія програмного забезпечення
1-121-1 Основи чисельних методів ПОМ
1-121-2 Методи дослідження операцій ПОМ
1-121-3 Менеджмент проектів ПЗ ПМЗ
1-121-4 Системи штучного інтелекту ПМЗ
124 Системний аналіз/ОП Системний аналіз
1-124-1 WEB-дизайн та Internet-технології ПОМ
1-124-2 Функціональне та логічне програмування ПОМ
1-124-3 Розподілена обробка інформації ПОМ
1-124-4 Моделювання соціально-економічних процесів ПОМ
1-124-5 Основи теорії самоорганізації ПОМ
1-124-6 Методи розв’язання задач дискретної оптимізації ПОМ
1-124-7 Тензорне числення та його застосування ПОМ
1-124-8 Моделювання процесів з розподіленими параметрами ПОМ
1-124-9 Якісна теорія диференціальних рівнянь ПОМ
1-124-10 Основи обчислювального інтелекту ПОМ
1-124-11 Некоректні задачі ПОМ
1-124-12 Обернені задачі ПОМ
1-124-13 Метод скінчених елементів ПОМ
126 Інформаційні системи та технології/ОП Інформаційні системи та технології
1-126-1 Web-технології ПМЗ
1-126-2 Обчислювальні методи ПОМ
1-126-3 Методи оптимізації ПОМ
1-126-4 Управління проектами інформаційних систем ПМЗ
1-126-5 Глибинне навчання ПМЗ

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф05-1 Системи управління знаннями ПОМ
2-ф05-2 Методи верифікації та оптимізації програм ПКТ
2-ф05-3 Методи прогнозування ПМЗ
113 Прикладна математика/ОП Інформатика
2-113-1-1 Методи Computer modeling and simulation ПКТ
2-113-1-2 Методи UX/UI дизайну ПКТ
2-113-1-3 Управління IT-сервісами та контентом ПКТ
2-113-1-4 Розробка програмного забезпечення під мобільні платформи ПКТ
113 Прикладна математика/ОП Комп'ютерне моделювання та обчислювальні методи
2-113-2-1 Варіаційні методи аналізу математичних моделей ПОМ
2-113-2-2 Методи теорії масового обслуговування ПОМ
2-113-2-3 Методологія комп’ютерного моделювання ПОМ
2-113-2-4 Методи розв’язання задач дискретної оптимізації ПОМ
2-113-2-5 Комп'ютерне моделювання технологічних процесів ПОМ
121 Інженерія програмного забезпечення/ОП Інженерія програмного забезпечення
2-121-1 Організація освітнього процесу у вищій школі ПМЗ
2-121-2 Статистичний аналіз наддинамічних процесів ПМЗ
2-121-3 Методи та алгоритми інженерії програмного забезпечення ПМЗ
2-121-4 Віртуальна реальність і 3D-моделювання ПМЗ
2-121-5 Алгоритми аналізу та методи опрацювання зображень ПМЗ
124 Системний аналіз/ОП Системний аналіз
2-124-1 Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі ПОМ
2-124-2 Аналіз статистичної складності ПОМ

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
113 Прикладна математика
3-113-1-1 Додаткові розділи баз даних і знань ПКТ
3-113-1-2 Методи ідентифікації параметрів математичних моделей ПКТ
3-113-1-3 Експертні системи ПОМ
3-113-1-4 Методи і алгоритми розв’язання задач дискретної оптимізації ПОМ
3-113-1-5 Моделі і методи багатокритеріальної оптимізації ПОМ
3-113-1-6 Нейронечіткі технології в складних системах ПОМ
121 Інженерія програмного забезпечення
3-121-1 Розподілені та паралельні системи ПМЗ
3-121-2 Технології обробки даних великого обсягу ПМЗ
3-121-3 Інформаційне забезпечення систем моніторингу ПМЗ
3-121-4 Системи комп’ютерного зору ПМЗ
3-121-5 3D-моделювання віртуальної реальності ПМЗ