Версія для друку

ЮФ (2020-2021 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
1-081-1 Правове регулювання комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності ЮЦТ
1-081-2 Конституційно-правова відповідальність ЮТД
1-081-3 Міжнародні організації у глобальному світі ЮМП
1-081-4 Курсова робота з актуальних проблем адміністративного та кримінального спрямування ЮАК
1-081-5 Юрисдикція в міжнародному праві ЮМП
1-081-6 Прокуратура України ЮАК
1-081-7 Порядок укладання правочинів за цивільним законодавством ЮЦТ
1-081-8 Порівняльне конституційне право ЮТД
1-081-9 Міжнародне митне право ЮМП
1-081-10 Адміністративний процес ЮАК
1-081-11 Комерційний арбітраж ЮЦТ
1-081-12 Курсова робота з конституційного права ЮТД
1-081-13 Кваліфікація злочинів ЮАК
1-081-14 Державне будівництво та місцеве самоврядування ЮТД
1-081-15 Банківське право ЮМП
1-081-16 Кримінально-виконавче право ЮАК
1-081-17 Спадкове право ЮЦТ
1-081-18 Юридичні колізії та способи їх усунення ЮТД

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
2-081-1 Міжнародне економічне право ЮМП
2-081-2 Мирне вирішення міжнародних спорів ЮМП
2-081-3 Міжнародне трудове право ЮМП
2-081-4 Правові засади дипломатичної та консульської служби України ЮМП
2-081-5 Прецедентне право Європейського Суду з прав людини ЮМП
2-081-6 Цивільно-процесуальні документи ЮЦТ
2-081-7 Забезпечення виконання зобов’язань ЮЦТ
2-081-8 Правове регулювання організації та діяльності арбітражного керуючого ЮЦТ
2-081-9 Торгівельне право ЮЦТ
2-081-10 Нотаріат України ЮЦТ
2-081-11 Адміністративна юстиція ЮАК
2-081-12 Адвокат в адміністративному і кримінальному судочинстві ЮАК
2-081-13 Адміністративна відповідальність за порушення митних правил ЮАК
2-081-14 Актуальні проблеми кримінального та адміністративного процесу ЮАК

за третім (освітньо-науковим) рівнем
Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
081 Право
3-081-1 Актуальні проблеми функціонування права Європейського Союзу ЮМП
3-081-2 Актуальні питання валютного законодавства ЮЦТ
3-081-3 Міжнародне кримінальне право ЮАК
3-081-4 Інформаційні системи і технології в юриспруденції ЮТД
3-081-5 Міжнародно-правове регулювання митного співробітництва ЮМП
3-081-6 Земельні правочини та спори ЮЦТ
3-081-7 Адміністративний процес в парадигмі права ЮАК
3-081-8 Новітні технології викладання юридичних дисциплін ЮТД