Версія для друку

ФПСО (2020-2021 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф4-1 Практична робота психолога в освітніх закладах ДПП
1-ф4-2 Життєві кризи особистості ДПП
1-ф4-3 Основи сексології ДЗМ
1-ф4-4 Психологія кар’єрного зростання та професійного становлення ДСП
1-ф4-5 Основи соціалізації осіб із особливими освітніми потребами ДПЕ
1-ф4-6 Актуальні питання соціальної педагогіки ДПЕ
1-ф4-7 Інновації в освіті ДПЕ
016 Спеціальна освіта/ОП Спеціальна освіта
1-016-1 Технології навчання дітей з РАС ДПЕ
1-016-2 Розвиток зв’язного мовлення дітей з ТПМ ДПЕ
1-016-3 Артметоди у роботі з дітьми з порушеннями мовлення ДПЕ
1-016-4 Основи сурдопедагогіки ДПЕ
1-016-5 Основи тифлопедагогіки ДПЕ
1-016-6 Корекційно-реабілітаційні служби і соціально-правове забезпечення осіб з порушеннями психофізичного розвитку ДПЕ
1-016-7 Риторика, культура мовлення педагога ДПЕ
1-016-8 Соціально-педагогічні основи волонтерської діяльності ДПЕ
1-016-9 Логопедичні ігри і рання логопедична корекція ДПЕ
1-016-10 Соціально-педагогічний супровід сім’ї, що виховує дитину з особливими освітніми потребами ДПЕ
053 Психологія/ОП Психологія
1-053-1-1 Психологія особистості ДЗМ
1-053-1-2 Основи нервових та психічних хвороб ДЗМ
1-053-1-3 Кримінальна психологія з основами судово-психологічної експертизи ДЗМ
1-053-1-4 Технології розвитку емоційного інтелекту ДПП
1-053-1-5 Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків ДПП
1-053-1-6 Психологія впливу ДСП
1-053-1-7 Психологія праці ДСП
1-053-1-8 Психологічні технології у політичній діяльності ДСП
1-053-1-9 Психологія споживання ДСП
053 Психологія/ОП Практична психологія
1-053-2-1 Основи психогігієни та психопрофілактики ДЗМ
1-053-2-2 Психологія ментального здоров’я та психологічного благополуччя ДЗМ
1-053-2-3 Самоменеджмент особистості ДПП
1-053-2-4 Групові методи в роботі практичного психолога ДСП
1-053-2-5 Психологія вікових змін з основами геронтопсихології ДПП
1-053-2-6 Психологічні технології управління та адміністрування ДСП
1-053-2-7 Арт-терапія у практиці психолога ДЗМ
1-053-2-8 Психологічне супроводження дітей з особливостями розвитку ДПП
1-053-2-9 Соціально-психологічна служба в організаціях ДСП

за другим (магістерським) рівнем

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф4-1 Родинна педагогіка ДПЕ
2-ф4-2 Культура міжособистісних взаємин в освітньому середовищі ДПЕ
016 Спеціальна освіта/ОП Спеціальна освіта
2-016-1 Спецметодика роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку помірного та тяжкого ступеня ДПЕ
2-016-2 Логопедичний масаж ДПЕ
2-016-3 Логопедична робота з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку ДПЕ
2-016-4 Проблеми соціалізації осіб з порушеннями інтелектуального розвитку ДПЕ
2-016-5 Психолого-педагогічний супровід та особливості роботи з родинами дітей з особливими освітніми потребами ДПЕ
2-016-6 Риторика, техніка, культура мовлення педагога ДПЕ
2-016-7 Педагогіка здоров’я ДПЕ
2-016-8 Конфліктологія в педагогічній діяльності ДПЕ
053 Психологія/ОП Психологія
2-053-1-1 Психологія суїцидальної поведінки ДЗМ
2-053-1-2 Ігротерапія з практикумом ДЗМ
2-053-1-3 Психологія самосвідомості ДЗМ
2-053-1-4 Психологія залежної поведінки ДЗМ
2-053-1-5 Психологічні технології подолання конфліктів ДСП
2-053-1-6 Психологічні технології управління масовою поведінкою ДСП
2-053-1-7 Психологія реклами та іміджмейкінгу ДСП
2-053-1-8 Соціально-психологічні технології формування навичок ефективної комунікації ДСП
2-053-1-9 Психологічні технології сімейної медіації ДПП
2-053-1-10 Психологічна безпека особистості ДПП
2-053-1-11 Психологія материнства ДПП
053 Психологія/ОП Психологія управління
2-053-2-1 Професійний стрес в управлінській діяльності ДЗМ
2-053-2-2 Практикум з основ психічної саморегуляції ДЗМ
2-053-2-3 Соціально-психологічний тренінг управлінської ефективності ДСП
2-053-2-4 Психологічні технології протидії маніпуляціям ДСП
2-053-2-5 Технології саморозвитку особистості ДПП
2-053-2-6 Психологія безпечної поведінки особистості ДПП
2-053-2-7 Психодіагностика в роботі з персоналом ДПП