Версія для друку

ФУІФМ (2020-2021 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф1-1 Лінгвістичний аналіз тексту УУМ, УЗС
1-ф1-2 Мовні контакти: адаптація запозичень УУМ
1-ф1-3 Методика викладання української мови в школі УУМ
1-ф1-4 Методика викладання основної іноземної мови УАФ, УГФ, УПІ
1-ф1-5 Третя іноземна мова (німецька, французька, італійська, китайська, японська, турецька, іспанська) УГФ, УРФ, УПФ
1-ф1-6 Методика викладання російської мови в школі УЗС
1-ф1-7 Літературний процес Придніпров'я УУЛ
1-ф1-8 Літературний твір у школі. Форми рецепції УУЛ
1-ф1-9 Методика викладання української літератури в школі УУЛ
1-ф1-10 Методика викладання літератури в школі УЗЛ
1-ф1-11 Технологія розпису тканин УОМ
1-ф1-12 Проектування сценографії УОМ
1-ф1-13 Дизайн виставок и презентацій УОМ
1-ф1-14 Креативне колажування в Adobe Photoshop УОМ
014 Середня освіта/ОП Середня освіта: Українська мова і література
1-014-1 Наукові основи шкільної граматики УУМ
1-014-2 Формування риторичних умінь і навичок в учнів 5-9 класів на уроках української мови УУМ
1-014-3 Технології особистісно орієнтованого навчання на уроках української мови УУМ
1-014-4 Позакласна робота з української мови УУМ
1-014-5 Методика навчання української мови в старших класах УУМ
1-014-6 Література рідного краю в школі УУЛ
1-014-7 Позакласна робота з української літератури УУЛ
1-014-8 Література для дітей в контексті інклюзивної освіти УУЛ
1-014-9 Шкільне шевченкознавство УУЛ
1-014-10 Розвиток в учнів навичок аналізу поетичного тексту УУЛ
022 Дизайн/ОП Дизайн
1-022-1 Основи теорії побудови тіней УОМ
1-022-2 Проектування логотипів та макетів у Adobe Illustrator УОМ
1-022-3 Основи верстки друкованих видань в Adobe Indesign УОМ
1-022-4 Основи креслень в Autodesk AutoCad УОМ
1-022-5 Основи 3D-моделювання у Autodesk 3dsMax УОМ
1-022-6 3D-візуалізація засобами Autodesk 3dsMax / Blender УОМ
1-022-7 Біодизайн УОМ
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація/ОП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
1-023-1 Авторська друкарська графіка УОМ
1-023-2 Технологія матеріалів монументально-декоративного мистецтва УОМ
1-023-3 Робота в матеріалі з монументального живопису УОМ
1-023-4 Технологія художніх матеріалів УОМ
1-023-5 Основи комп’ютерної графіки УОМ
1-023-6 Робота в матеріалі з декоративного мистецтва в техніці батик УОМ
1-023-7 Художньо-прикладна графіка УОМ
035 Філологія/ОП Українська мова та література
1-035-1-1 Українська лірика 1970-1980 років: естетико-стильові обрії УУЛ
1-035-1-2 Історія української драматургії та театру УУЛ
1-035-1-3 Українська жіноча проза: становлення й розвиток УУЛ
1-035-1-4 Регіональні школи в українській літературі ІІ пол. ХХ - поч. ХХІ ст. УУЛ
1-035-1-5 Психологізм в українській літературі ХХ-ХХІ ст. УУЛ
1-035-1-6 Історична лексикологія УУМ
1-035-1-7 Основи морфонології УУМ
1-035-1-8 Сучасні синтаксичні теорії УУМ
1-035-1-9 Психолінгвістика УУМ
1-035-1-10 Соціолінгвістика УУМ
035 Філологія/ОП Російська мова та література
1-035-2-1 Російське письмо: теорія, історія, практика УЗС
1-035-2-2 Порівняльна граматика російської та української мов УЗС
1-035-2-3 Порівняльна граматика слов’янських мов УЗС
1-035-2-4 Практикум з пунктуації російської мови УЗС
1-035-2-5 Достоєвський і світова література УЗЛ
1-035-2-6 Постмодернізм у російській літературі УЗЛ
1-035-2-7 Література і міф УЗЛ
1-035-2-8 Література і біографія УЗЛ
1-035-2-9 Історія слов’янських літератур УЗЛ
035 Філологія/ОП Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури
1-035-3-1 Методика розвитку мовленнєвих навичок (на матеріалі художніх текстів) УАФ
1-035-3-2 Мова засобів масової інформації УАФ
1-035-3-3 Мова підприємництва та ділового листування УАФ
1-035-3-4 Основи усного перекладу та реферування УАФ
1-035-3-5 Переклад науково-технічної інформації УАФ
1-035-3-6 «Short story» в англомовному просторі: читання, розуміння, інтерпретація УЗЛ
1-035-3-7 Літературний переклад: історія, теорія, практика УЗЛ
1-035-3-8 Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту УЗЛ
1-035-3-9 Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна УЗЛ
035 Філологія/ОП Переклад з англійської та німецької мов
1-035-4-1 Мова підприємництва та ділового листування та переклад УПІ
1-035-4-2 Мова засобів масової інформації та переклад УПІ
1-035-4-3 Переклад науково-технічної інформації УПІ
1-035-4-4 Літературний переклад: історія, теорія, практика УЗЛ
1-035-4-5 Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту УЗЛ
1-035-4-6 Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна УЗЛ
035 Філологія/ОП Німецька та англійська мови і літератури
1-035-5-1 Теоретичні аспекти фонетики німецької мови УГФ
1-035-5-2 Лінгвопоетичні особливості художнього тексту УГФ
1-035-5-3 Мова засобів масової інформації УГФ
1-035-5-4 Мова підприємництва та ділового листування УГФ
1-035-5-5 Інтеркультурна германістика УГФ
1-035-5-6 Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту УЗЛ
1-035-5-7 Літературний переклад: історія, теорія, практика УЗЛ
1-035-5-8 Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна УЗЛ
1-035-5-9 Гете і становлення жанрової системи німецької літератури УЗЛ
035 Філологія/ОП Французька та англійська мови і літератури
1-035-6-1 Практика письмового перекладу УРФ
1-035-6-2 Практика усного перекладу УРФ
1-035-6-3 Переклад науково-технічної інформації УРФ
1-035-6-4 Мова засобів масової інформації УРФ
1-035-6-5 Мова підприємництва та ділового листування УРФ
1-035-6-6 Літературний переклад та основи редагування УЗЛ
1-035-6-7 Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту УЗЛ
1-035-6-8 Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна УЗЛ
035 Філологія/ОП Китайська та англійська мови і літератури
1-035-7-1 Китайська поетика УПФ
1-035-7-2 Основи усної комунікації (китайська мова) УПФ
1-035-7-3 Переклад науково-технічної інформації УПФ
1-035-7-4 Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту з основної та другої іноземної мови УПФ
1-035-7-5 Сучасна китайська література УПФ
1-035-7-6 Нові художні тенденції та літературний процес на Заході та Сході УПФ
1-035-7-7 Основи усного перекладу та реферування китайською мовою УПФ
1-035-7-8 Мова підприємництва та ділового листування китайською мовою УПФ
035 Філологія/ОП Японська та англійська мови і літератури
1-035-8-1 Сучасна японська мова на матеріалі манrа та аніме УПФ
1-035-8-2 Основи усної комунікації (японська мова) УПФ
1-035-8-3 Переклад науково-технічної інформації УПФ
1-035-8-4 Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту з основної та другої іноземної мови УПФ
1-035-8-5 Сучасна японська література УПФ
1-035-8-6 Нові художні тенденції та літературний процес на Заході та Сході УПФ
1-035-8-7 Основи усного перекладу та реферування японською мовою УПФ
1-035-8-8 Мова підприємництва та ділового листування японською мовою УПФ

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф1-1 Гендерний вимір української лірики УУЛ
2-ф1-2 "Вічні образи" письменства в інтермедіальному просторі культури УЗЛ
2-ф1-3 Технології сучасної реклами УОМ
2-ф1-4 Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі УЗС, УПФ
2-ф1-5 Сучасні технології навчання української мови УУМ
022 Дизайн/022.03 Дизайн середовища/ОП Дизайн візуального середовища
2-022-1 Авторська друкарська графіка УОМ
2-022-2 Проектування малих архітектурних форм УОМ
2-022-3 Сучасні методи етнодизайну в проєктуванні візуального середовища УОМ
035 Філологія/ОП Українська мова та література
2-035-1-1 Рецептивні й інтерпретативні стратегії в сучасній літературі УУЛ
2-035-1-2 Парадокси української модерної драматургії УУЛ
2-035-1-3 Квір-студії сучасної літератури УУЛ
2-035-1-4 Основи лінгвонеології УУМ
2-035-1-5 Українська лінгвокультурологія УУМ
035 Філологія/ОП Російська мова та література
2-035-2-1 Активні процеси в сучасній російській мові УЗС
2-035-2-2 Російсько-українські лексичні та фразеологічні паралелі УЗС
2-035-2-3 Проблеми сучасної російської морфології УЗС
2-035-2-4 Автор, текст, читач як складові сучасного літературного процесу УЗЛ
2-035-2-5 Достоєвський і світова література УЗЛ
2-035-2-6 Постмодернізм у російській літературі УЗЛ
035 Філологія/ОП Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури
2-035-3-1 Соціолінгвістика УАФ
2-035-3-2 Мультилінгвальна освіта в сучасному європейському просторі УАФ
2-035-3-3 Теорія міжкультурної комунікації та актуальні проблеми лінгвістики рідної, основної та другої іноземних мов УАФ
2-035-3-4 Сучасні варіанти англійської мови УАФ
2-035-3, 4-5 «Бути британцем»: національне в мові та літературі УЗЛ
035 Філологія/ОП Переклад з англійської та німецької мов
2-035-4-1 Порівняльна стилістика української та іноземної мов та основи перекладу та редагування художніх текстів УПІ
2-035-4-2 Практика перекладу з основної іноземної мови (англійської) УПІ
2-035-4-3 Жанрові теорії перекладу в їх історичному розвитку УПІ
2-035-4-4 Лінгвокультурологічні, семантичні та психологічні теорії перекладу УПІ
2-035-4, 3-5 «Бути американцем»: національне в мові та літературі УЗЛ
035 Філологія/ОП Німецька та англійська мови і літератури
2-035-5-1 Прагматичний аспект сучасних варіантів мови, що вивчається як основна мова (німецька) УГФ
2-035-5-2 Фразеологія та мовна картина світу (Німеччина) УГФ
2-035-5-3 Програми мовного пуризму і проблемні виміри їх реалізації УГФ
2-035-5-4 Дискурсологія та концептологія УГФ
2-035-5, 4, 3, 6-5 Слово як факт і фактор літератури УЗЛ
035 Філологія/ОП Французька та англійська мови і літератури
2-035-6-1 Прагматичний аспект вивчення основної іноземної мови УРФ
2-035-6-2 Дискурсологія та дискурс-аналіз УРФ
2-035-6-3 Психолінгвістика УРФ
2-035-6-4 Філософія граматики УРФ
2-035-6-5 Аргументація як засіб комунікації УРФ
035 Філологія/ОП Китайська та англійська мови і літератури
2-035-7-1 Прагматичний аспект сучасних варіантів китайської мови УПФ
2-035-7-2 Сучасні технології навчання східних мов УПФ
2-035-7-3 Фразеологія та мовна картина світу (Китай) УПФ
2-035-7-4 Жінка в китайській культурі та літературі УПФ
035 Філологія/ОП Японська та англійська мови і літератури
2-035-8-1 Прагматичний аспект сучасних варіантів японської мови УПФ
2-035-8-2 Сучасні технології навчання східних мов УПФ
2-035-8-3 Фразеологія та мовна картина світу (Японія) УПФ

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
3-035-1 Західноєвропейський літературний канон: тексти та контексти УЗЛ
3-035-2 Сучасні зарубіжні теорії, школи та практики УЗЛ
3-035-3 Проблеми інтермедіальності в зарубіжній літературі УЗЛ
3-035-4 Інтерпретація як теоретична проблема та літературознавча практика УЗЛ
3-035-5 Лінгвістичні аспекти вивчення епістолярного тексту УЗС
3-035-6 Мілітарний дискурс у панорамі літератури ХХ – ХХІ століть УУЛ
3-035-7 Форми фантастики в художній літературі УЗЛ
3-035-8 Дискурсивні практики аналізу художніх текстів УЗЛ
3-035-9 Утопія та антиутопія в художній фантастиці УЗЛ
3-035-10 Типологія читача і проблеми сприйняття художнього тексту УЗЛ
3-035-11 Художній текст як втілення авторської інтенції й особливості його читацької рецепції УЗЛ
3-035-12 (Транс)гендерність української літератури УУЛ
3-035-13 Наративна організація тексту сучасної української прози УУЛ
3-035-14 Український літературний канон: традицій та альтернативи УУЛ
3-035-15 Теоретичні основи лінгвоконцептології УУМ
3-035-16 Напрями новітніх лінгвістичних досліджень УУМ
3-035-17 Історія лінгвосоціоукраїністики УУМ
3-035-18 Основи лінгвопрагматики УУМ
3-035-19 Теорія дискурсу УПІ
3-035-20 Актуальні проблеми комунікативної лінгвістики УПІ
3-035-21 Теорія номінації ХХІ сторіччя УПІ
3-035-22 Лінгвістика тексту ХХІ сторіччя УПІ
3-035-23 Теорія номінації: ономасіологічний підхід УЗС