На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Регіональний науково-методичний центр дистанційного навчання

Адреса: м.Дніпро, 49044, пр. Д.Яворницького, 36, навч.корп. №2, к. 22
Телефон:+38(056) 713-54-09
E-mail: E-mail
Веб-сайт: distance.dnu.dp.ua

Регіональний науково-методичний центр дистанційного навчання

    Науково-методичний центр дистанційного навчання, який був створений НАПН України при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара у 2002 році, реорганізовано згідно з рішенням Вченої Ради університету від 30.10.2015 у Регіональний науково-методичний центр дистанційного навчання Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Робота Центру регламентується Положенням про Регіональний науково-методичний центр дистанційного навчання і координується Радою на чолі з ректором Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, доктором фізико-математичних наук, професором М.В.Поляковим.  
До складу Координаційної Ради Центру входять: перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи у сфері міжнародного співробітництва, проректор з соціально-економічних питань, наукові керівники Центру – з психолого-педагогічних питань та з інформаційного забезпечення, директор Центру. Виконання обов’язків директора Центру покладається на науково-педагогічного працівника за наказом ректора. Наукове керівництво діяльністю Центру з психолого-педагогічних питань здійснює член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор Носенко Е. Л. 

У Центрі працюють: інженер І категорії Ю.О.Соколовська, інженер ІІ категорії В.М.Скрипочка. 

Основними завданнями діяльності Центру є:

• організація в університеті та на регіональному рівні діяльності щодо розробки психолого-методичних засад сучасної дистанційної освіти;
• апробація і реалізація принципів цієї форми освіти шляхом розробки дистанційних навчальних курсів;
• розповсюдження методичних рекомендацій та еталонних зразків окремих курсів для ознайомлення з методичними підходами до розробки матеріалів для дистанційного навчання викладачів університету та інших навчальних закладів;
• надання консультаційних освітніх послуг з проблем методології розробки навчальних матеріалів для дистанційної форми освіти.

Основними напрямами діяльності Центру є:


• забезпечення підготовки методичних рекомендацій з розробки дистанційних навчальних курсів;
• організація при Центрі постійно діючого тематичного семінару з питань методології дистанційного навчання;
• надання платних освітніх послуг з методики розробки навчальних матеріалів для дистанційного навчання іншим ВНЗ України;
• розробка та проведення комп’ютерного тестування професійного самовизначення учнів старших класів;
• забезпечення підготовки електронних контрольних завдань тестового типу і автоматизованої перевірки результатів їх виконання для самостійної роботи студентів різних форм навчання;
• забезпечення проведення додаткового навчання (як платної освітньої послуги) засобами статистичної обробки результатів наукових досліджень із застосуванням програми SPSS.

   За роки свого існування Науково-методичний центр дистанційного навчання ДНУ ім.О.Гончара неодноразово брав участь у виставках «Освіта в Україні», отримував нагороди (зокрема, медалі, грамоти, дипломи) за розробку дистанційних навчальних матеріалів.

Детальніше з різноманітними аспектами діяльності центру можна ознайомитися на сайті Центру distance.dnu.dp.ua

    Науково-методичним центром дистанційного навчання (НМЦ ДН) Дніпропетровського національного університета імені Олеся Гончара розроблено Концепцію створення дистанційних навчальних курсів (див. презентацію Концепції на українській та англійських мовах на сайті НМЦ ДН distance.dnu.dp.ua), дано її теоретичне обґрунтування в монографіях:
1. Носенко Е.Л., Салюк М.А. Формування когнітивних структур особистості засобами інформаційних технологій. Моногр. / Під редакцією члена-кореспондента АПН України, доктора психологічних наук, професора Носенко Е.Л. – Вид-во ДНУ, 2007. – 140 с.
2. Аршава І.Ф., Носенко Е.Л., Салюк М.А. Гуманізуючий потенціал новітніх інформаційних технологій в освіті: Монографія / За ред. члена-кор. НАПН України, д-ра психол. наук, проф. Е.Л. Носенко. – Д.: Акцент ПП, 2013. – 172 с.

 
 
      
    На базі НМЦ ДН був розроблений в 2009 році та виданий в 2012 році у вигляді посібника дистанційний навчальний курс «Психодіагностика» розробника Самошкіної Л.М.: Самошкіна Л.М. Психодіагностика: навч. наоч. посіб. з мультимед. курсом / Під ред. чл.-кор. АПН України, проф. Е.Л. Носенко. – Д.: Вид-во ДНУ, 2012. – 448 с.

 

    На базі НМЦ ДН у 2011 році видано посібник «Основи психологічного консультування» Самошкіної Л.М.: Самошкіна Л.М. Основи психологічного консультування: навч. посіб. / за ред. чл.-кор. АПН України, проф. Е.Л. Носенко. – Д.: Вид-во ДНУ, 2011. – 320 с.    Відносно умов придбання вказаних вище монографій – «Формування когнітивних структур особистості засобами інформаційних технологій», «Гуманізуючий потенціал новітніх інформаційних технологій в освіті» методистами, керівниками інших вищих навчальних закладів звертатися на електронну адресу E-mail.

    На базі Центру 5–25 квітня 2015 року була проведена дистанційна Всеукраїнська науково-практична конференція «Провідна роль освітнього досвіду у становленні особистості». З конференцією можна ознайомитись на сторінці distance.dnu.dp.ua/ukr/conference/psych-conference2015.html, також після закінчення конференції видано збірку матеріалів.

 
 
 

Постійно діючий методичний семінар Регіонального науково-методичного центру дистанційного навчання Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (НМЦ ДН)

Регіональний науково-методичний центр дистанційного навчання (НМЦ ДН) Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара запрошує викладачів і методистів вищих навчальних закладів, закладів середньої професійної освіти, коледжів, загальноосвітніх середніх шкіл міста Дніпропетровська і регіону до участі у роботі постійно діючого науково-методичного семінару з проблем розробки навчальних електронних матеріалів для інформатизації самостійної роботи студентів різних форм навчання (денної, заочної, вечірньої) і школярів та розробки дистанційних навчальних курсів.

Проблематика семінарів:
1. Психолого-педагогічні засади розробки мультимедійних навчальних курсів та електронних підручників.
2. Методи розробки автоматизованих модульних контрольних робіт (з використанням програмного забезпечення “MOODLE”).
3. Методологія розробки напівструктурованих електронних конспектів лекцій з метою активізації роботи студентів під час лекції.
4. Методика розробки глосаріїв для навчальних курсів; інтерактивних завдань (різних типів: класифікаційних схем, ідеографічних описань ключових понять курсів), завдань на перекодування інформації у різні форми; проблемних професійно-орієнтованих завдань типу кейсів.

Заходи проводяться як у традиційній формі (у приміщенні НМЦ ДН за адресою: пр. Карла Маркса, 36, корп. № 2, кімн. 22), так і в дистанційному форматі.

Заявки на участь у семінарі можна подати:
1. за адресою E-mail;
2. за телефоном (056) 713-54-09.
За цією ж адресою можна отримати інформацію про умови участі та узгодити зручні для учасників терміни.

З демонстраційними матеріалами Центру, за зразками яких буде проводитись навчання у семінарі, можна ознайомитись за адресою: «Demonstrations materials» на сайті courses.dsu.dp.ua (логін: user2014, пароль: user2014) – сторінка courses.dsu.dp.ua/course/view.php?id=36.

Фрагменти аудіовізуальних лекцій, створені викладачами ДНУ імені Олеся Гончара, доступні у рубриці "Аудіо-візуальні роботи слухачів ФПК" розділу "Викладачу" на сайті Центру distance.dnu.dp.ua.

Приклади навчальних матеріалів у вільному доступі у рубриці "Навчальні та методичні матеріали" розділу "Студенту".