На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Регіональний дистанційний центр учнівських і студентських олімпіад

 Історична довідка

Регіональний дистанційний центр учнівських та студентських олімпіад (РДЦУСО) створено наказом №63 ректора ДНУ від 30 січня 2009 р. за сприяння і безпосередньої участі першого проректора ДНУ проф. О.О.Кочубея.

Головною метою діяльності Центру є сприяння реалізації “Національної доктрини розвитку освіти” та державної політики, спрямованої на інформатизацію освітянської галузі, шляхом органічного поєднання освіти і науки, застосування сучасних інформаційних технологій, засобів комунікації та автоматизації навчального процесу, створення оптимальних умов творчого розвитку особистостей дітей та молоді. 

Партнер Центру - Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Договір про співробітництво та спільну діяльність, 22 грудня 2006 р.

Керівництво Центру

Директор Центру - доц. Хижа Олександр Леонідович.
Наукові керівники - проф., чл.-кор. НАНУ Кісельова Олена Михайлівна, проф. Байбуз Олег Григорович.
E-mail: info@icpc.org.ua; olymp@dnu.dp.ua 
Телефон: (056) 745-24-83 (деканат факультету прикладної математики)

Діяльність Центру

Основними напрямами діяльності Центру є:
• створення умов для безперервного навчально-тренувального процесу олімпіадної підготовки з залученням мережі Internet, організація та проведення дистанційних тренінгів для тренерів та членів олімпіадних команд;
• створення та удосконалення методичного, технічного та програмного забезпечення проведення в режимі on-line міських і обласних учнівських та студентських олімпіад, зокрема, з програмування;
• координація олімпіадного руху у вищих навчальних закладах Придніпровського регіону щодо розробки та впровадження інноваційних технологій;
• надання дистанційних консультацій педагогічним працівникам закладів середньої та вищої освіти з питань організації та проведення олімпіад;
• сприяння розвитку здібностей, інтересів та нахилів обдарованої молоді на основі розробки та реалізації відповідних програм навчання та сучасних методик олімпіадної підготовки;
• організація та проведення обласних та регіональних дистанційних олімпіад;
• участь в організації науково-дослідницької роботи студентів вищих навчальних закладів регіону на базі середніх і вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти та виховання;
• підтримка Регіонального центру дистанційного навчання АПН України при ДНУ (РЦДН) шляхом розміщення на Інтернет-сервері Центру стандартного програмного забезпечення систем дистанційного навчання та технічного забезпечення їх функціонування;
• надання консультаційних послуг, в тому числі РЦДН, з питань використання програмного забезпечення дистанційного навчання та тестування.

Згідно з основними напрямами діяльності РДЦУСО проводить наступні заходи:

1. Робота зі студентською молоддю
Щорічно у лютому-березні проводиться університетський тур Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування серед студентів ДНУ. Центр на базі комп’ютерних класів факультету прикладної математики забезпечив організацію і проведення олімпіади через Інтернет у режимі он-лайн, автоматизовану перевірку олімпіадних робіт та оприлюднення результатів олімпіади.
Регіональний дистанційний центр учнівських і студентських олімпіад

Традиційно у лютому місяці команди студентів ДНУ беруть участь у Зимовій школі з програмування (Харків, ХНУРЕ). Директор Центру забезпечує методичне керівництво і супроводження команд.

На базі факультету прикладної математики та Ліцею інформаційних технологій (ЛІТ) при ДНУ ім.О.Гончара Центр забезпечує проведення в ДНУ I туру Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування серед студентів ВНЗ Дніпропетровської області – згідно з наказами МОН України. В олімпіаді беруть участь студентські команди ДНУ, Національної металургійної академії, Національного гірничого інституту, Хіміко-технологічного університету, вищих навчальних закладів Кривого Рогу та Дніпродзержинська й учнівські команди – ЛІТу та ДОЛІФМПу при ДНУ (поза конкурсом).

Центр забезпечує організацію і проведення олімпіади через Інтернет у режимі он-лайн, автоматизовану перевірку олімпіадних робіт та оприлюднення результатів олімпіади. Олімпіада проводиться на комп’ютерній техніці ДНУ та ЛІТ. Для нагородження учасників у якості спонсорів залучаються IT-компанії: Maximizer, Homer Software House, DataArt. За спонсорської підтримки забезпечуються призи переможцям та сертифікати учасникам і переможцям. 

Щорічно за наказом Міністерства освіти і науки України у м. Києві на базі НТУУ «Київський політехнічний інститут» відбувається Міжнародна відкрита студентська олімпіада з програмування імені С.О. Лебедєва та В.М. Глушкова KPI-OPEN. В олімпіаді беруть участь 100 команд із близько 10 країн світу. ДНУ представлений командами студентів факультету прикладної математики (у 2014 р. до них приєдналася команда мехмату). У 2014 р. команда студентів ФПМ посіла ІІІ місце в олімпіаді KPI-OPEN. Методичне керівництво і супроводження команд забезпечує директор РДЦУСО.

За результатами першого та другого етапів Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування команди ДНУ проходять до фіналу Всеукраїнської олімпіади. Цього року команда студентів ФПМ виборола ІІІ місце на Олімпіаді і отримала почесний кубок та бронзові медалі. 

Протягом навчального року на факультеті прикладної математики також проводяться заняття студентського гуртка з олімпіадного програмування для студентів усіх факультетів.

2. Робота з учнівською молоддю
Ми розуміємо, що переможці студентських олімпіад – це вчорашні школярі. Тому РДЦУСО щорічно бере участь в учнівських олімпіадних заходах міського і обласного рівня, забезпечуючи проведення олімпіад через Інтернет у режимі он-лайн, автоматизовану перевірку олімпіадних робіт, та оприлюднення результатів олімпіади. Це районні олімпіади (листопад), міські олімпіади (грудень), обласні олімпіади (лютий).
Регіональний дистанційний центр учнівських і студентських олімпіад

Директор Центру доц. О.Л. Хижа – голова журі обласної олімпіади. З 1999 р. і по сьогодні працює експертом-консультантом МОНУ Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики (програмування). З 2012 р. – голова відділення «Комп’ютерні науки» обласної секції Малої академії наук.


Регіональний дистанційний центр учнівських і студентських олімпіад
3. Розробка сайту Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування
За розпорядженням МОН України (лист МОНУ від 31.05.2013 р. №1/11-9268) Центр здійснює розробку Інтернет-сайту Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. Перша версія сайту успішно застосовується українською олімпіадною спільнотою протягом двох років для реєстрації учасників Всеукраїнської олімпіади (режим доступу: http://icpc.org.ua/). Розробка здійснюється за підтримки ІТ-компанії DataArt.