На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання

Адреса: вул. Бронетанкова, , корпус 8
Телефон: (056) 766-49-59

 

Центр заочної та вечірньої форм навчання

Директор Навчально-методичного центру заочної та вечірньої форм навчання - Коломоєць Юрій Іванович, кандидат історичних наук, доцент.

 Історична довідка

Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання (НМЦЗВФН) створено за рішенням вченої ради ДНУ та згідно з наказом ректора в 2009 р. на базі двох факультетів університету – заочної та дистанційної освіти і факультету безперервної освіти.                                                                     

До складу НМЦЗВФН входять: відділення заочної освіти, відділення вечірньої освіти. У структурі центру функціонує комплекс «Дніпровський національний університет – Дніпровський технікум зварювання та електроніки ім. Є.О. Патона», до складу якого входить низка технікумів і коледжів міста та області. Мета комплексу – залучення випускників технікумів (молодших спеціалістів) до продовження навчання в університеті за скороченими програмами підготовки бакалаврів.                                                                                         

 Відділення заочної форми навчання

Адреса: вул. Бронетанкова, 1-а, корпус 8 
Телефон: (056) 766-49-59
E-mail: dnufzdo@gmail.com

Керівник - Коломоєць Юрій Іванович, кандидат історичних наук, доцент.

Заочну форму навчання запроваджено в 1939 р. з метою забезпечення можливості поєднувати процес отримання вищої освіти з трудовою діяльністю. За заочною формою в університеті навчаються близько 1200 студентів.   

Навчальний процес відділення заочної освіти забезпечують майже 80 кафедр університету. Відділення заочної освіти готує бакалаврів за спеціальностями: 

 • 014.03 «Середня освіта (історія)»
 • 032 «Історія та археологія»
 • 061 «Журналістика»
 • 052 «Політологія»
 • 054 «Соціологія»
 • 035.041 «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)), перша – англійська»
 • 035.01 «Філологія (українська мова та література)»
 • 014.02 «Середня освіта (мова і література (англійська))»
 • 014.01 «Середня освіта (українська мова і література)»
 • 081 «Право»
 • 091 «Біологія»
 • 016 «Спеціальна освіта»
 • 053 «Психологія»
 • 073 «Менеджмент»
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 014.04 «Середня освіта (Математика)»
 • 014.05 «Середня освіта (біологія)»
 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 014.07 «Середня освіта (географія)»
 • 014.05 «Середня освіта (біологія та охорона здоров’я людини)»

із можливістю подальшого продовження навчання за другим (магістерським) рівнем.                                              

Найкращі студенти продовжують навчання в аспірантурі університету та інших наукових установ.

  Відділення вечірньої форми навчання

  Адреса: вул. Казакова, 22, корпус 16
  Телефон: (056) 776-62-04

  Керівник - Панін Костянтин Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

  Відділення вечірньої освіти створене на основі факультету безперервної освіти. Його завдання полягає в підготовці фахівців за вечірньою формою навчання за ліцензованими в університеті спеціальностями та напрямами. За вечірньою формою в університеті навчають близько 300 студентів. Категорії вступників на відділення вечірньої освіти:

  1. Особи, які бажають отримати другу вищу освіту (на основі базової за іншим напрямом). Зарахування за результатами фахового вступного випробування. Термін навчання – 3 роки (для отримання першого (бакалаврського) рівня).
  2. Особи, які бажають продовжити навчання за вибраним фахом (на базі ОКР молодший спеціаліст). Вступ за результатами фахового вступного випробування. Термін навчання – 2 роки (для отримання першого (бакалаврського) рівня).
  3. Особи, які бажають отримати базову вищу освіту на основі повної середньої освіти. Вступ за результатами ЗНО. Термін навчання – 4 роки (для отримання першого (бакалаврського) рівня).

  Навчальний процес забезпечують відповідні кафедри університету.

  Відділення  здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:
  - «Психологія»;
  - «Комп'ютерна інженерія».