На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання

8-й корпус ДНУ
вул. Бронетанкова, 1а, м. Дніпро, 49045
тел. (056) 760-86-83

 

Центр заочної та вечірньої форм навчання

Директор –
кандидат історичних наук, доцент
Коломоєць Юрій Іванович

Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання (НМЦЗВФН) реорганізовано за рішенням вченої ради ДНУ та згідно з наказом ректора у 2016 р. на базі Центру заочної та вечірньої форм навчання.

До складу НМЦЗВФН входять: відділення заочної форми навчання, відділення вечірньої форми навчання.

НМЦЗВФН у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом ДНУ, наказами й розпорядженнями ректора ДНУ.
                                                                          

 Відділення заочної форми навчання

8-й корпус ДНУ
вул. Бронетанкова, 1а, м. Дніпро, 49050
тел. (056) 760-86-83

Керівник – кандидат історичних наук, доцент
Коломоєць Юрій Іванович

Заочну форму навчання запроваджено в 1939 р. з метою забезпечення можливості суміщати процес отримання вищої освіти з трудовою діяльністю. За заочною формою в університеті навчаються більше 1000 студентів.

Навчальний процес відділення заочної форми навчання забезпечують більше 40 кафедр університету.

Контингент здобувачів заочної форми навчання формується за рахунок осіб, що вступили на перший курс за підсумками ЗНО, бажаючих паралельно навчатися, випускників фахових коледжів, таких, що були поновлені на навчання або переведені з денної форми та осіб, що набувають другий фах.


Відділення заочної форми навчання організовує підготовку за першим (бакалаврським) рівнем за наступними спеціальностями та освітніми програмами:

1. 032 Історія та археологія. Освітня програма – Історія та археологія
2. 052 Політологія. Освітня програма – Політологія
3. 014.07 Середня освіта (Географія). Освітня програма – Середня освіта (Географія)
4. 061 Журналістика. Освітня програма – Журналістика
5. 054 Соціологія. Освітня програма – Соціологія
6. 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Освітня програма – Фінанси, банківська справа та страхування
7. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Освітня програма – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
8. 113 Прикладна математика. Освітня програма – Комп'ютерне моделювання та технології програмування
9. 053 Психологія. Освітня програма – Психологія
10. 016.01 Спеціальна освіта (логопедія). Освітня програма – Спеціальна освіта: олігофренопедагогіка та логопедія
11. 091 Біологія. Освітня програма –Системна біологія та гідроресурси
12. 091 Біологія. Освітня програма –Біохімія та фізіологія
13. 091 Біологія. Освітня програма – Біорізноманіття та ландшафтний дизайн
14. 091 Біологія. Освітня програма – Мікробіологія та вірусологія
15. 101 Екологія. Освітня програма – Екологія
16. 073 Менеджмент. Освітня програма – Міжнародний менеджмент
17. 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)). Освітня програма – Англійська мова і література
18. 014.02 Середня освіта (мова і література (англійська)). Освітня програма – Середня освіта: Англійська мова і література
19. 035.01 Філологія (Українська мова та література). Освітня програма – Українська мова та література
20. 014.01 Середня освіта (українська мова і література). Освітня програма – Середня освіта (українська мова і література)
21. 081 Право. Освітня програма – Право

з можливістю подальшого продовження навчання за другим (магістерським) рівнем

За другим (магістерським) рівнем заочне відділення організовує підготовку здобувачів за такими спеціальностями та освітніми програмами:

1.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Освітня програма – Економіка підприємства

2.

053 Психологія. Освітня програма – Психологія

3.  

016.01 Спеціальна освіта (логопедія). Освітня програма – Спеціальна освіта

4.

073 Менеджмент ОП – Міжнародний менеджмент

5.

035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська). Освітня програма – Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури

6.

035.01 Філологія (українська мова та література). Освітня програма – Українська мова та література

7. 

081 Право. Освітня програма – Право


Найкращі студенти продовжують навчання в аспірантурі університету та інших наукових установ.

Відділення вечірньої форми навчання

Адреса: вул. Ніла Армстронга, 22, корпус 16
Телефон: (056) 776-62-04

Керівник – Панін Костянтин Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Відділення вечірньої освіти організовує підготовку фахівців за вечірньою формою навчання за ліцензованими в університеті спеціальностями.

Відділення здійснює підготовку фахівців за спеціальністю:
- «Психологія»
Навчальний процес забезпечують відповідні кафедри університету.