На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання

Адреса: вул. Бронетанкова, 1а, корпус 8
Телефон: (056) 766-49-59

 

Центр заочної та вечірньої форм навчання

Директор Навчально-методичного центру заочної та вечірньої форм навчання – Коломоєць Юрій Іванович, кандидат історичних наук, доцент.

 Історична довідка

Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання (НМЦЗВФН) створено за рішенням вченої ради ДНУ та згідно з наказом ректора в 2009 р. на базі двох факультетів університету – заочної та дистанційної освіти і факультету безперервної освіти.

До складу НМЦЗВФН входять:
відділення заочної форми навчання та відділення вечірньої форми навчання. У структурі центру функціонує комплекс «Дніпровський національний університет – Дніпровський технікум зварювання та електроніки ім. Є.О. Патона», до складу якого входить низка технікумів і коледжів міста та області. Мета комплексу – залучення випускників технікумів (молодших спеціалістів) до продовження навчання в університеті за скороченими програмами підготовки бакалаврів.                                                                             

 Відділення заочної форми навчання

Адреса: вул. Бронетанкова, 1-а, корпус 8
Телефон: (056) 766-49-59
E-mail: dnufzdo@gmail.com

Керівник – Коломоєць Юрій Іванович, кандидат історичних наук, доцент.

Заочну форму навчання запроваджено в 1939 р. з метою забезпечення можливості поєднувати процес отримання вищої освіти з трудовою діяльністю. За заочною формою в університеті навчаються більше 1000 здобувачів вищої освіти.

Контингент здобувачів заочної форми навчання формується за рахунок осіб, що вступили на перший курс за підсумками ЗНО, бажаючих паралельно навчатися, випускників коледжів та технікумів, які мають диплом молодшого спеціаліста, за рахунок осіб, що були поновлені на навчання або переведені з денної форми та осіб, що набувають другий фах.

Навчальний процес відділення заочної освіти забезпечують майже 50 кафедр університету.

Відділення заочної освіти організовує підготовку здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем за такими спеціальностями та освітніми програмами:

1. 032 Історія та археологія. Освітня програма – Історія та археологія
2. 052 Політологія. Освітня програма – Політологія
3. 054 Соціологія. Освітня програма – Соціологія
4. 061 Журналістика. Освітня програма – Журналістика
5. 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Освітня програма – Фінанси, банківська справа та страхування
6. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Освітня програма – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
7. 071 Облік і оподаткування. Освітня програма – Облік і оподаткування
8. 014.04 Середня освіта (Математика). Освітня програма – Середня освіта (Математика)
9. 113 Прикладна математика. Освітня програма – Комп'ютерне моделювання та технології програмування
10. 053 Психологія. Освітня програма – Психологія
11. 016 Спеціальна освіта. Освітня програма – Спеціальна освіта
12. 016 Спеціальна освіта. Освітня програма – Логопедія
13. 091 Біологія. Освітня програма –Системна біологія та гідроресурси
14. 091 Біологія. Освітня програма –Біохімія та фізіологія
15. 091 Біологія. Освітня програма – Біорізноманіття та ландшафтний дизайн
16. 091 Біологія. Освітня програма – Мікробіологія та вірусологія
17. 101 Екологія. Освітня програма – Екологія
18. 073 Менеджмент. Освітня програма – Міжнародний менеджмент
19. 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)). Освітня програма – Англійська мова і література
20. 014.02 Середня освіта (мова і література (англійська)). Освітня програма – Середня освіта: Англійська мова і література
21. 035.01 Філологія (Українська мова та література). Освітня програма – Українська мова та література
22. 014.01 Середня освіта (українська мова і література). Освітня програма – Середня освіта (українська мова і література)
23. 081 Право. Освітня програма – Право

із можливістю подальшого продовження навчання за другим (магістерським) рівнем.

За другим (магістерським) рівнем заочне відділення організовує підготовку здобувачів за такими спеціальностями та освітніми програмами:

1. 014.03 Середня освіта (Історія). Освітня програма – Середня освіта (Історія)
2. 052 Політологія. Освітня програма – Політологія
3. 061 Журналістика. Освітня програма – Медіакомунікації
4. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Освітня програма – Економіка підприємства
5. 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Освітня програма – Фінанси
6. 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Освітня програма – Банківська справа
7. 071 Облік і оподаткування. Освітня програма – Облік і оподаткування
8. 014.04 Середня освіта (Математика). Освітня програма – Середня освіта (Математика)
9. 053 Психологія. Освітня програма – Психологія
10. 091 Біологія. Освітня програма – Системна біологія та гідроресурси
11. 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Освітня програма – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
12. 073 Менеджмент ОП – Міжнародний менеджмент
13. 242 Туризм ОП – Міжнародний туристичний бізнес
14. 292 Міжнародні економічні відносини. Освітня програма – Міжнародна економіка
15. 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)). Освітня програма – Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури
16. 035.01 Філологія (українська мова та література). Освітня програма – Українська мова та література
17. 081 Право. Освітня програма – Право

Найкращі студенти продовжують навчання в аспірантурі університету та інших наукових установах.

Відділення вечірньої форми навчання

Адреса: вул. Казакова, 22, корпус 16
Телефон: (056) 776-62-04

Керівник – Панін Костянтин Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Відділення вечірньої освіти створене на основі факультету безперервної освіти. Його завдання полягає в підготовці фахівців за вечірньою формою навчання за ліцензованими в університеті спеціальностями. За вечірньою формою в університеті навчають більше 100 студентів.

Відділення здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:
- «Психологія»;
- «Комп'ютерна інженерія».

Навчальний процес забезпечують відповідні кафедри університету.

Вступниками на відділення вечірньої освіти можуть бути випускники коледжів та технікумів, які бажають продовжити навчання за вибраним фахом (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра). Вступ за результатами ЗНО та фахового вступного випробування.

Термін навчання для отримання першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями:
- «Психологія» – 2 роки 10 місяців;
- «Комп'ютерна інженерія» – 1 рік 10 місяців.