На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Експертні висновки

Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Екологія» зі спеціальності 101 Екологія за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Технології медичної діагностики та лікування» зі спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Банківська справа» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» зі спеціальності 075 Маркетинг за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Статистика» зі спеціальності 112 Статистика за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 Облік і оподаткування за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Соціальна робота» зі спеціальності 231 Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Біологія» за спеціальністю 091 Біологія за другим (магістарським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Гідрологія» зі спеціальності 103 Науки про Землю

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Радіоелектронні апарати» зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна інженерія» зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Хімічні технології та інженерія» зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Соціологія» зі спеціальності 054 Соціологія за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Мікро- та наносистемна техніка» зі спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Релігієзнавство» зі спеціальності 031 Релігієзнавство за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Філософія» зі спеціальності 033 Філософія за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» за спеціальністю 051 Економіка за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Інформатика» зі спеціальності 113 Прикладна математика за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Історія та археологія» за спеціальністю 032 Історія та археологія за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Хімія» за спеціальністю 102 Хімія за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Теплоенергетика» за спеціальністю 144 Теплоенергетика за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Комп'ютерне моделювання та обчислювальні методи» за спеціальністю 113 Прикладна математика за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Матеріалознавство» за спеціальністю 132 Матеріалознавство за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Системний аналіз» за спеціальністю 124 Системний аналіз за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Політологія» за спеціальністю 052 Політологія за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Фізика та астрономія» за спеціальністю 104 Фізика та астрономія за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Комп'ютерні технології та моделювання в механіці рідини та газу» за спеціальністю 113 Прикладна математика за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Космічні інформаційні технології» за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Комп'ютерна механіка» за спеціальністю 113 Прикладна математика за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Математика» за спеціальністю 111 Математика за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Ракетні двигуни та енергетичні установки» за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Психологія» за спеціальністю 053 Психологія за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Туризм» зі спеціальності 242 Туризм за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма "Управління персоналом та економіка праці" за спеціальністю 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Видавнича справа та редагування» зі спеціальності 061 Журналістика за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Реклама і зв’язки з громадськістю» зі спеціальності 061 Журналістика за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Медіакомунікації» зі спеціальності 061 Журналістика за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносини» за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка» за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини за другим (магістерським) рівнем

Освітньо-професійна програма «Право» за спеціальністю 081 Право за другим (магістерським) рівнем

Фотоархів роботи комісій з акредитації освітніх програм