Версія для друку

Ліцензія на освітню діяльність та сертифікати про акредитацію

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти


Сертифікат про акредитацію ДНУ
Сертифікат про акредитацію


Сертифікати про акредитацію спеціальностей

 Бакалаври (спеціальність, за переліком 2015 року)

014 Середня освіта (Біологія)
014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
014 Середня освіта (Географія)
014 Середня освіта (Хімія)
014 Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта (Математика)
014 Середня освіта (Мова і література (англійська))
014 Середня освіта (Українська мова і література)
022 Дизайн
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
091 Біологія
101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки
123 Комп'ютерна інженерія
124 Системний аналіз
125 Кібербезпека
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
144 Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
153 Мікро- та наносистемна техніка
161 Хімічні технології та інженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка
173 Авіоніка
224 Технології медичної діагностики та лікування
231 Соціальна робота
292 Міжнародні економічні відносини

Сертифікати (рішення) про акредитацію освітніх програм спеціальностей за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

016 Спеціальна освіта_ОПП Спеціальна освіта
075 Маркетинг ОП Маркетинг
181 Харчові технології ОП Харчові технології
223 Медсестринство ОП Медсестринство 
227 Фізична терапія, ерготерапія ОП Фізична терапія, ерготерапія

Магістри (спеціальність, за переліком 2015 року)

016 Спеціальна освіта
031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
091 Біологія
101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
122 Комп'ютерні науки
123 Комп'ютерна інженерія
124 Системний аналіз
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
144 Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
153 Мікро- та наносистемна техніка
161 Хімічні технології та інженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка
173 Авіоніка
224 Технології медичної діагностики та лікування
231 Соціальна робота

Сертифікати (рішення) про акредитацію освітніх програм спеціальностей
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

011 Освітні, педагогічні науки ОПП Педагогіка вищої школи
014 Середня освіта (Географія) ОПП Середня освіта (Географія)
014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
014 Середня освіта (Математика) ОПП Середня освіта (Математика) 
014 Середня освіта (Історія)_ОПП Середня освіта (Історія)
022 Дизайн ОПП Дизайн візуального середовища
031 Релігієзнавство ОПП Релігієзнавство
032 Історія та археологія ОПП Історія та археологія
033 Філософія ОПП Філософія
051 Економіка ОПП Бізнес-аналітика та інформаційна безпека
051 Економіка ОПП Економічна кібернетика
052 Політологія ОПП Політологія
053 Психологія ОПП Психологія
054 Соціологія ОПП Соціологія
061 Журналістика ОПП Видавнича справа та редагування
061 Журналістика ОПП Медіакомунікації
061 Журналістика ОПП Реклама і зв’язки з громадськістю
071 Облік і оподаткування ОПП Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПП Банківська справа
073 Менеджмент ОПП Управління персоналом та економіка праці
075 Маркетинг ОПП Маркетинг
081 Право ОПП Право
091 Біологія ОПП Біологія
101 Екологія ОПП Екологія
102 Хімія ОПП Хімія
103 Науки про Землю ОПП Гідрологія
104 Фізика та астрономія ОПП Фізика та астрономія
106 Географія ОПП Географія
111 Математика ОПП Математика
112 Статистика ОПП Статистика
113 Прикладна математика ОПП Інформатика
113 Прикладна математика ОПП Комп’ютерна механіка
113 Прикладна математика ОПП Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи
113 Прикладна математика ОПП Комп’ютерні технології та моделювання в механіці рідини та газу
121 Інженерія програмного забезпечення ОПП Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки ОПП Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія ОПП Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз ОПП Системний аналіз
132 Матеріалознавство ОПП Матеріалознавство
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка ОПП Космічні інформаційні технології
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка ОПП Ракетні двигуни та енергетичні установки
144 Теплоенергетика ОПП Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
153 Мікро- та наносистемна техніка ОПП Мікро- та наносистемна техніка
161 Хімічні технології та інженерія ОПП Хімічні технології та інженерія 
162 Біотехнологія та біоінженерія_ОПП Біотехнологія та біоінженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка ОПП Радіоелектронні апарати
181 Харчові технології ОПП Харчові технології
223 Медсестринство ОНП Медсестринство
224 Технології медичної діагностики та лікування ОПП Технології медичної діагностики та лікування
231 Соціальна робота ОПП Соціальна робота
242 Туризм ОПП Туризм
242 Туризм ОПП Міжнародний туристичний бізнес
281 Публічне управління та адміністрування ОПП Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ОПП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 Міжнародні економічні відносини ОПП Міжнародна економіка
292 Міжнародні економічні відносини ОПП Міжнародні економічні відносини

Сертифікати про акредитацію освітніх програм спеціальностей
за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

033 Філософія ОНП Філософія
052 Політологія ОНП Політологія
091 Біологія ОНП Біологія
101 Екологія ОНП Екологія
102 Хімія ОНП Хімія
113 Прикладна математика ОНП Прикладна математика

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (ОКР) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу ДНУ ім. О.Гончара