Версія для друку

Ліцензія на освітню діяльність та сертифікати про акредитацію

Ліцензія щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

РЕЄСТР СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти


Сертифікати про акредитацію спеціальностей

 Бакалаври (спеціальність, за переліком 2015 року)

*Продовження строків дії сертифікатів про акредитацію спеціальностей / освітніх програм відповідно до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану» від 16 березня 2022 р. № 295 (інформація зазначена в Єдиній державній електронній базі з питань освіти) до 01.07.2025 р.Сертифікати про акредитацію спеціальностей

Бакалаври (спеціальність, за переліком 2015 року)


014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)*
014 Середня освіта (Географія)*
014 Середня освіта (Хімія)*
014 Середня освіта (Історія)*
014 Середня освіта (Математика)*
014 Середня освіта (Мова і література (англійська))*
014 Середня освіта (Українська мова і література)*
022 Дизайн*
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація*
031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія*
033 Філософія
035 Філологія*
051 Економіка
052 Політологія*
053 Психологія*
054 Соціологія*
061 Журналістика*
071 Облік і оподаткування*
072 Фінанси, банківська справа та страхування*
073 Менеджмент*
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність*
081 Право*
091 Біологія*
101 Екологія*
102 Хімія*
103 Науки про Землю*
104 Фізика та астрономія*
105 Прикладна фізика та наноматеріали*
111 Математика*
112 Статистика*
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення*
122 Комп'ютерні науки*
123 Комп'ютерна інженерія*
124 Системний аналіз*
125 Кібербезпека*
131 Прикладна механіка*
132 Матеріалознавство*
133 Галузеве машинобудування*
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка*
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка*
144 Теплоенергетика*
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології*
153 Мікро- та наносистемна техніка*
161 Хімічні технології та інженерія*
162 Біотехнології та біоінженерія*
172 Телекомунікації та радіотехніка*
173 Авіоніка*
176 Мікро- та наносистемна техніка*
224 Технології медичної діагностики та лікування*
231 Соціальна робота*
292 Міжнародні економічні відносини*

Сертифікати (рішення) про акредитацію освітніх програм спеціальностей за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

075 Маркетинг ОП Маркетинг
181 Харчові технології ОП Харчові технології
223 Медсестринство ОП Медсестринство 
014 Середня освіта ОП Середня освіта (Фізика)
016 Спеціальна освіта ОП Спеціальна освіта: олігофренопедагогіка та логопедія*
106 Географія ОП Географія рекреації та туризму
126 Інформаційні системи та технології ОП Інформаційні системи та технології
183 Технології захисту навколишнього середовища ОП Екоаналітика та техногенна безпека
227 Фізична терапія, ерготерапія ОП Фізична терапія, ерготерапія
227 Терапія та реабілітація ОП Фізична терапія, ерготерапія
241 Готельно-ресторанна справа ОП Готельно-ресторанна справа
242 Туризм ОП Міжнародний туризм
242 Туризм і рекреація ОП Міжнародний туризм
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Магістри (спеціальність, за переліком 2015 року)

016 Спеціальна освіта*
033 Філософія
035 Філологія*
051 Економіка
053 Психологія*
072 Фінанси, банківська справа та страхування*
073 Менеджмент*
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність*
091 Біологія*
101 Екологія*
103 Науки про Землю*
105 Прикладна фізика та наноматеріали*
113 Прикладна математика
131 Прикладна механіка*
133 Галузеве машинобудування*
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка*
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка*
172 Телекомунікації та радіотехніка*
173 Авіоніка*

Сертифікати про акредитацію освітніх програм спеціальностей
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

011 Освітні, педагогічні науки ОПП Педагогіка вищої школи*
014 Середня освіта (Географія) ОПП Середня освіта (Географія)
014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
014 Середня освіта (Математика) ОПП Середня освіта (Математика) 
014 Середня освіта (Історія)_ОПП Середня освіта (Історія)
022 Дизайн ОПП Дизайн візуального середовища
031 Релігієзнавство ОПП Релігієзнавство*
032 Історія та археологія ОПП Історія та археологія*
033 Філософія ОПП Філософія*
051 Економіка ОПП Бізнес-аналітика та інформаційна безпека*
051 Економіка ОПП Економічна кібернетика*
052 Політологія ОПП Політологія*
053 Психологія ОПП Психологія*
054 Соціологія ОПП Соціологія*
061 Журналістика ОПП Медіакомунікації*
061 Журналістика ОПП Реклама і зв’язки з громадськістю*
071 Облік і оподаткування ОПП Облік і оподаткування*
075 Маркетинг ОПП Маркетинг*
081 Право ОПП Право*
101 Екологія ОПП Екологія*
102 Хімія ОПП Хімія*
103 Науки про Землю ОПП Гідрологія*
104 Фізика та астрономія ОПП Фізика та астрономія*
106 Географія ОПП Географія
111 Математика ОПП Математика*
112 Статистика ОПП Статистика*
113 Прикладна математика ОПП Інформатика*
113 Прикладна математика ОПП Комп’ютерна механіка*
113 Прикладна математика ОПП Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи*
121 Інженерія програмного забезпечення ОПП Інженерія програмного забезпечення*
122 Комп’ютерні науки ОПП Комп’ютерні науки*
123 Комп’ютерна інженерія ОПП Комп’ютерна інженерія*
124 Системний аналіз ОПП Системний аналіз*
126 Інформаційні системи та технології ОПП Інформаційні системи та технології
132 Матеріалознавство ОПП Матеріалознавство*
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка ОПП Космічні інформаційні технології*
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка ОПП Ракетні двигуни та енергетичні установки*
144 Теплоенергетика ОПП Теплоенергетика*
161 Хімічні технології та інженерія ОПП Хімічні технології та інженерія*
162 Біотехнологія та біоінженерія ОПП Біотехнологія та біоінженерія
162 Біотехнологія та біоінженерія ОПП Біотехнологія та біоінженерія
174 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології*
176 Мікро- та наносистемна техніка ОПП Мікро- та наносистемна техніка*
181 Харчові технології ОПП Харчові технології
223 Медсестринство ОНП Медсестринство
224 Технології медичної діагностики та лікування ОПП Технології медичної діагностики та лікування*
231 Соціальна робота ОПП Соціальна робота*
242 Туризм ОПП Міжнародний туристичний бізнес
281 Публічне управління та адміністрування ОПП Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ОПП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії*
292 Міжнародні економічні відносини ОПП Міжнародні економічні відносини*

Сертифікати про акредитацію освітніх програм спеціальностей
за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

 
033 Філософія ОНП Філософія
052 Політологія ОНП Політологія
091 Біологія ОНП Біологія
091 Біологія та біохімія ОНП Біологія
101 Екологія ОНП Екологія

102 Хімія ОНП Хімія
113 Прикладна математика ОНП Прикладна математика
081 Право ОНП Право
104 Фізика та астрономія ОНП Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали ОНП Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика ОНП Математика
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка ОНП Авіаційна та ракетно-космічна техніка
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ОНП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
032 Історія та археологія ОНП Історія та археологія
035 Філологія ОНП Філологія
051 Економіка ОНП Економіка
061 Журналістика ОНП Журналістика
132 Матеріалознавство ОНП Матеріалознавство
123 Комп'ютерна інженерія ОНП Комп'ютерна інженерія
054 Соціологія ОНП Соціологія
121 Інженерія програмного забезпечення ОНП Інженерія програмного забезпечення
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ОНП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
173 Авіоніка ОНП Авіоніка 
224 Технології медичної діагностики та лікування ОНП Технології медичної діагностики та лікування

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (ОКР) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу ДНУ ім. О.Гончара