На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Нормативна база освітнього процесу

Нормативна база освітнього процесу
(Положення і Порядки)

1. Положення про організацію освітнього процесу в ДНУ (2022)
2. Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти у ДНУ
3. Положення про порядок переведення, відрахування, переривання навчання ЗВО та поновлення відрахованих осіб
4. Положення про порядок обрання здобувачами вищої освіти дисциплін за вибором у ДНУ (2022)
5. Порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін
6. Правила призначення стипендій у ДНУ
7. Порядок розрахунку складової рейтингового бала студента, що враховує його участь у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності університету
8. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДНУ
9. Положення про науково-методичну раду ДНУ
10. Положення про організацію і проведення поточного та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти ДНУ
11. Положення про оцінювання рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт у ДНУ
12. Положення про науково-методичну раду факультету ДНУ
13. Інструкція з планування робочого часу науково-педагогічних працівників ДНУ (2022)
14. Положення про порядок надання щорічної винагороди педагогічним працівникам ДНУ
15. Тимчасова інструкція з проведення літньої екзаменаційної сесії для студентів очної форми навчання ДНУ
16. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії ДНУ (2022)
17. Тимчасовий порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти та роботи екзаменаційної комісії ДНУ
18. Тимчасова інструкція з проведення зимової екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання ДНУ
19. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДНУ
20. Інструкція з проведення екзаменаційної сесії у дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти ДНУ
21. Порядок проведення в дистанційному режимі атестації здобувачів вищої освіти та роботи екзаменаційної комісії ДНУ
22. Інструкція з проведення настановних занять та екзаменаційної сесії в дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання ДНУ
23. Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів Дніпровського національного університет імені Олеся Гончара
24. Графік навчального процесу на ІІ семестр 2021-2022 н.р. (графік)
25. Порядок визначення кандидатур з числа студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара для призначення академічних, іменних та інших стипендій
26. Правила призначення стипендій у ДНУ
27. Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих через неформальну та/або інформальну освіту ДНУ
28. Порядок визнання результатів навчання та визначення стипендіатів у рамках Німецько-українського міжнародного проєкту DAAD «DigiJED: Цифрова освіта спільними зусиллями»
29. Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу ДНУ (додаток 1, додаток 2)
33. Положення про гаранта освітньої програми ДНУ
34. Положення про введення в дію Інструкції щодо організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання
35. Інструкція щодо проведення заходів семестрового контролю першого семестру 2022-2023 н. р. для здобувачів вищої освіти ДНУ з використанням технологій дистанційного навчання
37. Інструкція з організації протиепідемічних заходів у структурних підрозділах ДНУ


Поточні документи, що регламентують освітній процес
1. Наказ №72-г від 28.08.2020 про початок 2020-2021 навчального року
2. Службове розпорядження №75 від 31.08.2020 про призначення відповідальних на факультетах/центрах з питань переведення студентів із однієї форми фінансування на іншу
3. Службове розпорядження №78 від 04.09.2020 щодо оплати освітніх послуг  
4. Наказ від 31.08.2020 №174 про затвердження графіку навчального процесу (графік)  
5. Наказ від 07.09.2020 №179 про склад стипендіальної комісії університету на 2020/2021 н.р. 
6. Наказ від 15.09.2020 №190 про затвердження графіку навчального процесу (графік)
7. Службове розпорядження від 25.09.2020 №85 про встановлення відповідності між системами оцінювання університету та закладів-партнерів
8. Наказ від 27.10.2020 №242 про організацію процедури вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін вільного вибору 
9. Наказ від 26.11.2020 №276 про графік освітнього процесу у 2020/2021 н.р. (графік)
10. Наказ від 01.12.2020 №278 про введення в дію нормативних документів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
11. Наказ від 08.12.2020 №284 про введення в дію Тимчасового порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти та роботи екзаменаційної комісії ДНУ
12. Наказ від 17.12.2020 №287 про введення в дію Тимчасової інструкції з проведення зимової екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання ДНУ
13. Наказ від 15.01.2021 №8 про розклад дзвінків
14. Наказ від 15.01.2021 №9 про зміну графіку навчального процесу (графік)
15. Наказ від 05.02.2021 №135-c про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін (денна форма навчання) (Додаток 3 – Розклад міжфакультетських вибіркових дисциплін магістрів)
16. Наказ від 26.08.2021 №49-г про початок 2021-2022 навчального року
17. Наказ від 29.12.2021 №107г про початок II семестру 2021-2022 навчального року
18. Наказ від 30.12.2021 №433 про організацію процедури поновлення навчання
19. Наказ від 30.12.2021 №435 про внесення змін до Порядку розрахунку складової рейтингового балу студента
20. Наказ від 24.01.2022 р. №24 про організацію процедури вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін вільного вибору
21. Наказ від 04.02.2022 №47 про затвердження нової редакції графіка навчального процесу
22. Наказ від 25.03.2022 №91 про затвердження графіку навчального процесу для студентів заочної форми навчання
23. Наказ від 31.03.2022 р. №95 про введення в дію тимчасового порядку організації навчання за індивідуальним графіком для студентів ДНУ
24. Наказ від 29.08.2022 №36-г про організацію освітнього процесу в 2022-2023 навчальному році
25. Наказ від 9.09.2022 р. №279 про графік навчального процесу у 2022-2023 навчальному році
26. Наказ від 09.09.2022 р №280 про введення в дію Положення про організацію освітнього процесу в ДНУ
27. Наказ від 09.09.2022 р №281 про введення в дію Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії ДНУ
28. Наказ від 27.09.2022 р. №326 про затвердження складу стипендіальної комісії
29. Наказ від 21.10.2022 р. №366 про організацію процедури вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін вільного вибору
30. Наказ від 14.12.2022 р. №423 про внесення змін до порядку підготовки положень про структурні підрозділи ДНУ