На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Нормативна база освітнього процесу

Нормативна база освітнього процесу
(Положення і Порядки)

1. Положення про організацію освітнього процесу в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара
2. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії ДНУ
3. Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти у ДНУ
4. Положення про електронні освітні ресурси ДНУ
5. Порядок визнання структурних елементів системи електронних освітніх ресурсів ДНУ методичними працями (розробками)
6. Положення про порядок переведення, відрахування, переривання навчання ЗВО та поновлення відрахованих осіб
7. Положення про порядок обрання здобувачами вищої освіти дисциплін за вибором у ДНУ
8. Порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін
9. Порядок визначення кандидатур з числа студентів ДНУ для призначення іменних і персональних стипендій
10. Правила призначення академічних стипендій у ДНУ
11. Порядок розрахунку складової рейтингового бала студента, що враховує його участь у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності університету
12. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДНУ
13. Положення про науково-методичну раду ДНУ
14. Положення про організацію і проведення поточного та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти ДНУ
15. Положення про оцінювання рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт у ДНУ
16. Положення про навчально-методичні комплекси дисциплін ДНУ
17. Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти у ДНУ
18. Положення про науково-методичну раду факультету ДНУ
19. Інструкція з планування робочого часу науково-педагогічних працівників ДНУ
20. Положення про порядок надання щорічної винагороди педагогічним працівникам ДНУ
21. Тимчасова інструкція з проведення літньої екзаменаційної сесії для студентів очної форми навчання ДНУ
22. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії ДНУ (нова редакція 2020 р., додатки)
24. Тимчасовий порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти та роботи екзаменаційної комісії ДНУ
23. Тимчасова інструкція з проведення зимової екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання ДНУ
24. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДНУ
25. Інструкція з проведення екзаменаційної сесії у дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти ДНУ
26. Порядок проведення в дистанційному режимі атестації здобувачів вищої освіти та роботи екзаменаційної комісії ДНУ
27.Інструкція з проведення настановних занять та екзаменаційної сесії в дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання ДНУ
28. Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів Дніпровського національного університет імені Олеся Гончара
29.Наказ від 31/08/2021 №236 про графік навчального процесу на 2021-2022 н.р. (графік)

Поточні документи, що регламентують освітній процес


1. Наказ №72-г від 28.08.2020 про початок 2020-2021 навчального року
2. Службове розпорядження №75 від 31.08.2020 про призначення відповідальних на факультетах/центрах з питань переведення студентів із однієї форми фінансування на іншу
3. Службове розпорядження №78 від 04.09.2020 щодо оплати освітніх послуг  
4. Наказ від 31.08.2020 №174 про затвердження графіку навчального процесу (графік)  
5. Наказ від 07.09.2020 №179 про склад стипендіальної комісії університету на 2020/2021 н.р. 
6. Наказ від 15.09.2020 №190 про затвердження графіку навчального процесу (графік)
7. Службове розпорядження від 25.09.2020 №85 про встановлення відповідності між системами оцінювання університету та закладів-партнерів
8. Наказ від 27.10.2020 №242 про організацію процедури вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін вільного вибору 
9. Наказ від 26.11.2020 №276 про графік освітнього процесу у 2020/2021 н.р. (графік)
10. Наказ від 01.12.2020 №278 про введення в дію нормативних документів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
11. Наказ від 08.12.2020 №284 про введення в дію Тимчасового порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти та роботи екзаменаційної комісії ДНУ
12. Наказ від 17.12.2020 №287 про введення в дію Тимчасової інструкції з проведення зимової екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання ДНУ
13. Наказ від 15.01.2021 №8 про розклад дзвінків
14. Наказ від 15.01.2021 №9 про зміну графіку навчального процесу (графік)
15. Наказ від 05.02.2021 №135-c про затвердження складу груп для вивчення вибіркових дисциплін (денна форма навчання) (Додаток 3 – Розклад міжфакультетських вибіркових дисциплін магістрів)
16. Наказ від 26.08.2021 №49-г про початок 2021-2022 навчального року