На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Нормативна база освітнього процесу

Нормативна база освітнього процесу ДНУ
(Положення і Порядки)

Законодавство України
 1. Закон України «Про освіту»
 2. Закон України «Про вищу освіту»
 3. Закон України «Про фахову передвищу освіту»
 4. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти
 5. Постанова Кабінету міністрів України від 12.07.2004 р. № 882 Питання стипендіального забезпечення
 6. Постанова Кабінету міністрів України від 12.08.2015 р. № 579 Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність
 7. Постанова Кабінету міністрів України від 28.03.2018 р. № 334 Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”
 8. Постанова КМУ від 21.08.2019 р. № 800 Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
 9. Постанова КМУ від 19.05.2021 р. № 497 Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту
 10. Постанова КМУ від 10.07.2019 р. № 635 Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти
 11. Наказ МОНУ 19.12.2019 р. № 1588 Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти
 12. Наказ МОЗУ від 14.05.2021 р. № 932 Про затвердження Порядку утворення екзаменаційної комісії у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів освіти в галузі знань 22 «Охорона здоров’я»
 13. Наказ МОНУ від 13.04.2023 р. № 426 Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти
 14. Наказ МОНУ від 07.02.2024 р. № 135 «Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки»
 15. Наказ МОН № 241 від 28.02.2024 р. Про затвердження Зведеного переліку закладів вищої освіти МОН України, що віднесені до категорій цивільного захисту
 16. Лист МОН 1/9-64 від 05.02.2016 р. Щодо англомовного Переліку галузей знань і спеціальностей

Поточні документи, що регламентують освітній процес ДНУ

1. Службове розпорядження від 25.09.2020 №85 про встановлення відповідності між системами оцінювання університету та закладів-партнерів
2. Наказ від 15.01.2021 №8 про розклад дзвінків
3. Наказ від 30.12.2021 №435 про внесення змін до Порядку розрахунку складової рейтингового балу студента
4. Наказ від 31.03.2022 р. №95 про введення в дію тимчасового порядку організації навчання за індивідуальним графіком для студентів ДНУ
5. Наказ від 03.07.2023 р. №192 про графік навчального процесу у 2023-2024 навчальному році
6. Наказ від 09.09.2022 р №280 про введення в дію Положення про організацію освітнього процесу в ДНУ
7. Наказ від 09.09.2022 р №281 про введення в дію Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії ДНУ
8. Наказ від 14.12.2022 р. №423 про внесення змін до порядку підготовки положень про структурні підрозділи ДНУ
9. Інструкція щодо проведення заходів семестрового контролю для здобувачів вищої освіти ДНУ з використанням технологій дистанційного навчання в умовах воєнного стану
10. Наказ від 28.06.2023 р №189 про зміну вартості навчання
11. Наказ від 26.07.2023 р. №206 про внесення змін до посадових інструкцій науково-педагогічних працівників
12. Наказ від 30.08.2023 р. №42-г про особливості організації освітнього процесу у 2023-2024 році
13. Наказ від 30.08.2023 р. №225 про введення в дію Інструкції щодо організації освітнього процесу в ДНУ з використанням дистанційного навчання
14. Інструкція щодо організації освітнього процесу в ДНУ з використанням дистанційного навчання
15. Наказ від 31.08.2023 р. №43-г про внесення змін до наказу від 09.09.2022 р. №40-г «Про особливості функціонування університету в умовах воєнного стану»
16. Наказ від 23.10.2023 р. №305 про введення в дію Правил призначення стипендій у ДНУ
17. Наказ від 16.11.2023 №327 про внесення змін до наказу від 23.09.2022 р. №313 «Про введення в дію Інструкції з планування робочого часу науково-педагогічних працівників ДНУ»
18. Наказ №342 від 11.12.2023 Про введення в дію нормативних документів
19. Наказ від 11.12.2023 р. №342 про введення в дію нормативних документів, що регламентують проведення атестації та роботу екзаменаційних комісій ДНУ з використанням технологій дистанційного навчання
20. Наказ від 25.12.2023 р. №362 про внесення змін до наказу від 09.09.2022 №281 «Про введення в дію Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара»
21. Наказ від 29.02.2024 р. №83 про введення в дію Інструкції із налаштування україномовного інтерфейсу додатку MS Teams
22. Наказ від 29.04.2024 р. №132 про формування переліків вибіркових дисциплін університетського вибіркового каталогу та факультетських вибіркових каталогів за рівнями вищої освіти
23. Наказ від 29.04.2024 р. №133 про організацію навчального процесу в рамках міжнародного проєкту «DigiJED-3: Цифрова освіта спільними зусиллями» у 2024 році
24. Наказ від 17.06.2024 №185 про внесення змін до "Інструкція щодо проведення заходів семестрового контролю для здобувачів вищої освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара з використанням технологій дистанційного навчання в умовах воєнного стану" затвердженої наказом від 03.04.2023р. №104 
25. Наказ від 20.06.2024 р. №190 про введення в дію нормативних документів «Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів ДНУ» (зі змінами, затвердженими вченою радою ДНУ від 28.03.2024 р.)
26. Наказ від 01.07.2024 р. №195 про внесення змін до наказу від 09.09.2022 № 280 «Про введення в дію Положення про організацію освітнього процесу в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара»