На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Архів нормативних документів

 1. Положення про організацію освітнього процесу в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара
 2. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії ДНУ (нова редакція 2020 р., додатки)
 3. Інструкція з планування робочого часу науково-педагогічних працівників ДНУ (2021)
 4. Положення про порядок обрання здобувачами вищої освіти дисциплін за вибором у ДНУ
 5. Положення про електронні освітні ресурси ДНУ
 6. Порядок визнання структурних елементів системи електронних освітніх ресурсів ДНУ методичними працями (розробками)
 7. Положення про навчально-методичні комплекси дисциплін ДНУ
 8. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії ДНУ (2022)
 9. Положення про порядок переведення, відрахування, переривання навчання ЗВО та поновлення відрахованих осіб (2020)
 10. Положення про організацію і проведення поточного та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти ДНУ
 11. Положення про оцінювання рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт у ДНУ
 12. Тимчасова інструкція з проведення літньої екзаменаційної сесії для студентів очної форми навчання ДНУ (літо 2019/2020 н.р)
 13. Тимчасовий порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти та роботи екзаменаційної комісії ДНУ(2020/2021)
 14. Тимчасова інструкція з проведення зимової екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання ДНУ (2020/2021)
 15. Графік навчального процесу на ІІ семестр 2021-2022 н.р. (графік)
 16. Правила призначення стипендій у ДНУ (січень 2022)
 17. Положення про введення в дію Інструкції щодо організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання (1 семестр 2022/2023 н.р.)
 18. Інструкція щодо проведення заходів семестрового контролю першого семестру 2022-2023 н. р. для здобувачів вищої освіти ДНУ з використанням технологій дистанційного навчання
 19. Інструкція з проведення екзаменаційної сесії у дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти ДНУ
 20. Інструкція з проведення настановних занять та екзаменаційної сесії в дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання ДНУ
 21. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників ДНУ