Університет був заснований у 1918 році ...
Версія для друку

Положення про освітню діяльність

Положення:
 1. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДНУ
 2. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії ДНУ (2023)
 3. Положення про організацію і проведення поточного та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти ДНУ
 4. Положення про організацію освітнього процесу в ДНУ
 5. Положення про порядок обрання здобувачами вищої освіти дисциплін за вибором у ДНУ
 6. Положення про порядок переведення, відрахування, переривання навчання ЗВО та поновлення відрахованих осіб
 7. Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти у ДНУ
 8. Положення про гаранта освітньої програми ДНУ
 9. Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих через неформальну та/або інформальну освіту ДНУ
 10. Положення про оцінювання рівня володіння англійською мовою
 11. Положення про надання додаткових освітніх послуг студентам денної форми навчання з вивченням додаткових освітніх компонентів
 12. Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу ДНУ (додаток 1, додаток 2)
 13. Положення про науково-методичну раду ДНУ
 14. Положення про науково-методичну раду факультету ДНУ
 15. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДНУ
 16. Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів Дніпровського національного університет імені Олеся Гончара

Порядки:
 1. Порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін
 2. Порядок конкурсного відбору студентів ДНУ для навчання за грантами міжнародних програм академічних обмінів
 3. Порядок розроблення, моніторингу, періодичного перегляду та закриття освітніх програм ДНУ
 4. Порядок розрахунку складової рейтингового бала студента, що враховує його участь у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності університету
 5. Порядок визнання результатів навчання та визначення стипендіатів у рамках Німецько-українського міжнародного проєкту DAAD «DigiJED: Цифрова освіта спільними зусиллями»
 6. Порядок визначення кандидатур з числа студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара для призначення академічних, іменних та інших стипендій
 7. Порядок проведення атестації із захисту кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти та роботи екзаменаційної комісії ДНУ з використанням  технологій дистанційного навчання
 8. Порядок проведення атестаційного екзамену та роботи екзаменаційної комісії ДНУ з використанням технологій дистанційного навчання
 9. Порядок оформлення обхідного листа та отримання оригіналів документів про освіту для здобувачів вищої освіти ДНУ

Інструкції:
 1. Інструкція з планування робочого часу науково-педагогічних працівників ДНУ
 2. Інструкція щодо організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання на 2 семестр 2022-2023 навчального року
 3. Інструкція з організації протиепідемічних заходів у структурних підрозділах ДНУ
 4. Інструкція щодо проведення заходів семестрового контролю для здобувачів вищої освіти ДНУ з використанням дистанційного навчання в умовах воєнного стану
 5. Правила призначення стипендій у ДНУ
 6. Інструкція з налаштування UA інтерфейсу MS Teams
 7. Про внесення змін до "Інструкція щодо проведення заходів семестрового контролю для здобувачів вищої освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара з використанням технологій дистанційного навчання в умовах воєнного стану" затвердженої наказом від 03.04.2023р. №104